Blog Post

Cyfrowe rozwiązania w pracy kierownika budowy

22.01.2021 | 5 minuty czytania

Czy praca jako kierownik budowy musi wiązać się z przytłaczającą ilością dokumentacji papierowej i planów budów? Czy każdemu procesowi inwestycyjnemu muszą towarzyszyć trudności w sprawnej i jasnej komunikacji pomiędzy jego uczestnikami? Jak wprowadzić prosty i przejrzysty system przypisywania zadań i monitorowania wykonywanej pracy? Dzięki postępującej cyfryzacji, która ma miejsce w branży budowlanej, kierownik budowy może korzystać z inteligentnych narzędzi i oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi, które ułatwią realizację codziennych obowiązków.

Współczesny kierownik budowy korzysta z technologii w swojej pracy

Kim jest kierownik budowy?

Kierownik budowy to osoba czuwająca nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych, która reprezentuje wykonawcę. Funkcja, prawa i role kierownika budowy zostały ujęte w Ustawie prawa budowlanego1. Do jego podstawowych obowiązków należy m.in.: kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych.

Kierownikiem budowy może zostać osoba, która posiada doświadczenie, odpowiednie wykształcenie i uprawnienia, co pozwala pełnić samodzielne funkcje techniczne w określonej specjalności i zakresie. Dodatkowo powinien charakteryzować się nieprzeciętnymi umiejętnościami interpersonalnymi, ponieważ jego praca opiera się na stałym kontakcie z innymi osobami. Taki kierownik budowy pozwoli osiągnąć wysoką skuteczność realizacji prac budowlanych.

Cyfryzacja sprzymierzeńcem kierownika budowy

Kierownik budowy jest centralną postacią na budowie i na nim ciąży odpowiedzialność zawodowa. Dlatego praca, którą wykonuje, powinna charakteryzować się wysoką wydajnością, a jej rezultaty nienaganną jakością. Stąd coraz większą popularnością w branży budowlanej cieszą się rozwiązania cyfrowe. Pomagają one kierownikom budowy wypełniać ich obowiązki szybciej, a przede wszystkim efektywniej.

Przykładem takiego narzędzia jest PlanRadar, które najkrócej można scharakteryzować jako oprogramowanie do zarządzania budową. Umożliwia ono prowadzenie dokumentacji budowlanej, zarządzania zadaniami i monitorowaniem postępów pracy na placu budowy. Platforma PlanRadar posiada wiele funkcjonalności, dzięki którym praca kierownika budowy stanie się jeszcze bardziej wydajna. Oto najważniejsze z nich:

Prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej

Dziennik budowy to dokument, w którym notuje się przebieg robót budowlanych. Za jego prowadzenie i przechowywanie odpowiada kierownik budowy. Dokument ten jest prowadzony w formie papierowej, którą przed rozpoczęciem budowy zatwierdza odpowiedni organ. Obserwując rozwój technologii i cyfryzację polskiej branży budowlanej, w najbliższej przyszłości2 równoprawnie będzie stosowany elektroniczny dziennik budowy.

W tej roli doskonale sprawdza się aplikacja PlanRadar. Umożliwia ona kierownikom budowy zbieranie niezbędnych danych bezpośrednio na placu budowy za pomocą urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w aplikacji. Mogą one przyjąć formę notatek tekstowych, komunikatów głosowych, a także dokumentacji fotograficznej lub filmów wideo.

Realizacja niektórych projektów budowlanych wiąże się z ograniczonym dostępem do Internetu. Dlatego z oprogramowania można korzystać zarówno w trybie online, jak i offline. W tym drugim przypadku wraz z wykryciem połączenia internetowego PlanRadar automatycznie zsynchronizuje zgromadzone dane w chmurze. W ten sposób wszyscy współtworzący dany projekt będą mieć zawsze dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Wszelkie zebrane dane kierownik budowy może zaledwie w kilka sekund przekształcić w gotowe raporty i analizy. Przygotowane szablony raportów oraz możliwość tworzenia własnych pozwalają zaoszczędzić czas, który należałoby poświęcić na ręczne opracowanie zestawień. Dzięki temu kierownik budowy może wykonywać swoje obowiązki administracyjne efektywniej, a przy tym mieć pewność zgodności wszystkich zgromadzonych danych.

E-book: Elektroniczny dziennik budowy

Kluczowe narzędzie do poprawy efektywności w projektach budowlanych

Przypisywanie zadań i monitorowanie pracy zespołu

Korzystając z PlanRadar, kierownik budowy może w każdym momencie przypisywać zadania innym pracownikom. Polega to na wskazaniu na cyfrowym planie budowy lub modelu BIM miejsca, które wymaga interwencji, a następnie wybranie odpowiedzialnego za nie pracownika. Dodatkowo można je opatrzyć odpowiednią adnotacją, zdjęciem, filmem lub wyeksportować do pliku w formacie BCF (Bim Colaboration Format). Program automatycznie synchronizuje wszelkie zmiany, więc użytkownicy projektu będą natychmiast o nich poinformowani. Dzięki temu przypisywanie zadań na budowie odbywa się błyskawicznie i minimalizuje ryzyko powstania jakichkolwiek niejasności.

Inną zaletą PlanRadar, dzięki której można zwiększyć wydajność realizacji projektu, jest możliwość monitorowania pracy zespołu. Kierownik budowy ma dostęp na platformie do szeregu statystyk i informacji, które pomagają ocenić stan i postęp prac budowlanych. Dane mogą być przeglądane pod kątem konkretnych zadań, ich statusu, użytkowników czy terminów wykonania. Następnie na ich podstawie można wygenerować raporty, dzięki którym kierownik budowy może ocenić efektywność pracy poszczególnych pracowników.

Komunikacja z uczestnikami projektu

Kierownik budowy jest centralną postacią prac budowlanych. Jego zadaniem jest nadzorowanie zarówno wykonawców i podwykonawców, jak i inwestora, aby roboty budowlane były wykonywane w zgodzie z projektem, aktualnie obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. Stąd bardzo istotne jest zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami zaangażowanymi w budowę. Odpowiedzią na tę potrzebe jest cyfryzacja procesu wymiany informacji.

PlanRadar pozwala przydzielić różne stopnie uprawnień poszczególnym użytkownikom w zależności od ich roli w projekcie. W ten sposób inwestor może mieć aktualny wgląd w postęp projektu i wszelkich danych na jego temat z każdego miejsca, ale bez możliwości ich edycji. Z kolei kierownik budowy może zlecać zadania wykonawcom i podwykonawcom, a komunikację prowadzić za pomocą wbudowanego w program czatu. Pozwala to zaoszczędzić czas przeznaczony na organizację spotkań na temat postępów prac nad projektem, a także, w przypadku takiej potrzeby, zachować dystans społeczny.

Zarządzanie usterkami i kontrolowanie jakości wykonywanych robót

Kierownik budowy jest zobowiązany do kontrolowania jakości wykonywanych robót. Detekcja usterek i ich rejestracja jest zajęciem czasochłonnym, która wymaga nieustannego nanoszenia odpowiednich informacji na planach i rzutach. PlanRadar pozwala kierownikowi budowy zapisywać wszelkie dane bezpośrednio na placu budowy – wystarczy do tego smartfon lub tablet. Dzięki temu zarządzanie usterkami staje się o wiele łatwiejsze i zajmuje mniej czasu.

Wprowadzanie informacji na temat usterek jest bardzo łatwe, nie wymaga nawet pisania, ponieważ oprócz tekstu zgłoszenie może mieć formę nagrania audio, fotografii lub filmu wideo. Każde zadanie można opatrzyć terminem realizacji, dzięki czemu kierownik budowy będzie mieć kontrolę nad postępem prac. Zgromadzona w ten sposób cyfrowa historia usterek usprawnia proces ich inspekcji w przyszłości.

W PlanRadar kierownik budowy może w prosty sposób przypisywać zadania i monitorować postęp prac

PlanRadar jako podstawowe narzędzie pracy kierownika budowy

Nowe technologie i specjalistyczne oprogramowanie stają się coraz powszedniejszymi elementami robót budowlanych, które pomagają kierownikom budowy wypełnić ich obowiązki. Smartfon lub tablet wyposażony w oprogramowanie PlanRadar staje się potężnym narzędziem, które ułatwia codzienną pracę. Posiadanie pod ręką całej dokumentacji projektowej w postaci cyfrowej oraz prostota zlecania i monitorowania zadań pozwala zwiększyć wydajność pracy. Przekłada się to na zaoszczędzony czas, a w rezultacie także i pieniądze, co ma istotne znaczenie dla każdego rodzaju inwestycji.

Klikając przycisk poniżej, możesz wypróbować program PlanRadar za darmo i przekonać się, w jak znaczący sposób można usprawnić codzienną pracę na budowie. Jesli natomiast masz jakieś pytania – skontaktuj się z nami – z chęcią na nie odpowiemy.

1. Dz.U.2020.0.1333 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
2. Rusza cyfryzacja procesu budowlanego – rewolucja oczekiwana przez branżę, https://www.prawo.pl/biznes/cyfryzacja-procesu-inwestycyjnego-kiedy-wnioski-o-pozowlenie-na,501995.html

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację