Blog Post

Dokumentacja fotograficzna prac budowlanych

15.01.2021 | 5 minuty czytania

Dokumentacja fotograficzna budowy coraz częściej staje się nieodzownym elementem i zbiorem informacji na temat stopnia realizacji inwestycji. Jej prowadzenie jest niezwykle pomocne i ułatwia kontrolę nad realizacją projektu budowlanego.


Dokumentacja fotograficzna prac budowlanych

Dzięki nieustannemu rozwojowi technologii dokumentacja fotograficzna prac budowlanych stała się o wiele prostsza oraz powszechniejsza. Większe rozmiarami tradycyjne aparaty fotograficzne zostały wyparte przez poręczne i ogólnie dostępne smartfony. Coraz częściej też, z uwagi na możliwość uchwycenia innej perspektywy fotografowanych obiektów, stosowane są również drony.

Dodatkową zaletą smartfonów jest możliwość instalacji oprogramowania, które, obok prowadzenia dokumentacji fotograficznej, udostępnia wiele innych funkcjonalności ułatwiających realizację prac budowlanych. Przykładem takiego rozwiązania jest platforma PlanRadar. Umożliwia on rejestrowanie i fotografowanie każdego aspektu procesu budowy. Stanowi też narzędzie, które upraszcza zarządzanie dokumentacją budowlaną i usprawnia komunikację oraz przepływ informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

DOKUMENTOWANIE PRAC BUDOWLANYCH

Budowa to skomplikowany proces, który musi być w pełni udokumentowany. Do tego celu służy dziennik budowy. Jest to obligatoryjny dokument, który potwierdza wykonanie robót i jest uznawany przez organ. Przebieg budowy rejestrują wpisy do dziennika budowy, prowadzone w sposób uporządkowany i przejrzysty. Są one podpisywane i zatwierdzane przez uprawnione do tego osoby. Dzięki wpisom możliwa jest właściwa ocena budowy, montażu lub rozbiórki budynku pod względem technicznym. Każdy obiekt musi posiadać własny zarejestrowany i ostemplowany dziennik budowy.

Jednak coraz częściej stosuje się nowoczesne narzędzia wspomagające tworzenie dokumentacji budowlanej. Choć póki co nie są one akceptowane z punktu widzenia polskiego prawa budowlanego (co w niedalekiej przyszłości zapewne ulegnie zmianie1), to wykorzystywane są w sposób nieformalny i na własne potrzeby, ułatwiając tym samym proces dokumentowania budowy. Przykładem takiego rozwiązania jest np. elektroniczny dziennik budowy.
Jego role mogą pełnić specjalnie zaprojektowane do tego aplikacje mobilne. Pomagają one w kontrolowaniu przebiegu dokumentów budowlanych, zarządzaniu usterkami i usprawnianiu komunikacji pomiędzy uczestnikami robót. Nieodłącznym atrybutem oprogramowania do zarządzania budową jest także możliwość prowadzenia dokumentacji fotograficznej prac budowlanych.

Dokumentacja fotograficzna budowy przy pomocy dronów

Coraz częściej do wykonywania dokumentacji zdjęciowej inwestycji stosuje się drony. Te bezzałogowe, zdalnie sterowane urządzenia pozwalają na fotografowanie i filmowanie miejsc trudno dostępnych lub niebezpiecznych dla zdrowia pracowników. Profesjonalne drony wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt fotograficzny, który umożliwia uchwycenie zarówno każdego detalu obiektu, jak i uzyskanie całościowego oglądu projektu.

Druga z wymienionych zalet jest szczególnie istotna w przypadku budowy obiektów liniowych, czyli dróg lub mostów, gdzie roboty prowadzone są na dużych odcinkach. Dzięki dronom możliwe jest przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej z dużej wysokości, uchwycenie odpowiedniego kontekstu przestrzennego. W ten sposób rejestrowanie postępu robót budowlanych jest łatwiejsze niż w przypadku standardowych urządzeń fotograficznych.

Dokumentacja fotograficzna prowadzona przy pomocy aplikacji PlanRadar

ZALETY DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ PRAC BUDOWLANYCH

Przede wszystkim dokumentacja fotograficzna pozwala uchwycić o wiele więcej detali i jest czytelniejsza niż tradycyjny wpis do dziennika budowy. Dotyczy to nie tylko postępu realizowanych robót, ale także oceny jakości ich wykonania. Z kolei prostota archiwizowania cyfrowych zdjęć i sporządzania ich kopii sprawia, że w każdym momencie bez problemu można do nich sięgnąć i wykorzystać w przyszłości, na przykład w przypadku, gdy inwestor lub administrator będzie chciał dokonać jakichś zmian na budowanej, posiadanej lub zarządzanej nieruchomości.

Niezaprzeczalną zaletą fotografowania prac budowlanych jest to, że stanowi wygodny i prosty sposób komunikacji pomiędzy generalnym wykonawcą oraz innymi podmiotami, które biorą udział w budowie. Wykonane i zapisane zdjęcia można łatwo udostępniać innym osobom za pomocą wiadomości mailowej, komunikatorów lub wykorzystując do tego specjalnie zaprojektowane profesjonalne aplikacje budowlane.

Dokumentacja fotograficzna budowy przyniesie korzyści każdemu rodzajowi projektu bez względu na jego złożoność. Budowa budynku jednorodzinnego, zjazdu, wykonanie infrastruktury działki czy realizacja skomplikowanej i wielostopniowej inwestycji – w każdym przypadku prowadzenie i posiadanie dokumentów w postaci cyfrowych zdjęć będzie stanowić taką samą wartość dodaną dla realizowanego projektu i czynności związanych z jego zarządzaniem.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDOWY ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNYCH

Ekspansja technologii i rozwiązań cyfrowych w branży budowniczej staje się faktem. Nieustannie powstają nowe narzędzia i oprogramowanie, które ułatwiają organizację i nadzór nad projektami budowlanymi oraz ich dokumentacją. Dzięki temu firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przykładem takiego rozwiązania jest PlanRadar. To przystępna i łatwa w obsłudze aplikacja do cyfrowego zarządzania dokumentacją, komunikacji pomiędzy uczestnikami robót budowlanych i przypisywania zadań poszczególnym użytkownikom. Oprogramowanie dostępne jest zarówno za pośrednictwem przeglądarki internetowej, jak i z poziomu aplikacji mobilnej. W rezultacie otwiera to wiele nowych możliwości w procesie optymalizacji organizacji i realizacji pracy na każdym etapie projektu.

Jedną z wielu zalet programu PlanRadar i jego mobilności jest możliwość prowadzenia jasnej i przejrzystej dokumentacji fotograficznej budowy. W przeszłości wiązało się to z większą liczbą czynności, które należało zrealizować – zrobienie zdjęcia na placu budowy, skopiowanie je na komputer, odpowiednia organizacja, a następnie podzielenie się nimi z pozostałymi uczestnikami projektu. Dzięki PlanRadar proces ten uległ całkowitemu uproszczeniu. Dokumentacja fotograficzna prac budowlanych wykonana za pomocą smartfonu lub tabletu może zostać przyporządkowana do konkretnych zadań i lokalizacji na planie 2D lub modelu BIM i w tym samym momencie udostępniona innym użytkownikom aplikacji. Gwarantuje to, że każdy uczestnik projektu będzie mieć dostęp do tych samych i aktualnych informacji.

Zapisane w ten sposób zadania i fotografie mogę być następnie wykorzystane do stworzenia szczegółowych raportów i analiz z przebiegu budowy. Aplikacja PlanRadar pozwala automatycznie zebrać i uporządkować zgromadzone informacje i na ich podstawie wygenerować odpowiedni dokument, tym samym oszczędzając czas potrzebny na jego przygotowanie.

Jedną z funkcji aplikacji PlanRadar jest możliwość prowadzenia dokumentacji fotograficznej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDOWY JAKO NARZĘDZIE DO KOMUNIKOWANIA ZADAŃ

Dokumentacja fotograficzna to znakomite narzędzie i sposób na szybkie i jasne przekazywanie informacji. Inspektor nadzoru budowlanego, kierownik budowy czy kierownicy robót mogą w prosty i skuteczny sposób przekazywać informacje pomiędzy sobą i kierować je do innych podmiotów biorących udział w realizacji budowy. A dzięki stosowaniu aplikacji do profesjonalnego zarządzania projektem budowy i jego realizacją, takich jak PlanRadar, proces ten może przebiegać jeszcze efektywniej.

Jeśli chcesz wypróbować, w jaki sposób PlanRadar może ułatwić pracę na budowie, pobierz darmową wersję aplikacji, klikając przycisk poniżej. A w przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami – nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy.

1. Rusza cyfryzacja procesu budowlanego – rewolucja oczekiwana przez branżę, https://www.prawo.pl/biznes/cyfryzacja-procesu-inwestycyjnego-kiedy-wnioski-o-pozowlenie-na,501995.html

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację