Blog Post

Stanowiska związane z BIM: Definicje i obowiązki

15.09.2023 | 5 minuty czytania | Written by Marian

W cyfrowej erze budownictwa, modelowanie informacji o budynku (BIM) staje się coraz praktyczniejszym rozwiązaniem dla firm i specjalistów pragnących zmaksymalizować wydajność prowadzonych projektów. Metodologia BIM przekształciła sposób, w jaki planujemy, projektujemy, budujemy i obsługujemy nieruchomości. Sercem tego rewolucyjnego podejścia są osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z BIM, które bezpośrednio odpowiadają za cały proces.

Nowe funkcje związane z BIM odgrywają kluczową rolę w całym cyklu życia budynku. Nowo powstałe zawody wymagają wiedzy i specjalistycznych umiejętności, które wzajemnie się dopełniają, umożliwiając pomyślne wdrożenie proponowanej strategii BIM. Wszystkie stanowiska związane z procesami BIM mają określone role i obowiązki. Odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu gwarantują pełniejszą i wydajniejszą realizację projektów oraz osiągnięcie optymalnych wyników.

Tablet con modelo BIM desde PlanRadar

Zespoły zajmujące się modelami BIM

Na potrzeby zarządzania projektem z wykorzystaniem metodologii BIM tworzy się grupę roboczą, w której każda osoba ma określone role i obowiązki. Funkcje zespołu BIM określa się w BIM Execution Plan (BEP) – dokumencie, który stanowi podstawę projektu i ewoluuje wraz z jego cyklem życia.

Przydział ról może ulec zmianie w miarę rozwoju projektu. Funkcje związane z BIM nie tylko są stanowiskami w firmie, ale też jasno określają zadania i obowiązki, które należy wykonać. Warto pamiętać, że z jednej strony tę samą funkcję może pełnić kilku członków zespołu, a z drugiej jedna osoba może pełnić kilka funkcji. Przydział w dużej mierze zależy od potrzeb i wielkości projektu.

Członkowie zespołu zaangażowani w pracę z modelami BIM muszą rozumieć swoje zadania i być w stanie kompetentnie je realizować. Co więcej, osoby przypisane do danych ról muszą mieć uprawnienia odpowiadające funkcjom, jakie pełnią w zespole. Jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, będziemy w stanie stworzyć kompetentne, wielozadaniowe i odpowiedzialne zespoły.

Role w projektach BIM

Metodologia BIM okazała się rewolucją na wielką skalę – do tego stopnia, że rządy zdecydowały się wykorzystać ją do zarządzania projektami budowlanymi. Przykładowo w Polsce powstała grupa robocza ds. BIM, promowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Podstawowym zadaniem grupy jest zapewnienie wsparcia Ministrowi w działaniach związanych z wdrażaniem BIM w Polsce oraz opracowywanie strategii wdrażania BIM.

Główne stanowiska związane z BIM

Stanowiska związane z BIM pełnią szereg różnych funkcji. Część z nich jest z perspektywy realizacji projektów budowlanych niezbędna. Poniżej przedstawiamy ich definicje:

  • Promotor lub klient: Pełni rolę inicjatora projektu i ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju. Finansuje projekt BIM i zatrudnia osoby, które będą pełniły funkcje omówione w kolejnych punktach.
  • Kierownik projektu BIM (BIM Project Manager): Osoba, która kieruje pracą całego zespołu. Kierownika mianuje klient, a jego głównym zadaniem jest dopilnowanie, by cele projektu zostały zrealizowane.
  • Dyrektor ds. zarządzania informacjami (Director of Information Management): Inaczej Information Manager. Główną funkcją tej roli jest kontrola przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w projekt. Obowiązkiem tego stanowiska jest dopilnowanie, aby każdy posiadał informacje niezbędne do prawidłowej realizacji powierzonych zadań.
  • Kierownik techniczny ds. BIM (BIM Technical Director): Kolejny niezbędny członek zespołu, który dba o to, aby zespół prawidłowo stosował metodologię BIM. Koordynuje pracę osób pełniących pozostałe funkcje pod kątem zgodności z planem BEP, a także analizuje wszystkie aspekty realizacji projektu, począwszy od przepisów i instrukcji, a skończywszy na zarządzaniu modelem.
  • Dyrektor ds. zarządzania projektami (Design Management Director): Inaczej główny projektant. Jego zadaniem jest zarządzanie projektem budowlanym oraz powiązanymi informacjami. Zatwierdza dokumentację dotyczącą koordynacji projektu i udostępnia ją zaangażowanym zespołom.
  • Dyrektor ds. zarządzania realizacją (Director of Execution Management): Inaczej główny kierownik budowy. Odpowiada za zarządzanie realizacją prac w ramach projektu BIM. Zatwierdza informacje i wyniki zanim zostaną udostępnione reszcie zespołu. Pełni funkcję uzupełniającą w stosunku do dyrektora ds. zarządzania projektami.
  • Kierownik zespołu zadaniowego (Task Team Manager): Odpowiada za weryfikację projektu i elementów, które odnoszą się do proponowanych zadań. Ma również bardziej szczegółowy wgląd w zadania realizowane w ramach projektu.
  • Koordynator BIM (BIM Coordinator): Nadzoruje prace w ramach tej samej specjalizacji, by zapewnić zgodność z wytycznymi dyrektora technicznego. Koordynuje pracę zespołu i weryfikuje wyniki w celu zapewnienia odpowiedniej jakości.
  • Modeler BIM (BIM Modeler): Inaczej operator BIM. Odpowiada za przygotowanie modelu projektu zgodnie z kryteriami określonymi w BEP. Musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu budownictwa i mieć doskonale opanowane technologie stosowane w metodologii BIM, by wykorzystać nabyte umiejętności przy realizacji projektu.

Przedstawione stanowiska to główne role związane z BIM, niezbędne z perspektywy organizacji i koordynacji pracy osób zaangażowanych w projekt. Nie możemy jednak zapominać również o funkcjach uzupełniających, szczególnie przydatnych w bardzo złożonych projektach BIM.

Aktualne stanowiska związane z BIM

Metodologia BIM zyskuje na popularności w branży budowlanej. Stosuje się ją w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności, poprawy wyników i usprawnienia koordynacji pracy zaangażowanych specjalistów. Stanowiska związane z BIM już teraz odgrywają kluczową rolę w budownictwie.

Osoby lub zespoły, które zajmują powyższe stanowiska związane z BIM, odgrywają istotną rolę w zarządzaniu projektem z wykorzystaniem metodologii BIM. Muszą przy tym promować współpracę między zaangażowanymi stronami i koncentrować się na wydajności. Osiągnięcie założonych celów skutkuje bardziej zrównoważonymi i opłacalnymi projektami budowlanymi o wysokiej jakości.

Gdzie BIM jest obowiązkowy?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało mapę drogową wdrożenia BIM w zamówieniach publicznych w Polsce w 2020 roku. Wdrażanie BIM w naszym kraju miało do tej pory charakter oddolny, napędzany przede wszystkim przez spółki prywatne. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca nie dostrzega zalet wdrożenia metodyki – dowodem jest chociażby wcześniej wspomniana Grupa robocza ds. BIM. Efekty jej działań można śledzić na stronach rządowych.

Możemy spodziewać się, że w biegiem czasu w Polsce BIM stanie się obowiązkowy. Ma to już miejsce w innych krajach Unii Europejskiej, jak na przykład w Niemczech dla projektów powyżej 100 milionów Euro, czy w Wielkiej Brytanii dla projektów rządowych.

PlanRadar w projektach BIM

Wszystkie stanowiska związane z BIM mają swoje funkcje i obowiązki. Na szczęście na rynku można znaleźć cyfrowe narzędzia przygotowane specjalnie na potrzeby branży budowlanej, które ułatwiają realizację powierzonych zadań związanych z metodologią. Jednym z nich jest PlanRadar. PlanRadar to rozwiązanie dostosowane do potrzeb firm zainteresowanych sprawniejszym zarządzaniem dokumentacją i efektywniejszą komunikacją między uczestnikami projektu.

Platforma PlanRadar ułatwia porządkowanie i aktualizowanie informacji, a ponadto umożliwia błyskawiczne udostępnianie ich innym członkom zespołu. Co więcej, wbudowany czat, dostępny z poziomu dowolnego urządzenia, umożliwia szybką komunikację z osobami pełniącymi inne funkcje związane z BIM.

Dzięki wdrożeniu tego cyfrowego narzędzia wiele firm i deweloperów już odnotowało poprawę. Wydajniej realizują projekty, osiągają lepsze wyniki finansowe, a jakość realizowanych inwestycji jest wyższa, niż kiedykolwiek wcześniej.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację