Náklady na dodatočné opravy v stavebníctve

Stiahnte si štúdiu s výsledkami prieskumu zo stavebného odvetvia.

Vedeli ste, že dodatočné opravy môžu predstavovať viac ako 11 % z celkových nákladov vášho projektu? Toto potvrdzuje náš najnovší prieskum zákazníkov v 17 krajinách, v ktorých PlanRadar pôsobí.

Aké sú najčastejšie príčiny nevyhnutných prerábok na stavbe a ako popredné spoločnosti znižujú náklady potrebné na dodatočné opravy až o 50 %?

Odpovede na tieto otázky získate zhrnuté v našej bezplatnej štúdii.

Stiahnite si bezplatnú štúdiu o dopadoch dodatočných opráv

Viac o prieskume a výsledkoch štúdie

Prečo sú dodatočné opravy dôležitou témou pre stavebné odvetvie?

PlanRadar spolupracoval s odborníkmi zo 17 krajín, v ktorých pôsobí, aby uskutočnil komplexný prieskum. Cieľom projektu bolo analyzovať náklady a dôsledky dodatočných opráv a prerábok v stavebnom priemysle, ako aj stratégie na ich zmiernenie. Prieskum zahŕňa zistenia z analýz vykonaných pre jednotlivé krajiny a zákaznícky prieskum, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 2500 odborníkov zo stavebného sektora.

Výsledky ukazujú, že podstatná časť celkových nákladov sa pri stavebných projektoch vynakladá na dodatočné opravy. Prepracovania nielenže zvyšujú celkové náklady vynaložené na projekt, ale majú aj negatívne dôsledky na vzťahy so zainteresovanými stranami, renomé spoločnosti, plytvanie materiálom a morálku zamestnancov.

Stavebný priemysel môže profitovať z digitálnych riešení na zníženie miery opráv a s tým súvisiacich negatívnych následkov. Ako svetovo uznávaná softvérová spoločnosť so špecializáciou na stavebníctvo máme za cieľ komplexne porozumieť vplyvu dodatočných opráv v priemysle. Snažíme sa identifikovať ich hlavné príčiny a poukázať na kľúčové oblasti, kde môže digitalizácia poskytnúť efektívne riešenia.