Blog Post

Kako osigurati dokaze u slučaju građevinskih nedostataka?

01.03.2021 | 7 vrijeme čitanja

Osiguranja dokaza građevinskih nedostataka obavlja se u takozvanom samostalnom postupku osiguranja dokaza. Smisao ovog postupka je utvrđivanje građevinskih nedostataka tijekom ili nakon primopredaje. Međutim, ciljevi osiguranja dokaza mogu biti različiti: sprječavanje gubitka dokaza, osiguranje dokaza za sudski postupak, prekid zastarnih rokova ili izbjegavanje sudskog spora (nagodba). U ovom članku saznat ćete sve što morate znati o tom postupku i na što morate obratiti pažnju.

osiguranje dokaza u građevinarstvu

Sadržaj članka:

 • Sudski postupak osiguranja dokaza kao temelj dokazivanja
 • 8 koraka samostalnog postupka osiguranja dokaza
 • Ušteda novca – troškovi samostalnog postupka osiguranja dokaza
 • 5 savjeta za predlagatelja i protivnika osiguranja dokaza

 

Postupak neovisnog dokaznog postupka

SUDSKI POSTUPAK OSIGURANJA DOKAZA KAO TEMELJ DOKAZIVANJA

Ishod samostalnog sudskog postupka osiguranja dokaza nije sudska presuda. Ovdje obje strane, predlagatelj i protivnik osiguranja dokaza, dobiju pisano mišljenje sudskog vještaka (npr. arhitekta ili građevinskog inženjera). Ova procjena sadrži utvrđene činjenice koje se odnose na nastanak štetnog događaja i procijenjeni iznos štete. Ako se kasnije pokrene sudski spor, ovaj dokument pred sudom ima veliku snagu dokaza. Obje strane se u slučaju pokretanja sudskog spora mogu pozvati na njega, a u slučaju da jedna od strana tvrdi suprotno, na njoj leži cijeli teret dokaza.

 

OSIGURANJE DOKAZA GRAĐEVINSKIH NEDOSTATAKA – TIJEK SAMOSTALNOG POSTUPKA OSIGURANJA DOKAZA U 8 KORAKA

Samostalni postupak osiguranja dokaza može se pokrenuti bilo kada tijekom ili nakon građevinskog projekta. Postupak obuhvaća sljedeće korake:

 

1.   Podnošenje prijedloga za pokretanja samostalnog postupka osiguranja dokaza nadležnom sudu.

Predlagatelj prije podnošenja prijedloga mora osigurati da za samostalni postupak osiguranja dokaza postoji dostatno obrazloženje. U tu svrhu potrebno je u prijedlogu navesti pitanja i odgovore kojima se opisuju tvrdnje te predložiti dokaze na temelju kojih predlagatelj želi dokazati svoje tvrdnje.

Pitanja bi trebala biti formulirana na sljedeći način:

„Odgovara li sadašnje stanje onom stanju koje se htjelo postići?“

Primjer„Odgovaraju li postojeće mjere za gašenje požara u zgradi sukladno Zakonu o zaštiti od požara?“

Odgovor: Da / Ne – uključujući dodatne podatke o tome koja pravila, koji standardi, propisi itd. su prekršeni ili nisu prekršeni.

 

2.   Prihvaćanje prijedloga za provođenje samostalnog postupka osiguranja dokaza putem suda

Sud provjerava je li prijedlog dopušten. Nakon što je sud prihvatio prijedlog za provođenje samostalnog postupka osiguranja dokaza i nakon što je imenovao sudskog vještaka, sudski vještak sudu mora dostaviti nalaz i mišljenje. U tom vještačenju vještak daje svoje mišljenje o pitanjima iz prijedloga.

 

3.   Provjera kompetencije vještaka

Nakon imenovanja vještaka u samostalnom postupku osiguranja dokaza vještak se obvezuje provjeriti raspolaže li stručnim kompetencijama potrebnima za izradu nalaza i mišljenja. Naručitelj, koji je često investitor ili poduzetnik, bi u toj fazi trebao s vještakom dogovoriti daljnje korake u osiguranju dokaza. U skladu sa sudskom praksom vještak bi u ovoj fazi predlagatelja trebao informirati o alternativnim metodama osiguranja dokaza, o pokretanju odgovarajućih koraka i eventualno o angažiranju odvjetnika specijaliziranog za građevinsko pravo.

PlanRadar Recenzija - Iskustva korisnika

 

4.   Uviđaj – prikupljanje dokaza na licu mjesta i snaga dokaza

U svrhu utvrđivanja činjenica vještak mjesto na kojemu se nalazi šteta obilazi jednom ili dvaput. On obje strane mora obavijestiti o terminu uviđaja. Druge osobe poput odvjetnika mogu biti prisutni isključivo uz izričitu suglasnost obiju strana. U pravilu strane poziv zaprimaju dva tjedna prije termina obilaska lokacije. Vještak na licu mjesta mora što preciznije utvrditi dokaze o nedostacima. Jer sva sastavljena dokumentacija, fotografije, govorne snimke, pisana korespondencija i nacrti prilažu se nalazu i mišljenju vještaka i na sudu imaju određenu snagu. Vještak može, ako smatra da je potrebno, zahtijevati da neovisni laboratorij provjeri građevinski nedostatak.

 

PROČITAJTE: Sudski vještak za graditeljstvo: Troškovi i kako ih smanjiti

 

Obratite pažnju na to da u svrhu osiguranja dokaza pružite što precizniji opis! Podaci poput „nekoliko većih rupa u zidu“ definitivno nisu dovoljni. Ako se nakon pregleda nedostataka na licu mjesta izvrše daljnji građevinski radovi, dokazi o šteti više se ne mogu izvesti odnosno mogu se izvest samo još uz nerazmjerne troškove.

 

5.   Izrada pisanog nalaza i mišljenja vještaka

Nakon obilaska vještak sastavlja svoj nalaz i mišljenje. U pravilu se na pisani nalaz čeka od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Kvaliteta pisanog nalaza i mišljenja u velikoj mjeri ovisi o stručnim kompetencijama vještaka. U svojoj procjeni vještak opisuje metode koje je primijenio za utvrđivanje činjenica i prikazuje rezultate svojih provjera.

 

6.   Primjedbe na nalaz i mišljenje vještaka u postupku osiguranja dokaza

Nakon što je vještak utvrdio činjenice, strane u postupku mogu postaviti dodatna pitanja ili zahtijevati dopunu nalaza i mišljenja vještaka. Razjašnjenje dodatnih pitanja i dopune nalaza i mišljenja vještaka služe za pružanje još detaljnijih odgovora na novo utvrđene okolnosti ili činjenice. Takva dodatna pitanja i odgovori uvijek se temelje na postojećem nalazu i mišljenju.

 

PROČITAJTE: Fotodokumentacija na gradilištu: Ovo je bitno

 

7.   Prezentacija rezultata na sudu

Vještak pred sudom iznosi rezultate svoje procjene i pojašnjava detalje.

 

8.   Dovršetak samostalnog postupka osiguranja dokaza

Samostalni postupak dokaza osiguranja je gotov nakon što su obje strane u postupku primile konačan nalaz i mišljenje vještaka. Na temelju nalaza i mišljenja vještaka mogu uslijediti različiti scenariji: nagodba, otklanjanje nedostataka, podizanje tužbe ili naknada troškova.

 

PlanRadar na tabletu

Zašto koristiti PlanRadar za izradu dokumentacije o nedostacima i utvrđivanje određenih činjenica?

 

Samostalni postupak osiguranja dokaza: Ušteda troškova u sudskom postupku pomoću PlanRadara

Ako koristite softver PlanRadar, olakšavate vještaku rad i istovremeno smanjujete troškove koje mogu nastati u eventualnom sudskom postupku. Ovom aplikacijom već tijekom faze gradnje Vi ili voditelj gradilišta možete osigurati dokaze o nedostacima, ali i druge dokaze. Određene činjenice se putem ticketa unose u nacrte, zajedno s dodatnim informacijama u obliku teksta, fotografija ili govornih poruka, te se prosljeđuju nadležnim sudionicima projekta poput podizvođača. Svi nedostaci i sveobuhvatna povijest komunikacije pohranjuju se na platformi te se po potrebi jednim klikom mogu preuzeti. Ako se tijekom ili nakon dovršetka građevinskog projekta pokrene samostalni postupak osiguranja dokaza kako bi se utvrdile određene činjenice, PlanRadar Vam nudi nekoliko prednosti:

 • Automatizirana izrada građevinske dokumentacije zahvaljujući evidentiranju nedostataka i dokaza u ranoj fazi sprječava gubitak dokaza
 • Svi podaci, uključujući fotografije, govorne snimke, tekst, nacrte i komunikaciju između svih sudionika građevinskog projekta, mogu se preuzeti u bilo kojem trenutku 
 • Niži troškovi vještaka i ušteda vremena u samostalnom postupku osiguranja dokaza zahvaljujući već osiguranim dokazima
 • Prethodno pripremljeni prilozi za nalaz i mišljenje vještaka
 •  Ušteda radnog vremena i do 7 sati tjedno za svakog korisnika PlanRadara tijekom građevinskog projekta i posljedično niži građevinski troškovi, uz istovremeno poboljšanje kvalitete građevinskih radova

 

5 SAVJETA ZA SAMOSTALNI POSTUPAK OSIGURANJA DOKAZA

 • Vještak u izradi svoga nalaza i mišljenja kao dokaze koristi i izjave svjedoka
 • Samostalni postupak osiguranja dokaza trebao bi zamijeniti izvođenje dokaza u glavnoj raspravi. Zato bi u tom postupku svaki korak trebao biti pomno isplaniran
 • Obje strane u postupku mogu zahtijevati saslušanje vještaka, ako žele detaljnije objašnjenje određenih činjenica koje su navedene u nalazu i mišljenju vještaka i koje im idu u prilog
 • Privatna vještačenja nekog nedostatka ili propusta u gradnji brže su gotova nego vještačenja u sudskom postupku i često su dovoljna za postizanje vansudske nagodbe.
 • Međutim, u slučaju podizanja tužbe privatna vještačenja u sudskom postupku imaju manju dokaznu snagu i ne mogu spriječiti prekid zastarnog roka (jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka)

 

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima! A do tada isprobajte našu aplikaciju za pametan rad u građevinarstvu i sektoru nekretnina 30 dana besplatno i uvjerite se zašto se u ovom softveru tjedno obrađuju 25 000 projekata.

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju