Šablony

Bezplatná šablona stavebního deníku pro Excel

31.01.2023 | 4 minuty čtení

S naší praktickou šablonou stavebního deníku pro Excel můžete vést záznamy o všech pracích, událostech a dalších důležitých skutečnostech na stavbě. Šablona je k dispozici zdarma a můžete si ji stáhnout a kopírovat, jak budete potřebovat. Navíc také: Jak pracovat s digitálním stavebním deníkem ještě efektivněji.

Stáhněte si ještě dnes bezplatnou šablonu stavebního deníku pro Excel

Zde si můžete stáhnout bezplatnou šablonu stavebního deníku. Poté si ji můžete v aplikaci Excel snadno upravit podle svých individuálních potřeb přidáním dalších polí a řádků. Díky šabloně ušetříte čas při sběru dat a administrativní práci na místě a všechny procesy budou transparentní. Stačí vyplnit níže uvedený formulář a šablonu si můžete stáhnout.
Jak používat šablonu stavebního deníku pro Excel

Veškerý běžný obsah jsme pro vás vytvořili jako pole v šabloně. Šablonu můžete vyplnit na stavbě nebo v kanceláři, na tabletu nebo na počítači. Případně lze excelovský dokument také vytisknout, abyste mohli dělat záznamy i v papírové podobě.

Šablonu si můžete upravit a rozšířit podle vlastních přání a potřeb.

TIP NA ČTENÍ: Jak mít přehled o všech stavebních procesech a týmech pomocí softwaru pro řízení stavebních projektů PlanRadar

Digitales Bautagebuch mit PlanRadar erstellen

Efektivnější pořizování záznamů s pomocí digitálního stavebního deníku

Kromě co nejpřesnějšího a nejúplnějšího záznamu všech skutečností je velmi důležité vést stavební deník pravidelně. Na stavbě však často panuje stresující prostředí, takže zaznamenávání skutečností není vždy možné – nebo jen zpětně. Po dlouhém dni na stavbě však může dojít i přes maximální pečlivost k chybám nebo nedorozuměním. Zejména u větších stavebních projektů si navíc všichni zúčastnění denně vymění obrovské množství e-mailů. Není proto divu, že se v této záplavě dat zapomene na důležité informace nebo se při komunikaci se zaměstnanci či externími partnery ztratí.

V roce 2023 bude situace jiná.

Řešení spočívá v použití softwaru jako digitální stavební deník. PlanRadar je cloudové řešení typu SaaS (software as a service) určené k dokumentaci a komunikaci u stavebních a realitních projektů. Odpovědné osoby díky němu mohou mít jistotu, že jsou všechny důležité dohody, práce a další skutečnosti přesně zaznamenány:

  • Stavební závady, nedokončené služby a úlohy se zaznamenávají během inspekcí přímo na místě formou fotografií, textu nebo hlasové poznámky.
  • Informace se zaznamenávají jako požadavky do digitálních výkresů nebo v klasickém zobrazení seznamu. Digitální stavební deník PlanRadar okamžitě informuje odpovědné pracovníky nebo partnery projektu o nově vytvořených či aktualizovaných požadavcích. To zjednodušuje komunikaci a koordinaci zapojených osob. Dodavatelé vidí pouze informace, které se jich týkají, mohou sami připsat komentář, upravovat stav nebo přidávat obrázky. To usnadňuje organizaci a monitorování pracovních postupů v jednotlivých objektech.
  • Všechny uložené informace i časový průběh komunikace mezi účastníky jsou kompletně zaznamenány. Už není potřeba třídit a ukládat data a protokoly před inspekcí a po ní.
  • Díky praktické funkci filtru lze vyhledávat konkrétní informace napříč objekty, a to i několik let po dokončení projektu.

Díky digitální šabloně stavebního deníku vytvoříte kompletní přehledy na několik kliknutí

S digitální šablonou stavebního deníku PlanRadar můžete vytvářet hotové reporty během chvilky. Začít můžete hned s naším předpřipraveným vzorovým deníkem. Případně můžete během pár sekund přenést vlastní formátování z dokumentů Word a Excel. V šabloně stavebního deníku definujte pole pro zadávání dat pomocí aplikace PlanRadar. Všechny definované údaje, jako jsou zapojená řemesla, poskytnuté služby a zvláštní události, se automaticky přenesou do šablony stavebního deníku hned, jakmile jsou na stavbě zaznamenány pomocí mobilních zařízení.

Až vy a vaši zaměstnanci dokumentaci ke stavebnímu projektu dokončíte, stačí jedno kliknutí a kompletní stavební deník se vyexportuje ve formátu PDF. Hotový protokol lze digitálně podepsat na mobilním zařízení. Kompletní doklad o poskytnutých nebo chybějících službách je hotov během okamžiku – to se může hodit pro kontakt se zaměstnanci, dodavateli nebo pro objasnění skutečností u soudu.

TIP NA ČTENÍ: Přehled všech šablon pro reportování v PlanRadaru

Digitální stavební deník se v praxi osvědčil

PlanRadar se používá po celém světě pro nejrůznější projekty ve stavebním a realitním sektoru, od hotelů přes kancelářské komplexy po obytné budovy. Uživatele si získává svým rozsahem funkcí, včetně praktické šablony stavebního deníku, a intuitivním ovládáním. Tak tomu bylo i v případě německé stavební společnosti BREMER při výstavbě nové překládkové haly a kanceláří v Bavorsku. Software byl použit jak pro interní dokumentaci závad a opatření v rámci požární bezpečnosti, tak i pro komunikaci se všemi účastníky projektu. Společnost dospěla k velmi pozitivním závěrům: „PlanRadar je velmi dobrý, jasný, srozumitelný a dobře strukturovaný nástroj, který hodláme používat i nadále. Snadno se ovládá a dokumentace je spolehlivá.“

K dispozici pro všechny platformy

Široké přijetí tohoto softwaru je dáno také jeho flexibilitou. PlanRadar je k dispozici jako aplikace pro stavební deník v systémech Android, iOS a Windows pro všechna mobilní zařízení – od chytrých telefonů až po tablety. Aplikaci používají po celém světě firmy všech velikostí v různých oblastech. Například pro stavební dokumentaci, řízení stavebních úloh, řízení závad, due diligence, hodnocení, předání stavby nebo správu budov. Digitalizací popsaných procesů získávají uživatelé úsporu času v průměru 7 pracovních hodin týdně. Po celém světě se v současné době v této aplikaci zpracovává více než 25 000 projektů týdně.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci