Blog Post

Tipy, jak správně zajišťovat a evidovat důkazy ze stavby

07.05.2019 | 9 minuty čtení

Pokud čelíte reklamaci od klienta, je zcela nezbytné, abyste měli vyplněné a bezpečně uložené všechny dokumenty a důkazy ze stavby. Ať už se jedná o reporty, fotografie, protokoly, certifikáty nebo jiné dokumenty. To vše mázásadní význam pro zajištění přesvědčivých důkazů, pokud by se nárok klienta dostal k soudu.

Přesná dokumentace sníží počet nároků na náhradu škody po dokončení stavby, pokud dojde ke sporům u soudu. Proto je důležité vědět, jak důsledně a pečlivě zajišťovat důkazy ze stavby týkající se prací prováděných během všech fází výstavby.

V tomto článku se dozvíte, co přesně hledat, když zajišťujete důkazy ze stavby, a jak vám PlanRadar pomůže efektivně a bezpečně zdokumentovat všechny skutečnosti a práce na projektu pomocí několika kliknutí.

PlanRadar: Savjeti kako precizno prikupljati i bilježiti građevinske dokaze

 

Návod: jak uchovávat důkazy ze stavby

Nyní se podíváme, jak uchovávat důkazy v 6 krocích:

 • Zajišťování důkazů: rozsah práce.
 • Obyvatelé a sousední budovy.
 • Počáteční zaznamenání vad a prevence poškození.
 • Šíření poškození a jeho zamezení.
 • Postup pro uchování hmotných důkazů.
 • Vady stavby v případě sporu.

 

1. Rozsah zajišťování důkazů

Dokumentování důkazů je obvykle náročný proces, jak z hlediska času, tak i zdrojů. Měl by být co nejobsáhlejší a zároveň efektivně využívat zdroje. Důkladnost je zásadní, protože vám umožní prokázat, že poškození během výstavby nezpůsobil váš tým.

Úplné důkladnosti však lze dosáhnout pouze tím, že bude zkontrolována a zdokumentována každá změna u každého prvku. Je třeba najít střední cestu a takovou úroveň dohledu, která bude vyhovovat vašemu odvětví.

Například, zodpovídá-livaše společnost za instalaci obkladů, pak budete pravděpodobně muset zdokumentovat stav vnější stěny před tím, než začnete pracovat. Pokud se objeví tvrzení, že jste během instalace strukturu poškodili, můžete prokázat, zda poškození existovalo již před zahájením vaší práce. Nemusíte však věnovat čas dokumentováním části budovy, která je pro vaši práci nepodstatná, od střechy až po suterén nebo interiéry.

Dokumentace stavu před zahájením práce, během práce a na konci je ve většině případů dostačující, ačkoliv některé instalace, které nejsou po dokončení viditelné, jako jsou protipožární opatření nebo elektrické vedení, mohou vyžadovat důkladnější zadokumentování během instalace.

Než vyrazíte do terénu, měli byste se rozhodnout, jaké důkazy bude potřeba shromažďovat během práce na projektu, v jakém formátu by měly být evidovány a kdo za to bude zodpovědný. Tím se vše zjednoduší, jakmile dorazíte na místo.

 

TIP č. 1:  PlanRadar nabízí funkci digitální stavební dokumentace a řízení závad, která vám může každý den ušetřit až 90 minut času, navíc odstraní potřebu dalšího papírování v kanceláři. Vady stavby už nebude třeba evidovat v deníku nebo Excelu.

Jednoduše si vytvoříte účet PlanRadar a nahrajete příslušné stavební výkresy nebo BIM modely. Pak můžete do projektu přidat členy týmu, kteří mohou závady nahlásit nebo vyřešit. Můžete také sledovat průběh řešení jednotlivých úkolů, který budou vaši pracovníci v reálném čase aktualizovat.

 

2. Sousední budovy a obyvatelé

Do procesu shromažďování důkazů byste měli zahrnout také okolní budovy. Obyvatelé sousedních domů často vznáší nároky na náhradu škody na základě neúplných důkazů, protože se domnívají, že vaše práce (na vašem vlastním majetku) způsobila poškození jejich domovů.

Proto je vhodné setkat se s obyvateli sousedních budov předem a vysvětlit jim účel dokumentace, kterou vedete. Je to také v zájmu obyvatel a jejich bezpečnosti. Takováto otevřenost může mít i další pozitivní účinek. Tím je vytvoření důvěry, loajality a snížení pravděpodobnosti konfliktu mezi stranami.

 

TIP č. 2: Stavební aplikace PlanRadar ukládá každou zaznamenanou závadu, každý protokol a každý údaj na jedné centralizované platformě, kde je vše opatřeno datovými a časovými razítky. Veškeré informace, včetně textů, hlasových poznámek, fotografií a videí, lze kdykoli vyvolat pomocí mobilního zařízení. To znamená, že vy i všichni účastníci projektu máte vždy po ruce potřebné informace.

 

Cjelovito izvješće PlanRadara o utvrđenim nedostacima stručnjak može koristiti kao dokaz i argumentaciju u sudskom procesu, uz svoje mišljenje i potporu pravnih presedana.

3. Počáteční zaznamenání vad a prevence poškození

Při zahájení evidence závad je důležité vzít v úvahu následující skutečnosti:

Trhliny: Pomocí pravítka změřte šířku trhlin. Pokud je to možné, ponechte pravítko v každém záběru při fotodokumentaci závady. To vám umožní zpětně přesně zkontrolovat rozsah poškození.

Přípustná odchylka specifického zatížení a osy: Použijte vodováhu nebo olovnici a opět pořiďte fotografie nebo videa zahrnující použitou metodu měření.

Vlhkost: Potřebné údaje získáte nedestruktivní metodou za použití kapacitního vlhkoměru.

Hrubší deformace: Mohou být detekovány například pomocí monitoru prasklin. Pro vibrace způsobené stavebním zařízením se doporučuje vysokofrekvenční analýza trhlin.

 

Mezi nejčastější vady stavby patří:

 • vlhkost na fasádě, střeše nebo v suterénu
 • chybějící nebo nesprávně instalovaná tepelná izolace – obvykle se týká vnějších stěn a střechy
 • nesprávně ošetřené vadné spoje
 • použití nesprávných stavebních materiálů
 • nedostatečná nebo poškozená vodní izolace a izolace elektrického vedení.

 

 

TIP č. 3: Zaznamenávejte vyhodnocené závady pomocí funkce požadavku v systému PlanRadar. K požadavku můžete připojit fotografii, hlasovou zprávu a krátké video. Všechny vytvořené úkoly lze automaticky exportovat do přizpůsobitelných reportů ve formátu PDF.

U zvláště citlivých součástí a konstrukcí je třeba provést prevenci poškození a závad. Tento postup se doporučuje zejména tehdy, kdy by případná vada mohla způsobit zřícení konstrukce. Měli byste požádat projektanta nebo architekta, aby přijali vhodná opatření k udržení stability.

Pokud si nejsou jisti proveditelností práce, která má být vykonána, nebo opatřeními, která mají být přijata, obraťte se na odborné inženýry či specializované laboratoře, kteří by vám měli dokázat poradit.

 

TIP č. 4: Přidání dalších účastníků (např. odborných inženýrů) do softwaru pro stavební firmy PlanRadar jako subdodavatelských účtů je zdarma. Tímto způsobem mohou přímo přezkoumat shromážděné důkazy a všechny skutečnosti – což šetří čas i peníze, navíc se obejdete bez nákladů na licenci navíc.

 

Přečtěte si také: Aplikace pro stavbyvedoucí: propojte všechny účastníky výstavby

 

4. Zamezení šíření poškození

V případech, kdy dojde k poškození konstrukce před dokončením stavebního projektu, byste měli prověřit, zda se poškození nerozšířilo do jiných částí budovy. Je důležité přezkoumat účinky stavebního zařízení na povrchy budovy a přijmout okamžitá opatření k zamezení vzniku vad.

Může vám pomoci odborník poskytnutím znaleckého posudku. Porovnáním zaevidovaných počátečních důkazů se současným stavem lze rozhodnout, zda přistoupit k

 • obnovení,
 • nebo vypočítat odpisy budovy.

Jednim klikom možete preuzeti potpuno izvješće o nedostacima kao PDF dokument u bilo kojem trenutku ili upotrijebiti PlanRadarove fleksibilne predloške izvješća za izradu potrebne strukture.

 

TIP č. 5: Automatizujte vytváření reportů pomocí digitálních šablon reportů s funkcí automatické aktualizace polí s údaji. Jediným kliknutím si můžete stáhnout kompletní report závad jako dokument PDF, nebo použít flexibilní šablonu reportů PlanRadaru a vytvořit přesně takovou strukturu reportu, kterou potřebujete.

 

5. Zajištění důkazů ze stavby v rámci mimosoudního vyrovnání

Odhalování poškození nebo vad konstrukce v průběhu výstavby je součástí pracovního postupu při vedení klasického i elektronického stavebního deníku. Neznamená to však nutně, že se půjde k soudu. Tyto případy mohou být také řešeny pomocí alternativního řešení sporů prostřednictvím mediátora, tedy úředně jmenovaného odborníka.

Obě strany poskytnou důkazy a odborník poté přednese připomínky k ekonomickým a technickým kritériím pro nápravu škody. Může také pomoci s otázkami stavebního práva. Díky digitálním řešením jako PlanRadar je uchovávání stavebních důkazů mnohem snadnější a spolehlivější. Mediaci tak lze vyřešit rychle a bez narušení pracovních vztahů.

 

6. Důkazy pro případ sporu

Kompletní report PlanRadaru s výpisem zjištěných závad může být také použit jako důkaz a argument ze strany znalce v soudním procesu, spolu s jeho vlastním posudkem a za využití dostupné judikatury.

Díky centralizované správě všech vad, včetně souvisejících podrobných informací (fotografie, textové a hlasové poznámky, protokoly vedených zodpovědnými osobami, data dokončení, místa a mnoho dalšího), lze všechny shromážděné důkazy získat během několika sekund i několik let po ukončení projektu. V důsledku toho lze dokazování u soudu výrazně zrychlit, což šetří čas i peníze nejen pro znalce, ale také pro všechny zúčastněné.

Vyzkoušejte stavební software PlanRadar zdarma po dobu 30 dnů a přesvědčte se sami o efektivitě naší aplikace.

 

Aplikace PlanRadar

PlanRadar, společnost založená v roce 2013, nabízí inovativní software pro mobilní zařízení určený pro stavební a realitní projekty.

Aplikace pro stavební firmy je určena pro všechna zařízení se systémem iOS, Android a Windows a již tisícovkám zákazníků z celého světa pomáhá digitalizovat jejich podnikání. Každý týden se PlanRadar používá u více než 25 000 projektů.

 

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci