Customer Story

"PlanRadar mi týždenne ušetrí štyri až šesť hodín, ktoré by som strávil administratívou pri riadení údržby. Odhadujem, že jednotliví manažéri reštaurácií môžu ušetriť tri až päť hodín týždenne."

Thomas Daufenbach,

manažér údržby v spoločnosti Five Guys

Úspora až šesť hodín týždenne s digitálnym riadením údržby

Ako reťazec rýchleho občerstvenia Five Guys zabezpečil efektívnu údržbu a servis pomocou aplikácie PlanRadar

Americký reťazec rýchleho občerstvenia Five Guys pôsobí v Nemecku od roku 2017.

Thomas Daufenbach, riaditeľ pre údržbu, je zodpovedný za 22 reštaurácií. Spočiatku bola v dôsledku vágnych popisov komunikácia o údržbe chaotická a strácali sa informácie. Systém PlanRadar bol vybraný pre štruktúrované zaznamenávanie a výmenu informácii. Softvér sa teraz využíva na všetku komunikáciu súvisiacu s údržbou, čo umožňuje optimalizovať procesy.

Výsledok: Vďaka svojej flexibilite, transparentnosti a centralizovanému ukladaniu dát pre zlepšené následné činnosti systém PlanRadar Thomasovi Daufenbachovi týždenne ušetrí štyri až šesť hodín práce s administratívou pri riadení údržby a jednotliví manažéri reštaurácií týždenne ušetria tri až päť hodín.

Five Guys

Problém: Analógový zber údajov zvyšuje náklady na údržbu a servis

Thomas Daufenbach je riaditeľ pre údržbu v spoločnosti Five Guys. Je zodpovedný za údržbu a servis pre 22 reštaurácií v Nemecku. Jeho práca zahŕňa riešenie každodenných incidentov a porúch, ktoré môžu mať rozsah od výmeny žiarovky až po opravu pokazených ventilačných systémov. Riadenie údržby rieši tieto problémy s cieľom udržať veci v pohybe. Na ušetrenie nákladov sa intervaly údržby musia starostlivo naplánovať a prispôsobiť príslušným podmienkam. Spoločnosť Five Guys v Nemecku veľmi rýchlo expanduje. Pretože spoločnosť rýchleho občerstvenia používa štandardizované systémy, všetky štruktúry a procesy musia byť vo všetkých reštauráciách od Hamburgu až po Mníchov jednoduché, jasné a rovnaké. Spočiatku to tak nebolo a poruchy a požiadavky na údržbu sa oznamovali prostredníctvom aplikácie WhatsApp, telefónu a e-mailu. „Informácie sa neustále strácali. Vtedy niekto jednoducho napísal „rozbitá lampa“ a my sme museli klásť veľa doplňujúcich otázok, aby sme zistili, o čo presne ide,“ vysvetľuje Thomas Daufenbach. 

Riešenie: Štruktúrované zaznamenávanie a výmena informácií pomocou softvéru na údržbu a servis

Riaditeľ pre údržbu hľadal nástroj, ktorý by do procesov, ktoré súvisia s údržbou a opravami, vniesol štruktúru a transparentnosť. Vybral si PlanRadar, pretože je veľmi flexibilný, intuitívny a ľahko sa používa. „Kľúčová pre nás bola neuveriteľná flexibilita. Používateľ má nad nastavením PlanRadaru úplnú kontrolu, pretože všetky požiadavky, zoznamy a formuláre sa dajú prispôsobiť individuálnym požiadavkám,“ hovorí Thomas Daufenbach. V súčasnosti sa všetka komunikácia o poruchách a údržbe uskutočňuje prostredníctvom softvéru. V nástroji sú uložené dôležité informácie, ako sú plány, kontaktné osoby, zoznamy výrobcov, sériové čísla a často vykonávané úlohy, takže k nim prevádzkovatelia majú rýchly a jednoduchý prístup, keď vytvárajú nové požiadavky na pracovisku. 

Výsledok: Úspora až 6 hodín vďaka použitiu softvéru PlanRadar pri údržbe a servise

Thomas Daufenbach vysvetľuje výhody: „PlanRadar mi týždenne ušetrí štyri až šesť hodín, ktoré by som strávil administratívou pri riadení údržby. Odhadujem, že jednotliví manažéri reštaurácií môžu ušetriť tri až päť hodín týždenne.“ Spolu s jednoduchým používaním to vysvetľuje, prečo PlanRadar oceňujú aj prevádzkovatelia reštaurácií. Systém PlanRadar umožňuje Thomasovi Daufenbachovi a manažérom reštaurácií, aby profesionálne a transparentne komunikovali o všetkých otázkach týkajúcich sa údržby a servisu. Všetky dokumenty sú tiež uložené na jednom mieste. To je okrem iného aj veľká pomoc pri následných činnostiach. Ak sa napríklad niektorý spotrebič neustále kazí, Thomas Daufenbach môže kedykoľvek vytvoriť kompletnú správu so všetkými podrobnosťami. Ťuknutím na jediné tlačidlo vie získať podrobný prehľad o všetkých doposiaľ vykonaných opatreniach. 

Vyskúšajte PlanRadar bezplatne hneď teraz Zarezervujte si ukážku

Na pomoc pri vykonávaní týchto úloh používa spoločnosť Five Guys systém PlanRadar

Dokumentácia údržby a servisu

Dokumentácia údržby a servisu

Spoločnosť Five Guys zaznamenáva poškodenia a potreby opráv a dopĺňa k nim ďalšie informácie vo forme poznámok, fotografií, videí a hlasových záznamov.

Zistite viac
Podávanie reportov dotykom tlačidla

Podávanie reportov dotykom tlačidla

Dotykom tlačidla generujte reporty zo všetkých zhromaždených informácií vrátane obrázkov, dokumentov a komentárov. Hotové reporty môžete ťuknutím na tlačidlo exportovať do formátu PDF a zdieľať ich s ostatnými.

Zistite viac
Jednoduchá správa úloh

Jednoduchá správa úloh

Systém PlanRadar dáva manažérom údržby neustály celkový prehľad o činnostiach údržby a opráv vo všetkých 22 pobočkách. Aktuálny stav všetkých zaznamenaných problémov a prác sa dá v ľubovoľnom čase zistiť odkiaľkoľvek.

Zistite viac

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu