Blog Post

Korporativno upravljanje nekretninama i klimatske promjene

20.07.2020 | 8 vrijeme čitanja

Ulaganje u nekretnine već je dugo na globalnoj razini jedan od najomiljenijih, ali i najsigurnijih oblika ulaganja. Ulagači su uravnoteženu kombinaciju povrata ulaganja i rasta vrijednosti kapitala prepoznali kao sigurnu luku za svoju imovinu. Pročitajte u ovom članku kako Vi kao upravitelj imovine odn. nekretnina korištenjem jednostavnog softvera možete na učinkovit način riješiti izazove modernog korporativnog upravljanja imovinom

Korporativno upravljanje nekretninama u doba klimatskih promjena

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U MODERNOM PODUZEĆU

Sektor upravljanja poslovnim nekretninama bavi se kupnjom, upravljanjem i komercijalizacijom objekata koji su u vlasništvu poduzeća. Uspješno upravljanje nekretninama ima značajan cilj: održati i povećati konkurentnost poduzeća povećanjem vrijednosti objekata u vlasništvu poduzeća. Preporučljivo je da se nadziru sve faze projekata, od kupnje zemljišta preko planiranja, izgradnje, saniranja, pa sve do rušenja.

Prema jednoj studiji koju je proveo Savills World Research 33 od cca. 280 trilijuna američkih dolara koji se ulažu u građevinski materijal otpada na poslovne nekretnine. Takvo upravljanje se odražava na kompletnu organizacijsku strukturu. Bitne resurse predstavljaju i objekti u vlasništvu onih poduzeća kojima poslovanje nekretninama nije glavna poslovna djelatnost. Taj sektor vlasnicima poduzeća pruža stabilne i zanimljive mogućnosti da njihova poduzeća ostvare dodatnu dobit.

Na globalnoj razini postoji jasan i trajan trend: broj stanovnika u gradovima kontinuirano raste. Danas cca. 3,5 milijardi ljudi živi u urbanim sredinama. Očekuje se da će ta brojka do 2050. porasti na 6,3 milijarde, što će predstavljati 70% ukupnog svjetskog stanovništva. Paralelno s tim razvojem raste i potreba za odgovarajućom infrastrukturom i prostorom za izgradnju objekata. Sve veći broj ljudi radi u zgradama, radi čega poslovne nekretnine u velikim gradovima zauzimaju znatan udio.

Osnovna djelatnost korporativnog upravljanja nekretninama prilagođava se razvoju tržišta kako bi se očuvala konkurentnost dotičnog poduzeća. Kvalitativnim upravljanjem nekretninama mogu se povećati prihodi od poslovanja, jer se mnogi aspekti optimizacije poslovanja nalaze upravo u uspješnom upravljanju poslovnim objektima. No, postoje i mnogi izazovi. Među ostalim su to problemi uvjetovani klimatskim promjenama i samim zakupnicima. Ali i objekti koji zjape prazni generiraju gubitak zato što se ne ostvaruje prihod od iznajmljivanja.

Što manji broj praznih objekata jedan je od najvažnijih ciljeva uspješnog upravljanja nekretninama. Ako je neki objekt iz različitih razloga prazan, ne naplaćuje se najamnina odn. zakupnina, troškovi reklamiranja rastu, a potraga za novim zakupnicima iziskuje dodatne resurse. Upravo zato je redovito održavanje izgrađenog objekta vrlo bitno, što zbog vanjskih čimbenika poput utjecaja klime može biti otežano.

SNIMKA WEBINARA

BIM između ureda i gradilišta

ULAGANJE U NEKRETNINE I PROBLEMI ZBOG KLIMATSKIH PROMJENA

Klimatske promjene u nekretninskom sektoru stvaraju dodatan prostor za djelovanje. Tržište podliježe promjenama želja i zahtjeva ulagača i zakupnika. Zato su u cijelom svijetu održive i klimatski prihvatljive zgrade sve traženije. A taj oblik zgrada i ulagačima postaje sve zanimljiviji.

Prema podacima Međunarodne agencije za energetiku nekretninski sektor na globalnoj razini već godinama troši 36 % godišnje raspoloživih energetskih resursa, a istovremeno na globalnoj razini proizvodi gotovo 40% stakleničkih plinova. Tijekom sljedećih 40 godina nekretnine će dodatno zauzeti površinu od gotovo 230 milijardi četvornih metara, što odgovara veličini teritorija Japana. 2018. je bila četvrta najtoplija godina od početka mjerenja temperature. Trenutno od ukupne količine ugljičnog dioksida koju ispuštaju zgrade upravo poslovne nekretnine proizvode 47% emisija ugljičnog dioksika te time potiču i klimatske promjene.

Fizički, financijski i društveni utjecaji ekstremnih meteoroloških pojava popraćeni su promjenama pravnih propisa kako bi se zgrade prilagodile takvim novim okolnostima i kako bi se obuzdale klimatske promjene i njihove posljedice.

Financijski potencijal energetski učinkovitih zgrada prepoznat je na globalnoj razini. Kalkulacije koje se vrše u okviru portfelja nekretnina sada uključuju i rizik povezan s klimatskim promjenama.

Zbog klimatskih rizika je u planiranjima upravljanja nekretninama potrebna nova, anticipativna strategija koja uključuje nove aspekte poput porasta razine mora ili investicija u smanjenje emisija ugljičnog dioksikda, što se do sada u izračunima prosječnih rizika u sektoru nekretnina izostavljalo.

Iako su do sada zgrade planirane na način da desetljećima budu funkcionalne, one se moraju kontinuirano nadzirati i održavati kako bi ostale u dobrom stanju i kako bi bio osiguran unosan povrat ulaganja. Budući da se proteklih godina sve češće pojavljuju ekstremni vremenski uvjeti, potrebno je zbog klimatskih promjena i u budućnosti pronaći rješenje kojim je povrat takvih vrijednih ulaganja osiguran. Područje upravljanja nekretninama mora biti spremno na svaki scenarij, pa i na rizike ekstremnih vremenskih uvjeta koji se zbog klimatskih promjena mogu očekivati sve češće.

Posljedice ekstremnih klimatskih pojava su različite: od šteta na konstrukciji zgrade ili tehničkoj opremi sve do dugoročnih opasnosti za zdravlje korisnika zgrada. Stoga je za korporativno upravljanje nekretninama prilagodba poslovnih nekretnina klimatskim uvjetima koji su se već promijenili od velikog značaja.

Ulagači koji su usredotočeni na budućnost morat će u svojim portfeljima odrediti nove prioritete, jer će scenariji klimatskih pojava u sljedećim desetljećima utjecati na sve sfere života i poslovanja. Ako želite osigurati vrijednost svojih nekretnina, trebali biste u što kraćem roku poduzeti odgovarajuće mjere.

 

PROČITAJTE: Recenzije korisnika softvera PlanRadar

 

Ovo su samo neke od šteta koje se na Vašim nekretninama mogu dogoditi

Rukovodeća osoba koja je nadležna za korporativno upravljanje nekretninama trebala bi biti upoznata s tim sve učestalijim pojavama:

1. Poplave

Zbog jakih padalina ili porasta vodostaja velike količine vode uzrokuju poplave u podrumima, garažama, skladištima, uredima te štete na krovovima. Voda koja prodre u nekretninu stvara najrazličitije probleme. Ona može oštetiti namještaj i podne obloge. Zbog vlage se u zidovima stvara plijesan. A vlaga u zgradama je i idealno mjesto za razmnožavanje bakterija. Posljedične štete na konstrukciji zgrade i salinizacija zidova ponekad se mogu ustanoviti tek nakon proteka određenog vremena. A posljedice su veliki troškovi sanacije.

Navedeno može uzrokovati i oštećenja zdravlja korisnika zgrada, što može rezultirati time da zakupnici napuštaju nekretninu, da se zakupnina mora smanjiti, a ponekad se može računati i s tužbama zakupnika.

2. Tuča

Snažno nevrijeme popraćeno tučom tijekom toplih mjeseci česta je pojava. Uobičajena veličina zrna tuče u srednjoj Europi iznosi 3 cm, a u ekstremnim slučajevima može poprimiti veličinu od 10 cm. Taj led koji pada s neba svake godine uzrokuje štete od nekoliko milijuna eura.

Tuča može ozbiljno oštetiti fasadu i krov, ali i opremu poput solarnih panela, kupola i nadstrešnica. Zbog starenja građevnog materijala popušta i otpornost na tuču. Posljedično nastaje potreba za preinakama i sanacijom.

3. Djelovanje snijega

Mnoge moderne zgrade imaju ravan krov koji se ne može oduprijeti većim količinama snijega. Ako snijeg ne može neometano kliznuti s krova, u najgorem slučaju krov se zbog opterećenja može urušiti. 10 cm snijega koji ostaje na ravnom krovu može stvoriti opterećenje veće od 100 kilograma po četvornome metru.

4. Tornado

U srednjoj Europi godišnje se događaju mnoga, no srećom slabija tornada. Međutim, svakih nekoliko godina pojavljuju se snažne oluje popraćene vrtloženjem zraka koje stvaraju veliku materijalnu štetu. U Hrvatskoj su još relativno rijetka pojava, no od od 2001. do 2013. ukupno je zabilježeno 359 pijavica, a s promjenom klime biti će ih sve više.

Vjetrovi mogu doseći brzinu kojom se odlamaju dijelovi krovne konstrukcije, a može se dogoditi da vjetar podigne cijeli krov. Vjetar svom svojom snagom može odlomiti grane, skinuti crjepove koji padaju na samu nekretninu. Takvi ekstremni meteorološki događaji mogu uzrokovati znatnu štetu i troškove popravka.

5. Toplinski val

U mnogim istraživanjima se spominje da će u Europi toplinski valovi biti sve učestalija pojava. Znanstvenici koji se bave istraživanjem klime su složni: ekstremni vremenski uvjeti događat će se sve češće i trajat će sve duže. Upravitelji zgrada moraju omogućiti toplinsku ugodnost prostora (zadovoljstvo toplinskim stanjem ljudi u zgradama). To je zakonom propisani kriterij kvalitete zgrade. Sustav grijanja i klimatizacije mora ispuniti određene zahtjeve koji su usko povezani s troškovima zgrade.

Upravo poslovne nekretnine mogu profitirati od građevinskih mjera i mjera uređenja prostora. Takve mjere su usredotočene na pohranjivanje topline odnosno na što manji gubitak topline. Gusto izgrađene površine pojačavaju toplinske valove i gradove pretvaraju u užarene izvore topline. Ozelenjena fasada i optimalna tehnička oprema zgrade mogu u unutrašnjosti zgrade stvoriti ugodnu i zdravu klimu odnosno poboljšati strukturu zgrade što vlasnicima istovremeno omogućuje ostvarenje većih najamnina.

 

PROČITAJTE: Pregled svih funkcija PlanRadara

 

PlanRadar

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA: NA KOJI NAČIN SOFTVER ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA MOŽE BITI PODRŠKA U PLANIRANJU BUDUĆNOSTI?

Ekstremni vremenski uvjeti stvaraju poteškoće i istovremeno pokreću inovacije. U nekretninskom sektoru se implementiraju različita rješenja kojima se žele zaštititi investicije i poboljšati doživljaj korisnika. Menadžeri poslovnih nekretnina koji misle na budućnost trebali bi poduzimati određene mjere kako bi svoj portfelj prilagodili novoj stvarnosti.

Infrastruktura i građevine izgrađene su na način da su otporne samo na niske emisije ugljičnog dioksida. Stoga su upravo to dijelovi imovine poduzeća koji su osjetljivi na klimatske promjene. Preporuka je da ulagači i njihovi predstavnici u budućnosti izrade strategije koje će zaštiti portfelj nekretnina od mogućih šteta. U svrhe donošenja utemeljenih odluka vlasnici nekretnina bi trebali detaljno analizirati svoje nekretnine.

Kada je riječ o toplinskoj i energetskoj obnovi postojećih zgrada, ne mogu se izbjeći sanacija građevinskih konstrukcija i modernizacija tehničke opreme. U takvim radovima je potrebno surađivati s raznim stručnjacima, komunalnim poduzećima i konzultantima. Evidentiranje podataka o izvršenim ili budućim radovima od velikog je značaja kako bi se osigurao neometani tijek radova, ali i poštivanje proračunskih okvira. To je kompleksan zadatak, osobito za korporativno upravljanje nekretninama.

U međuvremenu se digitalizacija probila i u nekretninski sektor. Rješenje za bolji nadzor složenih procesa izgradnje objekata, sanacije ili otklanjanja nedostataka, ali i za smanjenje troškova, može se pronaći u odgovarajućem softveru.

PlanRadar mobilna aplikacija za građevinarstvo

PlanRadar je razvijen za strateško i neometano upravljanje takvim kompleksnim zadacima. Osim toga, veliku ulogu igraju i zaštita i pohrana podataka i informacijaPlanRadar Vam može pomoći u tome da nekretnine koje se nalaze u Vašem portfelju pripremite za buduće klimatske uvjete, da dugoročno osigurate svoja ulaganja i time povećati vrijednost poslovanja svojih klijenata.

Isprobajte sada 30 dana besplatnu testnu verziju i uvjerite se sami u to da pomoću ovog softvera na učinkovit način možete opremiti ili sanirati svoje zgrade.

Ako imate pitanja ili želite individualno savjetovanje, kontaktirajte nas još danas.

 

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

 

 

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju