Blog Post

Klasický nebo elektronický stavební deník?

24.03.2021 | 14 minuty čtení

Stavební deník ve formě aplikace má oproti tomu klasickému mnohé výhody. Zjistěte, co všechno elektronický stavební deník zvládne, jak tím ušetříte čas i náklady, jak aplikace PlanRadar přispěje ke spravedlivému dokazování nebo proč je management závad úkolem pro celý tým.

Klasický versus elektronický stavební deník

Proč je stavební deník důležitý

Z právního úhlu pohledu je stavební deník důkazní prostředek, který má uplatnění ve chvíli, pokud se u dodané práce objeví závady. Návod na to, jak psát stavební deník, zní jednoduše – záznamy je povinné psát denně (jen v povolených případech je možný záznam týdenní), úplně a pravidelně. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu prací na staveništi všem oprávněným osobám. Avšak záleží především na člověku, který stavební deník vede, jestli splňuje všechny náležitosti.

Nejen investor vyžaduje dokumentaci stavebního postupu, často se stává, že stejný požadavek na subdodavatele mívá také hlavní dodavatel. A tady nastává možný kámen úrazu, protože se záznamy od různých dodavatelů mohou lišit nejen obsahem, ale i formou. To pak během dokazování ztěžuje hledání pravdy v případě protichůdných tvrzení.

 

Co je klasický stavební deník

Stavební deník je písemným záznamem o průběhu prací na prováděné stavbě, deník obsahuje originální listy a zpravidla 2 kopie. Vzor stavebního deníku vypadá nějak takto:

 • datum
 • název stavby (například: obchodní centrum Novákovce)
 • klimatické podmínky (teplota, oblačnost, srážky)
 • popis a množství provedených prací
 • přítomní inženýři, stavbyvedoucí a ostatní účastníci
 • řemeslníci a obsah jejich činností
 • počet pracovníků jedné firmy a pracovní doba, příp. počet hodin
 • provoz a užívání mechanizačních prostředků, včetně doby nasazení, poruch a doby klidu
 • použité stavební materiály (např. beton, barvy, podkladové nátěry), příp. včetně udání množství a podmínek aplikace
 • narušení a odchylky od plánovaného stavebního postupu:
   • zpoždění (srovnání plánovaného harmonogramu průběhu stavby a skutečného stavu prací)
   • závady a poškození stavby (text, fotografie, náčrtky)
   • překážky, které by mohly zpozdit plánovaný průběh (např. překážky na stavebním pozemku)
   • odůvodnění a schvalování změn materiálů či technického řešení stavby
   • zjištěné chyby v provedení stavby
 • stavební opatření, při kterých musí být přítomen stavbyvedoucí (betonářské práce, zásahy do nosné konstrukce)
 • pokyny a výzvy k zanechání činnosti pro stavební firmy a řemeslníky
 • dohodnuté úkoly navíc (dodatečné práce)
 • zkoušky (např. čerstvý beton) a měření
 • průběh kabelového/potrubního vedení před zasypáním nebo odmítnutím (fotografie, náčrtky)
 • plány, které byly na staveništi předány
 • návody k instalaci a provozu vestavných zařízení jako např. ventilátorů či dveří formou příloh ke zprávě
 • dílčí přejímky stavebních prací a přejímky díla
 • mimořádné události (stížnosti sousedů, nehody, škody na sousedních pozemcích)
 • fotodokumentace stavu výstavby, viditelných závad, překážek, příp. stavebních materiálů (kontrola kvality) a důležitých stavebních opatření a jejich pracovních procesů.

 

Software jako efektivnější forma vedení stavebního deníku

Dokumentace ve stavebním deníku bývá plná rozmanitých údajů tak, aby mohly i zpětně poskytnout argumenty v případě zpoždění, závad a dodatečných nákladů. Zkomplikuje se to ve chvíli, pokud stavební deník vyplňují jednotlivé strany zvlášť nebo pokud jsou v záznamech některé dny mezery. Rozbíhá se tím nekonečné kolečko vzájemného přisuzování viny.

Stoupá počet pracovníků ze staveb, kteří namítají, že psaní stavebního deníku je sice podkladem pro dokazování a nástrojem k optimalizaci procesů na staveništi, ale jeho vedení je velmi časově náročné.

“Je známá věc, že se pracovníci, pověření vyplňováním stavebního deníku na staveništi, neustále rozčilují nad množstvím času, které je to stojí, a snaží se tento úkol delegovat na někoho, kdo má méně práce. Není neobvyklé, že jsou denní záznamy za období dvou týdnů dodány naráz, a ještě pouze proto, že byla výplata pozdržena do doby, než budou tyto záznamy k dispozici. ” – Zdroj: Contractormag

Do popředí se stále více dere používání chytrých telefonů a tabletů, kterými však stále ještě nelze odstranit zásadní problémy, mezi nimi např. zápis odlišných údajů a jejich zpětné vyhodnocení.

Změnu přináší stavební aplikace PlanRadar, která v rámci svých četných funkcionalit umožnuje i vedení stavebního deníku v elektronické podobě. Tento software na stavební dokumentaci a management závad je nyní k dispozici na 30 dní zdarma.

Stefan Stenzel ze společnosti Cushman & Wakefield v pár větách vysvětluje jedinečnost tohoto softwaru:

Náš mobilní software chápeme jako rozšíření stavebního deníku. Jako uživatel jste vždy u zdroje všech dat, které se k vám dostanou hned při vstupu pomocí vašeho chytrého telefonu. Umožňuje to výměna informací a kontakt se všemi zúčastněnými. Nezáleží na tom, jestli máte chytrý telefon či tablet se systémem Windows, Android nebo iPhone – PlanRadar je dostupný pro všechna zařízení a operační systémy, proto je jeho zavedení tak jednoduché.

 

Co je elektronický stavební deník

Vedení elektronického stavebního deníku v aplikaci PlanRadar pracuje pro váš maximální užitek a snaží se za vás řešit problémy:

 1. Zajišťuje přímou komunikaci mezi všemi účastníky projektu, i pokud je vedením stavebního deníku pověřen pouze jeden člověk.
 2. Umožňuje vytvoření přizpůsobitelných šablon, přes které si víte jednoduše zadefinovat, jaké udaje budete v rámci elektronického stavebního deníku nebo jakýchkoliv kontrolních seznamů shromažďovat.
 3. Společná platforma pro dokumentaci informuje všechny zúčastněné a umožňuje jim pracovat na společné dokumentaci, která díky tomu nevykazuje mezery.
 4. Software pro vedení stavebního deníku poskytuje transparentnost a jistotu a zahrnuje do tohoto procesu všechny zúčastněné.
 5. Šetří čas! Veškeré nezbytné úkony dokumentace vyřídíte přes mobilní zařízení a nemusíte dodatečně zpracovávat žádné podklady k plánům, fotografie, poznámky, e-maily atd.
 6. Ušetří náklady a spory na staveništi.
 7. Kompletně vás zabezpečí v právních věcech a otázkách ručení díky jasným důkazům.
 8. Software je dostupný jako aplikace. Díky tomu máte svůj elektronický stavební deník na mobilním zařízení Android, iOS a Windows vždy po ruce.
 9. Vaše subdodavatelské firmy mohou tento software a tím i digitální stavební deník používat bezplatně.

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Všechny funkce PlanRadaru přehledně

PlanRadar umožňuje nahrát stavební plány do aplikace; ihned po nahrání jsou tyto dokumenty k dispozici na staveništi každému, kdo se podílí na projektu a má u sebe chytrý telefon nebo tablet. Závady na stavbě nebo nesrovnalosti jakéhokoliv druhu lze prostým kliknutím zanést do plánu jako „požadavek“ a přiřadit jej zodpovědné straně. Od tohoto okamžiku je možné sledovat stav požadavku a jeho vyřízení. Provedené práce lze kontrolovat prostřednictvím přímé výměny informací ve formě fotografií, hlasových zpráv, textových zpráv, termínů a mnoha dalšího.

Všechny tyto kroky dokumentuje PlanRadar na svém cloudu z každého zařízení a od kteréhokoliv člena. Tyto informace máte kdykoliv k dispozici ke stažení.

Cílem a smyslem je poskytnout celkový přehled o průběhu výstavby, odvedených a aktuálních pracích, či informovat všechny zúčastněné. Díky tomu, že všichni komunikují prostřednictvím jediné platformy, probíhají procesy více transparentně a nelze s nimi zpětně manipulovat. Vyloučí se tak možná protichůdná tvrzení různých autorů stavebních deníků. Klíčem je kompletní report, na kterém se podílejí všichni.

Klasický versus elektronický stavební deník2

Proč zvolit aplikaci PlanRadar místo jednoduchého seznamu závad

Bod po bodu vyřešit dokumentované závady na seznamu vypadá jako přiměřené opatření pro eliminaci posledních nedostatků v závěrečné fázi projektu stavby. Nefunguje to však vždy, jako příklad uveďme nerovnou podlahu. Tu lze považovat za přímou závadu, kterou je možné jako takovou odstranit, ale příčina zůstává nejasná. Podlahová krytina se nezvedne jen tak z rozmaru, je jasné, že to má nějaký důvod. Pokud se odstraní pouze symptom, vyjde z toho sice stavební firma finančně dobře, nicméně vlastník už tolik ne. Pokud tento problém vyplývá z nerovného povrchu, je potřeba zjistit, proč vykazuje takovou nerovnost.

Došlo-li při schnutí povrchu betonu nad podlahovým topením k silným výkyvům teploty, a v důsledku toho vznikly trhliny, musíte vyměnit nejen podlahovou krytinu, ale zkontrolovat i vlastnosti podlahové konstrukce. Pokud snad dokonce došlo k poškození systému vedení nebo vystoupala vlhkost ze spodní vrstvy, máte problém, který již nespadá do finálních úprav. Aby se předešlo opakovaně se vyskytujícím závadám a potenciálně citelným nákladům na jejich odstranění, je třeba celou podlahu renovovat.

Čím je prováděná stavba komplexnější, tím více řemeslníků a subdodavatelů se bude na realizaci vašich plánů podílet. Pokud si ale nějaké závady všimnete až těsně před dokončením, koho za ni chcete učinit odpovědným? Dokážete ještě v tento okamžik s jistotou říct, která z vašich stavebních firem neodvedla svou práci svědomitě? Dokážete stanovit, zda zvlněné parkety vznikly důsledkem úniku vlhkosti, příliš malých odstupů od stěn, trhlin v potěru, nerovné podlahy nebo z jiného důvodu?

S dostatečně odbornými znalostmi nikoli a příčina zůstane nejistá. Kdo tedy ručí za vzniklou závadu? Jako investor vyžadujete bezchybnou práci, ale v tuto chvíli nevíte, komu přisoudit vzniklou závadu. Nezbývá vám než jít před soud a zajistit si pro objasnění případu nákladný znalecký posudek nebo nést náklady na odstranění závady sami. Díky aplikaci PlanRadar,její funkcím a shromažďování všech informací o výstavbě na jednom místě jsou podobné otázky snadno a rychle vyřešeny.

Kontinuální výměna informací, efektivní management stavebních závad a neustálý přístup k datům se stávají více a více nutností pro udržení konkurenceschopnosti. Softwarová řešení ve formě aplikací (např. pro správu plánů, kontrolní seznamy, management úkolů, elektronický stavební deník) pro systémy Android, Windows či pro iPhone vedou k nárůstu efektivity ve stavebnictví. Společně s vámi se postaráme o rozvoj tím správným směrem. Vyzkoušejte vedení digitálního stavebního deníku nebo management závad zdarma ve zkušební verzi aplikace PlanRadar.

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Digitální řízení stavebních závad v mobilním zařízení

 

Elektronický stavební deník pro transparentnost a přehled během výstavby

Včasně reagovat na problémy, aby se nedostaly na seznam závad až ve fázi dohledu nad hotovým objektem či těsně před uplynutím záručních lhůt, má jistě své výhody. Práce na stavbě jsou prováděny ve vrstvách, které na sebe navazují. Právě proto jsou konzistentní projektový management, promyšlené odstraňování stavebních závad a plánování termínů tak důležité. Jde o závislost na sebe navzájem navazujících kroků. Teprve jakmile je uzavřen jeden dílčí aspekt, může se zahájit další.

Závady, které jsou odhaleny nebo zaznamenány až při převzetí stavebního projektu, budou znamenat daleko větší dodatečné náklady při jejich odstraňování, než ty, které jsou napraveny při svém vzniku nebo bezprostředně poté.

Povinnost vést stavební deník podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), lépe řečeno podle přílohy 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., je dána tehdy, pokud provádění stavby vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

S PlanRadarem můžete nejen vést stavební deník elektronicky, ale zároveň jednotlivé dílčí práce na stavbě snáze koordinovat. Vaše staveniště bude přehlednější a transparentnější. Na nedostatky stavby budete upozorněni již při průběhu prací a ne až při jejich dokončení. Je pak jednodušší okamžitě reagovat a ušetřit si tak náklady za pozdější složitější odstraňování nebo dohledávání příčiny či viníka škod.

Optimalizujte efektivitu a rentabilitu vaší firmy prostřednictvím precizní dokumentace na staveništi. Rychlejší a průkaznější interakce ve stavebnictví nastupují pouze tehdy, pokud digitalizace přispěje k propojení všech zúčastněných.

 

Dokumentace staveniště a dohled nad hotovým objektem

„Jelikož bývám jako právník žádán o radu i roky po ukončení prací, jsem velkým zastáncem podrobných denních záznamů ze staveniště, aby bylo možné rekonstruovat, co se přihodilo na staveništi. Když se věc dostane před soud, neexistuje lepší nástroj pro předložení důkazů než úplný denní záznam.“ – Zdroj: Contractormag

Doplňte stavební dokumentaci o nový prvek a zabezpečte po právní stránce nejen sebe, ale také tým i všechny procesy. PlanRadar prokazatelným způsobem dokumnetuje a začleňuje všechny vaše lidi na staveništi.

V roce 2021 je cílem mnoha aplikací mít všechna dáta kdykoliv po ruce – v telefonu se systémem iOS nebo Android. V oblasti stavebního průmyslu je PlanRadar pro vás tím správným partnerem. Kontaktujte nás a zjistěte více o celém spektru funkcí aplikace PlanRadar nebo vyzkoušejte všechny funkce aplikace zdarma po dobu 30 dní.

Posuňte týmovou práci na vaší stavbě na vyšší úroveň a neobávejte se případných protichůdných záznamů; s aplikací PlanRadar bude vaše stavba pod kontrolou od položení základů po přejímku.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci