Munkaterület átadás és átvétel az építőiparban

Az építőipari tevékenység tényleges kivitelezésének megkezdése és a lezárása, a munkaterület átadása és az átadás-átvételi eljárás sokszor okozhat vitát a felek között. Annak érdekében, hogy a folyamat gördülékenyen és félreértések nélkül tudjon lezajlani, a jelenleg hatályos törvények pontosan meghatározzák az építőipari munkaterület átadásával és átvételével kapcsolatos szabályokat.

munakterület átadás átvétel

Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttük a legfontosabb dolgokat, melyeket az építési terület átadásáról és átvételéről tudni érdemes, és megmutatjuk azt is, hogyan egyszerűsíthető az egyébként körülményes folyamat.

Mi számít építési munkaterületnek?

Ahhoz, hogy a munkaterület átadás és átvétel folyamatát közelebbről is megvizsgáljuk, nem árt, ha magát az építési munkaterületnek a fogalmát is tisztába tesszük némileg. Ehhez vegyük most alapul az Építési jog definícióját:

Építési munkaterületnek minősül

  • az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének az építtető által a fővállalkozó kivitelezőnek, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező által az alvállalkozónak átadott helye;
  • a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § a) pont].

 

Vállalkozó kivitelezőnek az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként folytató személyt nevezzük.

Fővállalkozó kivitelező az építtetővel építési szerződést kötő vállalkozó kivitelező,
míg az alvállalkozó kivitelező a vállalkozó kivitelezővel építési szerződést kötő személy.

Mit jelent az építési munkaterület átadása?

A munkaterület átadása az építési folyamat egyik fontos állomása. Olyankor kerül rá sor, amikor a fővállalkozó kivitelező átveszi az építési munkaterületet a megrendelőtől, vagy épp amikor átadja azt az alvállalkozónak, hiszen a munkafolyamat olyan része következik, melynek megvalósulása csak az alvállalkozó igénybevételével lehetséges.

Munkaterület átadás és átvétel során sok részletre oda kell figyelni és sok időt vesz igénybe. A munkaterületet a rendelkezési jogot birtokló fővállalkozó legtöbbször írásban ajánlja fel az alvállalkozó számára átvételre.

Az eljárás korábban aláírással ellátott, jegyzőkönyvezett, dokumentált megállapodással történt, manapság ez a folyamat azonban már elektronikus építési napló és digitális megoldások segítségével is elvégezhető, és csupán néhány kattintással könnyedén, akár tíz percen belül megoldható.

Hogyan zajlik az átadási folyamat?

A kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési munkaterületet szerződés szerint átadja a fővállalkozó részére. Ilyenkor kell megnyitnunk az építési naplót, melyben munkaterület átadás-átvételt rögzítenünk kell.

Az építési naplóban az átadás-átvétel időpontjának, a területen végzett tevékenység körülírásának, valamint a munkaterület megjelölésének is szerepelnie kell.

Érdemes lehet többek közt olyan részleteket is rögzítenünk persze, mint a megjelentek neve, beosztása és az általuk képviselt cég neve, a terület pontos határai, vagy épp a terület használatára vonatkozó követelmények.

Az átadás előtt mindenképpen érdemes időt szánni a munkaterület helyszíni bejárására is, hiszen az alvállalkozó számára ekkor van lehetőség a leendő munkavégzés feltételeinek felmérésére, a körülmények feltérképezésére.

Az átadás folyamatával kapcsolatban érdemes azt is megjegyeznünk, hogy abban az esetben, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett terület tulajdonosa, a munkaterület átadását a hatályos törvények szerint a tulajdonosnak is jóvá kell hagynia.

Az átadás-átvétel folyamatának lezárulásával megkezdődhet a munkaterületre történő, tényleges felvonulás. A helyszíni munkavégzés akkor kezdődhet el, ha az építtető vagy a Fővállalkozó a területet a kivitelező részére átadta, az pedig a feltételek és körülmények ismeretében hivatalosan is átvette.

Az építési munkaterületen az építtető megbízásából egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó kivitelező is végezhet építési munkát.

A megfelelő munkaterület biztosítása

Ha a munkát a megrendelő által kijelölt helyen kell végezni, abban az esetben a megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ez nem kizárólag a munka megkezdésekor vonatkozik rá, de a munkafolyamat közben is, fokozatosan, abban az esetben, ha ez szükséges.

A munkaterületet abban az esetben minősíthetjük munkavégzésre alkalmasnak, amennyiben annak állapota nem gátolja a szerződésben foglalt feladatok teljesítését a vállalkozó számára.

Abban az esetben, ha a megrendelő nem teljesíti kötelezettségét és a munkaterület nincs munkavégzéshez megfelelő állapotban, a vállalkozó megtagadhatja a munkavégzés megkezdését, vagy elállhat a szerződéstől és kártérítést is követelhet.

A munkaterületet a hatályos törvények szerint a vállalkozó is munkavégzésre alkalmassá teheti, azonban az ezzel járó költségeket ebben az esetben is a megrendelőnek kell állnia. kivéve abban az esetben, ha a felek által aláírt szerződésben ettől eltérően állapodtak volna meg.

Mennyi lehet az átadás-átvétel maximális időtartama?

Olykor előfordulhat, hogy a megrendelő a fizetési kötelezettségét el akarja odázni, így a kivitelezés befejeztével nem veszi át az munkaterületen elkészült épületet, munkarészt. Annak érdekében, hogy ez elkerülhető legyen, az átadás-átvétel maximális időtartamát a jelenleg hatályos törvények szabályozzák.

Ezek szerint az átadás-átvétel időtartama legfeljebb harminc nap lehet. Indokolt esetben a felek természetesen eltérhetnek ettől, és az átadás-átvételi eljárás lefolytatására külön szerződésben határozhatnak meg 30 napnál hosszabb időintervallumot.

Az átvétel során felfedezett esetleges hibákat, hiányosságokat és az ezekre eső költségeket a hatályos törvények szerint jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Így lehet igazán egyszerű feladat a munkaterület átadása és átvétele

Mint ahogyan azt már említettük, munkaterület átadás-átvétel összetett feladat, melynek során rengeteg részletre oda kell figyelni. Akadnak azonban olyan digitális megoldások, melyek lényegese gyorsabbá és egyszerűbbé teszik a folyamatot.

Ilyen megoldást kínál a PlanRadar is. Az alkalmazás, melynek használatával könnyedén létrehozhatunk egy zökkenőmentes átadási folyamatot.

A program segít a digitális adatgyűjtésben, valamint az átadás és átvizsgálás során az utolsó pillanatban felfedezett hibák adminisztrálásában is. Ezután a végső jelentéseket is másodpercek alatt generálhatóvá teszi, lényegesen felgyorsítva és megkönnyítve ezzel az átadás-átvétel munkafolyamatát.
A személyre szabható sablonok segítségével pedig megbizonyosodhatunk róla, hogy a papírmunka megfelel az építésügyi előírásoknak, szerződéses feltételeknek és a cég követelményeinek is.

A szoftver telefonon és tableten egyaránt elérhető, és mindössze 10 perc alatt lehetővé teszi a teljes munkafolyamatot, melyet akár az épület teljes életciklusán keresztül követhetünk.