Customer Story

"PlanRadar wnosi do naszej firmy wartość dodaną, zwłaszcza jeśli chodzi o obsługę incydentów, sprzyjając błyskawicznej komunikacji i umożliwiając znacznie efektywniejsze zarządzanie."

Maite Vich Albalate,

kierownik ds. jakości, prewencji i środowiska

EIGO angażuje się w ciągłe doskonalenie procesów związanych z jakością, BHP i ochroną środowiska.

Tej firmie budowlanej udało się poprawić skuteczność przebiegu certyfikacji ISO dzięki wykorzystaniu PlanRadar.

EIGO to hiszpańska firma budowlana specjalizująca się w branży logistycznej. Zespołowi zależało na znalezieniu cyfrowego rozwiązania, które wspomogłoby proces zarządzania BHP i OŚ. W związku z tym zwrócono się do PlanRadar.
Od czasu wdrożenia PlanRadar, firma EIGO usprawniła zarządzanie BHP i OŚ, wykorzystując platformę do łatwiejszego monitorowania zgodności z przepisami oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Ponadto udało się ograniczyć papierkową robotę, usprawnić komunikację i skrócić czas potrzebny na sporządzenie raportów o 80%.

PlanRadar było ściśle powiązane z procesem certyfikacji ISO

EIGO nawiązało współpracę z PlanRadar, by poprawić procesy zarządzania projektami pod kątem BHP i OŚ. Platforma została z powodzeniem przystosowana do potrzeb i celów firmy, np. poprzez zmodyfikowanie formularzy i raportów zgodnie z wymogami certyfikacji ISO przyznawanej przez SGS. 

Maite Vich Albalate, kierownik ds. QSA, dzieli się z nami swoimi doświadczeniami z platformą PlanRadar. „Zaczęłam korzystać z PlanRadar ponad 2 lata temu. Na początku używałam narzędzia głównie do list kontrolnych i dostrzegłam w nim duży potencjał. Obecnie PlanRadar stanowi dla EIGO wartość dodaną w zarządzaniu BHP, zarówno wewnątrz firmy, jak i z partnerami zewnętrznymi”. 

Dzięki wsparciu oferowanemu przez PlanRadar oraz wcześniejszym doświadczeniom kierownika ds. jakości, prewencji i środowiska związanym platformą, firma była w stanie z powodzeniem wdrożyć narzędzie. 

Jakie są główne zalety stosowania PlanRadar w EIGO?

Jako największe korzyści stosowania PlanRadar EIGO uważa zarządzanie punktami kontroli i powiązanymi raportami, informowanie dostawców o incydentach związanych z BHP oraz sporządzanie raportów do certyfikacji. Dotyczy to m.in. certyfikatów związanych ze zrównoważonym rozwojem realizowanych projektów, takich jak BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology – metoda oceny zrównoważonego rozwoju dla planowania, infrastruktury i budynków) i LEED (ang. Leadership in Energy & Environmental Design – certyfikat ekologicznego budynku). 

Dzięki PlanRadar zgłaszanie incydentów skróciło się do kilku minut. Po wykryciu incydentu, można pobrać plik PDF bezpośrednio na telefon komórkowy i przesłać go pracownikowi lub firmie, co znacznie przyspiesza pracę. 

Kolejny cel: Ciągłe wdrażanie PlanRadar w pozostałych obszarach działalności

Dyrektor ds. jakości, prewencji i środowiska jest przekonana, że spółka będzie nadal korzystać z PlanRadar w dłuższej perspektywie i to praktycznie w 100% swoich projektów. Spółka zamierza pracować nad ciągłą i odpowiednią adaptacją produktu do potrzeb swoich pracowników, klientów i partnerów. „EIGO koncentruje się na ludziach”, dlatego na każdym podejmowanym kroku firma bierze pod uwagę zadowolenie, udoskonalanie i dobre samopoczucie całego zespołu. 

Wypróbuj PlanRadar za darmo! Umów prezentację

Główne zastosowania PlanRadar w EIGO:

Zarządzanie i raportowanie w miejscach inspekcji

Zarządzanie i raportowanie w miejscach inspekcji

PlanRadar znacznie usprawnia zarządzanie i komunikację w związku z incydentami. Platforma pozwala błyskawicznie pobrać raport albo wysłać zgłoszenie do odpowiedniej osoby bezpośrednio z obiektu.

Więcej informacji
Sporządzanie raportów do certyfikacji

Sporządzanie raportów do certyfikacji

Platforma PlanRadar umożliwia generowanie raportów dostosowanych do konkretnych potrzeb poszczególnych klientów.

Więcej informacji
Monitorowanie projektu

Monitorowanie projektu

Pulpit nawigacyjny projektu oraz pozostałe funkcje platformy ułatwiają monitorowanie i śledzenie postępów projektów.

Więcej informacji

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację