Rekonštrukcia manipulačnej haly a kancelárií spoločnosti Kühne & Nagel

KLIENT
7. Nordteam GmbH & Co KG
Náklady
14,5 mil. EUR
Plocha
Celková plocha 55 000 m², vrátane prekládkovej haly
s plochou 9 000 m² a kancelárskych priestorov
s plochou 3 100 m²
Dokončenie
2019
Miesto
94315 Straubing-Sand, Europaring
Kategória
Pozemné stavby
Generálny dodávateľ BREMER použil PlanRadar na zdokumentovanie nedostatkov a protipožiarnej ochrany, ako aj na komunikáciu so všetkými účastníkmi projektu. Stanovisko: PlanRadar je veľmi dobrý, jasný, zrozumiteľný a dobre štruktúrovaný nástroj, ktorý budeme aj naďalej používať. Softvér sa ľahko používa a dokumentácia, ktorú vytvára, je spoľahlivá. Rozhodne si zaslúži 5 hviezdičiek.