Blog Post

Aplikacja dla inspektorów budowlanych – zakres wsparcia i korzyści z zastosowania

20.07.2021 | 5 minuty czytania

Cyfryzacja obejmuje coraz więcej zadań związanych z branżą budowlaną. Z potencjału nowoczesnych aplikacji mają pożytek w swojej codziennej pracy zarówno inwestorzy, jak i architekci, inżynierowie czy wykonawcy lub zarządcy nieruchomości. Ich zalety coraz częściej doceniają także inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy na każdym etapie cyklu życia nieruchomości pilnują przestrzegania przepisów prawa oraz norm technologicznych.


Aplikacja dla inspektora budowlanego

Inspekcje inwestycji

Audyty i inspekcje nieruchomości – obowiązkowe i przeprowadzane na żądanie – są bardzo pracochłonne i wymagają drobiazgowej sprawozdawczości. Naturalną konsekwencją realizowania tego typu zadań w tradycyjnej formule jest ich wysoki koszt, bo wymagają sporo czasu i uwagi. Dzięki oprogramowaniu dla inspektorów budowlanych, takiemu jak chociażby PlanRadar, da się sprawnie rejestrować duże ilości danych dotyczących spełniania przez obiekt wymogów prawnych, norm bezpieczeństwa lub gotowości do odbioru. Oznacza to optymalizację prac, która powinna stanowić priorytet dla wszystkich interesariuszy przedsięwzięcia. Nie dziwi zatem fakt, że papierowe wersje dokumentacji związanej z różnego rodzaju kontrolami są stopniowo wypierane przez nowoczesne rozwiązania: cyfrowe formy zapisu inspekcji budynku dostępne on- i offline, również z poziomu urządzeń mobilnych.

Listy kontrolne

Podobnie jak każdego rodzaju rewizja, także inspekcje budowlane wymagają tworzenia rozbudowanych list kontrolnych. Wsparcie aplikacji do przeprowadzania inspekcji na budowie istotnie zwiększa efektywność tego typu zadań. PlanRadar pozwala bowiem gromadzić ustandaryzowane dane i ujmować je w ramy gotowych szablonów lub dopasowanych do indywidualnych potrzeb list kontrolnych. Możliwość używania programu na smartfonach i tabletach pozwala na wygodne wypełnianie dokumentacji bezpośrednio na placu budowy lub w każdym innym miejscu. Najistotniejszy jest jednak fakt, że wprowadzone informacje da się łatwo i szybko – bo za pomocą kilku kliknięć – wyeksportować do postaci raportu, a następnie udostępnić go wybranym osobom. Szkoda czasu i nerwów na przeszukiwanie papierowych wersji list kontrolnych. Digitalizacja podnosi użyteczność gromadzonych danych i gwarantuje ich natychmiastową dostępność.

Zarządzanie planami budowlanymi

Plany budowlane to niezbędne narzędzie pracy wszystkich osób zaangażowanych w proces inwestycyjny, w tym między innymi inspektora nadzoru. Zarządzanie planami z wykorzystaniem programu dla inspektorów budowlanych oznacza łatwość, wygodę i efektywność realizacji zadań, której nie oferują klasyczne rozwiązania. W aplikacjach typu PlanRadar wszelkie plany, schematy itp. są uporządkowane w przejrzystą strukturę i samoczynnie wersjonowane. Dzięki cyfrowej formule można udostępniać, przesyłać i organizować plany w taki sposób, aby były zawsze łatwo dostępne na placu budowy lub w innym dowolnie wybranym miejscu. Automatyczne aktualizacje gwarantują członkom zespołu projektowego wgląd do obowiązujących wersji planów, zapobiegając ewentualnym nieporozumieniom czy lukom informacyjnym, oszczędzając czas i pieniądze interesariuszy.

Gromadzenie danych

Nie sposób nie docenić zalet oprogramowania dla inspektorów nadzoru budowlanego, jeśli mowa o gromadzeniu danych. Digitalizacja pozwala bowiem na proste zbieranie i bezpieczne przechowywanie ogromnych zasobów informacji w jednym miejscu. Nie trzeba martwić się o pojemność segregatorów, powierzchnię biura czy archiwum. Przy użyciu aplikacji podobnych do PlanRadar da się w nieskomplikowany sposób dokumentować przebieg prac nad obiektem i zachowywać wszystkie potrzebne dane na później, by mieć do nich swobodny dostęp w każdej chwili. Koniec z godzinami zmarnotrawionymi na poszukiwanie jednej potrzebnej informacji, która zawieruszyła się wśród ton papierzysk. Wszystko łatwo znaleźć, korzystając z komputera lub urządzenia mobilnego. Co więcej, można także gromadzić dane w trybie offline, np. podczas audytu przeprowadzanego w miejscu bez zasięgu. Później, po uzyskaniu dostępu do internetu, wszelkie nowe informacje są automatycznie synchronizowane.

Gromadzenie danych w aplikacji dla inspektorów budowlanych

Dokumentacja zdjęciowa i filmowa

Jakie jeszcze korzyści płyną z wykorzystania aplikacji do inspekcji budowlanej? Nowoczesne rozwiązania typu PlanRadar pozwalają tagować i przypinać fotografie oraz nagrania wideo bezpośrednio na cyfrowych planach budowlanych. Wystarczy smartfon lub tablet, by rejestrować materiały graficzne z placu budowy, a następnie udostępniać je na bieżąco innym członkom zespołu. Taka wizualna forma komunikacji często pozwala najdokładniej opisać problem czy zadanie i skutecznie porozumiewać się w kluczowych kwestiach. Dodatkowo można powiązać zdjęcia z opisami, komentarzami, notatkami głosowymi i dokumentami, by zagwarantować pełną przejrzystość dokumentacji nieruchomości. Dane przechowywane są w chmurze i synchronizowane, a powiadomienia typu push informują zainteresowane osoby o wszelkich modyfikacjach lub wprowadzeniu nowych danych.

Szablony raportów

Wykorzystanie w codziennej pracy oprogramowania dla inspektorów nadzoru budowlanego oznacza ogrom danych, na których podstawie można sprawnie generować raporty elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Używanie gotowych szablonów raportów lub kreatora spersonalizowanych dokumentów zapewnia spójną sprawozdawczość, odpowiadającą indywidualnym preferencjom, standardom firmy i normom prawnym, oraz zapobiegającą duplikowaniu czy utracie informacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak PlanRadar, da się czytelnie zaprezentować kluczowe kwestie i stworzyć dowolny raport bezpośrednio po audycie – wystarczy telefon lub tablet.

Porównywanie planów budowlanych

W trakcie audytów często okazuje się, że plany budowlane z różnych powodów ulegały rozmaitym modyfikacjom. Sporo czasu zajmuje wówczas konieczność ich porównywania, by odtworzyć historię zmian i zidentyfikować ich charakter. Zadanie to można jednak znacząco uprościć dzięki wykorzystaniu funkcjonalności programu dla inspektorów budowlanych. Każdą kolejną wersję planu da się bowiem błyskawicznie przesłać do aplikacji, a PlanRadar automatycznie wskaże różnice pomiędzy dokumentami, wyróżniając je kolorem. Taka czytelność informacji pozwala uniknąć kosztownych pomyłek i ułatwia zrozumienie wprowadzanych zmian. Wsparcie nowoczesnych technologii w zakresie porównywania planów budowlanych umożliwia nie tylko pracę na aktualnych wersjach planów, lecz także wygodne rejestrowanie wszystkich wersji dokumentów i udostępnianie ich w chmurze, kiedy tylko są potrzebne.

Porównywanie planów w aplikacji dla inspektora budowlanego

Adnotacje na planach budowlanych

Z punktu widzenia osób zaangażowanych w proces inwestycyjny zastosowanie oprogramowania do przeprowadzania inspekcji czy odbiorów na budowie wiąże się z innymi jeszcze, poza już wymienionymi, korzyściami. Aplikacje w rodzaju PlanRadar pozwalają bowiem dodawać i udostępniać dowolne komentarze na cyfrowych planach budowlanych. Przeciwdziała to utracie cennych informacji oraz sprzyja zrozumieniu konkretnych uwag czy poleceń. W efekcie minimalizuje ryzyko błędów i opóźnień, a tym samym zapobiega wzrostom kosztów i podnosi rentowność inwestycji. Niezależnie od miejsca, w którym się przebywa, można w czasie rzeczywistym, na bieżąco komunikować się z pozostałymi członkami zespołu dzięki adnotacjom na planach budowlanych. Opcja użycia naklejek umożliwia zaznaczanie problematycznych obszarów i dodawanie do nich koniecznych notatek: łatwo, szybko i czytelnie.

Chcesz się przekonać, jak aplikacje do przeprowadzania inspekcji na budowie mogą usprawnić prace związane z audytami czy odbiorami? Kliknij przycisk umieszczony poniżej i wypróbuj PlanRadar za darmo. Masz pytania związane z oprogramowaniem? Skontaktuj się z nami – chętnie wyjaśnimy wszelkie niejasności.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację