Blog Post

Roluri în procesele BIM: definiții și responsabilități

18.08.2023 | 6 min. timp de lectură | Written by Marian

În era digitală a construcțiilor, adoptarea Modelării Informaționale a Clădirilor (BIM) a devenit o practică foarte utilă, pentru companii și profesioniști, care doresc să maximizeze eficiența proiectelor lor. BIM a transformat modul în care clădirile sunt planificate, proiectate, construite și operate. În centrul acestei metodologii revoluționare se află rolurile procesului BIM, jucătorii cheie, care sunt responsabili de întregul proces.

Rolurile BIM sunt esențiale pentru întregul ciclu de viață al unei clădiri. Aceste roluri aduc abilități și cunoștințe specializate, care se completează reciproc în proces, pentru a obține o implementare cu succes a strategiei BIM propuse. Toate rolurile din procesele BIM au un scop și o responsabilitate, iar dacă toate rolurile sunt îndeplinite corect, se realizează proiecte complete, mai eficiente, cu rezultate optime.

Tablet con modelo BIM desde PlanRadar

Echipele în modelele BIM

Pentru a gestiona un proiect cu metodologia BIM, se creează un grup de lucru, în care fiecare persoană are roluri și responsabilități atribuite. Rolurile echipei BIM sunt stabilite în Planul de Execuție BIM, un document care servește drept bază pentru proiect și evoluează odată cu ciclul său de viață.

Atribuirea rolurilor poate fi modificată, pe măsură ce proiectul evoluează. Rolurile BIM nu reprezintă doar poziții în companie, ci servesc și la atribuirea sarcinilor și responsabilităților de îndeplinit. În plus, este esențial să înțelegem că același rol poate implica mai mulți membri ai echipei și un singur membru al echipei poate ocupa mai multe roluri. Atribuirea va depinde, în mare măsură, de nevoile și mărimea proiectului.

Membrii echipei din modelele BIM ar trebui să-și identifice sarcinile și să aibă abilitățile necesare pentru îndeplinirea acestora. Mai mult decât atât, persoanele alocate unui rol trebuie să aibă o autoritate echivalentă cu rolul lor în echipă. Ținându-se cont de toate acestea, sunt create echipe capabile, multi-calificate și responsabile.

Roluri în proiectele BIM

Metodologia BIM a revoluționat la scară largă industria, în așa măsură încât guvernele o utilizează pentru managementul proiectelor de construcții și lucrări civile. În Spania, există Comisia BIM, promovată de Ministerul Transporturilor, Mobilității și Agendei Urbane. Această comisie urmărește implementarea modelului în sectorul construcțiilor din țară și îi consideră pe toți cei implicați în ciclul de viață al unui proiect ca echipe în proiecte BIM.

Roluri principale în BIM

În cadrul rolurilor BIM, există câteva roluri esențiale, care vor fi mereu prezente într-un proiect de construcție. Acestea sunt descrise mai jos:

  • Promotor sau client: Această echipă are rolul de a iniția proiectul și este esențială pentru dezvoltarea proiectului. Aceasta este persoana care finanțează proiectul BIM și angajează echipele de mai jos.
  • Manager de proiect BIM: Managerul de proiect BIM este persoana care va conduce echipa. Acesta este desemnat de către client, iar obiectivul său principal este să se asigure că sunt îndeplinite obiectivele proiectului.
  • Director de management al informației: Cunoscut și sub denumirea de Manager de informații, principala funcție a acestui rol va fi controlul fluxului de informații între toți agenții dintr-un proiect. Responsabilitatea sa este să se asigure că toată lumea implicată în proiect are informațiile necesare pentru a-și îndeplini corect funcțiile.
  • Manager Tehnic BIM: O altă piesă esențială este Managerul Tehnic BIM, care se va asigura că echipa aplică corect metodologia BIM. Acesta va coordona celelalte roluri, pentru a respecta Planul de execuție BIM și va revizui totul, de la reglementări și manuale până la managementul modelului în timpul proiectului.
  • Director de Management al Proiectării: Această figură este cunoscută și sub numele de Proiectant Principal și are ca obiectiv gestionarea proiectării și a informațiilor acesteia. Acesta va aproba documentația pentru coordonarea proiectării și o va împărtăși echipelor implicate.
  • Director de Management al Execuție: Cunoscut și ca Șef al Construcției, acest rol este responsabil cu gestionarea execuției acțiunilor, în cadrul unui proiect BIM. Acesta aprobă informațiile și rezultatele, înainte de a le împărtăși întregii echipe. Funcția sa este complementară cu cea a Directorului de Management al Proiectării.
  • Managerul Echipei de Sarcini: Acest rol este responsabil pentru revizuirea producției proiectării și a elementelor legate de sarcinile propuse. Acesta are o vedere mai detaliată asupra sarcinilor dezvoltate în cadrul proiectului.
  • Coordonator BIM: Coordonatorul BIM va coordona munca în cadrul aceleiași discipline, pentru a se conforma cu Directorul Tehnic. Acesta va coordona echipa și va revizui rezultatele, pentru a asigura calitatea acestora.
  • Modelator BIM: Acest rol este cunoscut și ca Operator BIM și va fi responsabil pentru modelarea proiectului, conform criteriilor stabilite în Planul de Execuție. Acesta trebuie să aibă cunoștințe avansate în domeniul construcțiilor și să stăpânească tehnologiile utilizate în metodologia BIM, pentru a-și putea transpune cunoștințele în proiect.

Acestea sunt principalele roluri BIM într-un proiect, care sunt esențiale pentru a putea organiza și coordona agenții implicați în echipă. Pe lângă rolurile principale, pot fi adăugate și alte poziții complementare, în special în proiectele BIM extrem de complexe.

Roluri BIM în prezent

Metodologia BIM a câștigat teren în sectorul construcțiilor, cu scopul de a obține eficiență maximă, rezultate îmbunătățite și o mai bună coordonare a profesioniștilor implicați. Rolurile BIM joacă deja un rol esențial în industria construcțiilor.

Persoanele sau echipele care îndeplinesc rolurile BIM menționate mai sus reprezintă o funcție esențială în managementul unui proiect cu metodologia BIM. Aceștia trebuie să promoveze colaborarea între agenții implicați și să se concentreze pe eficiență. Dacă vor realiza acest lucru, se vor obține proiecte mai durabile, mai rentabile și de înaltă calitate, în sectorul construcțiilor.

În ce domenii este obligatorie utilizarea BIM?

În Spania, utilizarea metodologiei BIM a devenit obligatorie în anumite domenii și proiecte:

Achiziții publice: Începând cu decembrie 2018, utilizarea BIM este obligatorie pentru contractele mari de lucrări publice din Spania. Legea 9/2017 din 8 noiembrie privind Contractele din Sectorul Public stabilește obligația utilizării BIM în proiecte finanțate din fonduri publice și a căror valoare depășește anumite praguri.

Construcții: În unele comunități autonome, cum ar fi Catalonia și Navarra, utilizarea BIM în anumite proiecte de construcție a devenit obligatorie. Aceste cerințe variază în funcție de reglementările specifice fiecărei comunități. În Catalonia, utilizarea obligatorie a BIM în anumite proiecte de construcții a fost stabilită prin Legea 11/2019 din 26 decembrie, a Codului Construcțiilor din Catalonia. Potrivit acestei legi, proiectele de construcție promovate de Generalitat de Catalunya, precum și cele finanțate total sau parțial de aceasta, trebuie să încorporeze utilizarea BIM în procesele lor. În Navarra, utilizarea obligatorie a BIM în proiectele de construcții este reglementată de Decreto Foral 89/2019 din 30 octombrie. Acest decret stabilește obligația de a utiliza BIM în proiectele de construcție promovate de Guvernul Navarrei și organismele sale autonome, precum și în proiectele de construcție, cu o investiție peste anumite praguri stabilite.

Infrastructura de transport: Ministerul Transporturilor, Mobilității și Agendei Urbane (MITMA) a impus utilizarea BIM în licitația unor proiecte de infrastructură de transport, cum ar fi drumuri și căi ferate.

Este important de reținut că regulile și reglementările pot evolua în timp și, de aceea, este recomandabil să consultați legislația actuală și prevederile specifice fiecărei comunități autonome și ale fiecărui proiect, pentru a determina dacă utilizarea BIM este obligatorie în Spania, pentru proiectul dvs.

Avantajele utilizării PlanRadar în cadrul unui proiect BIM

Toate rolurile BIM au funcții și responsabilități legate de poziția lor în proiect. Pentru a le realiza mai ușor, există instrumente digitale specializate în sectorul construcțiilor, precum PlanRadar. O soluție personalizată, pentru companiile care își doresc un management mai eficient al documentației și o comunicare mai eficientă între părțile interesate ale proiectului.

Platforma PlanRadar vă permite să organizați informațiile, să le actualizați și să le partajați în timp real cu ceilalți membri ai echipei. În plus, încorporează un chat, pentru a facilita comunicarea cu alte roluri BIM, rapid și de pe orice dispozitiv.

Prin implementarea acestui instrument digital, multe companii și dezvoltatori și-au îmbunătățit deja rezultatele. Aceștia livrează proiecte mai eficiente, cu rezultate economice mai bune și cresc calitatea construcțiilor lor.

Începeți cu 4 pași simpli

1. Creați un cont

2. Incărcați planuri

2. Incărcați planuri 3. Invitați membri echipei

4. Descărcați aplicația