Blog Post

Řízení kvality ve stavebnictví: trendy v roce 2021

30.08.2021 | 14 minuty čtení

S nástupem technologií a IT inovací ve stavebnictví se toto odvětví začalo transformovat a dosahovat nové úrovně produktivity. Software pro management ve stavebnictví je jedním z nejdůležitějších nástrojů moderního stavebního průmyslu.

Jedním z nejhmatatelnějších přínosů stavebních softwarových produktů je, že zajišťují účinné řízení kvality na staveništi. Vzhledem k tomu, že projektoví manažeři jsou pod tlakem, aby maximalizovali rychlost a efektivitu výstavby, je použití automatizovaného systému pro dozor a řízení velkých a složitých projektů téměř nezbytné.

Zavedení a zvládnutí těchto nástrojů pro management ve stavebnictví již některým hráčům v oboru poskytuje konkurenční výhodu. Jaké jsou tedy klíčové informace, které je třeba vědět o softwaru pro řízení kvality ve stavebnictví v roce 2021?

Porozumění řízení kvality stavebních prací

Výstavba je složitý, vícefázový proces, který zahrnuje obrovské množství osob a informací, které je třeba pravidelně aktualizovat. Zajištění řízení kvality ve stavebnictví je proto důležitým a náročným úkolem, který může ovlivnit, zda se podaří dodržet termín dodání projektu a dokončit jej v rámci rozpočtu. Náprava chyb stojí čas, peníze a materiál. Nekvalitní stavební práce vás mohou dokonce vystavit riziku soudního sporu nebo porušení bezpečnostních či stavebních předpisů.

Co je to řízení kvality ve stavebnictví? Vyžaduje kontrolu všech prováděných úkonů ve všech fázích výstavby. Začíná již v předvýrobní fázi, kdy byste měli      zkontrolovat, zda si jednotlivé stavební výkresy, z nichž každý nakreslil jiný architekt či inženýr, vzájemně neodporují.

Dále je třeba zkontrolovat, zda je prostředí vhodné pro plánovanou stavbu a zda stavba nepoškodí okolí. Skutečný přínos řízení kvality však začíná až ve fázi výstavby. Již od prvních dnů výstavby můžete kontrolovat a dokumentovat, zda byly všechny práce provedeny podle plánu, a průběžně opravovat chyby.

Při řízení kvality je nezbytné dokumentovat problémy a opravy. Usnadňuje to pochopení historie projektu nebo případných rozhodnutí při přejímce práce. Je to také nezbytné v případě skrytých prací, například veškerých prací, které jsou uzavřeny za stěnou nebo pod podlahou. Je také třeba sledovat schvalování úprav nebo dodatečných strukturálních změn, aby bylo zajištěno, že jsou rovněž v souladu s normami a předpisy.

Vedení stavební dokumentace a podávání reportů o opatřeních v rámci řízení kvality však bylo pro odpovědné odborníky často zdlouhavým a obtížným úkolem. Velké množství norem a standardů, stejně jako specifických pravidel a požadovaných schválení jim přidělávalo spoustu papírování. Tato dokumentace jim také zabírala spoustu času, protože s sebou nesla vysokou míru právní odpovědnosti za bezpečnost a rizika ve stavebnictví.

U velkých projektů proto řízení kvality výstavby v minulosti znamenalo zdlouhavou a zodpovědnou práci, která vyžadovala čas a nerušenou pozornost.

Přečtěte si také: Nové technologie ve stavebnictví v roce 2021

 

Využití IT řešení pro řízení kvality

Řízení kvality ve stavebnictví znamená sledování postupu prací, kontrolu kvality aktuálních úkolů na staveništi, každodenní podávání hlášení o plnění úkolů, identifikaci problémů, řešení chyb a rychlé rozhodování.

To vše by navíc mělo být založeno na transparentní a neomezené komunikaci mezi všemi účastníky projektu pracujícími na konkrétní stavbě: žádné překážky v podobě využívání několika různých komunikačních kanálů a schvalovacích procesů při řešení problémů.

S příchodem technologií určených speciálně pro stavebnictví se proces řízení kvality staveb i organizace managementu výstavby staly mnohem jednoduššími a hlavně efektivnějšími. Je to proto, že digitální údaje jsou uložené v konzistentním formátu, který lze automaticky uspořádat a prezentovat tak, aby byly snadno srozumitelné.

Digitální shromažďování dat snižuje pravděpodobnost lidské chyby, a pokud k chybě dojde, umožňuje ji snadno detekovat. Program vám dokonce sám může pravidelně připomínat, abyste zadali požadované údaje, nebo abyste podnikli kroky, pokud jste nějaký úkol přehlédli.

Cloudový stavební software se také aktualizuje v reálném čase, takže uvidíte, kdy někdo něco v systému upravil, a v případě potřeby můžete rychle zareagovat. Některá softwarová řešení dokonce obsahují vestavěné komunikační nástroje, takže nemusíte ani zvedat telefon nebo bloudit po staveništi a někoho hledat.

PlanRadar je vynikajícím příkladem nástroje, který tyto problémy řeší. Funkce tohoto produktu pokrývají tři hlavní oblasti:

  1. Identifikace a dokumentace závad, stanovení priority a termínu, schválení konkrétních úkolů a přiřazení osob odpovědných za jejich realizaci.
  2. Vytvoření a uložení veškeré potřebné dokumentace, možnost nahrávání souborů různých formátů a přípon (včetně modelů BIM a vícestránkové dokumentace, kterou lze strukturovat).
  3. Jediné místo pro veškerou komunikaci, kde můžete poslat popis nebo komentáře k textu, dále hlasové zprávy, fotografie, videa a komentované výkresy. Platforma podporuje komunikaci mezi všemi účastníky projektu včetně subdodavatelů. Všechny aktualizace jsou navíc viditelné v reálném čase.

 

Jak řídit kvalitu stavebních prací pomocí PlanRadaru

PlanRadar má nástroje, které vám umožní přidat neomezený počet účastníků projektu a poskytnout jim konkrétní práva a oprávnění pro práci s programem. Nejprve se musíte s developerem nebo investorem dohodnout, za co budete zodpovědní a kdo s vámi bude spolupracovat. Poté můžete v rozhraní platformy přidat účastníky k projektu. V této fázi byste měli určit, které oblasti platformy může každý z účastníků vidět a jaká má být úroveň jejich oprávnění.

 

 

 

Při vytváření vlastních formulářů určených pro váš projekt můžete upravit viditelnost jednotlivých řádků pro různé uživatele tím, že stanovíte uživatelské role, které budou moci řádek vidět, a to ve sloupci „Viditelné pro“ jako na obrázku níže:

 

 

Proto díky designu platformy PlanRadar můžete do svého projektu bezpečně zapojit developera, zákazníka, subdodavatele nebo technické experty, čímž prokážete transparentnost a předvedete svůj postup provádění práce.

Použitím těchto různých rolí se také značně usnadní komunikace. Namísto používání několika messengerů, e-mailové korespondence, telefonátů a osobních schůzek se vše odehrává v rámci systému PlanRadar. Připomínky, návrhy a rozhodnutí o změnách návrhu – ty vše lze učinit na jednom místě, kde je budou mít také k dispozici ostatní členové týmu.

Tam, kde je třeba provést nějakou práci, můžete vytvořit požadavek, ve kterém specifikujete projekt a úkol a následně jej přiřadíte přímo odpovědné osobě. Je také možné posílat hlasové zprávy, fotografie a videa. Všichni, kdo se na úkolu podílejí, včetně subdodavatelů, obdrží automatická oznámení ihned po vytvoření úkolu a vždy, když u něj dojde ke změně.

 

Řízení kvality ve stavebnictví je podporováno digitální organizací celého procesu: všechny informace jsou dostupné online kdykoli během dne, bezproblémová komunikace zvyšuje efektivitu, což v konečném důsledku zrychluje dobu potřebnou k vyřešení problémů.

Kvalitu oprav a stavebních prací můžete potvrdit pomocí rozšířené sady nástrojů programu. Formuláře výkazů závad si můžete přizpůsobit pomocí jednoduchého a přehledného editoru ve webové verzi programu PlanRadar. Formulář můžete upravit přesně podle svých potřeb: je v něm dostatek různých polí, aby bylo možné zaznamenat všechny údaje a všechna měření, která jsou pro vaši práci důležitá.

Formuláře úkolů jsou univerzální a lze je použít v různých projektech. Do formulářů můžete také načíst jakékoliv potřebné seznamy: typy závad nebo prací, materiály, které je třeba použít, zákonné a regulační předpisy, které je třeba uplatnit – a cokoli dalšího vás napadne. Flexibilita systému vám umožní vytvořit přesně takovou dokumentaci, jakou potřebujete.

 

S PlanRadarem si také vedete kompletní protokol stavebních prací, který zobrazuje všechny činnosti a stav prací na staveništi. Vidíte celkový postup, stav, odpovědnou osobu a počet dokončených úkolů a oprav.

Veškerá nahraná dokumentace je uložena v cloudu služby a každý z účastníků projektu, pokud mu byla tato práva udělena, si ji může prohlédnout, provést úpravy nebo cokoli upřesnit. To znamená, že již nepotřebujete stohy papírů, jejichž sestavení zabere hodiny a je náchylné k chybám.

Uživatelé služby PlanRadar uvádějí, že používání digitálních metod reportingu a řízení jim může ušetřit v průměru až 7 hodin týdně, tedy prakticky celý jeden pracovní den.

Software umožňuje generovat veškeré stavební výkazy a dokumentaci. Pokud do systému pečlivě ukládáte potřebná data, můžete si je kdykoli stáhnout ve formě reportu. PlanRadar také umožňuje sdílet výkresy, generální plány a modely BIM, a to i když jste offline. Uživatelé mohou porovnávat předchozí verze výkresů, přičemž jsou všechny uloženy pro možnost nahlédnutí.

Pokud potřebujete rychle zjistit stav prací, můžete si zobrazit stavy úkolů v grafech, tabulkách a přehledech. Flexibilní filtry vám umožní vyhledávat podle typu úkolu nebo závady, vykonavatele a dalších vlastností.

 

Provádění kontrol v rámci řízení kvality na staveništi je s PlanRadarem jednodušší a efektivnější. Každý specialista na stavbě, ať už technický inženýr, mistr nebo projektový manažer může pomocí mobilní verze PlanRadaru zadávat připomínky, pořizovat fotografie a zajišťovat důkazy o odstraněných závadách v reálném čase.

Zhotovitel nebo odpovědná osoba obdrží změny a připomínky okamžitě, s podrobným popisem, fotografiemi nebo místem připnutým k plánu. Informace nebudou nejednoznačné ani zkreslené a neztratí se, protože vše se ukládá na serveru.

 

 

Práce s aplikací na jakémkoli mobilním zařízení se systémem iOS, Android nebo Windows 10 je snadná a nevyžaduje žádné speciální školení. To znamená, že s sebou nemusíte nosit notebook ani se učit program používat. I subdodavatelům se zdá jeho používání snadné, zapracování trvá méně než 10 minut.

 

Díky tomuto programu můžete dokonce na dálku řídit celý projektový tým včetně subdodavatelů.

Stavební software PlanRadar je připraven k práci během 10 minut od založení nového projektu: stačí vyplnit požadovaná pole, nahrát výkresy nebo model BIM a přidat vlastní formuláře pro zadávání úkolů. Rozhraní je intuitivní a jeho cílem je zjednodušit práci a strukturu shromažďování velkého množství různých údajů.

PlanRadar lze také úspěšně použít nejen v první fázi stavebních prací, ale i v průběhu celého životního cyklu projektu:

  • fáze návrhu (zadávání úkolů, řízení a prohlídka návrhů, dokončování stavebních plánů);
  • konstrukce a instalace komponentů (řízení úkolů, sledování prací a řízení kvality);
  • předání (závěrečná kontrola dokončení všech úkolů na staveništi, identifikace závad na místě);
  • provoz a údržba objektu – všechna data spojená s projektem, zejména pokud se jedná o model BIM, mohou být předána novému vlastníkovi nebo týmu údržby. Ti je mohou využít k efektivnímu řešení úkolů v rámci oprav a údržby různých systémů. Program vám umožní stáhnout si podrobné informace a úkoly pro správu budov ve formátu PDF nebo Microsoft Excel, uložit data dodávek materiálů, jejich výrobce a všechny vlastnosti a dále rovněž uložit všechna data o dokončení určitých prací.

 

Na tomto odkazu s naší znalostní bází v anglickém jazyce se dozvíte, jak se na platformě pracuje.

Řízení kvality je klíčem k úspěšné výstavbě

Význam řízení kvality ve stavebnictví je pro developery neopome nutelný. Je nezbytné pro dodržení termínů a rozpočtů projektu a pro zajištění toho, aby projekt nebyl zmařen, protože neodpovídá stavebním předpisům.

PlanRadar synchronizoval rozsáhlou práci zahrnující hodnocení, přejímku a řízení prací v tak velkém obytném objektu, jako je SOHO + NOHO (Moskva, Rusko). S pomocí funkcí systému PlanRadar a čtyř specialistů na stavbě bylo možné optimalizovat řešení vznikajících problémů nebo otázek, aniž by to vyžadovalo dodatečný čas a zdroje. Řízení procesů probíhalo bez zpoždění a bez zbytečného papírování. Digitální formát a snadné použití programu na jakémkoli zařízení usnadnily komunikaci na všech úrovních: v každé fázi prací byly komentáře a zprávy o výsledcích k dispozici všem účastníkům výstavby, kteří měli přístup do systému PlanRadar. Tato optimalizace řízení projektu na všech úrovních úkolů díky tomuto programu měla přímý důsledek – komerční objekt byl postaven v rekordním čase, aniž by došlo ke ztrátě kvality či překročení plánovaných nákladů.”

Wainbridge, mezinárodní developerská společnost, http://www.wainbridge.com/

  

Ve stavebnictví je snad více než v jakémkoli jiném odvětví důležité dodržovat přísné protokoly o provádění prací, aby bylo zajištěno zachování náležité kvality. V opačném případě by si chyby mohly vyžádat přepracování projektu nebo nutnost začít znovu od začátku – bez pořádných dodatečných finančních injekcí by pak na vaší straně mohlo dojít k porušení smlouvy a mohli byste čelit žalobám.

Moderní projekty velkého rozsahu vyžadují komplexní digitální řešení pro řízení projektů, které zajistí udržení vysoké kvality stavby. Pokud zvážíme potenciálně stovky plánů, které je třeba provést, a stovky osob na stavbě, je jediným způsobem, jak si udržet přehled, automatizace některých procesů.

PlanRadar významně pomáhá při řízení projektů tím, že poskytuje vysoce kvalitní digitální nástroj pro management kontroly kvality.

Technologie pro řízení stavebních projektů je pro úspěšné podnikání nezbytná, takže je načase, abyste si na měsíc zdarma vyzkoušeli software pro stavební firmy PlanRadar a zhodnotili, jak praktický a užitečný je pro vaše procesy řízení kvality.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci