Blog Post

Zašto klasična građevinska dokumentacija usporava projekte?

27.09.2023 | 9 vrijeme čitanja | Written by Christoph Hagmann

Kako vi sastavljate svoju građevinsku dokumentaciju? Ako se još uvijek oslanjate na klasično, analogno izvještavanje, niste jedini tko to čini. Prema studiji PwC-a o građevinskom sektoru iz 2023. godine 60 posto svih anketiranih njemačkih građevinskih tvrtki smatra da kod digitalizacije njihovih operativnih procesa i primjene digitalnih rješenja postoji jasna potreba za nadoknadom zaostajanja.

Prije nego što je mogla uzeti maha, digitalizacija je u građevinarstvu već stagnirala. Brojni su razlozi zašto se to dogodilo, a brojne su i prilike koje su zbog toga propuštene. Ako primjenjujete zastarjele procese, nailazite na nepotrebne prepreke, osobito kada je riječ o građevinskoj dokumentaciji. U usporedbi s digitalnom građevinskom dokumentacijom, klasično izvještavanje iziskuje mnogo vremena, decentralizirano je, omogućuje samo ograničeni pristup i podložno je pogreškama.

Sadržaj

 

Site engineer on a construction site

Zašto vas klasična izvješća u građevinskoj industriji usporavaju?

Klasična izrada građevinskih izvješća u 2023. godini više nije primjerena vremenu. Postoji nekoliko razloga zašto:

Vremenski intenzivno prikupljanje podataka

Koliko vremena vi i vaš tim trošite na prikupljanje podataka? Ako podatke bilježite ručno, onda je vrlo lako moguće da na to svaki mjesec potrošite nekoliko sati. A samo prikupljanje podataka je ovdje još i najmanji problem. Osim što je ručno bilježenje neučinkovit način izrade dokumentacije, morate i osigurati da se bilješke ne izgube, da ih proslijedite na pravo mjesto te da ih zatim nadležne osobe bez pogrešaka dešifriraju.

Stoga je nedvojbeno da prikupljanje podataka u obliku ručnog bilježenja nikako nije optimalno rješenje. Danas mnoge tvrtke u svom svakodnevnom poslovanju primjenjuju hibridne ili improvizirane tehnike. Kakav je učinak takvih tehnika bilježenja podataka u aplikacijama za razmjenu poruka ili na pametnom telefonu?

Ove metode svakako imaju prednosti u odnosu na ručno bilježenje podataka, ali ne mogu držati korak s inovativnim alatima koji su posebno programirani za gradnju i upravljanje projektima. Jer takvi alati rješavaju i probleme koji su povezani sa sigurnosti podataka, komunikacijom i učinkovitosti.

Problemi s upravljanjem fotografija

U slučaju nedostataka i njihovog otklanjanja fotografije su najbolje rješenje. Sve uključene osobe odmah vide o čemu se radi, nedostaci se mogu vizualizirati, a popravci slikovno evidentirati.

Organizacija fotografija i stvaranje uvjeta da su u bilo kojem trenutku dostupne predstavljaju izazov. Iako je okvirna lokacija fotografije u galeriji vašeg mobilnog telefona spremljena u detaljima, ona nije dovoljno precizna da bi se mjesto nastanka fotografije moglo locirati u građevinskom nacrtu.

Osim toga, organizacija fotografija po projektu, sa ciljem da svi dionici imaju pristup fotografijama, iziskuje previše vremena. Ako je u kasnijoj fazi potrebna jedna konkretna slika, može nastati problem. Osim toga, ako fotografije nisu ni razvrstane po lokacijama snimanja ni kategorizirane po projektu, jedva da je moguće fotografije brzo, fleksibilno i profesionalno integrirati u izvješće kojemu svi relevantni dionici imaju pristup.

Ukratko, kada se fotografije u klasičnoj izradi dokumentacije:

 • ne mogu dodijeliti određenoj lokaciji u građevinskom nacrtu
 • mogu organizirati i biti pristupne samo otežano
 • kategorizirane i dostupne po projektima samo djelomično za sve dionike
 • ne mogu fleksibilno povezati s profesionalnim izvješćima

Neujednačena obrada podataka

Jedan od glavnih uzroka problema koji proizlaze iz tradicionalne građevinske dokumentacije je obrada podataka. Čak i male pogreške mogu izazvati čitav niz poteškoća koje imaju dalekosežne posljedice za projekt.

Borite se s neujednačenom građevinskom dokumentacijom umjesto da vodite centralizirani digitalni građevinski dnevnik sukladno pravnim propisima? Kod tradicionalnih metoda obrade podataka relevantne informacije često su fragmentirane po brojnim različitim dokumentima. Za ručni unos podataka u pravilu je potreban dodatni rad zato što se moraju ispravljati pogreške, provjeravati podaci i više puta obrađivati dokumenti. To iziskuje mnogo vremena i može opteretiti proračun vašeg projekta.

Ovdje su prednosti digitalne građevinske dokumentacije, primjerice u obliku aplikacije za upravljanje gradnjom i projektima, u odnosu na tradicionalnu građevinsku dokumentaciju više nego očite.

Nefleksibilni predlošci izvješća

Pisati izvješća rukom na prazan komad papira nije održivo rješenje. Zato je dosta izgledno da ćete u ovom ili onom obliku za izvješća koristiti predloške. Oni stvaraju strukturu i osiguravaju da se ništa ne zaboravi.

Međutim, standardni predlošci baš i nisu fleksibilni te se stoga skoro nikada ne mogu prilagoditi individualnim potrebama. Pogotovo kada naručitelji radova imaju specifične zahtjeve, teško ih je ispuniti ako se koriste klasični predlošci. Format izvješća je unaprijed zadan, a konkretne želje naručitelja možete ispuniti samo uz veliku količinu dodatnog rada.

Dakle, standardni predlošci su dosta ograničeni, osobito ako ih želite individualno prilagoditi. Vi imate / vi ste:

 • malo manevarskog prostora za fleksibilnost
 • kruti format
 • u slučaju posebnih zahtjeva naručitelja primorani dodatno uložiti puno vremena

Krajnji rezultat? Veća količina rada, veći gubitak vremena i uvećani rizik od pogrešaka. Kada naručitelji imaju jedinstvene zahtjeve, rad s krutim, konvencionalnim predlošcima brzo postaje izazov.

Vrijeme je da u građevinskom sektoru za izvještavanje potražite fleksibilnija rješenja poput digitalne građevinske dokumentacije.

Učinci na građevinske projekte

Opisani nedostaci koje klasična dokumentacija nosi sa sobom za gradilišta imaju vidljiv utjecaj na vaše građevinske projekte. Osobito kada se radi o donošenju odluka, komunikaciji s dionicima i podjeli nadležnosti, mogući učinci na uspjeh projekta su značajni.

Kašnjenja u procesima donošenja odluka

Dosta vam je da se kasni s donošenjem odluka i tragate za rješenjima kojima biste učinkovitije upravljali građevinskim projektima? Onda je građevinska dokumentacija jedno područje koje biste trebali pomno razmotriti. Ako se podaci ne pripremaju i ne prenose pravodobno, precizno i ​​razumljivo, teško je na vrijeme poduzeti ispravne mjere. Time nedostaje temelj za uspješan razvoj projekta, što ugrožava vremenski plan u cjelini.

Vrijeme je ključno, a projekti koji kaskaju uzrokuju dodatne troškove. Neučinkovito izvještavanje rezultira kašnjenjem u donošenju odluka i ima izravne negativne učinke na vremenski plan i proračun projekta.

Problemi u komunikaciji

Dodatne posljedice zastarjele metode izrade građevinske dokumentacije su problemi u komunikaciji. Podaci se moraju pohraniti na centralizirano mjesto. Oni moraju biti sveobuhvatni, aktualni i dostupni.

Međutim, s neučinkovitom dokumentacijom na gradilištima takva se pohrana ne ostvaruje ili samo ograničeno ostvaruje. Bilješke, izvješća i napomene bilježe se na samoljepljivim papirićima, u privatnim izravnim porukama ili u rukom pisanim dokumentima. Velika je opasnost da informacije ni ne stignu tamo gdje su najpotrebnije. Kada se informacije ne prosljeđuju na adekvatan način, nastaju nejasnoće koje utječu negativno na učinkovitost cijelog projekta.

Loša komunikacija, visoki troškovi

Ovakve probleme možete izbjeći ako građevinski dnevnik sukladno pravnim propisima vodite u digitalnom obliku u nekoj aplikaciji. Međutim, u 2023. mnoge građevinske tvrtke to još uvijek ne čine. Klasičan primjer iz prakse je komunikacija između arhitekata, inženjera i građevinskih radnika.

Pretpostavimo da je arhitekt izvršio izmjene nacrta s kojima nadležni tim nije detaljno upoznat. U tom bi slučaju građevinski radnici radove izvršili u skladu s prvotnim uputama, što bi u konačnici rezultiralo značajnim gubitkom vremena i resursa. Posljedica: nepotrebni troškovi i kašnjenja s projektom.

Problemi u komunikaciji javljaju se i u komunikaciji između voditelja projekta i dobavljača. Primjer: Kada se zahtjevi vezani za materijal ne dostave na vrijeme ili se netočno prenose, nastaju kašnjenja isporuke materijala. Još jedan učestali problem je nedostatak koordinacije izvođača različitih radova. Trebaju li električari i vodoinstalateri obavljati svoj posao istovremeno? Koordinacija je samo otežano moguća ako postoje različite informacije o vremenu ili opsegu radova.

U svim ovim slučajevima jasno je da loša komunikacija dovodi do pogrešaka i kašnjenja te da može narušiti povjerenje među uključenim osobama. No povjerenje je u građevinskim projektima bitan preduvjet za uspješnu suradnju.

Nedostatak preuzimanja odgovornosti

Odgovornost i transparentnost su neophodne. Međutim, tradicionalna građevinska dokumentacija ne ispunjava ove zahtjeve.

Nedostatak preuzimanja odgovornosti još je jedna od posljedica analogne građevinske dokumentacije. Ako se vaša dokumentacija sastoji od dokumenata u papirnatom obliku, od rukom napisanih bilješki i fizičkih datoteka, to će vam prije ili kasnije stvarati probleme.

Bez ujednačenog, centraliziranog i transparentnog vođenja dokumentacije vi i vaši partneri samo teško možete utvrditi tko je bio odgovoran za određene odluke. Ovo je osobito nepovoljno u slučaju sporova u kojima su potrebni nedvojbeni dokazi. Pretpostavimo da se u građevinskom projektu pojave nedostaci i da ne postoji jasna dokumentacija o tome tko je što napravio i kada. U ovom scenariju biste se vi i vaši dionici međusobno optuživali, što može rezultirati skupim pravnim sporovima.

Nesporazumi i nejasnoće

Osim toga, nedostatak transparentnosti stvara nepovjerenje među dionicima projekta. Ako izvođači, dobavljači ili podizvođači imaju osjećaj da ne znaju tko je za što odgovoran, to će negativno utjecati na vaš projekt.

Za savladavanje ovih izazova moderni građevinski projekti moraju od samog početka biti transparentni. Digitalna građevinska dokumentacija i aplikacije za izradu građevinske dokumentacije omogućuju vam prikupljanje, dijeljenje i verificiranje informacija u stvarnom vremenu. Tako se sav rad može digitalno pratiti.

Kako možete započeti digitalno upravljanje građevinskim projektima?

Sada bi nedostaci tradicionalne dokumentacije na gradilištima trebali biti i više nego jasni. Ali koje alternative postoje? Kako izgleda inovativna, digitalna građevinska dokumentacija?

Sveobuhvatne platforme za izradu digitalne građevinske dokumentacije u građevinskom i nekretninskom sektoru poput PlanRadara rješavaju izazove tradicionalnog upravljanja gradnjom i pojednostavljuju ih.

Kakva podrška vam se konkretno pruža? Jedna prednost je mogućnost da izvješća izradite brzo i nekomplicirano. Osim toga, nudi vam se i podrška u upravljanju fotografijama, centraliziranom upravljanju dokumentacije i prilagodljivim izvješćima.

 • Generiranje izvješća u kratkom vremenu 
 • Dijeljenje fotografija s lokacijom u građevinskom nacrtu 
 • Centralizirano upravljanje dokumentacijom 
 • Predlošci koji se mogu prilagoditi svim zahtjevima 
 • Razumljiva i transparentna aplikacija za izradu građevinskih dnevnika 
 • Neometana komunikacija

PlanRadar App Workflow

Zašto klasična građevinska dokumentacija usporava projekte: Zaključak

Klasična izrada građevinske dokumentacije više nije primjerena vremenu. Razlog tome je što su, u usporedbi s digitalnom građevinskom dokumentacijom, klasične metode, kao što su rukom napisane bilješke i neujednačena obrada podataka, neučinkovite i često zastarjele.

Konvencionalna građevinska dokumentacija pokazuje svoje slabosti u raznim područjima: Tako primjerice ručni unos podataka iziskuje puno vremena, upravljanje fotografijama ostaje nestrukturirano, a standardizirani predlošci za izvješća su nefleksibilna. Pogotovo neujednačena obrada podataka uzrokuje dodatni rad, gubitak vremena i dodatne troškove.

Osim toga, nedostatak digitalizacije i centralizacije dokumentacije na gradilištima ugrožava donošenje odluka, što dovodi do kašnjenja. Jednako vrijedi za probleme u komunikaciji između dionika, što je izravna posljedica zastarjelih metoda. Neučinkovita komunikacija može dovesti do nesporazuma, pogrešaka i kašnjenja projekta, dovodeći projekt u cjelini u opasnost.

Moguće rješenje koje se nameće je uvođenje digitalne građevinske dokumentacije poput PlanRadara. Digitalna građevinska dokumentacija nudi vam opipljive prednosti poput uštede vremena, bolje kvalitete i sigurnosti podataka te optimizirane komunikacije i preuzimanja odgovornosti.

Kako biste izbjegli probleme klasične građevinske dokumentacije, trebali biste je zamijeniti učinkovitijim digitalnim rješenjima. Zahvaljujući digitalizaciji građevinske industrije otvaraju vam se nove mogućnosti kojima građevinski projekti mogu biti uspješniji, učinkovitiji i isplativiji.

Preko 120 000 korisnika u više od 75 zemalja već digitalizira svoju građevinsku i nekretninsku dokumentaciju uz PlanRadar. Uvjerite se sami i već danas isprobajte PlanRadar 30 dana besplatno  ili dogovorite neobvezujuću prezentaciju proizvoda.

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju