Blog Post

Štedite resurse uz digitalnu građevinsku dokumentaciju

28.07.2020 | 6 vrijeme čitanja

Građevinska dokumentacija je važan sastavni dio svakog projekta u graditeljstvu. Međutim, prikupljanje i obrada podataka s gradilišta obično svim uključenim osobama oduzima puno vremena. Stoga se često dokumentacija na gradilištu zanemaruje ili izrađuje tek djelomično. Softverska rješenja za vođenje građevinske dokumentacije značajnu olakšavaju ove procese.

U ovom članku ćete doznati:

 • Zašto je građevinska dokumentacija bitna i koje informacije mora sadržavati
 • Koji problemi se mogu javiti u prikupljanju podataka prilikom izgradnje
 • Kako pomoću digitalnih građevinskih dnevnika i digitalne obrade uočenih nedostataka možete povećati učinkovitost građevinskih procesa

 

Štedite resurse i novac uz digitalnu građevinsku dokumentaciju

Pitanja i odgovori vezani uz građevinsku dokumentaciju

Odgovaramo na osnovna pitanja vezana uz građevinsku dokumentaciju:

 

Zašto je dokumentacija na gradilištu važna?

Svaki građevinski projekt generira mnoštvo podataka i informacija, koje tijekom gradnje i nakon dovršetka radova pružaju uvid u tijek izgradnje uključujući različite okolnosti. Građevinska dokumentacija koja je potkrijepljena nizom bitnih dokaza i činjenica  je važna za sve sudionike određenog projekta, pogotovo ukoliko naknadno dođe do sporova.

Najbolji primjer su građevinski nedostatci čija je pojava neizbježna i kod projekata koji su izvedeni s najvećom mogućom pažnjom. Međutim vrlo često su potrebe godine kako bi se došlo do razloga ili zaključilo pod čijom nadležnosti je došlo do pojave nedostataka. Tko je odgovoran? Kako bi se moglo odgovoriti na ovo pitanje potrebno je imati opsežnu građevinsku dokumentaciju.

 

Koje podatke građevinska dokumentacija mora sadržavati?

Opseg nužne građevinske dokumentacije mijenja se ovisno o veličini projekta te zadaćama i odgovornostima pojedinih sudionika. Međutim, u interesu investitora, arhitekta, izvođača i podizvođača radova je što detaljnije i opsežnije prikupiti i sačuvati sve relevantne podatke. Tu se primjerice ubrajaju:

 • Opis građevinskih mjera
 • Početak i završetak pojedinih usluga i radova
 • Dokumentacija o provedenim radovima
 • Podaci o zaposlenim osobama, obrtima, kadrovskim izmjenama, itd.
 • Podaci o uporabi velikih uređaja
 • Popis upotrijebljenih građevinskih materijala i dijelova
 • Podaci o posebnim okolnostima kao što su primjerice prekidi ili produžetci građevinskih radova

 

Koji dokumenti su relevantni pri uspostavi građevinske dokumentacije?

U pravilu treba sakupiti i arhivirati sve dokumente koji su se koristili prilikom izvođenja određenog građevinskog projekta. Tu se među ostalim podrazumijevaju:

 • Prepiske između pojedinih sudionika i poduzetnika
 • Dnevni izvještaji s gradilišta
 • Zapisnici sa sastanaka
 • Građevinski nacrti, skice, itd.
 • Nastali multimedijski materijali poput slika ili videosnimke
 • Kalendari
 • Liste s popisom materijala

SNIMKA WEBINARA

Kako voditi digitalni građevinski dnevnik

Koji problemi se mogu javiti kod izrade građevinske dokumentacije?

Iako je dokumentacija na gradilištu jako bitna, odgovorne osobe ju vrlo često izrađuju uz puno otpora i negodovanja. To je djelomično razumljivo, no predstavlja određeni rizik.

 

Dokumentacija s gradilišta: vremenski zahtjevna i problematična radi različitih standarda  

Dobro je poznato kako precizna izrada građevinski dokumentacije zahtijeva puno vremena. Tako se dragocjeno vrijeme ne može utrošiti za produktivnije aktivnosti na gradilištu ili u uredu. Stoga se dokumentacija vrlo često izrađuje na brzinu ili samo djelomično. Rezultat toga je građevinska dokumentacija koja ima brojne propuste i ne može pružiti potrebne dokaze, dakle ne služi svojoj svrsi.

Daljnji problem koji se javlja je vezan za uključenost različitih osoba i poduzeća u izvođenje određenog projekta. Pri tom ne pridaju svi jednaku važnost sakupljanju podataka. S druge strane, i najpreciznije izrađena dokumentacija značajno gubi na važnosti, ako se projektni partneri samo djelomično potrude oko njezine izrade. Isto tako, različiti standardi koji se primjenjuju prilikom obrade podataka mogu prouzročiti nedostatke do koje inače ne bi bilo došlo.

 

Analogna građevinska dokumentacija: zahtjevna i podložna greškama

Izrada građevinske dokumentacije vrlo često je mukotrpna i zahtjevna što se povezuje s činjenicom da se još uvijek velikim dijelom provodi analogno. Rad s olovkom i papirom nije samo spor, već i izrazito podložan greškama. To se ne odnosi samo na prikupljanje podataka, već i na njihovu daljnju obradu i prijenos. Takav primjer su pogreške kod prijenosa skupljenih podataka s papira u digitalni oblik (Excel) ili zagubljeni e-mailovi.

PlanRadar softver za digitalnu građevinsku dokumentaciju na gradilištu

Učinkovita i digitalna građevinska dokumentacija uz pomoć aplikacije PlanRadar

Prikupljanje i komuniciranje podataka pomoću softvera kao što je PlanRadar pokazalo s vrlo učinkovitim u građevinskoj praksi. PlanRadar je izvrstan alat za izradu građevinske dokumentacije i upravljanje nedostatcima. Uvijek je pri ruci i s njim se može jednostavno rukovati preko aplikacije instalirane na mobilne uređaje kao što su pametni telefoni i tableti (iOS, Android, Windows) ili preko web sučelja na stolnom računalu.

 

PROČITAJTE: Što velika tvrtka za građevinski nadzor Gark Konzalting kaže o softveru PlanRadar?

 

Digitalni građevinski dnevnik štedi vrijeme u izradi građevinske dokumentacije

Bez obzira je li riječ o izvršenim uslugama, nedostatcima ili drugim okolnostima, temeljem digitalnih nacrta gradnje odgovorne osobe pomoću aplikacije PlanRadar bilježe sve aktivnosti na gradilištu i kasnije im mogu bilo kada pristupiti.

Pomoću ticketa radni se nalozi i drugi podaci mogu smjestiti na točnu poziciju nedostatka u digitalnom nacrtu. Na jednom se mjestu uredno i sistematizirano bilježe sve informacije potrebne za izradu opsežne i precizne građevinske dokumentacije: fotografije, tekstualne i govorne poruke, dokumenti, rokovi dovršetka pojedinih poslova i slično. Sve to se odvija u samo nekoliko klikova prstom, s tim da se dodatne informacije mogu po potrebi unositi i naknadno, a svaki unos se u aplikaciji protokolira. Vrijeme i datum unosa se generiraju automatski čime je omogućeno kronološko praćenje događaja na gradilištu. Time se dugoročno osiguravate za slučajeve u kojima je potrebno utvrditi odgovornosti uslijed zahtjeva za nadoknadom štete po završetku projekta.

Čim se prikupe novi podaci ili dođe do promjene na već postojećim informacijama, relevantni sudionici projektnog tima se o tome obavještavaju slanjem poruka pomoću softvera. Tako su svi sudionici uvijek obaviješteni u jednakoj mjeri i mogu pratiti tijek projekta. Besprijekorno i dokazima potkrijepljeno dokumentiranje svih koraka zaposlenika ili poduzeća omogućava Vam prikupljanje i arhiviranje relevantnog dokaznog materijala. Istovremeno Vam PlanRadar omogućava nadzor svih aktivnosti bez obzira na to gdje se nalazite – u uredu ili na putu, te nije nužno da ste fizički prisutni na gradilištu.

 

PROČITAJTE: Dokumentacija i izrada zapisnika pomoću aplikacije PlanRadar

 

Direktna i brza komunikacija olakšava suradnju

Timski rad u graditeljstvu vrlo je bitan i ubraja se među najvažnije čimbenike uspješnog građevinskog projekta. PlanRadar omogućuje potpuni nadzor i direktnu komunikaciju svih stranki uključenih u određeni projekt, čime se značajno doprinosi boljem timskom radu. Budući da se svi procesi, kao i pripadajuća komunikacija, potpuno transparentno spremaju, mogućnost nesporazuma ili pogrešaka je svedena na minimum. Međutim kod građevinskih projekata nije nužno sve sakupljene i obrađene podatke proslijediti svim sudionicima. Stoga se autorizacijom pristupa točno određuje koji sudionici projekta imaju pristup određenoj vrsti podataka kao i ovlasti za njihovo uređivanje.

 

Kompletnu dokumentaciju s gradilišta može se spremiti i izvesti u obliku zapisnika

Svi podaci mogu se godinama nakon završetka projekta pretraživati prema ključnim riječima. PlanRadar osim toga omogućuje izvoz i spremanje svih pohranjenih podataka vezanih uz određeni projekt. Pritiskom gumba možete sve tražene podatke dohvatiti i izvesti u obliku protokola ili izvješća kao PDF ili Excel datoteku. Pri tom sadržaj i izgled protokola možete sami urediti.

Sve su to čvrsti argumenti koji idu u prilog korištenju ove aplikacije. Širom svijeta tisuće korisnika upotrebljava PlanRadar diljem svijeta za dokumentiranje i komunikaciju tijekom izvođenja projekata u graditeljstvu i poslovanju nekretninama. Isprobajte i Vi PlanRadar u punom opsegu, na 30 dana, besplatno!

 

PROČITAJTE: Zašto klijenti biraju PlanRadar?

 

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju