Blog Post

Jeste li spremni za transformaciju poslovanja uz BIM?

05.10.2020 | 6 vrijeme čitanja

Zna se da se građevinska industrija u većini svjetskih zemalja bori s raznim poteškoćama, primjerice da većina građevinskih projekata ne samo premaši budžet, već mnogo njih i kasni u odnosu na zadane rokove.

Kod složenih građevinskih projekata, kašnjenja i povećanje troškova može izazvati niz nepredviđenih okolnosti, ali mnoge je probleme ipak moguće izbjeći. Netočnosti u budžetu, projektantske pogreške, konflikte u rasporedu i neuspješnu komunikaciju među dionicima moguće je spriječiti boljom suradnjom koristeći BIM.
3D digitalni nacrt i BIM

Što je to BIM?

Što je to BIM, zašto je važan u građevinskoj industriji i kako može pomoći u tome da se više projekata završi na vrijeme i u okvirima budžeta?

BIM je zapravo proces i kolaborativni način rada koji povećava učinkovitost i smanjuje troškove. Korištenjem softvera za 3D informacijsko modeliranje, koji je integriran s pozadinskim podatcima, dobiva se kultura suradnje (kolaboracije) i to od faze projektiranja pa sve do možebitnog upravljanja zgradom pa čak i njezina stavljanja izvan pogona.

Postoji nekoliko razina BIM-a, pri čemu niže razine predstavljaju tradicionalniji način rada koji podrazumijeva papirnate nacrte i djelomično 3D modeliranje. Ti se alati oslanjaju na raznolike, grupirane informacije i omogućavaju malo komunikacije.

Razina 2 – BIM procesa usredotočuje se na kolaborativnu prirodu projektiranja, izgradnje i funkcioniranja, uz zajednički 3D model koji dionici dijele kao ishodišnu točku.

Mnogi sada rade na BIM-u razine 3 koji se sve više koristi kako u privatnom tako i u javnom građevinskom sektoru. Nova razina koristi istinsku snagu BIM softvera omogućavajući 3D modele temeljene na oblaku koje svi dionici mogu uređivati kako bi omogućili uvid u stvarno stanje građevinskog projekta.

Ovaj model nastaje od izvornog projekta, ide kroz sve faze izgradnje i potom prelazi u operativnu fazu te se u potpunosti integrira sa svom popratnom dokumentacijom i pomoćnim nacrtima.

SNIMKA WEBINARA

BIM između ureda i gradilišta

 

PROČITAJTE: Pregled svih funkcija PlanRadara

 

Zašto je BIM važan?

Građevinska industrija već je prigrlila tehnologije temeljene na aplikacijama i oblaku u svrhu unaprjeđenja komunikacije i suradnje na gradilištu. Mnogi arhitekti koriste PlanRadar kako bi učitali svoje nacrte građevinskih projekata i omogućili tako dionicima da pristupe najnovijoj inačici projekta bilo kada, s mobilnog uređaja. Budući da se projekti neizbježno mijenjanju, nacrt se ažurira u stvarnom vremenu, a građevinski timovi uvijek rade s najnovijim nacrtima.

Slično tome, glavni izvođači radova mogu ažurirati nacrte s nedostatcima i raspodijeliti članove tima kako bi završili posao. Suradnja se već događa, ali uz BIM ona ide korak dalje. Sada se alati i zadatci kojima se trenutačno pristupa putem 2D nacrta mogu izvoditi uz pristupanje 3D planu čime se ostvaruje nova dimenzija suradnje koja se odvija na terenu.

Kako developeri i glavni izvođači sve više budu koristili BIM tehnologiju te budu naručivali svoje nacrte, pružatelji usluga softverskih rješenja trebaju se pobrinuti da se BIM modeli mogu učitati u postojeće platforme. Integracijom BIM softvera s trenutačnim rješenjima, izvođačima neće trebati licence za zasebne alate, a građevinska industrija može izbjeći daljnje grupiranje izoliranih informacija.

PlanRadar BIM modul

Virtualna izgradnja

U fazi projektiranja, softver za 3D građevinsko modeliranje arhitektima omogućava stvaranje vizualne konstrukcije s pripadajućim dijelovima, precizno navodeći svaku komponentu poput vrata, cijevi i ostalih dijelova. Klijent projekt vidi tako da može vizualizirati svaki element i načiniti potrebne promjene.

Ovakav proces omogućava pobliže razumijevanje kako bi građevina mogla funkcionirati u stvarnom svijetu i koji bi zadatci upravljanja zgradom te operativnog upravljanja mogli biti potrebni. Moguće je integrirati i softver za izradu procjena koji bi izračunao točne troškove za sve dionike.

Poželi li klijent promjenu, ona se uključuje u svaki aspekt projekta, pokazujući utjecaj na projekt i prilagođavajući budžet. Nakon što je postignut dogovor, ovaj 3D model može se koristiti i za izradu građevinske dokumentacije i proslijediti izvođačima radova.

Bilo kakve daljnje promjene ažuriraju se na tom 3D modelu, omogućavajući jedinstveni izvor informacija za cijeli građevinski projekt. Ne samo da je 3D model ažuriran nego je i povezan sa svim tablicama i ovisnom dokumentacijom, omogućavajući procesu da evoluira dok dionici izvršavaju preinake. Arhitektonski softver se konstantno razvija, baš kao i BIM softver.

 

PROČITAJTE: Recenzije korisnika softvera za građevinu PlanRadar

 

Transformacijski nacrt

Tijekom stadija izgradnje, 3D modeli omogućavaju izvođačima vizualizaciju svake komponente građevine, sobu po sobu, kat po kat. Ni jedan element projekta nije prepušten slučaju, a svi dionici dobro razumiju zahtjeve projekta. Planiranje i izrada rasporeda na projektu postaje jednostavnija i točnija, smanjujući kašnjenja i povezane troškove.

Izvođači mogu označiti nedostatke direktno na projektu i obavijestiti druge članove time u slučaju pojave nepredviđenih okolnosti koje će utjecati na budžet ili rokove. Detaljna dokumentacija, popisi i certifikacijski postupci mogu se direktno povezati s 3D modelom.

Kako projekt napreduje, BIM model se razvija stvarajući projekt prema stanju izgradnje i generirajući dokumentaciju potrebnu za završetak izgradnje. Dokumentacija potrebna za otvaranje građevine može biti priložena svakoj komponenti čime se stvara središnji repozitorij za dokumentaciju. Ako se BIM procesi odvijaju na „oblaku“, uklanjaju se izolirane skupine podataka i nastaje istinska suradnja.

Kada BIM postane AIM

Nakon što su stadiji izgradnje gotovi, BIM datoteka postaje model za upravljanje nekretninom (eng. asset information model – AIM) te se predaje u ruke operativnom timu ili timu za upravljanje objektom skupa sa svom priloženom dokumentacijom koja prikazuje izvedeno stanje.

Putem AIM-a mogu se stvoriti planovi za servisiranje i održavanje. Bilo kakve daljnje promjene vanjskog okruženja ili internih struktura mogu se pažljivo modelirati kako bi se utvrdio trošak i utjecaj na infrastrukturu prije početka radova. BIM između ostaloga timovima za održavanje omogućava uštede agregirajući potrebu za materijalom u svim objektima.

Jeste li spremni?

BIM je poprilično uznapredovao u posljednjih deset godina. Sve dosad navedeno samo je djelić prednosti koje BIM može donijeti građevinskoj industriji, a više promjena BIM softvera očekujemo u 2021.

Budućnost nam donosi više automatizacije, široku primjenu tehnologija temeljenih na oblaku i fokus na internet stvari, stoga će i uloga BIM-a biti još značajnija u građevinskim projektima.

BIM razine 3 samo što nije stigao. Jeste li spremni?

 

PlanRadar i BIM

BIM je stigao u PlanRadar. Budite među prvima koji će doznati više o novim funkcionalnostima i korištenju BIM-a u svoju korist, i to u pokretu. Registrirajte se i uvjerite se sami u korisnost ovog alata.

 

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju