Riadenie stavebných
úloh s aplikáciou
PlanRadar

Zaznamenávajte a priraďujte úlohy na stavbe efektívne

PlanRadar

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Kvôli komunikačným problémom dochádza pri stavebných projektoch k informačným stratám a chybám, čo spôsobuje prieťahy a zvyšovanie nákladov.

Kvôli komunikačným problémom dochádza pri stavebných projektoch k informačným stratám a chybám, čo spôsobuje prieťahy a zvyšovanie nákladov.
S aplikáciou PlanRadar je priraďovanie a koordinovanie všetkých projektových aktivít rýchle, transparentné a ľahko vysledovateľné.

VYTVÁRANIE A PRIRAĎOVANIE ÚLOH

VYTVÁRANIE A PRIRAĎOVANIE ÚLOH

S aplikáciou PlanRadar môžete vytvárať nové úlohy počas porád, pri inšpekcii stavieb alebo za pochodu a môžete ich hneď priraďovať členom tímu alebo subdodávateľom. Umiestnite požiadavky priamo do digitálneho stavebného výkresu a doplňte k nim komentár, fotografiu alebo ďalšie informácie.

Cloudová platforma pre správu úloh zmeny automaticky synchornizuje a okamžite sprístupní informácie členom vášho tímu na všetkých zariadeniach.

KOMUNIKÁCIA

KOMUNIKÁCIA

Jediným stlačením tlačidla priradíte úlohy jednotlivcom, ale aj celým pracovným skupinám, nastavíte prioritu a zadáte termín. Hneď, ako subdodávateľ úlohu prijme, môže si v chate vypýtať doplňujúce informácie alebo aktualizovať stav, keď s úlohou pokročí. Po skončení prác môže nahrať obrázok ako dôkaz toho, že je práca ukončená a zmeniť stav na vybavené.

Stavbyvedúci môže počas kontroly stavby dané miesto navštíviť a osobne sa presvedčiť o kvalite odvedenej práce, následne môže úlohu označiť za ukončenú. Veľmi ľahko si môžete vytvoriť opakujúce sa úlohy pre pravidelné činnosti alebo údržbu.

VYHODNOTENIE A EXPORT ÚDAJOV

VYHODNOTENIE A EXPORT ÚDAJOV

Pomocou filtrov a funkcií pre vyhľadávanie nájdete za pár sekúnd konkrétne úlohy alebo požiadavky, ľahko si tak môžete udržiavať prehľad o vašich projektoch. Jediným tlačidlom zobrazíte stav všetkých úloh v projekte.

Kdekoľvek budete, či už v kancelárii alebo v teréne, môžete si vygenerovať reporty o stave a zoznamy úloh. S funkciami pre riadenie stavebných úloh v PlanRadare máte dokonalý prehľad o všetkých úlohách, ich stave a termínoch.

V kancelárii, na stavbe alebo aj doma: vďaka cloudovému riešeniu máte prístup k zoznamu úloh kdekoľvek a kedykoľvek.

V kancelárii, na stavbe alebo aj doma: vďaka cloudovému riešeniu máte prístup k zoznamu úloh kdekoľvek a kedykoľvek.
Zostaňte v spojení so všetkými členmi vášho projektového tímu aj mimo kancelárie.

PREHĽAD VÝHOD:

Úlohy môžete zaznamenávať a priraďovať kdekoľvek, aj priamo na stavbe

Úlohy môžete zaznamenávať a priraďovať kdekoľvek, aj priamo na stavbe

Všetci členovia tímu majú všetky potrebné informácie

Všetci členovia tímu majú všetky potrebné informácie

Prehľadné štatistiky a reporty ponúkajú prehľad o priebehu stavebných prác v reálnom čase

Prehľadné štatistiky a reporty ponúkajú prehľad o priebehu stavebných prác v reálnom čase

Začnite v 4 jednoduchých krokoch.

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu