Blog Post

Pukotine u zidovima: Uzroci i mjere uklanjanja

05.12.2019 | 8 vrijeme čitanja

Pukotine u zidovima ubrajaju se u najčešće građevinske nedostatke. Bez obzira je li riječ o novoj ili starijoj građevini, pojava pukotina često izaziva glavobolje vlasnicima istih. Stoga je nužno istražiti uzroke njihova nastanka. Osim toga, i kupcima nekretnina je bitno dokumentirati i razjasniti ovakve pojave na građevinama. U nastavku teksta doznajte koji su uzroci nastanka pukotina u zidovima, kakve vrste pukotina postoje te koje mjere je uputno poduzeti da bi ih se uklonilo.

Pukotine u zidovima

vrste pukotina i njihovi uzroci

Pukotine u zidovima mogu se razvrstati prema uzroku i prema izgledu. U pravilu su dva glavna uzroka nastanka pukotina:

 • Pogreške pri projektiranju: Već se u fazi izrade koncepta nekog objekta moraju uzeti u obzir okolnosti na licu mjesta. Kakva je podloga na kojoj će se graditi? U kakvom su stanju susjedne građevine? Manjkave analize u fazi pripreme mogu imati pogubne posljedice, a jednako vrijedi i za pogrešne izračune (npr. pogreške izračuna za statiku pojedinih dijelova građevine)
 • Nedostatci u izgradnji: uporaba pogrešnih materijala ili materijala niske kvalitete pogoduje nastanku pukotina. Jednako vrijedi i za nemaran rad prilikom izgradnje kao što su primjerice pogreške pri umiješavanju žbuke ili nepoštivanje svojstava građevinskih materijala.

 

Na građevinama se mogu naći slijedeće vrste pukotina:

 

1. Nazubljene (vertikalne) ili stupnjevite, kose (horizontalne) pukotine nastale uslijed djelovanja temperature i vlage

Promjene u temperaturi i količini vlage utječu na građevinske materijale koji se ovisno o godišnjem dobu rastežu ili skupljaju. Taj učinak se pojačava što je prisutna veća količina vlage. Uslijed tih kretanja materijala nastaju vertikalne ili horizontalne pukotine u zidovima koje u pravilu nastaju u smjeru najmanjeg otpora.

Stupnjevite kose pukotine obično nastaju iznad prozora i okvira vrata te su uglavnom jednake širine po cijeloj dužini. Pozor: Ukoliko vlaga dospije do srži samog materijala, moguća je pojava posljedica kao što su bubrenje, korozija, rast plijesni i neupotrebljivost nosivih elemenata.

2. Opadanje žbuke

Ovaj problem se prvenstveno javlja kod starijih nekretnina. Starenjem se žbuka počinje odvajati od zidova pri čemu mogu nastati pukotine koje su u pravilu tanke i nepravilne, a mogu biti i vertikalne i horizontalne.

3. Pukotine nastale uslijed prevelikog opterećenja materijala

Pukotine u zidovima nastaju i uslijed prevelikog opterećenja koje građevinski materijal ne može podnijeti. Jedan primjer gdje ovakve pukotine nastaju je nenosivi unutarnji zid koji uslijed pogrešnih izračuna mora podnositi dio tereta krova. U takvom slučaju težina krovne konstrukcije koja tlači zid odozgo uzrokuje pojavu pukotina. Ovisno o kakvom opterećenju je pojedinačni element pri tom izložen nastaju stupnjevite, vertikalne ili horizontalne pukotine u zidu.

4. Pukotine uzrokovane pomacima tla ili potresima

Pomaci tla uzrokuju razlike u napetosti unutar zidova građevine koja se nalazi na njemu. Razlozi takvim kretnjama tla mogu biti prodiranje vlage ili rast korijenja drveća. U ovakvim slučajevima pukotine nastaju bliže dnu te se šire horizontalno ili koso u visinu, s tim da udaljavanjem od dna postaju sve uže.

Na geološki aktivnim područjima, poput Hrvatske, tlo se može pomicati i radi potresa. Potresi su jedina elementarna nepogoda koju su suvremen znanost ne može predvidjeti. Nije joj moguće procijeniti kada i gdje će se zaista dogoditi.

5. Pukotine nastale uslijed slijeganja novoizgrađenih objekata

Ovakva vrsta pukotina nastaje u zidovima uslijed slijeganja pojedinih dijelova objekta. Ovdje je riječ o pukotinama najtežeg stupnja, a mogu nastati iz različitih razloga:

 • Slijeganje temelja –u pravilu je to prirodna pojava. Po završetku izgradnje građevina svojom težinom potiskuje vodu iz tla ispod sebe. Uslijed toga, tlo se u određenoj mjeri sabija i građevina se spušta za nekoliko milimetara. Iz tog razloga najčešće nastaju pukotine u novogradnji.
 • Neravnomjerna čvrstoća podloge
 • Pritisak od susjednih građevina
 • Rudnici u blizini građevine
 • Rast i druge aktivnosti korijenja drveća

 

Popis mogućih razloga može se nastaviti u nedogled. U pravilu su pukotine vidljive na vanjskoj fasadi ili unutarnjim zidovima prvi znak koji ukazuje na određene probleme. Pukotine se često javljaju i na kutovima građevina, pri čemu se protežu odozgo prema dolje i najšire su na vrhu.

bušenje

kratki pregled: rizici građevinskog tla i upravljanje nedostaTcima s geološkog aspekta

Buduća oštećenja na građevinama uzrokovana prethodno spomenutim pomacima tla, odnosno slijeganjem građevina, moguće je izbjeći već i prije kupnje građevinskog zemljišta. Pri tom je tzv. rizik građevinskog tla presudan čimbenik, a on podrazumijeva posljedice koje kupljeno zemljište može prouzročiti na objektu koji namjeravate izgraditi.

Prema tome, geotehnički pregledi su preporučljivi iz nekoliko razloga. Gustoća i nosivost tla ne ovise samo o vrsti tla, već i o faktorima kao što su sposobnost podnošenja opterećenja, isušivanje, stanje podzemnih voda, sklonost pojavi klizišta ili nagib zemljišta. Sve navedeno utječe na buduće građevinske pothvate.

Temelji se na odgovarajući način moraju prilagoditi kako bi zadovoljili zahtjeve za opterećenje. Zemljište koje nije pogodno za gradnju može prouzročiti značajno povećanje troškova prilikom realizacije Vašeg projekta, ali i rezultirati srednje- i dugoročno štetnim posljedicama.

 

Preporuka za daljnje čitanje: 15 najčešćih nedostataka u izgradnji

Mnogi rizici u graditeljstvu mogu se izbjeći primjenom preventivnih geoloških tehnika. Samo jednim ispitivanjem na licu mjesta štedite i vrijeme i kasnije troškove u izvedbi. Postoje različite metode za određivanje potencijala geoloških opasnosti, a neke od njih su:

 • Ispitivanja na licu mjesta poput bušenja, iskapanja, ispitivanja sondama i izuzimanja uzoraka za laboratorijske pretrage
 • Mehanička ispitivanja tla
 • Utvrđivanje hidrogeoloških svojstava građevinskog zemljišta
 • Izrada atesta za tlo i građevinsko zemljište
 • Na osnovi rezultata provedenih ispitivanja uputiti projektantu prijedloge vezane za temelje građevine
 • Osiguravanje kvalitete primjenom nadzornih mjera u fazi izgradnje

 

PROČITAJTE: Učinkovitiji pregled zgrada nakon potresa pomoću softvera

 

što poduzeti kad se pojave pukotine na zidovima?

Ovisno o vrsti pukotine poduzimaju se različite mjere za njihovo uklanjanje ili saniranje. U pravilu vrijedi da pukotina dimenzija vlasi kose nije razlog za brigu. Međutim, ukoliko je pukotina promjera većeg od 0,2 mm, potrebno je istražiti uzrok njezin nastanka.

Neovisno o tome pojavljuju li se pukotine u novogradnji ili starijim građevinama, ukoliko potražite savjet vještaka dobit ćete nekoliko različitih procjena štete. Koje mjere ćete u konačnici poduzeti kako biste uklonili štetu ovisi o vrsti uzroka zbog kojih je ista nastala. U slučaju prethodno spomenutih sitnih pukotina ne većih od vlasi kose ili pukotina uzrokovanih promjenama u temperaturi i/ili vlazi, najčešće je dovoljno iste zakrpati gipsom.

Međutim, radi li se o pukotinama uzrokovanim prevelikim opterećenjem materijala i elemenata ili slijeganjem građevine, potrebno je poduzeti mjere za poboljšanje stabilnosti objekta. Ovisno o utvrđenom problemu provode se mjere kao primjerice instalacija novog drenažnog sustava ili isušivanje zidova prije početka građevinskih radova obnove u unutrašnjosti objekta.

 

PROČITAJTE: Konstrukcijske mjere za zaštitu građevina od potresa

 

izrada dokumentacije se isplati

Neovisno o tome, nastaju li pukotine ili slični nedostatci već tijekom izgradnje, po završetku objekta ili nakon njegove obnove, odgovornim subjektima i vlasnicima se svakako isplati izraditi preciznu dokumentaciju. Graditeljski software PlanRadar omogućuje trenutno komuniciranje i dokumentiranje pukotina u zidovima te drugih oštećenja.

Primjer iz prakse:

Na Vašem objektu se uz sudjelovanje građevinske tvrtke i arhitekta provode rekonstrukcijski radovi. U suradnji sa svim sudionicima Vašeg projekta PlanRadar do najsitnijih detalja dokumentira sve aktivnosti koji su se odigrale na gradilištu: fotografije, usputne bilješke, zabilješke u planu izvođenja radova te brojne ostale stavke se pomoću mobilnih uređaja pohranjuju u obliku ticketa na digitalnom nacrtu i u realnom vremenu dijele svim sudionicima projekta. Pojave li se nakon završetka radova i prihvaćanja pruženih usluga ponovno isti nedostatci, pomoću spremljenih podataka se vrlo brzo mogu razriješiti pitanja odgovornosti. Korisnici profitiraju ovakvim načinom osiguravanja dokaza i kad je potrebno utvrditi činjenično stanje u sudskim sporovima.

 

PROČITAJTE: Zašto ATP Zagreb koristi PlanRadar?

 

Softver za građevinu PlanRadar

Profitirajte s planradarom

Više od 20.000 korisnika iz preko 43 zemlje širom svijeta koristi PlanRadar za komunikaciju i izradu dokumentacije u graditeljstvu i drugim projektima vezanim za tržište nekretnina. Pored vrlo opsežnog upravljanja nedostatcima, software pruža i izvrsne mogućnosti u raspodjeli radnih zadatka, osiguravanju dokaza, provođenju dubinske analize (Due-Dilligence) te izradi dokumentacije.

Rezultati su uvjerljivi: korisnici aplikacije na tjednoj bazi prosječno postižu smanjenje od 7 radnih sati. Širom svijeta se tjedno provodi preko 25.000 projekata primjenom ovog softwarea. Aplikacija PlanRadar dostupna je za sve mobilne uređaje koji koriste operativne sustave Android, iOS ili Windows. Uvjerite se i Vi.

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju