Blog Post

Hvatanje u koštac s izazovima voditelja gradilišta

06.10.2020 | 6 vrijeme čitanja

Može se reći da voditelj gradilišta, zbog svoje važnosti i niza različitih odgovornosti, ima glavnu ulogu na gradilištu. Voditelji gradilišta su koordinatori i nadglednici svakog gradilišta i njihov je glavni zadatak pobrinuti se da projekti budu završeni sigurno, na vrijeme i u okviru budžeta. Oni imaju iskustvo rada na gradilištu, poznato im je kako funkcionira poslovanje te su podrobno upoznati sa svakodnevnim funkcioniranjem gradilišta.  Sve to znači da imaju jedinstven uvid u upravljanje, projektne i projektantske timove.

Voditelj gradilišta s mobilnom apikacijom PlanRadar

Neprocjenjivo iskustvo koordiniranoj izgradnji

Voditelji gradilišta odgovorni su za operativnu provedbu projektantskih nacrta što u praksi znači da moraju balansirati sljedeće elemente: sigurnost, kvalitetu, trošak i vrijeme. Oni su odgovorni za planiranje stadija izgradnje projekta te uspješnu koordinaciju građevinskih materijala, ljudi i strojeva kako bi nacrt postao stvarnost.

Voditelj gradilišta zapošljava timove izvođača radova i vanjske dobavljače te njima upravlja na gradilištu vodeći računa o tome da radnici obave posao za koji su plaćeni, na vrijeme i kvalitetno. Ova uloga motivatora od voditelja gradilišta zahtjeva da zauzme stav vođe, ohrabrujući timove da obave posao, ali i omogućavajući im autonomnost i fleksibilnost kako bi izvukao najbolje od ljudi i nadahnuo ih da dijele zajedničku viziju projekta.

Ne samo da je voditelj gradilišta odgovoran za kvalitetu angažirajući najbolje ljude za svaki zadatak, već njegove odgovornosti uključuju praćenje budžeta i ispunjavanje očekivanja klijenta bez probijanja budžeta. Pažljivo koordinirajući materijale, ljude i najam strojeva, voditelj gradilišta mora osmisliti i slijediti raspored koji će osigurati da se svaki element projekta odvija baš kako treba. Ova pomna sinkronizacija pomaže izbjeći kašnjenje i s time povezane financijske kazne te može pomoći u prilagodbi na nepredviđene promjene u projektu ili rasporedu.

Sigurnost je još jedno ključno područje dužnosti voditelja gradilišta. Premda bi sigurnost trebala biti odgovornost sviju na gradilištu, netko treba nadgledati politike i procedure te provjeravati jesu li one ispoštovane ili ne te se pozabaviti problemima po pitanju sigurnosti ako do njih dođe.

 

PREPORUKA ZA ČITANJE: Upravljanje građevinskim projektima – 90% se ne završi u roku

 

Voditelji gradilišta kao podrška upraviteljima projekata

Moderna uloga voditelja gradilišta koja podrazumijeva mnoge i raznolike dužnosti za sobom povlači veliku odgovornost i značajne izazove. Neke od tih izazova moguće je uvelike ublažiti najnovijim softverom i tehnologijom.

Upravitelji projekata često rade na više gradilišta i odjednom upravljaju s nekoliko različitih projekata. Iz tog razloga oni ne mogu uvijek biti prisutni te vidjeti i dokumentirati svaku dionicu razvoja projekta, osobito kada su gradilišta udaljena jedno od drugog. To može biti izazov kada se od upravitelja očekuje da znaju točan status svih projekata te da sa sigurnošću mogu reći kako se svi projekti odvijaju prema planu.  Oni će se zbog toga osloniti na voditelja gradilišta koji će sve dokumentirati i voditi.

 

Komunikacija, upravljanje vremenom, dokumentacija

Komunikacija je još jedno od složenih područja. Voditelji gradilišta imaju zadatak  viziju klijenta i nacrt arhitekta pretvoriti u stvarnost. Tumačenje nacrta i uklapanje izmjena u njih sastavni su dijelovi ove uloge, ali ne bez svojih problema i poteškoća u komunikaciji, osobito između timova koji se nalaze na gradilištu i onih van nje.

Vremenska ograničenja također su vječita tema. Građevinski projekti gotovo uvijek podrazumijevaju kratke rokove, stoga promjena u osoblju ili kašnjenje opreme mogu negativno utjecati na projekt, usporavajući ostala područja projekta i izazivajući kašnjenje rokova.  I dok je voditelj gradilišta usredotočen na smanjivanje utjecaja takvih događaja, on istodobno dionicima mora prijaviti napredak projekta i kašnjenje. Ti dodatni administrativni zadatci mogu biti vremenski zahtjevni i oduzimati voditelju gradilišta dosta vremena uslijed čega se gubi fokus sa svakodnevnog rada kako bi projekt pratio rokove. Naravno, promjene će se dogoditi i neki dijelovi projekta neće ići prema planu. Kada dođe do kraja projekta, stvara se točna lista kako bi se utvrdili i popravili svi nedostatci koji su se možebitno dogodili tijekom izgradnje. To može biti osobito složen stadij projekta budući da se primiče kraju.

Ključno je dobivanje pouzdanih podataka. Dužnost je voditelja gradilišta stvoriti, pristupiti, dijeliti i upravljati informacijama. Konstantan priljev izvješća o nedostatcima, izvješća o napretku i podataka za inspekcije i reviziju dolazi do voditelja gradilišta te je sukladno njima potrebno djelovati, konsolidirati ih i priopćiti drugim članovima tima. Izvješća i tablice otisnuti na papiru ovaj zadatak mogu učiniti vremenski zahtjevnim.

 

Rješavanje izazova na gradilištu uz pomoć softvera

Tehnologija je brza u rješavanju ovakvih izazova, uz intuitivno razvijen softver, brze bežične mreže i pristup izvješćima temeljenim na oblaku iz bilo kojeg dijela svijeta.  Komunikacija je ključna komponenta ove nove tehnologije. Povezani smo bolje nego ikad prije što nam pomaže svesti komunikacijske nesporazume među dionicima na minimum, kao i smanjiti napore koji su potrebni da bi se podatci i izvješća proslijedili timovima.

PlanRadarov alat za upravljanje gradilištem započinje s nacrtom. Cjelokupni nacrt projekta gradilišta može se učitati te mu se može pristupiti putem pametnog telefona. Sada svaki radnik i upravitelj gradilišta mogu imati najnoviju i najpotpuniju inačicu nacrta u svom džepu. Ako arhitekt ili upravitelj projekta mora promijeniti nacrt, nova je inačica automatski ažurirana te su ostali podatci u prilogu također učitani. Tada je nacrt osnova za buduće izvještavanje.

Nedostatci mogu biti zabilježeni direktno na digitalnom nacrtu, uz preciznu naznaku lokacije nedostatka te je moguće učitati dodatne slike, glasovne poruke, pisane detalje ili dokumentaciju. Nedostatke je moguće učitati redoslijedom kojim su utvrđeni i to može učiniti bilo koji radnik, stvarajući dinamičan popis kojim se može pozabaviti kako projekt odmiče umjesto da se nedostaci ostave za posljednju fazu projekta. Nakon što su nedostatci zabilježeni, voditelj gradilišta ili nadzornik mogu odrediti pojedince ili timove za određene zadatke.

 

PlanRadar za upravljanje gradilištem s lakoćom

Ne samo da su nedostatci brže utvrđeni i popravljeni, nego postoji i revizijski trag. Izvješća je na dodir gumba moguće skinuti kako bi ih se podijelilo s dionicima te kako bi im se pokazao napredak. Mukotrpno prikupljanje podataka i i izvještavanje više nije potrebno baš kao ni sastanci na kojima se s dionicima dijele izvješća umjesto da se donose odluke. Svi mogu doći na sastanak u potpunosti pripremljeni i spremni za strateške rasprave.

Posjete gradilištu i izvješća također se mogu projektirati i vremenski planirati u PlanRadaru, što članovima tima omogućava da provjere obave na pametnom telefonu i daju ažurne informacije o statusu bilo kojeg dijela opreme, postupcima ili sigurnosnim provjerama za sve relevantne dionike.

Integracijom PlanRadara s drugim softverskim alatima za građevinsku industriju, građevinski projekti mogu prijeći na potpuno digitalnu platformu čime se omogućava daljinski pristup, trenutačne informacije i više vremena voditeljima gradilišta koje mogu posvetiti učinkovitom i djelotvornom vođenju višestrukih gradilišta.

 

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju