Blog Post

Jaký je nejefektivnější software pro stavební projekty?

06.05.2021 | 11 minuty čtení

Dříve se považovalo za samozřejmost organizovat porady pro celý projektový tým, ovšem hned z několika důvodů nejsou porady vždy tou nejefektivnější cestou, jak si předávat informace.

S dobrou komunikací se dá vyhnout nákladným a časově náročným nedorozuměním, v případě stavebních projektů zůstává efektivní dohled na místě stále největší výzvou pro stavbyvedoucí a projektové manažery.

Software pro stavební projektování typu PlanRadar vám ušetří zbytečné vysedávání na nekonečných poradách, a přitom zůstanete schopni sdělovat a předávat všechny informace nezbytné pro hladký postup stavebních prací.


Kvalitní stavební software je nezbytný pro jasnou a rychlou komunikaci na projektu.

Jelikož se toho může každým okamžikem hodně pokazit a čas je vzácnou komoditou, musí si stavbyvedoucí udržovat u klíčových rozhodnutí dokonalý přehled a kontrolu. Rozdílené posuzování problému či průtahy nejsou žádnou výjimkou a bývá to vždy pro všechny strany – stavební personál, stavbyvedoucího i vlastníky – frustrující.

Odhadovat stav projektu bez pomoci softwaru je obtížné, ale je to klíčové pro rozhodování. Zakladatelé společnosti PlanRadar vyvinuli stavební software pro snadné řízení projektů na základě vlastních zkušeností ze stavebnictví a tím, jaké problémy projektoví manažeři řeší.

Funkce a nástroje softwaru budou pro váš byznys podporou a usnadní vám řízení všech zapojených dodavatelů. Vedení odborných stavebních profesí vyžaduje správně zvolenou strategii a nástroje na zvýšení produktivity, proto je důležité vybrat si takový stavební software, který bude přesně vyhovovat vašim obchodním potřebám.

Mohlo by vás zajímat: 5 nejlepších programů pro architekty a projektanty

 

 

Se stavebním softwarem jsou neefektivní porady minulostí

Jasná komunikace je klíčem k úspěchu stavebních projektů. Na stavbě se děje tolik věcí naráz, že to často svádí ke zkracování porad na zlomek času. Minimalizace komunikace má ale svá rizika.

Jeden z našich zákazníků nám vyprávěl o svých zkušenostech s projektováním luxusního resortu předtím, než ve firmě zavedli elektronický stavební deník přes aplikaci PlanRadar. „Když se v několika apartmánech změnil interiérový design a světelná koncepce, tak to elektrikář zapomněl na poradě zmínit. Nikdo jiný tomu nevěnoval pozornost.“ Tato chyba měla za následek demolici a přestavbu některých téměř dokončených částí, což způsobilo zvýšení nákladů a účetní problémy.

Tyto problémy by si zákazník se stavební aplikací PlanRadar mohl ušetřit. V tomto uživatelsky přívětivém softwaru se všechny změny v plánech během přípravné i konstrukční fáze ukládají do cloudového systému.

Všechny přiřazené a dokončené úkoly v rámci projektu jsou bezpečně uloženy a jakékoli změny se odesílají na mobilní zařízení dodavatelů prostřednictvím push notifikací. K dispozici je desktopová i mobilní verze aplikace, takže můžete dozorovat projekt na dálku nebo během přejíždění mezi staveništi.

Velkou výhodu přináší náš stavební program pro řízení projektů stavbyvedoucím, kterým umožňuje udržovat funkční komunikaci mezi všemi zapojenými do projektu. Všechny tyto funkce vám pomohou předcházet nedorozuměním a minimalizovat nečekané výdaje navíc. Statistické funkce vám zase umožní analyzovat potřeby projektu, a vy tak budete schopni efektivně přesouvat zdroje jak je třeba.

Na trhu je celá řada různých stavebních softwarů, které nabízí podporu při tvorbě rozpočtů, účetnictví nebo plánování úkolů. Podívejte se na zkušenosti stávajících zákazníků a využijte naší bezplatné zkušební verze, abyste našli softwarové řešení, které vám přinese skutečnou přidanou hodnotu.

PlanRadar

Jaké jsou výhody pro stavební společnosti?

Díky stavebnímu softwaru mají všichni přehled o rozdělení úkolů. Zapojené strany se už nemusí potkávat kvůli tomu, aby probrali podružnosti, což stojí další peníze a drahocenný čas. Všechny projektové výkresy, dokumentaci či pokyny lze v reálném čase nahrát a synchronizovat v cloudu.

Data jsou okamžitě k dispozici všem uživatelům – bez ohledu na to, kde se právě nachází. Podle průzkumu mezi zákazníky společnosti PlanRadar ušetří každý člen zapojený do projektu přibližně 60 minut denně. Vzhledem k možnosti snadno zdokumentovat závady a přímo komunikovat s příslušnými členy týmu je nemožné přehlédnout nové změny nebo pokyny.

Neustále probíhající dialog skrze digitální platfor my předchází konfliktům. Rozpory mohou vznikat, když je někomu připisována vina za chyby a dotyčná strana má pocit, že neměla k dispozici všechny potřebné informace. Stavební software dokáže překlenout hierarchické vztahy mezi stavebními společnostmi a subdodavateli, celý proces je totiž zcela transparentní.

Software pro stavební projekty je k dispozici už několik desítek let, ovšem mnoho společností stále používá v důsledku historických snah o digitalizaci pracovního procesu zastaralé a neefektivní produkty, které předcházely chytrým telefonům.

PlanRadar byl naopak vyvinut v kontextu mobilních zařízení, a proto je vhodný pro dnešní pracovní svět, kde jsou lidé zvyklí používat dotykovou obrazovku, kterou si nosí v kapse. Software pro řízení stavebních projektů společnosti PlanRadar přináší lepší výsledky developerům a hlavním dodavatelům díky mezioborové spolupráci v reálném čase. Výhody má i pro subdodavatele a pracovníky specializovaných profesí na stavbě.

Přečtěte si také: Vzorová šablona stavebního deníku pro projekty v aplikaci PlanRadar

 

 

Stavební software je určený i pro dodavatele

Seznam úkolů pro subdodavatele se někdy může zdát nekonečný, o to těžší je pak zachovat si jasnou představu o tom, kam se projekt ubírá. Po subdodavatelích se žádá, aby uváděli přesný odhad toho, kolik jejich práce zabere času a kolik spotřebují materiálu, a musí si hlídat všechny smluvní povinnosti, aby se nedopustili účetních chyb.

Nejlepším řešením je software pro řízení stavebních projektů, který lze snadno používat přímo na místě. Dodavatelé tak vidí všechny nadcházející a dokončené úkoly v mobilním zařízení, takže si neustále udržují přehled o své práci.

Tento typ softwaru s cloudovým řešením, může být pro váš tým jednotnou platformou s neomezeným úložištěm, kam můžete nahrát všechna projektová data. Ve vysoce konkurenčním stavebním oboru vám může efektivní využívání stavebního softwaru dát konkurenční výhodu, protože vám napomáhá ke včasnému dokončení projektů bez překročení rozpočtu.

 

Software pro stavebnictví – výhody digitalizace

Stavební projekty využívají celou řadu komunikačních kanálů: od e-mailů přes textové zprávy až po telefonáty. Koordinace a komunikace už proto dávno není jen otázkou času a řízení projektu, ale velkou logistickou výzvou.

Informace přicházející z tolika různých kanálů se nevyhnutelně občas ztratí. K podobným problémům dochází nejen při komunikaci mezi stavbyvedoucím a dodavateli, ale i když dodavatelé potřebují informovat o aktuálním stavu nebo nečekaných obtížích.

Jednotné uživatelské rozhraní pro všechny účastníky projektu proto nejen šetří čas a vaše nervy, ale ani nemusíte ztrácet hodiny a hodiny hledáním kontaktních informací a dokumentů. Aplikace zavádí transparentní proces dokumentace, kdy se žádná ze stran necítí obcházena nebo vynechána. Díky využití správných funkcí a nástrojů se softwarovým řešením pro řízení stavebních projektů může vaše společnost vyřešit jednou pro vždy komunikační problémy, které ji brzdí.

Všichni jsme někdy zažili poradu, která byla ztrátou času – protože byla buď moc dlouhá nebo naopak detailům nevěnovala dostatek času. Porady jsou užitečným nástrojem, ale mají své limity, co se týče sdílení informací – zejména, když se jich účastní hodně lidí s různými rolemi.

S PlanRadarem tento problém odpadá. To, kolik času je třeba na poradě věnovat každému členu týmu, už není dáno tím, do jakých detailů je třeba věc probrat. Místo toho mohou uživatelé relevantní osoby informovat o každé nové změně a poskytnout jim plnou dokumentaci, která může zahrnovat výkresy, komentáře, fotografie a hlasové zprávy.

Veškerá komunikace mezi členy týmu se v softwaru bezpečně ukládá. Ideální software pro stavební projekty přesně odpovídá vašim potřebám a napomáhá efektivnějšímu řízení stavebního procesu.

 

 

PlanRadar – jaké funkce najdete v nabídce

S PlanRadarem získáváte nástroj, který vám umožní digitalizovat všechny relevantní dokumenty a ukládat je v cloudovém systému. Můžete nahrávat 2D výkresy ve formátu PDF nebo JPEG a uspořádat je do vrstev, záleží, jak komplexní projekt zpracováváte. Pro ještě efektivnější komunikaci můžete v aplikaci pracovat i s BIM modely. Stačí nahrávat soubory IFC exportovány ze software Revit, ArchiCAD, Allplan, Naviworks a dalších.

Jakmile jsou do projektu plány přidány, mají k nim všichni účastníci projektu přímý přístup přes zařízení se systémem iOS, Android nebo Windows a mohou provádět příslušné změny po cestě na stavbu, během inspekce stavby nebo dokonce z domova. Veškeré nezbytné informace pro účastníky projektu lze zaznamenat přímo do digitálních stavebních výkresů pomocí požadavků.

Uživatelé mohou do výkresů přidávat požadavky, jež jsou přístupné všem a lze je doplnit o fotografie, text, hlasovou zprávu a poté přiřadit konkrétní osobě k vyřešení. Statistické funkce značně usnadňují odhad skutečného rozsahu odvedené či probíhající práce.

PlanRadar můžete používat i v režimu offline, takže váš tým nebude limitován případnými výpadky internetu. Jakmile bude osoba přidávající data opět připojena k internetu, všechny změny se automaticky nahrají na cloud. Možnost doplňovat informace přímo na stavbě vám ušetří administrativní práci – už nemusíte po návratu do kanceláře zpracovávat a e-mailem rozesílat informace.

Znamená to méně práce pro všechny, od hlavního dodavatele až po řemeslníky. Kromě toho je konzistentní dokumentace veškerých kroků stavebního procesu důležitou součástí shromažďování důkazů, což minimalizuje riziko pro stavební společnosti a snižuje hrozbu soudních sporů.

 

PlanRadar.cs

Software pro stavební firmy pomáhá při řešení sporů

Ve své podstatě je stavebnictví oborem, který staví na lidech – a lidé nejsou neomylní. Pracovníci ve stavebnictví jsou pod tlakem, musí plnit termíny a jsou na ně kladena vysoká očekávání, což může vést ke sporům.

Neshody mezi dvěma stranami zapojenými do projektu způsobují průtahy, další náklady, a navíc stupňují tlak. PlanRadar je praktický nástroj, který napomáhá komunikaci a umožňuje stavbyvedoucím a projektovým manažerům objektivně pozorovat celý tým. Už žádná nedorozumění nebo žádná nespravedlivá obvinění.

Vyzkoušejte PlanRadar a objevte, jak se dá řídit projekt a být v kontaktů se všemi zúčastněnými. Na trhu je mnoho různých softwarových řešení pro řízení stavebních projektů. Zjistěte, v čem je PlanRadar lepší. Vyzkoušejte naši bezplatnou verzi na 30 dní zdarma!

 

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci