Blog Post

Kako voditi online građevinski dnevnik i osigurati dokaze

19.12.2019 | 7 vrijeme čitanja

Online Bautagebuch führen und alle Prozesse am Bau lückenlos dokumentieren

Nedostatci u gradnji, jamstvena ili slična pitanja– završe li nesuglasice oko nekog građevinskog projekta na sudu, suprotstavljenim stranama je u interesu pružiti dokaze kojima će potkrijepiti svoje stajalište. Među takve dokaze ubraja se i građevinski dnevnik. Bez obzira vodite li ga online ili ručno, od posebne je važnosti prvenstveno u slučajevima dokazivanja manjkavosti pruženih usluga.

GRAĐEVINSKI DNEVNIK ČUVA POTREBNE DOKAZE

U mnogim državama građevinski zakon propisuje vođenje dnevnika izgradnje na dnevnoj bazi, ako je to moguće. Međutim u praksi to nije uvijek slučaj i uvelike ovisi o odgovornosti zaposlenika. U pravilu je investitor taj koji zahtijeva izradu dokumentacije koja sadržava informacije o tijeku gradnje. Isto tako, glavni izvođači sve češće očekuju od svojih podizvođača detaljan ispis svih događanja tijekom gradnje.

Propisi ne definiraju vrstu podataka koje građevinski dnevnik treba sadržavati, što zauzvrat rezultira velikim razlikama u dokumentaciji i sadržaju pojedinih građevinskih projekata. Ukoliko je kvaliteta zapisa manjkava, postupak dokazivanja u sudskim procesima je otežan.

Pokazat ćemo Vam kako pomoću aplikacije PlanRadar možete voditi građevinski dnevnik i osigurati potrebne dokaze. Pročitajte:

 • Što Vam sve donosi vođenje online građevinskog dnevnika
 • Koliko vremena I troškova pri tom štedite
 • Na koji način PlanRadar u potpunosti osigurava potrebne dokaze
 • Zašto je upravljanje nedostatcima prilikom izvođenja građevinskih projekata timski zadatak

 

PlanRadar als digitales Bautagebuch am Tablet nutzen

ZADAĆE GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA

Podatci sadržani u graditeljskim protokolima vrlo su različiti kako bi se naknadno osiguralo razumijevanje donesenih odluka ili činjenica. Problemi koji se pri tom mogu javiti odnose se na razlike u načinu vođenja zapisa tijekom izgradnje, budući su u taj proces bili uključeni različiti sudionici ili nedostatak zapisa kroz nekoliko dana, što vrlo brzo dovodi do razilaženja u stavovima.

Vrijeme potrebno za izradu i održavanje ovako opsežne dokumentacije vrlo često se navodi kao još jedna od negativnih strana koje se povezuju s obvezom vođenja građevinskog dnevnika. Detaljno zapisivanje svih događaja i činjenica vremenski je vrlo zahtjevno, što zapravo uopće ne iznenađuje uzimajući u obzir moguće sadržaje jednog građevinskog dnevnika.

 

Izbor mogućih sadržaja građevinskog dnevnika:

 • Datum
 • Podatci o građevinskom projektu (npr. izgradnja hotela, renoviranje stambene zgrade, itd.)
 • Vremenski podaci (temperature, naoblaka, padaline)
 • Status radova
 • Nazočne osobe i izvođači
 • Podatci o točnom vremenu pojedinih radova
 • Korišteni uređaji i strojevi, uključujući efektivno radno vrijeme, vrijeme trajanja kvarova/zastoja i vrijeme mirovanja
 • Korišteni građevinski materijali, po potrebi navođenje i upotrijebljenih količina te uvjeta ugradnje
 • Smetnje i odstupanja od planiranog rasporeda (odgode, nedostatci, štete, smetnje u tijeku gradnje, itd.)
 • Upute i zahtjevi za uklanjanjem propusta upućeni građevinskim tvrtkama i obrtnicima
 • Dogovoreni dodatni zahtjevi (dopunski i režijski troškovi)
 • Nacrti koji su zaprimljeni na samom gradilištu
 • Preuzimanje građevinskih i drugih usluga
 • Posebni slučajevi (pritužbe susjeda, nezgode, štete na susjednim zemljištima)

 

Zahvaljujući suvremenim tehnologijama ova opsežna dokumentacija ne mora se više voditi ručno. Građevinski dnevnik putem aplikacije PlanRadar pruža Vam jednostavno rješenje za vođenje građevinske dokumentacije i upravljanje nedostatcima.

BESPLATAN WEBINAR

Naučite kako voditi digitalni građevinski dnevnik

 

ONLINE GRAĐEVINSKI DNEVNIK I IZRADA IZVJEŠĆA U JEDNOM!

PlanRadar svojim korisnicima pruža brojne mogućnosti čime donosi mnoge prednosti:

 1. Nedovršene zadatke i usluge možete pomoću ovog softwarea odmah dohvatiti: nedostatci u gradnji, usluge i drugi podaci s gradilišta spremaju se u obliku teksta, govornih zapisa i fotografija u tickete na digitalnom nacrtu te se automatski prenose odgovornim osobama. Tako štedite dragocjeno vrijeme koje ste dosad trošili na ručno bilježenje i obradu ovakvih podataka.
 2. Komunikacija u stvarnom vremenu: novi ili aktualizirani podaci dijele se samo s relevantnim zaposlenicima ili vanjskim suradnicima. Pomoću chata svi uključeni u razmjenu podatka mogu ostaviti svoj komentar i trenutno stupiti u kontakt s investitorom, promijeniti status ili sami dodati fotografije. Tako se u potpunosti postiže transparentnost i sljedivost u komunikaciji između pojedinih sudionika. Osim toga, komunikacija u gradnji se pomoću PlanRadar aplikacije odvija u skladu s propisima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
 3. Učinkovito planiranje i realizacija radova: sve unesene informacije vidljive su kao klasični popis stavki na ticketima ili na digitalnim građevinskim nacrtima. Time je pojednostavljen i ubrzan proces organizacije i praćenja izvršenja pojedinih zadataka.
 4. Online građevinski dnevnik čuva sve podatke: sve informacije spremaju se u virtualni oblak. Tako su dostupne i godinama nakon završetka pojedinog projekta. Prednost ovakvog principa je da se kasnije svim odlukama kao i komunikaciji vezanoj uz njih može bolje ući u trag i razumjeti ih. Opcije filtriranja podataka omogućavaju trenutnu pretragu spremljenih ticketa korištenjem ključnih riječi vezanih za pojedini projekt.
 5. Protokoli su dostupni jednim klikom: svi podaci, uključujući komunikaciju svih sudionika, jednostavno se mogu izvesti u obliku PDF ili EXCEL datoteka, što je idealno za uspostavljanje kontakta s nalogodavcima ili vanjskim suradnicima kad su u pitanju dokazi o izvršenim ili manjkavim uslugama. Dodatna prednost očituje se u sadržaju i izgledu zapisa koji se mogu adaptirati prema vlastitim željama i zahtjevima.
 6. Prikladan za sve mobilne uređaje: Aplikacija PlanRadar dostupna je za operativne sustave Android, iOS i Windows, kao i za različite uređaje od smartphona do tableta.

 

Aplikacija za građevinsku dokumentaciju posprema sve ove korake kronološkim slijedom u virtualni oblak, bez obzira s kojeg uređaja ili od kojeg sudionika na projektu oni potječu. Te informacije su Vam u svakom trenutku dostupne za preuzimanje. Pomoću ove aplikacije nastaje potpuna slika gradilišta i izvršenih usluga uključujući sve sudionike projekta. Procesi se oblikuju transparentnom komunikacijom svih sudionika i ne mogu se naknadno mijenjati i manipulirati. Tako se sprječava iznošenje oprečnih izjava za istu stavku, a umjesto toga svi sudionici dobivaju potpuno vjerodostojno izvješće koje im omogućuje izvođenje potrebnih dokaza.

riss in der fassade

ZAŠTO JE BOLJE VODITI ONLINE GRAĐEVINSKI DNEVNIK NEGO POPIS NEDOSTATAKA?

Vođenje popisa nedostataka može se smatrati praktičnim načinom rješavanja nastalih pogrešaka i nedostataka još tijekom izvođenja nekog građevinskog projekta. Međutim, u mnogim slučajevima vođenje takve evidencije nije dovoljno. Primjerice, nedostatak kao što je pukotina u zidu može se lako prepoznati i otkloniti.

No, točan uzrok zbog kojeg je sama pukotina nastala pri tom ostaje nejasan. Tako se može dogoditi da je nedostatak uklonjen, ali razlozi njegova nastanka i dalje ostaju. Ukoliko je pukotina primjerice uzrokovana prekomjernom vlagom u zidovima, u pitanju je puno ozbiljniji problem kojeg je nužno riješiti. U suprotnom je moguća pojava daljnjih nedostataka koji znače dodatne troškove.

Problem koji se ovdje javlja je uključenost različitih sudionika u realizaciju građevinskog projekta. Javi li se prethodno opisani nedostatak nedugo nakon preuzimanja završenog objekta, postavlja se pitanje tko je odgovoran za njegovu pojavu.

Slijedi razjašnjavanje međusobnih odnosa uključujući i potrebna vještačenja, što u konačnici donosi nove troškove te zahtijeva određeno vrijeme obrade. U ovakvim slučajevima valjane izjave o odgovornosti mogu davati samo oni sudionici koji su svaki pojedini korak u realizaciji građevinskog projekta dokumentirali u online građevinski dnevnik.

 

TESTIRAJTE 30 DANA BESPLATNO ONLINE GRAĐEVINSKI DNEVIK

Digitalno bilježenje nedostataka omogućuje trenutno djelovanje što donosi velike uštede vremena. Obzirom da se problemi uklanjaju u ranoj fazi, a ne pred kraj izgradnje, potrebno je znatno manje vremena i rada.

Uz pomoć aplikacije PlanRadar zadržavate nadzor i transparentno vodite procese na gradilištu. Više od 20.000 korisnika iz preko 43 zemlje upotrebljava ovaj software u različite svrhe kao što su upravljanje nedostatcima, raspodjela radnih zadataka, izrada građevinske dokumentacije, osiguravanje dokaza, prijenos znanja i iskustava ili certificiranje.

Trenutno se pomoću ovog softwarea provodi preko 25.000 projekata širom svijeta. Probna verzija online građevinskog dnevnika dostupna je za besplatnu uporabu unutar 30 dana.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju