Blog Post

Vzorová šablona stavebního deníku pro projekty v aplikaci PlanRadar

20.07.2021 | 7 minuty čtení

O všech důležitých událostech během stavby informuje stavební deník. Hraje tak významnou roli při zajišťování důkazů o dodaných nebo chybějících službách během projektu stavby. Ulehčete si práci s již připravenou vzorovou šablonou pro denní záznamy v aplikaci PlanRadar.

Stavební aplikace PlanRadar automatizuje a digitalizuje procesy týkající se stavebního deníku. Díky praktickému vzoru stavebního deníku a automatickému sestavování kompletních denních záznamů do reportů ušetří společnosti působící v oboru stavebnictví čas i peníze.


Stavbyvedoucí kompletizující stavební deník elektronicky přímo v terénu

Podrobné denní záznamy ze stavby – proč používat stavební deník

Stavební deník zaznamenává průběh výstavby a různé události na staveništi. To zahrnuje například výskyt konstrukčních vad a jiných závad. Proto je také důležitým podkladem pro objasnění všech skutečností a odpovědností.

To může být obzvlášť podstatné v případě, že spory nelze vyřešit jinak než u soudu. Vzhledem k tomu, že mnoho závad je často objeveno až za několik let po dokončení stavebního projektu, může být zpětné porozumění okolnostem často obtížné.

Co za materiály byly použity v jednotlivých krocích? Kteří lidé na tom pracovali? Kdo zadal provedení které práce? Společnosti, které mohou v těchto případech poskytnout úplnou dokumentaci včetně všech faktů a dohod, mají jasnou výhodu. Prověřování zabere méně času a šance na úspěch při vymáhání pohledávek se zvyšují.

Kromě přesného a komplexního zápisu všech skutečností je také důležité pravidelně aktualizovat denní záznamy ve stavebním deníku. Ve stresujícím prostředí na staveništi však okamžité protokolování faktů není vždy možné. Po dlouhém dni na staveništi, a to i přes maximální péči, může dojít k chybám nebo nedorozuměním.

Kromě toho, a to platí zejména pro větší stavební projekty, si zúčastněné osoby mezi sebou denně posílají obrovské množství e-mailů. Proto nemůže být překvapivé, že se při této záplavě dat někdy zapomenou nebo ztratí důležité informace v rámci komunikace se zaměstnanci nebo externími partnery.

A to vše stojí čas a peníze. Nicméně v roce 2021 to jde dělat i jinak.

Zefektivnění procesů díky elektronickému stavebnímu deníku

Řešením je software pro vedení elektronického stavebního deníku jako je PlanRadar. Co je to PlanRadar? Jde o cloudové řešení typu SaaS (software jako služba) používaný pro dokumentaci a komunikaci v rámci stavebních a realitních projektů. Pomáhá odpovědným osobám zajistit, aby byly řádně zaznamenány všechny důležité dohody, práce a další skutečnosti:

  • Závady na stavbě, služby a úkoly v řešení jsou zaznamenávány  během návštěv přímo na místě přes fotografie, textové poznámky nebo hlasové záznamy     .
  • Uložené informace se zaznamenávají formou požadavků buď přímo  na digitálních plánech, nebo v klasickém seznamu. Aplikace PlanRadar okamžitě informuje odpovědné zaměstnance nebo partnery projektu o nově vytvořených nebo aktualizovaných úkolech. Tím se zjednoduší komunikace a koordinace zúčastněných osob. Dodavatelé uvidí pouze informace, které se jich týkají, mohou psát komentáře, měnit      stav nebo dokonce přidávat obrázky. To vše usnadňuje organizaci a monitorování pracovních postupů      v objektech.
  • Všechny uložené informace, stejně jako protokol komunikace v reálném čase mezi účastníky jsou kompletně zaznamenávány ve stavebním deníku. Před návštěvou staveniště odpadá třídění a ukládání dat a protokolů .
  • Díky praktické funkci filtru je možné v požadavcích vyhledávat konkrétní informace a lze je nalézt i za několik let, a to i po dokončení projektu.

 

Vzor stavebního deníku v aplikaci PlanRadar
Stavební aplikace PlanRadar, jakož i vzorová šablona pro stavební deník je dostupná v českém jazyce

Pomocí vzoru stavebního deníku zaznamenáte informace a vytvoříte kompletní reporty na pár kliknutí

Díky vzorové šabloně stavebního deníku v aplikaci PlanRadar můžete informace jednoduše zaznamenávat přímo v terénu a během okamžiku vytvořit kompletní reporty. Použijte šablonu deníku, kterou jsme již v aplikaci PlanRadar připravili, nebo si ji upravte podle svých potřeb. Také můžete použít vlastní formátování, které během chvilky snadno přetáhnete z existujících dokumentů aplikace Word a Excel.

Ve vzoru stavebního deníku v aplikaci PlanRadar můžete dále definovat vlastní datová pole pro zápis různých údajů. Všechny definované údaje, jako např. příslušné obory, poskytnuté služby a speciální události, se poté automaticky přenesou do šablony elektronického stavebního deníku, když jsou zadána na místě pomocí mobilních zařízení.

Podívejte se, jak se pracuje s reporty v aplikaci PlanRadar:

Jakmile vy a vaši zaměstnanci dokončíte dokumentaci týkající se stavebního projektu, stačí jedno kliknutí a kompletní stavební deník se pro vás exportuje jako PDF. Hotový report lze na mobilním zařízení digitálně podepsat a sdílet. Okamžitě tak máte k dispozici konzistentní důkaz o dodaných nebo chybějících službách, ať už pro účely dokumentace nebo pro objasnění záležitostí u soudu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Všechny dostupné šablony reportů naleznete zde

Příklad exportovaného stavebního deníku
Vzorová šablona reportu pro stavební deník je dostupná v českém jazyce

Přesvědčivý v praxi

PlanRadar se používá po celém světě v široké škále stavebních a realitních projektů, od hotelů přes kancelářské komplexy až po obytné budovy. Naše uživatele přesvědčil rozsah funkcí a intuitivní ovládání softwaru.

To je i případ německé stavební společnosti BREMER v průběhu výstavby překládkové haly a kanceláří v Bavorsku. Software byl použit pro dokumentaci případných zranění na místě, interní protipožární dokumentaci a komunikaci se všemi účastníky projektu.

Společnost dospěla k velmi pozitivnímu závěru: „PlanRadar je velmi dobrý, jasný, srozumitelný a dobře strukturovaný nástroj, který hodláme používat i nadále. Tento software se snadno ovládá a dokumentace, kterou vytváří, je spolehlivá.“

K dispozici pro všechny platformy

Skutečnost, že je tento software přijímán širokým spektrem zákazníků, je také díky jeho flexibilitě. PlanRadar je k dispozici jako aplikace pro Android, iOS a Windows pro všechna mobilní zařízení – od chytrého telefonu až po tablet.

Aplikace je používána ve 43 zemích společnostmi všech velikostí působícími v různých oblastech: stavební dokumentace, správa úloh, management závad, náležitá péče, posuzování, předávky, správa nemovitostí a mnoho dalšího.
Digitalizací popsaných procesů uživatelé ušetří až 7 hodin týdně. Pomocí této aplikace je na celém světě v současné době zpracováváno každý týden více než 25.000 projektů. Nezanedbatelnou výhodou je také dostupnost aplikace i v českém jazyce.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci