Start > Produkt > Inšpekcie stavieb

INŠPEKCIE STAVIEB S APLIKÁCIOU PlanRadar

Digitálny nástroj pre inšpekciu a kontrolu kvality stavebných a realitných projektov

Naši spokojní zákazníci

Inšpekcie stavieb a stavebné audity neraz zaberú pomerne veľa času pri ich ďalšom spracovávaní.

S aplikáciou PlanRadar na vašom mobilnom zariadení zaznamenáte všetky nevyhnutné údaje počas inšpekcie stavby, kontroly dodržania stavebných predpisov, pravidiel BOZP alebo počas kontrolnej obhliadky pred prevzatím.
Zoptimalizujte svoje stavebné procesy za menej ako 10 minút!

ZAZNAMENÁVANIE INFORMÁCIÍ

Zaznamenávajte informácie zo stavby do vopred nastavených formulárov alebo si vytvorte vlastné formuláre na zachytávanie údajov, ktoré vás zaujímajú. Intuitívny nástroj pre vytváranie formulárov v aplikácii PlanRadar umožňuje jednoduché umiestňovanie prvkov, takže formuláre a kontrolné zoznamy budú vyzerať presne podľa vašich predstáv. Vytvorte si formuláre pre rôzne typy kontrol, napríklad uvedenie do prevádzky, kontrolu kvality stavby, stavebný audit, kontrolu požiarnej bezpečnosti, prevzatie stavby a ďalšie. Všetky údaje, vrátane fotografií, komentárov a hlasových správ zaznamenávajte do digitálnych plánov budovy.

KOMUNIKÁCIA A RIADENIE ÚLOH

S aplikáciou PlanRadar môžete závady zaznačovať okamžite počas inšpekcie a hneď aj priradiť ich vyriešenie konkrétnej osobe. Príjemca môže do vytvorenej požiadavky pridať vlastný komentár alebo nahrať fotografiu a priamo komunikovať s používateľom, ktorý úlohu vytvoril. Pri každej úlohe môžete nastaviť prioritu, sledovať tempo dokončovania a stanoviť aj termíny plnenia. Váš tím tak môžete riadiť efektívnejšie. Okrem toho môžete priradiť aj ďalších používateľov ako „pozorovateľov“, ktorí vidia výsledky inšpekcie aj bez toho, aby boli na stavbe osobne prítomní.

REPORTING A EXPORT ÚDAJOV

Report s výsledkami inšpekcie vytvoríte stlačením tlačidla, nemusíte tráviť dlhé hodiny jeho písaním v kancelárii. Do vlastných šablón môžete automaticky zaraďovať údaje, ktoré pre konkrétny report potrebujete, vrátane fotografií zhotovených inými používateľmi. Údaje vyexportujete do formátu PDF a môžete ich odoslať priamo z vášho telefónu všetkými členom projektového tímu.

S aplikáciou PlanRadar ušetríte počas inšpekcie stavieb veľa drahocenného času.

Pri kontrole budovy zaznamenávate nedostatky a zbierate dáta v digitálnej podobe. Report z kontroly potom vytvoríte v priebehu pár sekúnd.
Zoptimalizujte svoje stavebné postupy za menej ako 10 minút!

PREHĽAD VÝHOD:

Inšpekcie stavieb a stavebné audity realizujete čisto digitálne a bez papierovania

Stavebné závady riešite okamžite vytvorením a priradením úloh

Menšia administratívna záťaž vďaka automatickému generovaniu reportov