Blog Post

Jak se vyhnout předčasné poruše zařízení  

20.12.2022 | 5 minuty čtení

Používání různých typů zařízení je při stavbě nezbytné, jsou zkrátka ve většině případů zcela nenahraditelné a s rozvojem technologií jejich role jen roste. Usnadňují práci na mnoha místech, a proto je třeba je udržovat v dobrém a funkčním stavu. Náklady na některé z těchto strojů jsou závratně vysoké a vysoké jsou i náklady na jejich opravy. Dodržováním několika jednoduchých rad však můžete výrazně prodloužit životnost svého zařízení, takže vám bude poskytovat mnoho let vynikající služby.  

Proč je údržba důležitá? 

Údržba je skutečně nezbytná z několika důvodů. Studie ukazují, že 40 % nákladů je způsobeno opravami a údržbou zařízení a dodatečné náklady jsou noční můrou jak pro manažera, tak pro zákazníka. Důvod tohoto obrovského čísla je jednoduchý – jak bylo popsáno výše, zařízení je pro práci nezbytné a opravy jsou velmi nákladné, navíc vytvářejí dominový efekt. V případě poruchy na některém ze zařízeních se úkoly začínají zpožďovat stejně tak jako třeba i celý projekt a nakonec nelze dodržet termíny nebo je lze dodržet jen s velkými náklady. 

Kromě toho by se nemělo zapomínat, že může záležet i na vnějším vzhledu. Ačkoli si je každý vědom, že stavebnictví je špinavá práce, v některých případech může být důvodem nabourání důvěry, pokud se objevíte s vybavením a stroji, které jsou pokryté blátem apod. Stejně jako váš vzhled může mít vliv na první dojem, který uděláte, tak stejně může působit vaše okolí – stav vašeho nářadí tak může být špatným znamením pro vase partnery.  

Naštěstí však lze tomuto všemu předejít pravidelnou a systematickou péčí. Tím nemyslíme každoroční prohlídku, ale vytvoření systému, který udržuje vaše vybavení v co nejlepším stavu a maximalizuje jeho provozuschopnost. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout. 

Sledování 

Abyste mohli udržovat své stroje ve špičkovém stavu, musíte vědět, co se s nimi děje. Pokud jsou hned po zahájení práce zcela mimo dohled, může se stát, že vám uniknou důležité informace a o případných nepříjemnostech se dozvíte, až když bude již příliš pozdě.  

Pro danou práci se vyplatí vždy si zkontrolovat: 

– Bylo dodáno správné vybavení. 

– Zařízení bylo správně nainstalováno. 

– Byl zkontrolován stav a funkčnost zařízení. 

– Byly zaznamenány důležité údaje o zařízení.  

Tyto informace usnadní práci nejen vám, ale i lidem, kteří na projektu pracují. Tyto informace vám pomůžou předejít nepříjmeným překvapením a zahájit práce přesně podle plánu. 

Preventivní údržba 

Každé zařízení díly, které se opotřebovávají mnohem dříve než jiné. Nevyplatí se však čekat, budou na samém konci své životnosti. Pravidelné kontroly, výměna dílů, testování a analýzy zajistí, že zařízení bude pro danou práci stale vhodné a funkční 

Například mazání pohyblivých částí může zabránit jejich opotřebení a pravidelná výměna filtrů pomůže udržet výkon na vysoké úrovni. Abyste na to náhodou nezapomněli, vyplatí se vytvořit si plán. Doporučujeme, abyste do něj zahrnuli intervaly, produkty a přesný způsob provádění jednotlivých procesů údržby. Tímto způsobem je mohou přítomní provádět přímo na místě 

Vypracujte plán pro případ problému 

Během prací vždy dochází k problémům a poruchám. To je první věc, se kterou se zaměstnanci a účastníci projektu musí potýkat. Proto je vhodné zahrnout do již zmíněného plánu, co dělat, pokud dojde k poruše. Kromě toho je také důležité specifikovat příznaky toho, že se strojem není něco v pořádku. Mnohé poruchy jsou pouhým okem těžko viditelné, ale pokud budou popsány, bude pro přítomné snazší problém odhalit a zařízení tak případně vrátit co nejrychleji do provozu. 

Plán pomůže: 

– Urychlit opravu a řešení poškození a poruch. 

– Zabránit tomu, aby pracovníci pracovali s vadným zařízením a způsobili na něm další škody. 

– Minimalizovat průtahy. 

Technologie IoT 

Je možné monitorovat jedno zařízení najednou, ale když spravujete vozový park nebo flotilu více strojů, je to mnohem obtížnější. Naštěstí pokrok v technologiích může přinést řešení tohoto problému. Internet věcí neboli Internet of Things dokáže zařízení učinit chytrými, takže mohou komunikovat s ostatními stroji. Díky tomu bude mnohem snazší sledovat stav a využití zařízení, sledovat jeho polohu a přijímat oznámení například o provozu a využítí motoru daného vozidla. Díky tomuto vylepšení lze dokonce odhalit případné problémy mimo pracoviště a ještě efektivněji provádět a kontrolovat plány údržby. Software pro správu vozového parku vám v tom může výrazně pomoci. 

Co je to software pro správu vozového parku? 

Software pro správu vozového parku, jako je například PlanRadar, umožňuje správci vozového parku snadný přístup k relevantním informacím o výkonnosti vozového parku, jejich sledování a vyhodnocování. Zefektivňuje správu vozového parku a pomáhá šetřit čas a snižovat náklady. Software pro správu vozového parku podporuje uživatele v následujících oblastech: 

Vozidla, díly a zásoby 

Údržba a opravy 

Palivo a emise 

Správa řidičů 

Řízení nehod a rizik 

Dodržování předpisů a

Shrnutí 

Nestačí si zařízení jen koupit, musíte se o něj také starat. Ačkoli se může zdát, že průběžná údržba je náročná, mnoho pozitivních přínosů, díky nimž se investovaný čas z dlouhodobého hlediska vyplatí. 

– Díky monitorování jsou procesy mnohem přehlednější. 

– Sníží se zpoždění a překročení nákladů, protože s dobře udržovanými stroji budou týmy pracovat mnohem efektivněji a nebudou se zasekávat.   

– Lze předejít mnoha nehodám, protože rozbité vybavení může snadno způsobit zranění. 

– Nedojde k žádným prostojům, protože zařízení může být z důvodu údržby okamžitě uvedeno do provozu. 

– Díky shromažděným informacím bude možné předvídat, kdy bude potřeba nové strojní zařízení. 

 

Je třeba si také uvědomit, že téměř bez výjimky jsou všechna zařízení velmi drahá. Aby se zboží dlouhodobě vyplatilo, musí dobře fungovat a pomáhat práci a to je nemožné, pokud budou v důsledku nadměrného používání a nedostatečné údržby během několika měsíců potřebovat opravu. S péčí však mohou stroje urychlovat a usnadňovat práci po mnoho let, takže doufáme, že to začínáte vnímat: Opravdu to stojí za to. 

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci