Blog Post

Sudski vještak za graditeljstvo: Troškovi i kako ih smanjiti

03.03.2020 | 10 vrijeme čitanja

Da bi se neki građevinski projekt smatrao uspješnim mora biti dovršen na vrijeme, u skladu s početnim budžetom i odgovarati definiranim standardima. Međutim, to često nije slučaj i građevinski vještaci moraju provesti precizno ispitivanje objekta kako bi se riješili nastali sporovi.

Usluge ovakvih stručnjaka puno koštaju. Stoga želimo pojasniti s kojim troškovima morate računati, kao i gdje možete izbjeći velike izdatke u slučaju vještačenja.

U ovom članku ćete doznati:

 • kako nastaju visoki troškovi izrade građevinskih vještačenja
 • kako troškove građevinskih vještačenja držati pod kontrolom
 • 3 savjeta pomoću kojih ćete osigurati uspješno izvođenje Vašeg građevinskog projekta, te istovremeno uštedjeti kod vještačenjaSudski vještak za građevinarstvo

POPIS: KOLIKO KOŠTAJU USLUGE GRAĐEVINSKIH VJEŠTAKA?

Troškovi građevinskih vještačenja ovise o uslugama i kvalifikacijama stručnjaka, ali i o veličini i poziciji objekta. U skladu s time, satnici građevinskog vještaka se još pribrajaju putni troškovi i troškovi izrade pisanog nalaza.

Pročitajte: 6 koraka za osiguranju dokaza u građevinskom sektoru

Slijedeći podaci pružaju pregled od čega se sastoje troškovi građevinskog vještaka:

 • ukoliko angažirate građevinskog vještaka za osiguravanje potrebnih dokaza već prije početka gradnje, potrebno je već u toj fazi predvidjeti sredstva za stručne usluge.
 • troškovi vještaka prilikom kupnje obiteljske kuće mogu uključivati i izradu odgovarajućeg nalaza.
 • cijena vještačenja u slučaju utvrđivanja građevinskih nedostataka ovisi o broju utvrđenih nedostataka na objektu.
 • cijena vještačenja u slučaju pojave plijesni ili ispitivanja zagađenosti zraka uvelike ovise o učestalosti pojave plijesni u samom objektu.
 • za vještačenja u slučaju oštećenja izazvanih vlagom, olujnim nevremenima ili tučom morate računati s visokim troškovima.
 • inspekcija provedena od strane građevinskog vještaka košta različito ovisno o tipu posla
  • za roh bau
  • za gotovu zgradu po principu „ključ u ruke“
  • za obrtnike
 • kontrola kvalitete građevinskih radova košta oko 1-2% ukupnog iznosa gradnje nekog objekta
 • za stručnu provjeru građevinskih nacrta morate predvidjeti izdatke u projektnom troškovniku
 • stručno savjetovanje oko sanacije ili energetskih pitanja također predstavlja određeni trošak
 • procjena vrijednosti nekretnine

ZAŠTO građevinski vještaci toliko koštaju?

U građevinarstvu postoje različiti tipovi stručnjaka i vještaka. Cijene njihovih usluga formiraju se prema certifikatima koje posjeduju, stručnom i praktičnom iskustvu i kvalifikacijama, kao i prema trenutnoj potražnji. Kako je pojava pogrešaka u izvođenju projekata neizbježna, potražnja za njihovim uslugama je konstantna, što se onda odražava i na cijene.

Vrlo je često stručno vještačenje presudno u slučajevima sudskih sporova vezanih uz izvođenje projekata. Ukoliko određeni spor završi na sudu, a jedna od stranaka traži samostalno utvrđivanje dokaza, do izražaja dolazi važnost koju stručnjaci ili vještaci u današnje vrijeme imaju. S obzirom na to da suci nemaju stručno znanje potrebno za utvrđivanje činjenica iz područja građevinarstva, oslanjaju se na nalaze ovlaštenih sudskih vještaka. Njihov rad ne odlučuje samo o dobivanju ili gubitku spora, već i o trajanju samog postupka, a što određeni postupak dulje traje, to je skuplji.

Sudski vještak za graditeljstvo

kako troškove vještaka držati pod kontrolom

Kako biste troškove zadržali unutar zadanih okvira važno je stalno imati nadzor nad građevinskim projektom, svejedno radi li se o velikom zdanju ili obiteljskoj kući.

Predstavljamo Vam 3 savjeta kako u budućnosti umanjiti potrebu za građevinskim vještacima, a time i pripadajuće troškove, te kako istovremeno osigurati uspješnost projekta.

Savjet br. 1: Digitalizacija radnih postupaka pospješuje smanjenje broja pogrešaka

Što je projekt veći, to je u njegovu izvedbu uključeno više ljudi. Što je veći razmjer projekta, to je viši potencijal za pojavu pogrešaka uslijed loše komunikacije i ne optimiranih radnih postupaka. Naime, u fazu provedbe projekta uključeni su projektanti, izvođači, proizvođači, pravnici, itd. Suradnja interdisciplinarnih timova koji ne samo da moraju postići zajednički cilj, već moraju skupa prebroditi sve prepreke na tom putu, neophodan je faktor koji uvjetuje uspješnost projekta.

Eventualne greške često rezultiraju odgodama u planiranom tijeku gradnje te drugim problemima, koji se u konačnici mogu razjasniti samo uz pomoć skupih građevinskih vještaka i pravnika. Cijene savjetodavne usluga u ovakvim slučajevima mogu doseći vrtoglave iznose. Dakle, upravo u području inspekcijskog nadzora određene nekretnine ili kod razmatranja troškova, izvršenih i neizvršenih usluga vrlo brzo može doći do nesuglasica koje često eskaliraju. Prednosti digitalizacije radnih postupaka su jasne kao dan – transparentnim prijenosom podataka i informacija kao i besprijekornim dokumentiranjem činjeničnog stanja na dobitku je ne samo Vaša tvrtka već svi sudionici projekta.

Problem koji se pri tome javlja: Stupanj digitalizacije u graditeljstvu trenutno nije dovoljno visok. Razlog tomu često je nedovoljna spremnost zaposlenika da se posvete njenom uvođenju. Bez odgovarajućeg angažmana unutar branše, ili bar unutar vlastitog poduzeća, za ovakav zaokret vrlo je teško dostižna inovativnost. U pravilu brzina i učinkovitost interdisciplinarnih timova ovise o tome kojom brzinom se tehnološka postignuća usvajaju i primjenjuju u vlastitom radu.

Graditeljstvo, kao i druge branše, neprestano traga za rješenjima kojima bi se postigla veća učinkovitost, smanjili troškovi, te se izbjegla ovisnost o uslugama vještaka, uz istovremeno očuvanje kvalitete. Uzimajući sve u obzir, trend povećanja digitalizacije u graditeljstvu neprestano raste.

Zašto je toliko neuspjelih projekata?

Uspjeh u graditeljstvu podrazumijeva ostvarivanje dobre kvalitete i uštedu troškova uz pridržavanje i jamstvo strogo postavljenih projektnih rokova. Međutim, uz nedostatan stupanj digitalizacije, evidentni su i drugi razlozi koji negativno utječu na uspjeh određenog projekta.

Općenito je zamjetan pad entuzijazma tijekom provedbe projekta. Tako je usredotočenost u radu uglavnom veća na početku nego pred kraj projekta, a ponekad se značaj završne faze projekta zanemaruje.

Zamislite projekt koji je 90% gotov. U tom trenutku imate manje energije i entuzijazma nego na početku projekta, što je povezano s opterećenosti uslijed poslovnih odnosa i eventualnih razmirica, te izmjena u poslovnim nalozima, ili ste mentalno već u planiranju izvedbe idućeg projekta.

Radne skupine započinju s poslom na vrhuncu pozitivne energije koja sa svakom pogreškom u komunikaciji pada. Kad bi se početnički entuzijazam održao u tijeku trajanja cijelog projekta, mnoge greške, kao i troškove vještačenja, bi se moglo izbjeći.

Osim toga, sudionici projekta rijetko razmišljaju o tome kako uspješno je neki projekt započeo, već su više usmjereni ka njegovu završetku. Međutim, savjetodavne usluge i usluge vještačenja u slučajevima manjkavosti izvršenih usluga vidljivih na kraju projekta vrlo su skupe.

Što je projekt veći, to je veći broj nedostataka koji se javljaju. Probajte si predočiti troškove građevinskog vještaka koji mora obraditi 200-300 pogrešaka utvrđenih na nekom velikom projektu. Kad Vam je svaka kuna bitna, teško je pokriti dodatne troškove i usluge poput onih građevinskog vještaka.

reducirajte troškove vještačenja u građevinarstvu uz PlanRadar

Savjet br. 2: Digitalno upravljanje kvalitetom je ključno

Tijekom izvedbe određenog građevinskog projekta nije uvijek jednostavno voditi brigu o detaljima koji određuju kvalitetu. Upravo zato se naknadno često moraju koristiti usluge građevinskih vještaka. U graditeljstvu je iznimno važno moći svaku aktivnost nadzirati na licu mjesta, umjesto trošiti vrijeme na izradu dokumentacije u uredu.

Poznato je kako kontrola kvaliteta na objektima mora biti precizna i jasna. Isto tako je bitno da pripadajuća dokumentacija mora biti jednostavna za uporabu i lako razumljiva.

Uostalom, tko još voli raditi s neurednom dokumentacijom? Upravo tu se očituju prednosti koje pružaju softverska rješenja kao što je PlanRadar. Ovaj software Vam omogućava da se usredotočite na trenutne događaje, umjesto da u uredu vodite bitku s vremenski zahtjevnom dokumentacijom.

Pročitajte: Sve funkcije PlanRadara na jednom mjestu

Platforma PlanRadar Vam pouzdano omogućava usmjeravanje pažnje na važne zadatke. Što više vremena odvajate za bitne stvari, to manje grešaka nastaje. Time se omogućava očuvanje visoke kvalitete rada tijekom izvedbe projekta, a provjera iste se održava na najvišoj mogućoj razini. Korištenjem platforme PlanRadar izbjeći ćete potrebu za naknadim angažmanom građevinskih vještaka.

Upravljanje nedostatcima i dokumentacijom je vrlo jednostavno napravljeno, tako da nije potrebna dodatna edukacija budućih korisnika.

Oni mogu provjeravati kvalitetu na licu mjestu, odmah dojaviti eventualno utvrđene pogreške te trenutno izraditi odgovarajuću dokumentaciju. Jedini alat koji je pri tom potreban svim sudionicima projekta je tablet, mobitel ili laptop.

Zbog tehnologije koja se zasniva na korištenju virtualnog oblaka, pohranjene informacije se ne mogu izgubiti i dostupne su u svakom trenutku. Ukoliko se primjerice nakon utvrđivanja građevinskih nedostataka jave nesuglasice, ove podatke možete proslijediti vještaku te se osloniti na precizno vođenu dokumentaciju.

Svejedno radi ili se o obiteljskoj kući ili velikom građevinskom projektu, postupak koji uključuje usluge građevinskog vještaka košta puno više nego implementacija softwarea za upravljanje građevinskom dokumentacijom i nedostatcima.

Kako usmjeriti projekt prema uspjehu?

Da bi ste uspješno vodili projekt morate najprije utvrditi sve postojeće probleme, a za to Vam trebaju vjerodostojne studije, podaci, činjenice itd. U daljnjem tijeku morate međusobno povezati sve sudionike projekta.

Za prosudbu uspjeha projekta svi sudionici se moraju upitati hoće li izgrađeni objekt investitorima biti od koristi kroz cijeli svoj životni vijek. Projekti koji po završetku moraju proći vještačenje zbog sumnji na nedostatke, već u startu se ne mogu smatrati uspješnim primjerima koji su proizišli iz Vašeg rada.

Uspješan projekt sa sobom nosi i nematerijalne prednosti budući da velike investicije jako utječu na sve što ih okružuje. Pojedini projekti mogu primjerice svojim dizajnom pozitivno utjecati na razvoj cijelog arhitektonskog kompleksa. Veliki projekti često djeluju kao odskočna daska obzirom da otvaraju tisuće radnih mjesta i poboljšavaju infrastrukturu čime omogućuju razvoj cijele regije. Svi zainteresirani za kupnju kuće ili provođenje vlastitog projekta će Vam se po tom pitanju sigurno u budućnosti obratiti!

Savjet br. 3: Zadržite nadzor nad svime i osigurajte tako uspješnost projekta

Građevinarima je poznato da ponekad moraju pokrivati više različitih funkcija – često su istovremeno menadžeri, organizatori, nalogodavci, itd. Takav posao zahtijeva sposobnost primanja i obrade velikog broja informacija.

Ukoliko ne možete ostati usredotočeni i propustite uočiti određene informacije, brzo ćete se suočiti s poteškoćama. Još veći problem nastaje ukoliko se to negativno odražava na uspjeh projekta u cjelini!

Korištenjem pravilno odabranog softwarea za upravljanje nedostatcima i dokumentacijom možete biti sigurni da držite pod kontrolom sve okolnosti od početka do kraja projekta. Time možete postići znatne uštede jer ćete izbjeći naknadne troškove građevinskih vještaka.

Sudski vještak za graditeljstvo

ZAJEDNO DO USPJEHA

Nitko od nas ne želi svesti poslovne odnose na komunikaciju putem vještaka i njihovih nalaza, koji povisuju troškove projekta do vrtoglavo visokih iznosa. Svatko tko ima višegodišnje iskustvo u struci zna koliko je važna zdrava komunikacija između svih sudionika projekta.

Međutim, kristalno je jasno da to nije jednostavno postići, pogotovo kada ljudi različitih profesija moraju uspostaviti zajednički interdisciplinarni tim i međusobno surađivati. Stoga od samog početka pa sve do kraja projekta morate pridavati posebnu važnost razvoju i održavanju konstruktivnog načina komunikacije. Pokušajte upoznati tim koji radi na projektu i jasno definirajte sve radne postupke na objektu u izgradnji, kako biste u konačnici izbjegli dodatne troškove.

Otpočetka obratite pozornost na to da svi sudionici imaju pravo glasa i osjećaju se uključenima. U nastavku investirajte u uspostavu prikladne radne platforme. Ovdje je jedino pravo rješenje odabrati virtualnu platformu utemeljenu na tehnologiji oblaka, koja Vam omogućava da u svakom trenutku bez obzira na to gdje se nalazili imate pristup i uvid u trenutni status projekta, ali i da kontinuirano izrađujete zabilješke te ih prenosite ostalim sudionicima.

Status projekta nužno je konstantno provjeravati i verificirati kako biste bili sigurni da će u konačnici ispuniti postavljene zahtjeve i očekivanja. Radovi se moraju dovršiti pravovremeno, a fokus mora biti stavljen na cjelokupni životni vijek objekta. To je jedini način kojim ćete dugoročno izbjeći troškove penala prema krajnjim vlasnicima ili investitora, kao i troškove vještačenja.

Svejedno je angažirate li već tijekom izvedbe projekta građevinske vještake u svrhu sanacije objekta ili ih trebate naknadno kako bi procijenili specifične nedostatke na nekom objektu – digitalizacijom komunikacije i izrade dokumentacije u graditeljstvu i sektoru nekretnina svakako ste na dobitku.

Profesionalno vještačenje kuća, stanova ili nedostataka na građevinama vrlo je skupo. Ovdje su vještaci još uvijek najjača karika u lancu. Uz digitalnu pomoć smanjit ćete količinu građevinskih nedostataka kao i opseg posla tijekom stručnog vještačenja.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima! A do tada isprobajte našu aplikaciju za smanjenje troškova sudskog vještačenja 30 dana besplatno i uvjerite se zašto ovaj softver koristi 4 500 klijenata diljem svijeta, koji u njemu tjedno obrađuju 25 000 projekata.

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju