Blog Post

Tristar: Digitalno upravljanje zaštitom od požara u hotelu

25.11.2020 | 7 vrijeme čitanja

Zahtjevi koje sustav zaštite od požara u hotelima mora ispuniti su kompleksni i nerijetko podliježu strogim propisima. Ugradnja sustava zaštite od požara u već postojeći objekt i njegovo neometano funkcioniranje predstavljaju izazov. Kod implementacije koncepta zaštite od požara pomažu digitalna rješenja kojima se može upravljati svim koracima vezanim za zaštitu od požara.

Vodite protupožarnu zaštitu u hotelu uz softver

Kada izbije požar, prioritet ima sigurnost gostiju, zaposlenika, vatrogasaca i djelatnika službe spašavanja. Kod izgradnje odnosno građevinskih preinaka hotela potrebno je u okviru ugradnje tehničkih komponenata sustava zaštite od požara osigurati postojanje mjera koje se mogu poduzeti već prije izbijanja samog požara kako bi se štetne posljedice požara držale na najnižoj mogućoj razini.

Kod složenijih građevinskih radova ili preinaka svi tehnički zahtjevi zaštite od požara utvrđeni tijekom projektiranja i sve mjere za kasniju uporabu objekta objedinjeni su u konceptu zaštite od požara. Taj koncept, među ostalim, predstavlja temelj za izvršenje radova i svih s tim povezanih radnih naloga poduzeća koja sudjeluju u projektu.

 

BEST PRACTICE TRISTAR GMBH – ZAŠTITA OD POŽARA U HOTELU – OD IZGRADNJE DO UPORABE

U pravilu su vlasnik odn. naručitelj radova, njegovi projektanti i izvršitelj građevinskih radova obvezni osigurati postojanje odgovarajuće zaštite od požara. Društvo tristar GmbH kao primatelj različitih franšiza poput franšiza društava Hilton, IHG, Marriott i Accor upravlja hotelima koji su dio sljedećih poznatih hotelskih lanaca: Holiday Inn Express, Holiday Inn, Hotel Indigo, Hampton by Hilton, ibis styles i Moxy von Marriott International.

U okviru tih franšiza društvo tristar GmbH prati i samu izgradnju dotičnih nekretnina kako bi, među ostalim, nadziralo provedbu i kvalitetu izvršenih radova koji se odnose na sustav zaštite od požara. Naime, ispravno poduzimanje odgovarajućih mjera jamči sigurnost tijekom uporabe objekta. Osim toga, ako se učinkovito upravlja sustavom zaštite od požara, vjerojatnost da se kasnije pojave nedostaci vrlo je mala, pa se na taj način izbjegavaju naknadni popravci.

 

Različiti zahtjevi zaštite od požara, ovisno o hotelskom lancu

Društvo tristar GmbH kao primatelj franšize osigurava provedbu zahtjeva zaštite od požara koje propisuju hotelski lanci kao davatelji franšize. Hotelski brendovi u pravilu imaju vlastite zahtjeve koji se odnose na zaštitu od požara i koji se moraju ispuniti diljem svijeta, bez obzira na to gdje se hotel nalazio. A nekada su ti zahtjevi čak stroži od lokalnih propisa o zaštiti od požara.

Tako primjerice neki posebni zahtjevi zaštite od požara određenih hotelskih lanaca predviđaju da pregradni zidovi između hotelskih soba imaju klasu otpornosti na požar F60, što znači da su u slučaju izbijanja požara 60 minuta otporni na požar. Ako hotelski lanac na primjer za pregradni zid zahtijeva viši standard nego što to propisuju lokalne vlasti i građevinska dozvola za dotični objekt, potrebno je ispuniti taj viši standard.

PlanRadar als digitales Bautagebuch am Tablet nutzen

Osigurati zaštitu od požara u hotelu tijekom izgradnje i građevinskih preinaka zahvaljujući digitalnom upravljanju zadacima

Kompleksnost zahtjeva zaštite od požara iziskuje mnogo radnih koraka kojima je potrebno ispravno upravljati. Za taj zadatak tristar GmbH koristi PlanRadar. U okviru projekta zaštite od požara građevinski nacrti i nacrti arhitekata vrlo jednostavno se učitavaju u aplikaciju i predstavljaju osnovu za daljnje postupanje. U samo nekoliko klikova na pametnom telefonu i tabletu ili na osobnom računalu sve zadatke i radne korake koje je potrebno poduzeti možete unijeti na relevantno mjesto, dodijeliti zadatke nadležnim osobama i nadzirati iste.

Za digitalni prikaz radnih naloga u aplikaciji postoji takozvani sustav ticketa kojim se dodjeljuju radni nalozi. Ovdje voditelj projekta prilikom obilaska gradilišta na svom tabletu ili pametnom telefonu u nacrtu označuje odgovarajuće mjesto na kojemu je potrebno izvršiti određene radove, a zatim u obliku ticketa odgovornoj osobi šalje radni nalog. Sve informacije potrebne za osiguranje sustava zaštite od požara u hotelu unose se u aplikaciju u obliku fotografija, govornih poruka ili dokumenata i izravno se razmjenjuju u komunikaciji nadležnih osoba.

Na taj način, društvo tristar GmbH podatke o nedostacima već kod obilaska gradilišta unosi u aplikaciju i prosljeđuje ih na daljnju obradu. Nadležne osobe primaju izravnu obavijest. A u aplikaciji su im na raspolaganju sve informacije potrebne za ispunjenje zadatka odnosno za otklanjanje nedostatka.

 

PROČITAJTE: Pregled svih funkcija aplikacije PlanRadar

 

Sveobuhvatna dokumentacija stvara pregled i sigurnost

Nakon otklanjanja nedostatka status se aktualizira u stvarnom vremenu. Sve promjene u već izrađenom ticketu pohranjuju se kronološkim redoslijedom na platformi te se kasnije u slučaju potrebe mogu koristiti kao dokaz. Preko PlanRadara članovi tima nadležnog za zaštitu od požara dodaju se projektu i imaju uvid u aktualni status projekta (zadatke, nedostatke, nadležne osobe). To znači da su svi sudionici uvijek upoznati s najnovijim stanjem. Osim voditelja projekta, i glavni izvođač radova i investitor vrlo brzo mogu dobiti pregled aktualnog stanja građevinskog projekta.

Ako glavni izvođač radova koristi drugi softver za upravljanje nedostacima, taj se softver preko API-a može spojiti s PlanRadarom koji koristi društvo tristar. Tako je omogućeno da se unatoč korištenju različitih sustava podaci razmjenjuju s eksternim sudionicima projekta. Osim toga, korištenje PlanRadara je besplatno za komunalna i privatna poduzeća koja sudjeluju u dotičnom projektu.

digitalni popis građevinskih nedostataka

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA I DOKUMENTACIJA

Virtualno generiranje radnih naloga i upravljanje istima donosi sa sobom mnoge prednosti za upravljanje izgradnjom, a osobito kada je riječ o zaštiti od požara. Osim toga, digitalno upravljanje izgradnjom omogućuje i potpuni uvid u implementaciju sustava za kontrolu dima, koji je sastavni dio zaštite od požara, i u provedbu koncepta evakuacijskih putova. Korisnici PlanRadara svaki tjedan u prosjeku štede oko 7 radnih sati.

Korištenjem digitalnog rješenja upravljanja izgradnje nestaje potreba ručnog zapisivanja podataka i prepisivanja podataka u komplicirane Excel tablice. A i naknadni radovi i zapisnici o obilascima postaju stvar prošlosti. Osim što ovaj alat omogućuje praćenje radnih naloga, on osigurava brzu komunikaciju svih sudionika uključenih u dotični proces, i to u stvarnom vremenu i neovisno o lokaciji pojedinih sudionika, bez gubitka informacija. Taj način komunikacije osigurava trajnu kvalitetu, i to sve do primopredaje sustava zaštite od požara, uključujući odgovarajuće mjere, te stvara izravno sučelje za upravljanje zgradom nakon dovršetka njezine izgradnje.

 

Obilazak i digitalna provjera sustava zaštite od požara uz kontrolni popis

Redoviti obilasci radi provjere sustava zaštite od požara osiguravaju da zgrada u svakom trenutku ispunjava zahtjeve zaštite od požara. Digitalnim alatima poput PlanRadara odgovorne osobe štede vrijeme, kako prilikom obilaska objekta i prikupljanja podataka o stvarnom stanju, tako i kod obrade prikupljenih podataka u uredi.

Tijekom obilaska korisnici PlanRadara koriste digitalne kontrolne popise koji se u samo nekoliko klikova mogu nadopuniti dodatnim informacijama poput fotografija ili dokumenata. Svi podaci prikupljeni pomoću kontrolnih popisa mogu se zajedno s fotografijama automatski preuzeti u predloške zapisnika o provjeri sustava zaštite od požara. Oblik i sadržaj predložaka koji se koriste za sastavljanje zapisnika mogu se kao i obrasci ticketa odn. obrasci za dodjeljivanje zadataka prilagoditi vlastitim željama i potrebama. Samo jednim klikom zapisnik o provjeri sustava zaštite od požara pretvara se u PDF koji možete izvesti.

Prva objava: DBZ Deutsche BauZeitschrift, listopad 2020.

 

Intuitivna zaštita od požara u nekoliko klikova prstom

PlanRadar u svim fazama građevinskog projekta podržava suradnju između sudionika u projektu. Za korištenje softvera nisu potrebne skupe i dugotrajne obuke korisnika. Sučelje je tako jednostavno oblikovano da u samo nekoliko minuta možete unijeti svoj prvi projekt.

Tisuće korisnika diljem svijeta u više od 40 zemalja koristi ovaj softver za različite zadatke, komunikaciju i izradu dokumentacije u građevinskim i nekretninskim projektima. Iskoristite priliku i testirajte softver 30 dana besplatno, s punim opsegom funkcija!

 

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju