Blog Post

Sílící trendy ve stavebnictví

04.11.2022 | 5 minuty čtení

V dnešní době proniká do stavebnictví mnoho nových a inovativních řešení a stylů, které nabývají na popularitě i u nás. Které to jsou a dokážou některé z nich trumfnout tradiční cihlové domy? Odpovědi na tyto otázky najdete níže.

Potřeby a trendy se neustále proměňují

Ve světle nedávných událostí i vašich vlastních zkušeností nebude žádným překvapením, že se dnešní potřeby výrazně liší od situace třeba jen před pár lety. V mnoha případech už průměrného člověka nezajímá jen to, aby měl pěkný domov k odpočinku, bez ohledu na to, jak je postaven.

S klimatickou změnou se dostává do popředí zájmu udržitelnost a ekologie. V mnoha oblastech se vlády snaží využívat alternativy, které jsou k planetě šetrnější. Architektura v tom není žádnou výjimkou. Stavebnictví je jedním z nejvíce znečišťujících odvětví. Změna tu má tedy zásadní význam. V posledních letech navrhovali projektanti a lidé z praxe spoustu nových řešení, která architekturu jako takovou radikálně proměnila.

Dalším klíčovým aspektem souvisejícím s obecně širším uvědoměním je energetická účinnost, která se momentálně stává takřka základním požadavkem. Minimalizace primární energetické spotřeby prospívá nejen našim peněženkám, ale snižuje také uhlíkové emise a pomáhá bojovat se smogem.

Kromě toho s sebou ochrana životního prostředí přinesla touhu přiblížit se přírodě. Do popředí se dostává využití dřeva jako stavebního materiálu, přístup zaměřený na člověka a potřeba začlenit stavby do okolního prostředí, nikoli ho stavěním narušovat. Ve fázi projektování je to nejvíce vidět na větších prosklených plochách, čistém stylu a co nejvíce zeleně v interiéru.

Jak je vidět, očekávání se změnila, nabídka proto musí reagovat na poptávku, což znamená jedinou věc: stavebnictví se musí proměnit a tato změna už započala.

Budovy, které tato očekávání naplňují

Když se řekne „lehké“ v kontextu stavění, mnozí si představí budovu, kterou může s trochou nadsázky odnést vítr – tedy nevhodnou pro dlouhodobé žití například s rodinou. Moderní inovace však tyto stereotypy rozbíjí, a právě tyto stavby by mohly být v budoucnu dominantní. Do této kategorie spadají různé konstrukční typy, protože je to ve své podstatě univerzální pojem, který lze vztáhnout na použití materiálů – hlavně dřeva a kovu – i stavební technologii.

– Prefabrikované domy

Dům se v tomto případě montuje na místě z prefabrikovaných panelů. Panely jsou vyráběny v továrních podmínkách podle odsouhlasených výkresů. Poté se již jen převezou na stavbu pomocí speciálních kamionů. Během několika dnů může dům stát.

– Rychlé domy

U rychlých domů se dřevěné a kovové konstrukce staví na místě, nemontují se z prefabrikovaných panelů. Výstavbu lze zvládnout během několika měsíců, ne-li dnů, a v průběhu procesu je možné stavební výkresy upravovat.

 

– Kontejnerové domy

Kontejnerové domy, známé také jako modulární domy, odkazují na kontejnery používané pro přepravu hromadného materiálu. Většina z nich se vyrábí v Číně, odkud se přepravují do nejrůznějších koutů světa, ale již se nevyplatí dopravovat je zpátky. Proto je stále populárnější jejich opětovné využití. Kontejnery lze snadno předělat na bydlení. A nestaví se z nich pouze rodinné domy. Také kanceláře a luxusní vily lze vyrobit z několika kontejnerů.

Proč jsou tyto konstrukce tak populární?

– Rychlá a přesná výstavba

Stavební práce jsou rychle hotové, a to i v případě rychlých domů. Proto lze obecně říct, že jednou z hlavních výhod lehkých konstrukcí je prevence problémů spojených s dlouhým procesem výstavby. To je pro zákazníky velmi důležité, protože cihlový dům se někdy staví i celé roky, zatímco u nadzemních konstrukcí se obvykle protahuje pouze projektová fáze, obzvláště u projektů na míru.

– Dostupnější cena

V mnoha případech jsou tyto typu staveb mnohem lacinější alternativou. Například cena za metr čtvereční průměrného kontejnerového domu se pohybuje v podobném rozmezí jako u běžných zděných domů. Cena může samozřejmě záviset na mnoha faktorech a prefabrikované, rychlé nebo modulární domy mohou být i značně nákladné. Ovšem vzhledem k rychlosti práce, moderním technologiím a materiálům jsou celkově levnější.

– Šetrnost k životnímu prostředí

Dalším skvělým pozitivním aspektem lehkých konstrukcí je fakt, že tolik nezatěžují planetu. Zatímco běžné budovy generují tuny odpadu, výše uvedené konstrukce negenerují takřka žádný odpad. Jejich výroba vyžaduje mnohem méně energie, a protože jsou recyklované, nemusí se tavit, což šetří tisíce kW energie.

– Energetická účinnost

Požadavky na energetickou účinnost musí splňovat přísné všechny nové domy. Změna přístupu však způsobila, že u lehkých konstrukcí je to jeden z hlavních aspektů. Využívají nejmodernější technologie zateplení, díky kterým lze dosáhnout výsledné budovy s téměř nulovou spotřebou energie. To znamená téměř nulové náklady na vytápění a chlazení, což je – vzhledem k ekonomické situace – pro mnohé silným argumentem.

Shrnutí

V důsledku jiných potřeb a přístupů získávají na oblibě lehké konstrukce. Na západě už velká část společnosti žije v prefabrikovaných nebo kontejnerových domech, a i u nás se objevuje stále více takových staveb. Hlavním důvodem jejich obliby je efektivita – časová, nákladová a energetická, a šetrnost k životnímu prostředí, která je prioritou téměř ve všech zemích.

Architektura budoucnosti začíná dostávat konkrétní obrysy, stále však zůstává otevřených několik otázek ohledně designu a implementace, což může být dáno rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Společnost PlanRadar se tomuto tématu věnovala podrobněji a provedla průzkum, v jehož rámci se ptala předních oborových hráčů ve 12 zemích na budoucí trendy, priority a strategie v architektuře.

Některé klíčové výsledky najdete v našem úvodním příspěvku (zde). Můžete si také prostudovat celý výzkumný projekt podrobněji v elektronické příručce.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci