Blog Post

Tervezői művezetés

17.02.2021 | 9 perces olvasás

A kötelező tervezői művezetés biztosítása az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek építtetőjének feladata. Részleteit már a tervezői szerződésben rögzíteni kell. A tervezői művezető személyi feltételeit, feladatait, a tervezői művezetési szerződés tartalmi előírásait, valamint a tervezői művezetések alkalmankénti árát is jogszabályok határozzák meg.

tervezői művezetés

A tervezői művezetés kötelezettsége alól kivételt csak azok az építtetők jelentenek, akik 2019.10.24-e után kötött szerződés alapján, magánszemélyként, saját lakhatásuk megteremtése céljából építtetnek egyszerű bejelentéshez kötött, új lakóépületet.

Egyéni döntés alapján ők is igénybe vehetik a tervezői művezetést, azonban eltérő előírások vonatkoznak rájuk. Ebben a cikkünkben körüljárjuk a témát, és bízunk benne, hogy sikerül teljes körű tájékoztatást adni a tervezői művezetésről!

Kötelező tervezői művezetés szabályai

A kötelező tervezői művezetés részletes szabályait a 2016. évi XXXVI. tv. 3. §;, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 33/A. § (1a) bekezdése írja elő. A tervezői művezető feladata, hogy közreműködjön a lakóépület építészeti-műszaki terveknek megfelelő, maradéktalan megvalósítása érdekében, valamint elősegítse a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések és kialakult problémák megoldását.

Tervezői művezetési szerződés

A tervezői művezető személyi feltételeit a 266/2013 (VII.11.) kormányrendelet határozza meg, amely alapján tervezői művezetési feladatokat az adott tervezési szakterületen szakhatósági nyilvántartásba vett, szakképzett építész tervező láthat el. A tervezői művezető lehet az épület építésze is, amennyiben az építtetőtől erre megbízást kap, és ezt a tervezői szerződésben is rögzítik.

Az épület tervezője a kötelező tervezői művezetések elvégzésére igénybe vehet alvállalkozót is, azonban erről a szerződésben rendelkezni kell, valamint úgy kell felelősséget vállalnia alvállalkozója után, mintha saját maga végezte volna a művezetéseket.

Az építtető a tervezési szerződésben vállalja, hogy a tervező művezetőnek, illetve amennyiben alvállalkozói végzik a tervezői művezetést, az alvállakozóknak is, szerepkör kiosztást és hozzáférést biztosít az elektronikus építési naplóba. Építtető feladata továbbá a művezetések idejére biztosítani a bejutást az építkezés területére a tervezői művezető számára.

A Magyar Építész Kamara tervezési művezetésre vonatkozó szabályzata alapján minimum 6 művezetési alkalom elvégzését kell rögzíteni a szerződésben, melyből 5 alkalom a lakóépület kivitelezési munkálatai közben, a hatodik pedig az épület kivitelezési munkálatainak befejezésekor kell megtörténjen.
Az építtető köteles a tervezői művezetések időpontjait öt nappal korábban jelezni a tervezői művezetőnek. A jelzés módjáról a szerződésben külön kell rendelkezni.

Az alkalmakat mindig az építkezés sajátosságainak figyelembevételével kell kiválasztani. A tervezői művezetési szerződésben a Magyar Építész Kamara szabályzata alapján a következő folyamatok közül javasolják a kötelező, hat kiválasztott alkalommal a tervezői művezetések elvégzését:

  • kitűzés
  • alapozás
  • felmenő szerkezetek
  • födémek építése
  • tetőszerkezet építés
  • gépészeti munkák
  • elektromos munkák
  • szigetelések
  • szakipari munkák (tér lehatárolások, burkolás, homlokzatképzés),
  • kivitelezés lezárása (kötelező tervezői művezetés időpont).

 

A kötelező hat alkalomnál kevesebb művezetést végezni nem lehet, de amennyiben az építtető és a tervező úgy látja, hogy indokoltak további művezetési alkalmak is, a tervezői művezetési szerződésben rögzítve további alkalmakat is meghatározhatnak.

Amennyiben az építtető magánszemély, és saját lakhatásának biztosítása céljából végzi a lakóépület építtetését, dönthet úgy, hogy annak ellenére, hogy nem kötelező, mégis igénybe veszi a tervezői művezetést. Ilyen esetekben a tervezői szerződésben kell kitérni a művezetések elvégzésének alkalmaira, melyet a tervező és az építtető közösen állapít meg. Ebben az esetben nem kötelező a hat alkalom, és a tervezői művezetés díjában is eltérhetnek, mert rájuk nem vonatkoznak a jogszabályi előírások.
Kivételt képeznek ez alól az olyan esetek, amikor az építtető magánszemély ugyan, de nem csak a tervezői művezetést, hanem az elektronikus építési napló vezetését is alkalmazza. Ilyen esetekben minden olyan jogszabályi előírást be kell tartania, amelyet a nem magánszemély építtetőknek.

A tervezői művezetés díja

A tervezői művezetés ára a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. § (3) pontjában pontosan meghatározásra kerül. Eszerint a hat kötelező tervezői művezetés díja a szerződés megkötésekor hatályos, jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét meg nem haladó összeg lehet.

Idén, 2020-ban a garantált bérminimum össze 210600 forint, amely alapján a kötelező hat alkalommal számolva a tervezői művezetés díja összesen, maximum 315900 forint lehet. Ez alkalmanként legfeljebb 52650 forintos költséget jelent az építtetőnek.

A szerződésben a tervező és építtető további költségtérítési díjakban is megállapodhat, amennyiben a tervezői művezetőnek a művezetések során többlet költsége keletkezik, vagy további művezetési alkalmakban állapodnak meg. Fontos, hogy ezeket minden esetben rögzítsék a szerződésben.

A tervezői művezető feladatai

A tervezői művezető elsődleges feladata a szerződésben meghatározott művezetések elvégzése. A művezetések során közreműködik az egyszerű bejelentési dokumentációban benyújtott építészeti-műszaki terveknek a megvalósulásában, és a lakóépület építése közben felmerülő szakkérdések megoldásában.

A tervezői művezető a művezetések során tapasztaltakról, az eredeti tervektől való eltérő kivitelezésről eseti bejegyzést rögzít az elektronikus építési naplóba a művezetés időpontjától számított 24 órán belül. A kivitelezést lezáró, utolsó tervezői művezetése során a tervező köteles minden olyan megvalósítást rögzíteni, amely az egyszerű bejelentési dokumentációtól eltér.

Ha a tervezői művezetés bármely alkalmával olyan, az egyszerű bejelentés dokumentációjától eltérő kivitelezést tapasztal, amely statikai problémákat, életre, egészségre, vagy közbiztonságra veszélyt jelent, és a kivitelező nem javítja ki rögtön, a művezető köteles haladéktalanul jelezni azt az építésügyi hatóságnak.

Az eltérő kivitelezések megállapításait, és azok mértékét akkor is köteles a lezáró nyilatkozatban rögzíteni, ha azok a korábbi művezetések során már rögzítésre kerültek, függetlenül attól, hogy a kivitelezés közben kijavították e az eltéréseket, vagy sem.

A tervezői művezető nem ellenőrzi a kivitelezést, nem felelős a műszaki ellenőri, vagy felelős műszaki vezetői feladatok ellátásáért. Ezen tevékenységi körökkel kapcsolatosan felelősségvállalási kötelezettség nem terheli.

Amennyiben külön megbízást kap a fenti tevékenységekre, és megfelelő végzettséggel rendelkezik ellátásukhoz, a tervezői művezetéseken felül elláthat műszaki ellenőri, vagy műszaki vezetői feladatokat is.

Tervezői művezetés egyszerűen, gyorsan a Planradarral

A Planradar megkönnyíti a tervezői művezetéssel kapcsolatos teendőit! A digitális naplóban könnyedén felveheti a tervezői művezetőt, valamint szükség esetén a tervezői művezetésben közreműködő alvállalkozókat is és megfelelő jogosultságokat oszthat ki számukra pillanatok alatt.

Amennyiben az épület tervezője, alvállalkozók igénybevétele nélkül látja el a tervezői művezetési feladatokat, nem szükséges újabb szerepkört létrehozni számára. A tervezői művezetéseket tervező szerepkörben is bejegyezheti az elektronikus építési naplóba, ha a tervezési szerződésben is rögzítették, hogy a művezetői feladatokat is ellátja.

A művezető a művezetések során tett bejegyzéseket, a feltárt eltéréseket már a helyszínen azonnal rögzítheti, amely számára is megkönnyíti a munkafolyamatot, és könnyedén átlátja majd a korábbi művezetéseken rögzített észrevételeket, eltéréseket is.

Az esetleges eltérések kijavítási feladatai kioszthatók az illetékeseknek, amelyről azonnal értesülnek majd az érintettek. Az azonnali kommunikációnak köszönhetően a feltárt eltérések mielőbb kijavításra kerülhetnek, amivel rengeteg időt takaríthat meg az építkezésen.

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt