Start > Produkt > Elektronický stavebný denník

ELEKTRONICKÝ STAVEBNÝ DENNÍK

Efektívny záznam všetkých udalostí na stavbe

Naši spokojní zákazníci

Mať prehľad o dianí na stavbe a aktuálnom stave prác môže byť časovo náročné. Ak členovia tímu používajú rôzne štandardy a formáty, ľahko sa stane, že niečo prehliadnete alebo urobíte chybu.

Aplikácia PlanRadar vám ponúka jednoduché a efektívne riešenie pre zaznamenávanie informácií. Uložené informácie viete jednoducho exportovať do reportov, ktoré budú prispôsobené vašim potrebám.
Zdigitalizujte svoje stavebné procesy za menej ako 10 minút!

ZAZNAMENÁVAJTE TIE SPRÁVNE INFORMÁCIE

Použite vopred definovaný formulár pre elektronický stavebný denník, vytvorte si váš vlastný alebo nahrajte vami používanú šablónu vo formáte PDF. S aplikáciou PlanRadar sa sami rozhodujete, ktoré informácie chcete sledovať a spôsob, akým sa budú zaznamenávať.

Budete tak mať istotu, že všetci členovia tímu zaznamenávajú informácie konzistentne. Denné záznamy pre stavebný denník tak môžete rýchlo doplniť počas kontroly na stavbe aj cez váš telefón alebo tablet.

ZDIEĽAJTE INFORMÁCIE SO VŠETKÝMI ČLENMI TÍMU

Či už do svojho stavebného denníka zadávate začatie alebo ukončenie prác, mimoriadne udalosti alebo len informácie o počasí, vďaka aplikácii PlanRadar dostáva celý projektový tím tie isté informácie.

Zdieľať informácie s vedúcimi stavebných projektov alebo ďalšími zainteresovanými osobami je veľmi jednoduché.

JEDNODUCHÉ A RÝCHLE REPORTOVANIE

Už nemusíte na konci každého dňa sedieť hodiny za stolom v kancelárii. Denné záznamy môžete vytvárať aj z mobilnej aplikácie a priamo posielať všetkým zúčastneným osobám – ušetrí vám to čas aj veľa papierovačiek.

S aplikáciou PlanRadar je vytváranie a vypĺňanie stavebného denníku omnoho jednoduchšie.

S presnými údajmi a možnosťou ich jednoduchého zobrazovania v reportoch môžete okamžite jednať a riešiť problémy. Zároveň neustále vytvárate kompletný záznam o všetkom, čo sa na stavbe deje, a tým máte k dispozícii dôkazy pre prípadné právne nároky, vznesené aj po dokončení projektu.
Zdigitalizujte svoje stavebné procesy za menej ako 10 minút!

Prehľad výhod:

Jednoducho zaznamenávate všetky aktivity na stavenisku pomocou mobilnej aplikácie.

Šablóny pomáhajú všetkým členom tímu zaznamenávať tie správne informácie a jednoducho z nich vytvárať reporty.

Máte bezpečne uložené kompletné záznamy stavebných denníkov pre prípad právnych sporov.