Blog Post

Pad produktivnosti u graditeljstvu i kako tome stati na kraj

09.01.2020 | 6 vrijeme čitanja

U usporedbi s drugim granama gospodarstva, graditeljstvo uvelike zaostaje u pogledu porasta produktivnosti. Može se reći kako produktivnost ovdje čak u određenom postotku opada.

Razlozi su različiti, a među značajnije čimbenike se svakako ubraja još uvijek nedostatan stupanj digitalizacije u graditeljstvu. Softverska rješenja poput aplikacije PlanRadar povećavaju produktivnost tijekom izvedbe građevinskih projekata i time potpomažu uštedu vremena i olakšavaju kontrolu nad financijskim izdatcima.


Pad produktivnosti u graditeljstvu: Zidar radi

 VRIJEDNOST PRODUKTIVNOSTI

Produktivnost podrazumijeva stupanj učinkovitosti u kojem se dostupni resursi koriste u svrhu postizanja određenog rezultata. Postiže li se u jednakom vremenskom periodu konstantan ili veći učinak uz manji input resursa, riječ je o povećanju produktivnosti. Povećana produktivnost cilj je svakog segmenta gospodarstva, pa tako i graditeljstva.

Naime, tko učinkovitije radi i privređuje, štedi i na troškovima. Tako u graditeljstvu postoje određeni čimbenici i pokazatelji pomoću kojih se može kvalitativno i kvantitativno mjeriti produktivnost tijekom izvođenja građevinskih projekata. Tu se primjerice ubrajaju:

 • Utrošeni radni sati
 • Potrošeni materijali
 • Korištena sredstva
 • Vrijednost svih uloženih resursa
 • Ostvarena dobit

U graditeljskoj struci se pojam produktivnosti obično dovodi u kontekst usporedbe stvarnog stanja sa željenim. Tako se može kako s aspekta naručitelja, tako i s aspekta izvođača utvrditi je li određeni građevinski projekt proveden prema ugovorenom planu. Ukoliko to nije bio slučaj, postavljaju se tri osnovna pitanja:

 1. Gdje i na koji način stvarno stanje odstupa od ugovorenog?
 2. Tko za to snosi odgovornost?
 3. Koliki su dodatni vremenski i financijski troškovi koji proizlaze iz tog odstupanja?

Dizalice na velikom gradilištu

KAKO DOLAZI DO PADA PRODUKTIVNOSTI U GRADITELJSTVU?

Mnogo je negativnih primjera koji dokazuju odstupanja od planiranih građevinskih projekata kao npr. zgrada filharmonije u Hamburgu ili zračna luka Berlin Brandenburg. Razlozi za odstupanja stvarnog stanja od planiranog su različiti i neki od njih se ne mogu izbjeći pa se uzimaju u obzir već pri samom planiranju projekata:

 • Građevinski nedostatci su sastavni dio svakog građevinskog projekta te se javljaju i uz najveću moguću brigu pri izvođenju. Međutim, primjenom odgovarajućih mjera (npr. pažljivo projektiranje, kompetentno vođenje projekata) se učestalost njihove pojave može smanjiti.
 • Loši vremenski uvjeti mogu otežavati rad u graditeljstvu i uzrokovati produžetak zadanih vremenskih rokova. Građevinari znaju: iako se vrijeme ne može predvidjeti sa 100%-tnom sigurnošću, dobro planiranje i praćenje vremenske prognoze omogućuju smanjenje pojave negativnih posljedica.
 • Izvođenje građevinskih usluga također se može odužiti uslijed različitih čimbenika poput nedostatka radne snage, nezgoda na radu ili promjena tijekom izgradnje.
 • Porast količine administrativnih poslova zaslužan je za povećanje vremena kojeg sudionici projekta moraju uložiti kako bi ispunili „nepotrebne“ zadatke. Pad produktivnosti u graditeljstvu neizbježan je kad se dragocjeno vrijeme mora trošiti na ispunjavanje različitih obrazaca, umjesto na praktičnu primjenu stručnih znanja.

Ovdje se ubrajaju još i drugi čimbenici koji se negativno odražavaju na produktivnost, a pod utjecajem su odgovornih osoba kao primjerice korištenje zastarjelih građevinskih uređaja, logistički problemi ili nedovoljno kvalificirana radna snaga.

Ovi i drugi aspekti su zaslužni za zastoj u porastu produktivnosti graditeljske branše. Suprotno tomu, u drugim branšama poput segmenta prerađivačkih ili komunikacijskih djelatnosti se unutar posljednjih 10 godina bilježe znatni porasti u radnoj produktivnosti.

PlanRadar na tabletu za veću produktivnost

Rješenje: digitalizacija komunikacije i dokumentacije tijekom izgradnje

Dakle, što učiniti kako bi zaustavili pad produktivnosti u izgradnji, odnosno kako bi povećali produktivnost provedbe građevinskih projekata?

Jedna od mogućnosti koju građevinari još uvijek nevoljko prihvaćaju i maćehinski tretiraju bi bila digitalizacija procesa. Međutim, mjesto na začelju koje graditeljstvo zauzima po ovom pitanju nije posljedica samo nedovoljnog interesa. Naime, prelazak na digitalna rješenja često podrazumijeva i bolje obrazovano osoblje koje je nerijetko školovano posebno u te svrhe, a i pozitivni učinci digitalizacije vrlo često su vidljivo tek s određenim vremenskim odmakom.

Tko se odluči na ovaj korak može računati s utroškom velikih potencijala, pri čemu se posebno izdvaja digitalizacija komunikacije i dokumentiranja prilikom izgradnje.

Komunikacija

Različiti su uzroci nedostatnoj komunikaciji tijekom izvođenja građevinskih projekata:

 • Predugački lanci odlučivanja produljuju raspodjelu pojedinih radnih naloga ili promjene pojedinih procesa. Ukoliko određeni zaključak mora biti odobren od strane svih članova tog lanca, proces odlučivanja može zaustaviti već i jedna jedina osoba (npr. zbog bolesti, preopterećenosti poslom, itd.).
 • Ukoliko se razgovori ili raspodjele radnih naloga ne zapišu točno onako kako su se odvili, kasnije lako dolazi do pogrešnih tumačenja istih.
 • Komuniciranje je značajno otežano uslijed nedostatnih sredstava za komunikaciju. Tako su sudionici projekata svakodnevno suočeni s hrpom poziva, e-mailova te raznih usmenih poruka. Stoga gubitak pojedinih informacija u ovom moru podatka nimalo ne iznenađuje. 

Sve to dovodi do trošenja dragocjenih radnih sati na aktivnosti koje ne doprinose porastu produktivnosti. No, uz graditeljske aplikacije kao što je Plan Radar stvari se mogu i drugačije odvijati.

Pomoću aplikacije se sve informacije o građevinskim nedostatcima, uslugama i ostale činjenice spremaju na mobilne uređaje o obliku teksta, fotografija ili glasovnih poruka te se u stvarnom vremenu dijele s ostalim sudionicima projekta.

Svi sudionici uključeni u razmjenu podatka mogu ostaviti svoj komentar, obraditi stanje postavljenih zadataka ili sami dodati fotografije. Budući su sve informacije sadržane na istom mjestu i odsvuda dostupne, sudionici profitiraju od jednostavnije i brže komunikacije.

 

Dokumentacija

Iako su svi procesi na gradilištu usko vezani uz izradu odgovarajuće dokumentacije, posljedice neadekvatnog dokumentiranja mogu biti velike.

 • U pravilu vrijedi: što su detaljniji zahtjevi za obrazlaganje odstupanja stvarnog stanja od željenog, to je potrebno više vremena i resursa za izradu potrebne dokumentacije. Pri tom je presudna veličina određenog građevinskog projekta, kao i stajalište s kojeg se isti promatra – da li u cijelosti ili kroz odabrane usluge.
 • Utrošak vremena i resursa uvelike ovisi o tome koje vrijednosti i usluge se obrađuju pri izradi dokumentacije. Tako je primjerice obrada utroška korištenih materijala u pravilu manje zahtjevna nego detaljan prikaz utrošenih radnih sati.
 • Manjkava dokumentacija vezana uz građevinske nedostatke, usluge i ostale činjenice može predstavljati problem odgovornim osobama pogotovo kad se u pitanje dovode jamstva.

I ovdje do izražaja dolaze prednosti softverskih rješenja kao što je PlanRadar. Evidentiranje i bilježenje činjenica odvija se na licu mjesta samo u nekoliko klikova – podatci prikupljeni pri obilasku gradilišta se više ne moraju ručno unositi u elektronske medije.

Svi projekti i pohranjene informacije vezane uz njih su dostupni u svakom trenutku još godinama nakon završetka izgradnje. Zahvaljujući opcijama filtriranja, spremljeni podatci mogu se ciljano pretraživati korištenjem ključnih riječi vezanih za pojedini projekt.

Osim toga, svi podatci uključujući komunikaciju svih sudionika projekta mogu se u svakom trenutku izvesti u obliku PDF ili EXCEL datoteka. Takvi zapisnici su priznati dokazni materijal na sudovu i stoga odgovornim osobama pružaju adekvatnu sigurnost.

DOKAZANA UČINKOVITOST U GRAĐEVINSKOJ PRAKSI ŠIROM SVIJETA

Aplikacija PlanRadar dostupna je za operativne sustave Android, iOS i Windows. Više od 20.000 korisnika upotrebljava ovaj software za različite svrhe kao što su komuniciranje i izrada dokumentacije prilikom izvođenja građevinskih projekata.

Dobar primjer jednog takvog projekta je uredski kompleks Leuchtenbergring u Münchenu, za izvedbu kojeg je tvrtka UBM Development koristila aplikaciju PlanRadar. Sukladno izjavama gospodina Clausa Stadlera, voditelja projekta i opunomoćenika tvrtke UBM Development, digitalna komunikacija je omogućila jasne odnose među sudionicima projekta i potpomogla učinkovitije korištenje utrošenih radnih sati.

Sudionici su profitirali zbog značajno manjeg broja nesporazuma nastalih uslijed nejasne razmjene podataka. Osim toga, vjerodostojna i detaljna dokumentacija je predstavljala pouzdano osiguranje kod sudskih sporova.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima! A do tada isprobajte našu aplikaciju za poboljšanje učinkovitosti u građevinarstvu 30 dana besplatno i uvjerite se zašto ovaj softver koristi 4 500 klijenata diljem svijeta, koji u njemu tjedno obrađuju 25 000 projekata.

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju