Blog Post

PlanRadar za javnu upravu – kraj tromih procesa

09.01.2020 | 6 vrijeme čitanja

PlanRadar za javnu upravu

Javni naručitelji često se povezuju s tromim procesima odlučivanja i čvrsto zadanim radnim koracima. Upravo zbog toga ni ne postoji pretjerana želja privatnih građevinskih poduzeća i arhitekata da surađuju s javnom upravom.

No, takva okolnost u doba digitalizacije može postati prošlost. Korištenjem PlanRadara trome radne korake možete pretvoriti u učinkovite radne procese. Iako proračuni i rokovi ne mogu biti fleksibilni, Vi možete.

Negativan imidž javnih naručitelja znatno doprinosi situaciji da poduzeća daju preskupe ponude, pretpostavljajući da će ionako netko drugi ponuditi nižu cijenu. A ako ipak sklopite posao, želite da se nepoželjna suradnja barem financijski isplati. Jer jedan ugovoreni posao bolji je nego nijedan. No, javni naručitelji se kod otvaranja ponuda ne suočavaju samo s lošim jediničnim cijenama i neurednim troškovnicima, nego i sa slabim odazivom na pozive za davanje ponuda.

Javni naručitelji građevinskih radova u pravilu su svjesni svoga imidža. Kako i ne bi bili, kada negativni projekti poput Berlinske zračne luke ili Opće bolnice u Beču još dan danas pune novinske stupce. To jednostavno ima odvraćajući učinak. Izazovi koje nameću propisi o javnoj nabavi i birokracija ne smiju se podcijeniti. Sklapanje partnerstva s tijelom javne uprave figurativno rečeno može postati pravo minsko polje i uzrokovati stresne situacije.

Pomoću PlanRadara javni naručitelji mogu poduzeti prvi korak ka fleksibilizaciji svojih radnih procesa i na taj način poboljšati svoj ugled. Ako suradnja s nekim ponovno postane atraktivna, uslijedit će i veći broj ponuda. Veća konkurencija pak stvara konkurentnije cijene.

NEŠTO DRUGAČIJI ZAHTJEVI

Od javnih tijela se očekuje da s manje financijskih sredstava postignu isti rezultat kao privatni sektor. Naravno, postoje subvencije i poticaji. No oni su uvijek vezani za određene uvjete. A takvi uvjeti često imaju nepovoljan učinak na tijek gradnje. Strogi propisi javnog sektora prisiljavaju projektante da mjesecima unaprijed planiraju pojedinačne korake građevinskog projekta.

Za javne naručitelje jedan od najvećih izazova jest sposobnost da učinkovito prate i provjeravaju informacije o projektu, a da istovremeno sudionike projekta svih razina i interesne skupine izvještavaju o aktualnim informacijama.

PlanRadar nudi aplikaciju za upravljanje nedostatcima i dokumentacijom u oblaku tj. tehnološko rješenje koja pruža mnoge mogućnosti samostalnog i složenog konfiguriranja radnih procesa i koja javnim naručiteljima omogućuje da u sustav integriraju obvezujuće korake i zahtjeve procesa odobrenja i provjere, a da istovremeno na učinkovit način ispunjavaju stroge propise i osiguravaju transparentnost postupaka i informacija.

Javna uprava je već sada u mnogim sektorima prepoznala prednosti digitalizacije. Stoga ne postoji razlog da građevinski sektor zaostane, tim više što već postoje softverska rješenje poput PlanRadara, aplikacije koja prepoznaje i uspješno rješava probleme.

Građevinski sektor objedinjuje ogromnu količina informacija. U njemu se redovito razmjenjuju dokumenti poput nacrta, planova izvedbe, zahtjeva za izmjenama, nacrta sigurnosnih elemenata i izvještaja o provjeri kvalitete.

Dinamični projekti svakodnevno sa sobom donose i nove izazove. Stoga bi svi trebali biti svjesni toga da digitalizacija nudi brojne prednostiPlanRadar omogućuje bolju suradnju i transparentnost u svim fazama projekta, poboljšava upravljanje potrebama, upotrebu resursa i samu dokumentaciju, što olakšava praćenje i izvještavanje o troškovima i upotrijebljenim resursima.

UMANJIVANJE RIZIKA POMOĆU PLANRADARA

  • KORIŠTENJE VLASTITIH ILI EKSTERNIH RESURSA

Aktualni problem javnih naručitelja je načelno pitanje hoće li građevinske radove izvesti sami ili putem vanjskih partnera. Javna uprava u prošlosti je građevinske radove radije prepuštala eksternim partnerima.

Iako najnovije tendencije ukazuju na to da sve veći broj javnih tijela u izvođenje građevinskih radova želi uključiti vlastite zaposlenike, taj se trend još uvijek nije jasno probio.

Uz digitalan alat poput PlanRadara takva nedoumica postaje suvišna, jer je rješenje u obje varijante od iznimne koristi. Za korištenje softvera nije potrebna posebna obuka. Korisnici ne moraju biti stručnjaci. Jedino moraju znati koje se podatke treba prikupiti i unijeti u softver.

  • PRITISAK ZBOG TROŠKOVA

Da su državni proračuni strogi i nepromjenjivi naručitelji itekako osjećaju na vlastitoj koži, jer su zbog toga izloženi dampingu cijena. Od poduzeća koja sklope ugovor s javnom upravom očekuje se da s manje novca rade učinkovitije, a da istovremeno osiguraju kvalitetu na najvišoj razini.

Mnoge države poput Austrije i Njemačke i dalje nastoje projekte dodijeliti na temelju najniže cijene i tehnički prihvatljivih aspekata umjesto da se usredotoče na najbolji omjer cijene i kvalitete usluge. Takav pristup mnoga poduzeća koči u namjeri da se uključe u tržišno natjecanje, a da istovremeno ostanu konkurentni.

  • PROPISI

Prije potpisivanja ugovora u danom slučaju se morate pripremiti na dodatno opterećenje zbog propisa javnih naručitelja. Javni ugovori strogo su uređeni, jer moraju osigurati primjenu ujednačenih smjernica i praksi. Međutim, za primjenu tipičnih propisa javnih tijela potrebno je podrobno poznavanje pravne terminologije, što tumačenje javnih natječaja i sporova čini kompliciranijima nego što treba.

  • NEPREDVIDIVOST

Osim što navedeni izazovi kompliciraju već ionako zahtjevno poslovno okruženje, nepredvidiva priroda državnih rashoda može također biti uzrok neprospavanih noći, ukoliko ste u situaciji da morate razmišljati o rizicima i nesigurnostima koje rastući rashodi države donose sa sobom.

Izvođači radova javnih naručitelja moraju biti svjesni toga da se nalaze u okruženju koje je podložno nepredvidivim promjenama, jer se rezanje proračuna, preraspodjela sredstava i konsolidacije unutar javne uprave mogu dogoditi bez prethodnog upozorenja.

Osim toga, izvođači radova moraju imati na umu da javna uprava zbog moguće preraspodjele prioriteta ima pravo jednostrano raskinuti ugovor. Primjera radi: Država ugovor može otkazati, ako razdoblje financiranja određenog programa koji je donesen u okviru neke odluke istječe. Stoga izvođači moraju biti pripremljeni za promjene ili raskid ugovora.

Navedeni problemi sa sobom nose rizike za sve one kojima su ugovorni odnosi s javnim naručiteljima glavni izvor prihoda. Stoga poduzeća moraju biti spremna na sve moguće scenarije.

digitalizacija javne uprave

DRŽAVNA UPRAVA OKREĆE SE DIGITALIZACIJI

Suradnja s javnim naručiteljima zahtijeva da različite interesne skupine brzo i otvoreno komuniciraju i surađuju. Kada je riječ o razmjeni informacija, rješavanju problema na gradilištu ili brzom odlučivanju, zaposlenici građevinskih poduzeća su se tradicionalno oslanjali na dokumentaciju u papirnatom obliku.

U međuvremenu svi znamo da je takav pristup kompliciran, podložan pogreškama i da traži jako puno vremena i angažmana. Stoga je krajnje vrijeme da stvorite radno okruženje u kojemu na gradilištu takav pristup više nije potreban, a sve sa ciljem da pojedinačni koraci budu učinkoviti.

Prvi koraci prema digitalizaciji vidljivi su u projektima poput e-GrađaniePoreznaElektronički oglasnik javne nabave itd. Očito je da je javna uprava izvukla pouke iz prošlosti. Komplicirano upravljanje dokumentacijom u papirnatom obliku, ograničena razmjena znanja unutar i između različitih sektora, neučinkoviti procesi i problemi s korištenjem dosadašnjih softverskih rješenja zahvaljujući digitalizaciji postaju stvar prošlosti.

ZAKLJUČAK

I najbolje planirani projekti mogu sadržavati određene rizike. Bilo da se radi o događajima uzrokovanima vremenskim prilikama ili političkim zbivanjima, promjene se jednostavno – događaju.

Postoji mogućnost rezanja proračuna ili preraspodjele financiranja. Ako se u najgorem slučaju dogodi obustava građevinskog projekta, javni naručitelj bi barem trebao raspolagati transparentnim podacima i moći slijediti korake unatrag. Na taj način javni naručitelj ne odgovara za štetu koja je nastala zbog okolnosti na koje nije mogao utjecati. 

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima! A do tada isprobajte našu aplikaciju za obustavu tromih procesa 30 dana besplatno i uvjerite se zašto ovaj softver koristi 4 500 klijenata diljem svijeta, koji u njemu tjedno obrađuju 25 000 projekata.

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju