Blog Post

Munkavédelem az építőiparban: melyek a fő kockázatok?

16.06.2020 | 7 perces olvasás

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) weboldalának 2020-es statisztikái szerint az építőiparban legmagasabb a halálos áldozatok száma Magyarországon az összes iparágat tekintve. Sajnálatos módon 2020-ben 26 ember vesztette életét az építkezéseken történt balesetek miatt. Mivel az év során további 983 nem halálos kimenetelű sérülést jelentettek, az építőiparban a munkavédelem kezelése során egyértelműen van még mit tenni a további halálesetek és maradandó sérülések megelőzése érdekében.

Two engineers wearing PPE.

Az építőipar az Európai Unió (EU) legnagyobb ipari foglalkoztatója. A 18 millió munkavállaló az EU bruttó hazai termékének (GDP) 9%-át adja. Ez a nagyszámú és sokszínű munkaerő felbecsülhetetlen értékű szolgálatot tesz a társadalomnak és az egyes nemzetek jólétének. Miért történik tehát még mindig olyan sok baleset az építkezéseken, és hogyan tudnak a munkavédelmi előírások a munkavállalók védelmében működni?

Az 5 fő ok

Az építkezéseken az incidensek öt fő kategóriája a leggyakoribb:

  • Magasból történő lezuhanás – a halálos kimenetelű balesetek 49%-áért és a nem halálos kimenetelű sérülések 18%-áért felelős (ez a szám 10%-kal magasabb, mint az összes többi iparág statisztikája).
  • Csúszás, botlás vagy esés ugyanazon a szinten – a nem halálos kimenetelű sérülések 25%-át okozza.
  • Összedőlő vagy felboruló tárgy okozta csapdába esés – a halálos balesetek 14%-áért felelős.
  • Mozgó, lezuhanó vagy repülő tárgy által okozott baleset – a halálos kimenetelű sérülések 10%-áért és a nem halálos kimenetelű sérülések 12%-áért felelős.
  • Sérülés rakodás, emelés vagy cipelés közben – a nem halálos kimenetelű sérülések 20%-át teszi ki.

E fő problémák mellett az építőipari dolgozókat más súlyos és életet megváltoztató állapotok is fokozottan veszélyeztetik. Az olyan állapotok, mint a krónikus obstruktív tüdőbetegség, a foglalkozási süketség, a kéz-kar vibrációs szindróma és az azbesztózis olyan súlyos és életet megváltoztató állapotok, amelyeket a helyszíni körülmények okozhatnak vagy súlyosbíthatnak.

Az egészségügyi és biztonsági jogszabályoknak minden építőipari vállalkozás és minden projekt középpontjában kell állniuk, a felsővezetők számára kiemelt prioritásként kell szerepelniük, és minden tervbe, döntésbe és tevékenységbe be kell épülniük. Olvassa tovább az építőiparban az egészségvédelem és biztonság irányítására vonatkozó ötleteket, hogy gondoskodjon munkatársai biztonságáról, bizalmat adjon ügyfeleinek, hibátlan egészségvédelmi és biztonsági nyilvántartást tartson fenn, valamint időt és pénzt takarítson meg a biztonsági intézkedések bevezetésével.

Kiértéklés és megelőzés

A kockázatértékelésnek minden építési projekt első lépésének kell lennie. A munkavédelmi csoportokat már a tervezés korai szakaszában be kell vonni annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállalók védelme beépüljön a projektbe.

A megelőzés az első kulcsfontosságú lépés. Egy tevékenység veszélyesnek minősül? Végrehajtható-e olyan alternatív módon, amely elkerülné a veszélyt? A magasban végzett munka teljesen elhagyható-e, vagy gyártását meglehet oldani a földön, és a szerkezetet a magasba emelni a rögzítéshez? A veszélyes vegyi anyagok elengedhetetlenek-e a munkavégzéshez, vagy lehet alternatívákat találni?

Ha az időkorlátok vagy a harmadik felek által gyakorolt nyomás hatással van a személyzet egészségére és biztonságára, akkor ezeket a kérdéseket minden érdekelt félnek jelezni kell. Ha a kockázat nem hárítható el, akkor a megfelelő berendezések vagy protokollok segítségével biztonságos munkakörülményeket kell biztosítani. Ha a helyzetet nem lehet biztonságossá tenni, akkor a csoportnak a munkaparaméterek megváltoztatásán kell dolgoznia. Az idő vagy az ügyfél nyomása soha nem befolyásolhatja a helyszínen dolgozók biztonságát. Egyetlen projekt sem ennyire fontos.

Munkavédelem: Megvan a helyszíni képzettsége?

Miután minden érdekelt fél megértette és elfogadta a projekt kockázati paramétereit, terveket kell kidolgozni e kockázatok csökkentésére. A fő cél és a siker mércéje minden munkavédelmi és egészségügyi csapat számára az, hogy a projektet nulla bejelentett incidenssel bonyolítsák le.

Kulcsfontosságú az összes munkavállaló és felügyelő képesítésének és tapasztalatának ellenőrzése. A munkavállalóknak képesnek kell lenniük a feladatok magabiztos és hozzáértő végrehajtására, hogy csökkentsék a saját és mások kockázatát.

Biztosítani kell, hogy a képzett munkavédelmi, biztonsági és környezetvédelmi tisztviselők minden munkavállaló számára ismertek legyenek, és hogy minden alkalmazott tudja, hogyan és mikor kell jelenteni egy veszélyes helyzetet. Függetlenül attól, hogy a helyszínen van-e külön felelős, a helyszíni iroda munkatársai naplózzák az incidenseket, vagy egy alkalmazásalapú megoldás, amelyhez mindenki hozzáférhet, bárki számára egyszerűnek kell lennie az incidensek bejelentésének.

Váljon szokássá a védőfelszerelés

Ha már megvannak a megfelelő munkavállalók a megfelelő tapasztalattal, akkor a munka biztonságos elvégzéséhez a megfelelő egyéni védőfelszereléshez is hozzá kell férniük. A helyszínen minden személynek tisztában kell lennie a saját és a körülötte lévő személyek kockázatával, és tudnia kell, hogy milyen felszerelésre van szüksége a feladat biztonságos elvégzéséhez. A szükséges felszerelés viselésének természetessé kell válnia, és ez csak akkor történik meg, ha mindenki betartja a szabályokat, és ha a felszerelés hiányzik, a személyzet számára gyors és egyszerű módot kell biztosítani annak igénylésére.

A vezetőknek modellezniük kell a csapataiktól elvárt viselkedést. Mindenki szabadon megszakíthatja a munkát, és kérheti a felszerelést, ha az nem áll rendelkezésre, és kérheti, hogy a csapat többi tagja is tegye ugyanezt.

A megfelelő eszközök a munkához

Ez a téma a felszerelés alkalmasságára is vonatkozik. A pneumatikus fúrógépektől és fűrészektől kezdve a nagy földmunkagépekig minden felszerelés alkalmasságát és biztonságát értékelni kell. Veszélyt jelent-e a berendezés a munkavállalóra? Egy másik berendezéssel elérhető-e ugyanaz az eredmény kisebb kockázattal? Ha kockázatot kell vállalnunk, a berendezés a lehető legjobban minimalizálja a kockázatot? Milyen egyéb ellenőrzésekre van szükség ahhoz, hogy a berendezés használata során ne történjen semmilyen baleset?

Az ellenőrzések nem érnek véget, amikor a berendezés használatban van. A karbantartási ütemtervek alapvető fontosságúak a berendezések biztonságának és az azokat használók védelmének biztosításához. Ki kell dolgozni egy szilárd szerviz- és karbantartási rutint, amelyet egy személyhez vagy csapathoz kell rendelni, és a projekt során nyomon kell követni, valamint dokumentálni kell minden ellenőrzést és karbantartási munkát.

A problémák azonosítása, változtatások végrehajtása és a hatás bemutatása

Egy szoftver valóban a munkavédelmi szakemberek legjobb barátja lehet. Egy jó szoftvercsomag lehetővé teszi az egyszerű adatgyűjtést a csapat több tagjától, több helyszínen. Mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy könnyedén jelentse az egészségügyi és biztonsági problémákat, rögzítse a szabványos egészségügyi és biztonsági adatokat és elvégezze az értékeléseket. A legjobb szoftverek lehetővé teszik az alkalmazásalapú rendszereken keresztül történő adatgyűjtést, így bármely okostelefon adatgyűjtő eszközzé válhat.

Az adatok rögzítése után a szoftvereknek segíteniük kell a veszélyek és egyéb problémák egyszerű azonosítását, a változtatások helyének bemutatását, a változtatások hatásának bemutatását, valamint a felső vezetés számára történő egyszerű jelentéstételt. Ez az átfogó és zártkörű adatáramlás elengedhetetlen a jogszabályi megfelelés bizonyításához és az ellenőrzések során történő bizonyításhoz.

A folyamatos fejlesztési kultúrára való áttéréssel az egyik projektben megjelölt és kezelt problémák a következő projektben is átvihetők egészségügyi és biztonsági követelményekként. Ez a folyamat biztosítja, hogy ugyanaz a probléma nem ismétlődik meg, és mindenki tanul a korábbi hibákból.

A PlanRadar alkalmazás tökéletes eszköz az átfogó digitális egészségügyi és biztonsági értékelések egyszerű sablonok segítségével történő kitöltéséhez. A tűzvédelmi értékelések és más speciális sablonok megtervezhetők, elmenthetők és adaptálhatók a jövőbeli projektekhez. És ami a legfontosabb, ahol az üzemek nem igényelnek átviteli készülékeket, a PlanRadar offline üzemmódban is használható, automatikusan szinkronizálva az információkat, amint az eszköz újra csatlakozik a hálózathoz.

Dolgozz keményen, de pihenj is keményen.

Amikor az idő sürget, és a késedelmi bírságok veszélye fenyeget, csábító, hogy spóroljunk és erőltessük a projektet, de ez soha nem mehet a munkavédelem rovására. Ha a változó tervek hatással vannak az emberekre, a berendezésekre vagy az eljárásokra, akkor a kockázatértékeléseket újra kell értékelni.

Bár a vállalkozóknak magas szintű munkát és teljesítményt kell elvárniuk a dolgozóiktól, a pihenés is fontos. A munkavállalóknak fokozottan figyelniük kell a környezetükre, és segíteniük kell mindenki biztonságát; ez különösen fontos, ha magasban, veszélyes anyagokkal vagy zárt térben dolgoznak. A munkavállalóknak megfelelő időt kell biztosítani a pihenésre és a kikapcsolódásra, és nem szabad őket túl hosszú munkaidőre kényszeríteni, még akkor sem, ha túlórát kérnek. A figyelmetlenség és a fáradtság hibákhoz vezet, amelyek súlyosak és akár életveszélyesek is lehetnek.

Ha bajban vagy, kiálts!

Az építőipari munkavédelem kezelésében jeleskedő vállalkozások munkájának középpontjában a biztonság áll, és a helyszínen mindenki látja az óvintézkedések előnyeit, követi a szabályokat és betartatja azokat a csapatokon belül.

A kommunikáció itt kulcsfontosságú. Ha az egyén megérti, hogy miért van érvényben egy szabály, vagy miért változott valami, nagyobb valószínűséggel fogja betartani és betartatását másokkal is kikényszeríteni. Ha egy projekt során nulla incidens történik, jutalmazza meg a csapatot, amiért ezt elérte. Ha majdnem baleset történt, közölje ezt a csapattal, segítsen nekik megérteni, hogy miért történt, és hogyan lehet elkerülni a további incidenseket. Legyen világos, hogy milyen változtatásokat hajtott végre annak érdekében, hogy az incidens ne fordulhasson elő még egyszer, és hogyan járulhatnak hozzá a többiek ehhez a kiigazításhoz.

Az építőiparban az biztonság és épsége védelme mindenki felelőssége a helyszínen. Hozzon létre egyszerű eljárásokat, hogy az építőipari dolgozók gyorsan és könnyen jelenthessék a problémát, és alakítsa ki a felelősségvállalás kultúráját. Ha botlásveszélyt észlelnek, ösztönözze a dolgozókat annak eltávolítására. Ha valaki veszélyben van, bátorítson másokat is a segítségnyújtásra. A probléma felmerülésekor történő kezelés segíthet csökkenteni az esetlegesen bekövetkező azonnali incidenseket.

Az egészségügyi és biztonsági szabályokat a napi eligazításokon meg kell ismételni, és a nap folyamán meg kell erősíteni. Számos módja van annak, hogy a munkavállalókat emlékeztessék az egészségügyi és biztonsági kötelezettségeikre, például a telephelyen elhelyezett plakátokkal vagy a szoftvereszközökön megjelenő emlékeztetőkkel.

Minden eszközzel rendelkezünk ahhoz, hogy elérjük a zéró balesetet, és hogy az építkezés biztonságos hely legyen minden munkavállaló számára. A kockázatok azonosításának alapos megközelítésével, a nyílt és őszinte kommunikáció kultúrájának kialakításával, valamint annak biztosításával, hogy a munkavállalók a munkához szükséges legbiztonságosabb eszközökhöz férjenek hozzá, csökkenthetjük a sérülések számát a helyszínen, és elérhetjük a zéró balesetet.

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt