Blog Post

PlanRadar – software pro řízení stavebních projektů

08.07.2021 | 7 minuty čtení

Stavba je komplexní proces, který sestává z mnoha kroků a podílí se na něm velké množství odborných profesí. Při stavbě budov je navíc potřeba dodržet závazné vnitrostátní předpisy a normy. Porušení nebo nedodržení těchto norem či technických požadavků u některých stavebních prvků může mít závažné důsledky.

Nicméně i když při práci dodržujete osvědčené postupy v daném oboru a vnitrostátní předpisy, nelze pominout lidský faktor. Občas se něco nechtěně přehlédne nebo dojde k nedorozumění v důsledku toho, že do procesu vstupuje mnoho různých členů týmu. To může pozdržet vydání rozhodnutí nebo vést k dalším zásahům, které vyžadují schválení.

Problémy nebo nepřesné kalkulace v projektové fázi způsobovaly v minulosti značné náklady (časové i finanční) pro fázi výstavby; nyní však můžete pomocí digitálních platforem začít řídit stavbu nemovitosti už od projektové fáze. Nejpokročilejší softwarové produkty, jako je PlanRadar, vám umožňují řídit stavbu a mít ji pod kontrolou ve všech fázích. Stavební aplikace PlanRadar je plně dostupná v českém jazyce, jakož i v dalších 15+ jazycích a nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi všech jejích funkcí.
 

 
PlanRadar-

Proč je stavební aplikace PlanRadar pokroková

Funkce této platformy se osvědčily zejména pro kombinaci různých typů služeb, které potřebují jak projektanti, tak stavbyvedoucí na všech úrovních a s různou kvalifikací.

 

  • Projektové funkce. Umožňuje nahrávat velké projektové výkresy, nákresy a BIM modely a pracovat v několika formátech (.PDF, .PNG, .JPG). Program podporuje soubory IFC exportované ze softwarů ArchiCAD, AutoCAD a ostatních softwarů pro projektování. Je to snadno ovladatelný nástroj pro architekty, projektové manažery i inženýry.

 

  • Strukturované informace. Data všeho druhu importovaná ke konkrétnímu projektu jsou uložena v projektu nebo je lze dokonce připnout přímo do příslušného stavebního výkresu. Informace jsou pak strukturovány pomocí formulářů a seznamů a uloženy na jednom místě – v cloudu služby PlanRadar. Informace tak mají účastníci k dispozici v jakékoli fázi stavebního projektu.

 

 

Inovativní řízení staveb
PlanRadar je pokroková aplikace pro řízení stavebních projektů

 

Řízení stavebních úloh. Důležitým aspektem programu je schopnost monitorovat práci na stavbě a identifikovat problémy a závady a okamžitě přidávat do výkresů komentáře či stavební úlohy se všemi potřebnými informacemi. Přiřazený úkol se zobrazí hned po zadání a odpovědná osoba obdrží notifikaci e-mailem a v aplikaci vidí všechny úlohy, které jí byly přiděleny.

 

 

PlanRadar zlepšuje komunikaci v rámci projektového týmu ve stavebnictví
Řízení stavebních úloh s aplikací PlanRadar

 
Proto nejsou při předávání informací potřeba žádné mezikroky (telefon, Messenger, e-mail) mezi tím, kdo práci zadává, a tím, kdo ji má vykonat. Šetří to čas a optimalizuje přístup k řešení těchto úloh, protože výměna informací probíhá centralizovaně.

Takto se jediná platforma, která propojuje celý tým pracující na dané stavbě, stává virtuálním staveništěm, kde můžete rychle rozdávat úkoly, kontrolovat v reportech jejich splnění, přidávat komentáře nebo – když objevíte závadu nebo problém – okamžitě upozornit příslušného specialistu, aby vzniklý problém vyřešil.

Komunikační funkce. Stavební software nabízí praktickou formu interakce se všemi účastníky, kteří na projektu pracují. Můžete zde napsat komentář, nahrát fotografii nebo video nebo poslat fotografii s komentářem a popisem problému. Také je možné zanechat hlasovou zprávu s komentáři a návrhy řešení.

Není potřeba používat jiné komunikační aplikace nebo posílat e-maily. Komunikace je tak centralizovaná. Vyplatí se mít všechna data pěkně na jednom místě, zejména když je řeč o tak komplexních projektech se spoustou informací, jako jsou stavby.

 

 

PlanRadar-

Přečtěte si: Aplikace pro stavbyvedoucí: propojte všechny účastníky výstavby

 

Jak může PlanRadar pomoci se stavebními projekty?

 

1. Praktické ukládání veškerých dat k jednomu nebo více projektům: protokol prací, stavební úlohy, různé seznamy, nahrané fotografie a videa, hlavní výkresy, mnohostránkové PDF soubory, BIM modely. Všechna data jsou prakticky roztříděna podle sekcí a propojena s příslušným projektem. Informace spjaté s BIM modelem lze potom použít při následném řízení a údržbě budovy, jelikož funkce PlanRadaru se hodí i pro řešení problémů při řízení a monitorování ve fázi provozu objektu.

 

2. Digitalizace všech dokumentů. S aplikací PlanRadar můžete snadno a rychle vytvářet digitální soupisy vad a nedostatků. S využitím aplikace PlanRadar přímo na stavbě máte všechny problémy a závady pečlivě zaznamenány v tom správném formuláři a jsou zaslány příslušným osobám. Veškeré kroky podniknuté k nápravě se rovněž zobrazují všem účastníkům projektu. Není třeba sepisovat následně dokumentaci v kanceláři nebo volat někomu na stavbu – všechny otázky, komentáře a rozhodnutí lze vyřešit ve stavební aplikaci. Navíc je možné je adresovat konkrétním osobám, takže je jasné, kdo za co zodpovídá.

 

3. Snadnější a transparentnější dokončování prací. Díky tomuto programu, který propojuje dokumentační a komunikační funkce, je celý pracovní postup naprosto transparentní a zanikají překážky, které v minulosti bránily specialistům efektivně spolupracovat: všechny kroky a výsledky jsou jasně vidět a neztrácí se čas schvalováním nebo vypracováváním reportů ručně. Všechna data jsou k dispozici v reálném čase na cloudu, takže i všechny aktualizace se zobrazí okamžitě. Subdodavatelé obdrží nové informace nebo zadané stavební úlohy přímo v aplikaci PlanRadar, kterou si mohou zdarma stáhnout na libovolné mobilní zařízení. Žádná další komunikace ani osobní setkání nejsou potřeba: optimalizovaná administrace šetří čas.

 

4. Aplikace nabízí podporu dohledu na stavbě, a usnadňuje tak život stavbyvedoucím. Vedoucí projektu nebo hlavní architekt mohou aplikaci pro stavebnictví využívat ke zjišťování a odstraňování nepředvídatelných problémů i k vyjasnění dotazů ke stavebním výkresům. Kromě toho si mohou stáhnout a podepsat reporty z inspekce stavby a použít data nashromážděná v PlanRadaru k jednoduchému vygenerování předávací dokumentace.

 

 

PlanRadar-

PlanRadar podporuje spolupráci mezi týmy na stavbě a v kanceláři, týmovou koordinaci a větší efektivitu práce. Tato platforma integruje vícero funkcí v jednom rozhraní, které je velmi intuitivní a snadno se v něm zorientujete. Kromě toho je aplikace kompatibilní se všemi mobilními zařízeními a funguje i bez připojení k internetu – všechna data jsou uložena a aktualizují se, až se opět připojíte k internetu.

S cloudovým řešením aplikace PlanRadar odzvonilo přežitkům, jako je práce s papírovými dokumenty a off-line inspekční procesy. Zlepšuje komunikaci a zvyšuje produktivitu, a tím šetří váš čas. Software pro stavební firmy PlanRadar umí pracovat s BIM modely, řídit více projektů najednou bez potřeby dalších zdrojů a rychle odhalovat problémy a hned je řešit.

Vyzkoušejte si digitální řízení stavebních projektů s aplikací PlanRadar. Během 30 denního zkušebního období zdarma si uděláte jasnou představu o praktičnosti a efektivitě tohoto nástroje. A také sami uvidíte, jak vám může být nápomocný ve vašem konkrétním oboru nebo roli.

 

Aplikace PlanRadar

PlanRadar, společnost založená v roce 2013, nabízí inovativní software pro mobilní zařízení určený pro stavební a realitní projekty.

Aplikace pro stavební firmy je určena pro všechna zařízení se systémem iOS, Android a Windows a již tisícovkám zákazníků z celého světa pomáhá digitalizovat jejich podnikání. Každý týden se PlanRadar používá u více než 25 000 projektů.

 

 

 

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci