Softvér pre zdravotnícke zariadenia

Zaistenie bezpečnosti a dodržiavania predpisov v zdravotníckych zariadeniach

Efektívna správa zariadení, manažment dokumentov a reporting na jednej platforme!

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Zefektívnite prevádzku zdravotníckych zariadení

Získajte prehľad

Pripnite všetky úlohy v oblasti správy budov do digitálneho výkresu

Získajte prehľad

Prepájajte

Používajte jednu aplikáciu na delegovanie úloh, nastavovanie termínov a komunikáciu s členmi tímu

Prepájajte

Riešte

Exportujte vlastné zostavy reportov v priebehu niekoľkých sekúnd

Riešte

V prípadoch, keď dodržiavanie predpisov zaručuje bezpečnosť pacientov, môžete mať okamžitý prístup ku všetkým údajom na jednej platforme

Systémy zabezpečenia životných funkcií

Údržba zariadení

Pravidelná údržba

Opravy

Vzduchotesné dvere

Požiarna bezpečnosť

Dodržiavanie predpisov

Inšpekcie a kontroly

Explore more

Explore less

PlanRadar u nás celkom zmenil spôsob ako fungujeme. Možnosť pridať výkresy systémov zabezpečenia životných funkcií v našich nemocniciach ako plány v programe nám umožnila počas kontrol v reálnom čase prechádzať konkrétne miesta v budove. Vytváranie požiadaviek pomocou zadania polohy v pláne nám umožňuje s veľkou presnosťou zdokumentovať a doplniť zistenia z kontrol.”

Chris Cammarata ,

Manažér pre riadenie a prístrojové vybavenie Orlando Health

Digitálne plány na dosah ruky

Digitálne plány na dosah ruky

Pomocou aplikácie PlanRadar si môžete zobraziť plán budovy na akomkoľvek zariadení a ľahko získať úplný prehľad o všetkých otvorených úlohách, opravách alebo opakujúcich sa požiadavkách na údržbu. 

Plne flexibilná platforma sa prispôsobí akýmkoľvek právnym požiadavkám v oblasti zdravotnej starostlivosti

Plne flexibilná platforma sa prispôsobí akýmkoľvek právnym požiadavkám v oblasti zdravotnej starostlivosti

Vzhľadom na neustále sa meniace právne predpisy v oblasti zdravotnej starostlivosti získajte väčšiu mieru istoty, pretože PlanRadar je ľahko prispôsobiteľný. Ak sa zmenia predpisy, softvér sa dokáže jednoducho prispôsobiť vašim potrebám.

Integrácia existujúcich procesov alebo pracovných postupov

Integrácia existujúcich procesov alebo pracovných postupov

PlanRadar Connect spolupracuje so softvérom, ktorý už používate a umožňuje pripojenie bez použitia kódu. Môžete sa zosúladiť so systémami pracovných príkazov pre plne digitalizované zdravotnícke zariadenia.

Inteligentné prehľady vám dávajú možnosť optimalizovať prevádzku zariadenia

Inteligentné prehľady vám dávajú možnosť optimalizovať prevádzku zariadenia

PlanRadar premieňa údaje na prehľadné informačné panely, ktoré umožňujú rýchlo pochopiť zdroje, otvorené úlohy a nájsť spôsoby ako optimalizovať prevádzku.

Úplné prepojenie plánovania projektov, údajov a prehľadov

Správa dokumentov

Správa dokumentov

Ukladanie, správa a schvaľovanie verzií plánov a dokumentov

Plánovanie

Plánovanie

Zosúladenie postupu projektu s harmonogramom

Plány a BIM

Plány a BIM

Prístup k digitálnym plánom a modelom BIM a ich správa

Podávanie správ a prehľadov

Podávanie správ a prehľadov

Identifikácia projektových príležitostí a problémov v reálnom čase

Bezpečné a chránené skladovanie

Istota, že vaše údaje sú v bezpečí

Zistiť viac

Integrácie bez kódu

PlanRadar spolupracuje so softvérom, ktorý už používate

Zistiť viac

Rýchle a jednoduché začatie

Ľahko použiteľné rozhranie umožňuje vášmu tímu jednoducho začať

Začnite zdarmo

Začnite v 4 jednoduchých krokoch.

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu