Strona główna > Produkt > Porównywanie planów budowlanych

PORÓWNYWANIE PLANÓW BUDOWLANYCH

Łatwa organizacja planów budowlanych dzięki funkcji porównywania

Zaufali nam

Kiedy członkowie zespołu projektowego korzystają z różnych wersji planów, może się to wiązać z bardzo kosztownymi błędami

PlanRadar rozpoznaje zmiany wprowadzone na planach i automatycznie zaznacza je kolorem. Dzięki temu wiadomo, że każda osoba pracuje na tej samej wersji cyfrowego planu, a na placu budowy nie ma potrzeby korzystania z nieporęcznych planów papierowych.

Wprowadź cyfrowy workflow w zaledwie 10 minut!

PORÓWNYWANIE PLANÓW

Przesyłaj nowe wersje planu w ciągu kilku sekund. PlanRadar automatycznie pokaże różnice względem poprzednich wersji. Wszelkie zmiany w planach budowlanych zaznaczane są kolorem i wyświetlają się obok poprzednich wersji dla bezpośredniego porównania.

Pozwala to uniknąć nieporozumień i ułatwia zrozumienie, jak dowolne zmiany mogą wpłynąć na obecne lub przyszłe zadania.

KOMUNIKACJA

Gdy nowa wersja planu budowlanego zostanie przesłana do aplikacji, oprogramowanie automatycznie powiadomi wszystkich członków zespołu o zmianie poprzez powiadomienia push.

Wprowadź do planu elementy graficzne i komentarze, umieszczaj na nim niezbędne informacje i udostępniaj innym członkom zespołu dane takie jak zdjęcia, wiadomości tekstowe i nagrania głosowe, tworząc zadania.

REJESTRACJA WERSJI PLANU

Dzięki PlanRadar nie tylko uzyskujesz wgląd do różnych aktualnie wykorzystywanych wersji planu, ale masz też dostęp do jego starszych wersji, które przechowywane są w chmurze. Można je przejrzeć w każdej chwili, nawet po zakończeniu projektu.

Sprawdzanie, rozpowszechnianie i akceptacja planów budowlanych jest szybsza i łatwiejsza. Przejrzysty workflow i niezbędne statystyki, które można wygenerować jednym przyciskiem, wspomagają pracę grupową w ramach projektu.

PlanRadar gwarantuje ciągły dostęp do najaktualniejszych danych i planów projektu

Zaznaczanie zmian na planie umożliwia monitorowanie różnych statusów realizacji planu.

Wprowadź cyfrowy workflow w zaledwie 10 minut!

KORZYŚCI:

Wszyscy członkowie projektu mają dostęp do aktualnych danych

Wszystkie poprzednie wersje planu dostępne są do wglądu w każdej chwili

Zmiany w planie wykrywane są automatycznie