Blog Post

Elektroniczny dziennik budowy w komputerze, telefonie lub na tablecie

03.11.2020 | 4 minuty czytania

Wraz z rozwojem technologii i zalet, jakie niosą ze sobą smartfony, wirtualne dyski czy niemal nieograniczony dostęp do internetu, zaczęły pojawiać się rozwiązania w postaci aplikacji, które mogą być wykorzystywane między innymi jako elektroniczny dziennik budowy i ułatwiać proces zarządzania budową.


Elektroniczny dziennik budowy na smartfonie lub tablecie

Wśród korzyści stosowania oprogramowania do zarządzania dokumentacją budowlaną można wymienić chociażby łatwość prowadzenia dziennika budowy, np. za pomocą smartfonu lub tabletu, czy możliwość dokumentowania budowy w czasie rzeczywistym. Co więcej, można to robić nie tylko poprzez wpisy tekstowe, ale również za pomocą zdjęć, filmów i nagrań audio. Elektroniczny dziennik budowy to także narzędzie, które umożliwia szybką i bezbłędną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami zaangażowanymi w proces robót budowlanych.

Dziennik budowy dzisiaj

Dziennik budowy jest niezbędnym dokumentem urzędowym podczas prowadzenia inwestycji budowlanej, na realizację której wydano decyzję pozwolenia na budowę lub przeprowadza się ją na podstawie zgłoszenia.

Taki dziennik często jest po prostu zeszytem A4. Format papierowy sprawia, że jego prowadzenie jest łatwe i nieuzależnione od dostępu do internetu oraz urządzeń mobilnych lub komputera. Z drugiej strony dokument w takiej postaci ogranicza możliwości dokumentowania robót budowlanych. Wpływa on również no spowolnienie przepływu informacji istotnych z punktu widzenia realizowanego projektu.

Do tradycyjnego dziennika budowy nie można załączać fotografii lub filmów. Niemożliwe jest zaznaczenie konkretnych detali na zdjęciu czy szybkie poinformowanie zainteresowanych osób o tym, że został dodany nowy wpis. Nie można również sprawdzić, kto i kiedy miał do niego wgląd.

Jest to wciąż jedyna możliwa forma prowadzenia dziennika budowy, która została przewidziana przez ustawodawcę. Jednak jej ograniczenia sprawiają, że coraz większe zainteresowanie wzbudza wdrożenie na place budów rozwiązań cyfrowych. Obecnie trwają pracę nad wdrożeniem platformy EDB (Elektronicznego dziennika budowy), która sprawi, że cyfrowe dokumentowanie budowy stanie się formą powszechnie akceptowaną przez stosowne organy administracyjne.

Elektroniczny dziennik budowy – przyszłość robót budowlanych

Nieustanny i intensywny rozwój technologii zwiększa możliwości, jakie dają specjalistom urządzenia mobilne i aplikacje. Korzyści związane z digitalizacją prowadzenia dokumentacji budowlanej sprawiają, że proces ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dlatego wydaje się być nieuniknionym, że rozwiązania cyfrowe staną się stałym wyposażeniem wszystkich uczestników zaangażowanych w roboty budowlane. Aplikacje dostępne na urządzenia mobilne i stacjonarne potrafią wspomagać zarządzanie budową bez względu na jej skalę i złożoność. Nazywa się je elektronicznymi dziennikami budowy i mają one ogromny wpływ na większą wydajność prowadzonych robót budowlanych.

Możliwości aplikacji wspomagających prowadzenie dokumentacji budowlanej

Dzięki wykorzystywaniu urządzeń mobilnych i aplikacji, które mogą pełnić rolę elektronicznego dziennika budowy, przepływ informacji pomiędzy zaangażowanymi w projekt uczestnikami jest błyskawiczny. Pozwala to na natychmiastową reakcję na wszelkie zaistniałe na budowie problemy. Dodatkowo zapis wszystkich informacji w postaci elektronicznej na serwerze lub w chmurze usprawnia wyszukiwanie konkretnych danych.

E-book: Elektroniczny dziennik budowy

Kluczowe narzędzie do poprawy efektywności w projektach budowlanych

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami budowlanymi inwestycja przebiega o wiele bardziej wydajnie. Każda osoba zaangażowana w przebieg robót budowlanych ma stały i bezpośredni dostęp do aktualnej, i co szczególnie istotne, tej samej wersji informacji. Eliminuje to sytuacje, w której poszczególni uczestnicy realizowanego projektu dysponują różnymi danymi, co prowadzi do powstawania pomyłek, a w konsekwencji także opóźnień na budowie, oraz generuje straty finansowe.

Elektroniczny dziennik budowy to także możliwość pracy z multimediami. Każdy wpis do dziennika można w prosty sposób opatrzyć zdjęciem, filmem lub notatką głosową. Dzięki temu przekazywane informacje są precyzyjne. Przekłada się to na brak występowania niejasności w związku z wprowadzanymi uwagami, których rozwiązanie wymagałoby poświęcenia dodatkowego czasu.

Innymi funkcjami elektronicznego dziennika budowy, które mają ogromny wpływ na efektywność zarządzania budową, są opcje bezpośredniego przypisywania zadań oraz pełny dostęp do historii przepływu wszelkich informacji w czasie przebiegu realizacji projektu budowlanego. Dzięki temu przeprowadzanie kontroli na placu budowy, wskazywanie usterek i błędów oraz zarządzanie nimi jest o wiele prostsze i szybsze. Generowanie raportów i analiz na temat wykonanej pracy odbywa się automatycznie z poziomu programu, bez potrzeby opierania się na dokumentacji w postaci papierowej, ponieważ wszelkie dane przechowywane są w wirtualnej chmurze.

Elektroniczny dziennik budowy pozwala na przeprowadzanie dokumentacji niemal w każdych warunkach

PlanRadar – elektroniczny dziennik budowy w smartfonie

Jednym z programów umożliwiających prowadzenie elektronicznego dziennika budowy jest platforma PlanRadar. To profesjonalne i sprawdzone rozwiązanie stosowane już w wielu krajach od kilku lat. Obecnie aplikacja jest również dostępna w Polsce. PlanRadar to narzędzie do cyfrowego dokumentowania budowy i jej zarządzania, które stanowi niezbędne wyposażenie osób zaangażowanych w przebieg projektu budowlanego.

Jeśli chcesz sprawdzić, jak w praktyce możesz prowadzić elektroniczny dziennik budowy w PlanRadar, pobierz darmową wersję programu, klikając przycisk poniżej, i zacznij dokumentować prowadzone prace budowlane już teraz. Możesz również skontaktować się z nami – z chęcią odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację