Blog Post

Építőipari jótállás és garancia: Milyen védelmet kínálnak a digitális megoldások?

20.06.2023 | 6 perces olvasás

Az építőiparban a garancia azonos a jótállási kötelezettséggel. A jótállás lényege, hogy a szerződéskötő fél hibátlan teljesítésért jótállásra köteles a jótállási időtartam folyamán. Csak akkor szabadulhat meg e felelősségtől, ha bizonyíthatóan a hiba a teljesítést követően keletkezett. Fontos megjegyezni, hogy a jótállás és a szavatosság két különböző dolog, a jótállás nem befolyásolja a szavatossági jogokat, azaz a jogosult igényt támaszthat a szavatosság alapján is a kötelezett szemben. Ehhez hasonló alapfogalmak gyakorlatban történő működését tárjuk fel az alábbiakban, és elmondjuk, hogy könnyít meg számos komplex folyamatot a digitalizáció.


Rękojmia i gwarancja za roboty budowlane jest narzędziem ochrony dla inwestora

Jótállás az építőiparban

 

A jótállási kötelezettség vonatkozásában a 181/2003. (XI. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) adja meg a keretet, amely kifejezetten a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásra vonatkozik. Az ezen dokumentumban foglaltak alkalmazása minden esetben kötelező, akkor is, ha a szerződés nem tartalmaz konkrét jótállási rendelkezéseket. A felek megegyezhetnek a rendeletnél szigorúbb jótállási kötelezettségről is, azonban ha a jogosult számára hátrányosabb feltételekről állapodnak meg, azok érvénytelenek és helyükbe a Rendelet előírásai lépnek.

 

Az építőipari jótállás jogosultja és kötelezettje

 

A jótállási kötelezettség az építési szerződés alapján a munkát vállaló személyt, vagy építési szerződés hiányában a munkát ténylegesen elvégző személyt (a továbbiakban együtt: vállalkozó) terheli. A jótállási jogokat a tulajdonos, vagy a tulajdonjog átruházásáig a megrendelő (a továbbiakban: jogosult) érvényesítheti a vállalkozóval, vagy annak kijelölt személyével (szervezetével) szemben.

 

A jótállás hatóköre

 

A jótállási kötelezettség magában foglalja az újonnan épített épületek a Rendeletben meghatározott épületszerkezeteit, a lakás- és épületberendezések beépítését és beszerelését, továbbá a lakóépületekben található, a lakásokat kiszolgáló helyiségeket és részeket is. Emellett kiterjed a Rendeletben részletezett lakás- és épületberendezésekre is, feltéve, hogy ezek a lakás integrált részeit képezik.

A jótállási időszak

 

Az építőipari jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított három évre terjed ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozó a teljesítéstől számított három évig felelős a munkája eredményéért, azonban szerkezeti elemtől függően a felelősség akár 10 évre is kitolódhat.

Esetleges hibák kijavítása

Ha a jogosult hibát talál, a vállalkozó köteles a bejelentést követő tizenöt napon belül a hibát megvizsgálni, és a jogosult igényét értékelni. A hiba javítását, a cserét vagy a munka újbóli elvégzését olyan módon kell megoldani, hogy az ne akadályozza a lakóépület vagy a lakás további használatát. Ez azt jelenti, hogy a hibát olyan módon kell orvosolni, hogy az ne okozzon kellemetlenséget vagy zavart a lakóknak.

 

Jótállási jegy az építőiparban

 

A jótállási jegy a vállalkozó írásbeli nyilatkozata, melyben vállalja, hogy a munkát a szerződés szerinti minőségben végezte el. Tartalmazza az elvégzett munka leírását, a vállalkozó adatait, a jótállás időtartamát és a jótállásra vonatkozó jogok gyakorlásának módját.

 

A jótállási jegy kiállítása kötelező, és a munka befejezésekor, a munka átadásának-átvételének időpontjában kerül átadásra a megrendelő részére. A jegyben rögzítésre kerül a munka befejezésének pontos dátuma is. A jótállási időszak alatt a vállalkozó köteles a szerződésszegésből eredő hibákat kijavítani. Amennyiben a vállalkozó a meghatározott időn belül nem képes erre, a megrendelő jogosult a kártérítési igényének érvényesítésére. A jótállási jegy az építőiparban fontos bizonyítékul szolgál a megrendelő és a vállalkozó közötti szerződéses viszonyban.

Gwarancja na roboty budowlane udzielana jest przez wykonawcę

Minőségi garancia

 

A minőségi garancia az építőiparban az a kötelezettségvállalás, mely szerint a vállalkozó vállalja, hogy a munkát a szerződés szerinti minőségben és időtartam alatt végzi el. Ez a garancia a vállalkozó kötelezettségét jelenti a munka minőségével kapcsolatban, kifejezve a munka színvonalának és tartósságának várható időtartamát. A minőségi garancia jellemzően írásban rögzített szerződésben kerül meghatározásra. Az elvárt minőség definiálásánál fontos a technikai paraméterek, az anyagminőség és az elvégzendő munka részletes leírása. 

 

Amennyiben a vállalkozó a munkát a szerződésben rögzített minőségben nem hajtja végre, a megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő kárainak megtérítését követelni. A minőségi garancia a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni biztonságát növeli. Fontos, hogy időtartama a szerződésben kerül meghatározásra, mely alatt a vállalkozó köteles a minőségbeli hibák javítására. Amennyiben ez nem történik meg, a megrendelő jogosult a garancián alapuló kártérítési igényének érvényesítésére.

Nowoczesne oprogramowanie dla budownictwa, takie jak PlanRadar, pozwala zachować wysoką jakość projektu

Építőipari jótállás és garancia kezelése digitális technológia segítségével

 

Nincs kétség afelől, hogy a jótállás és a szavatosság létfontosságú elemei minden projekt biztonságának, ám a cél természetesen az lenne, hogy a hibákból adódó követeléseket teljes mértékben elkerüljük. Miként lehet ezt az ideális állapotot elérni? Nos, az alapja a kiváló minőségű munkavégzés, amit modern, építőiparban használatos szoftver által lehet garantálni.

 

  1.     lépés: a megelőzés mindennél fontosabb

 

A PlanRadar szolgáltatásainak – például a digitális dokumentumkezelés és a jelentések – köszönhetően könnyedén lehet a munkafolyamatokat helyszíni szinten ellenőrizni. Az alkalmazás a projekt minden fázisában – a tervezéstől kezdve az ellenőrzésekig és a hibák javításáig – átfogó és naprakész információkat biztosít. Ezen tudásbázis megfelelő használata elengedhetetlen a projekt sikeressége érdekében, és ezzel minimalizálható a jótállás vagy a garancia igénybevételének szükségessége.

 

A jelentéssablonok – melyek online és offline módban, valamint mobil eszközökön is elérhetők – rugalmas adatmegjelenítési formákat és intuitív digitális munkafolyamatokat tesznek lehetővé. A használatuk által könnyedén rögzíthetők az építési ellenőrzésekhez vagy helyszíni ellenőrzésekhez szükséges adatok. Kiemeletten fontos, hogy a szoftver segítségével a felhasználók hibákat és veszélyeket jelezhetnek, amik automatikusan feladatlistát hoznak létre, amit a projekt résztvevői között lehet szétosztani, és amelyek nyomon követhetők a befejezésig. 

Ennek köszönhetően a késedelem vagy nem várt változtatásokat eredményező építési problémák gyorsan jelezhetők. Már egy időben észlelt és javított hiba is csökkenti a jövőbeni problémák számát, így minimalizálva a jótállási vagy garanciális igényeket.

 

  1.     lépés: hibaismétlés elkerülése

 

És mi történik, ha az építési projekt befejezése után mégis hibákat találunk? Ilyenkor is nélkülözhetetlen támogatást nyújt a PlanRadar. Az alkalmazás összegyűjti az összes dokumentációt digitális formában, így könnyedén azonosítható a probléma forrása, nyomon követhető a folyamat és kiigazíthatók a minőségellenőrzési eljárások, hogy a jövőbeni nem kívánt eseményeket elkerüljük. Egyszerűen fogalmazva: az alkalmazás segítségével tanulhatunk a tapasztalatokból, folyamatosan fejlődhetünk, és gondosan őrizhetjük ingatlanbefektetőként a jó hírnevünket.

 

  1.     lépés: a felkészültség aranyat ér

 

Sajnos néha előfordul, hogy a legrosszabb esetet nem sikerül elkerülni, és a szavatossági vagy munkagarancia ügy bíróság elé kerül. Ilyenkor a modern digitális megoldások fontos eszközök lehetnek a jogviták megoldásában. A dokumentumok és fényképek digitális tárolásának köszönhetően az építtető könnyen hozzáférhet a hibák keletkezésének vagy javításának vitathatatlan bizonyítékaihoz, anélkül, hogy hagyományos papír alapú archívumban kellene keresgélnie.

Praca z PlanRadar pozwala stworzyć cyfrowę bazę danych dowodów wystąpienia i naprawy usterek

Próbáld ki a PlanRadar szoftvert ingyenesen, az alábbi gombra való kattintással. Ha kérdés vagy bizonytalanság merül fel az alkalmazással kapcsolatban, akkor pedig bátran fordulj hozzánk e-mailben, s mihamarabb felvesszük veled a kapcsolatot!

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt