KONTROLA KVALITY STAVEBNÝCH PRÁC S APLIKÁCIOU PLANRADAR

Efektívna kontrola kvality, riadenie stavebných závad či tvorba reportov pomocou mobilného zariadenia

PlanRadar

Digitálne technológie pre kontrolu kvality v stavebníctve – PlanRadar

S cloudovým riešením od spoločnosti PlanRadar budete mať vždy aktuálne informácie o všetkých projektoch a požiadavkách. PlanRadar zredukuje potrebu opráv a umožní vám dodržať dohodnutý časový plán.

Vyskúšajte bezplatnú verziu na 30 dní!

KONTROLA KVALITY POMOCOU SMARTFÓNU

KONTROLA KVALITY POMOCOU SMARTFÓNU

Prepojte celý váš tím a vytvorte tak priestor pre rýchle a bezchybné kontroly kvality v reálnom čase. Stavebná aplikácia PlanRadar pre prácu v teréne je k dispozícii pre smartfóny a tablety s operačným systémom iOS, Android a Windows.

Aplikácia funguje aj v offline režime, bez pripojenia na internet. Hneď ako sa zariadenie pripojí na sieť, všetky údaje sa zosynchronizujú a zobrazia vo vašom projekte.

NASTAVITEĽNÉ KONTROLNÉ ZOZNAMY

NASTAVITEĽNÉ KONTROLNÉ ZOZNAMY

Vytvorte si pre vaše inšpekcie vlastné šablóny formulárov a kontrolných zoznamov, ktoré môžu obsahovať aj viac ako 100 položiek.

Zaznamenávajte počas kontroly dôležité údaje, zdieľajte ich s vaším tímom a všetky informácie ukladajte na jedinej platforme, ktorá je dostupná z počítača, ako aj z mobilného zariadenia.

JEDNODUCHÉ RIADENIE STAVEBNÝCH ÚLOH

JEDNODUCHÉ RIADENIE STAVEBNÝCH ÚLOH

Zadávajte subdodávateľom úlohy priamo počas obhliadky stavby vo forme požiadaviek a pripnite ich do digitálneho stavebného výkresu pre ich jednoduchšiu lokalizáciu. Pridajte komentáre, videá, fotografie alebo hlasové správy, ktoré poskytnú potrebné detaily. Hneď ako subdodávateľovi priradíte požiadavku, PlanRadar ho upozorní na novú úlohu pomocou notifikácie.

Zobrazenie požiadaviek môžete zmeniť tak, aby obsahovalo presne tie polia, ktoré sú pre vás počas kontroly kvality stavebných prác dôležité.

ŠTATISTIKY V REÁLNOM ČASE

ŠTATISTIKY V REÁLNOM ČASE

Vďaka funkcii štatistík sledujte aktuálny stav projektu, všetky nevyriešené úlohy, kde môžete očakávať meškania, ako aj to, ktorí členovia tímu už vyriešili väčšinu priradených požiadaviek.

V aplikácii PlanRadar robíte kontrolu kvality stavebných prác v reálnom čase: vidíte, koľko problémov je v rámci projektu otvorených, vyriešených alebo sa stále rieši. Vďaka týmto informáciám sa potom môžete lepšie rozhodnúť, aké kroky treba podniknúť.

PLNE PRISPÔSOBITEĽNÉ ŠABLÓNY REPORTOV

PLNE PRISPÔSOBITEĽNÉ ŠABLÓNY REPORTOV

Vytvorte si šablónu reportu pre kontrolu kvality stavebných prací, ktorá budé obsahovať presne tie údaje, ktoré potrebujete. Reporty tak následne vygenerujete automaticky pomocou niekoľkých kliknutí.

Údaje, ktoré chcete v reporte zobraziť, môžete filtrovať pomocou viac ako stovky filtrov, akými sú napríklad termín dokončenia, skupina subdávateľov, počet omeškaní, druh prác a ďalšie. Report viete exportovať vo formáte PDF alebo Excel a zdieľať priamo z aplikácie PlanRadar cez váš smartfón alebo pomocou webovej aplikácie na počítači.

KOMUNIKÁCIA NA ROVNAKEJ PLATFORME

KOMUNIKÁCIA NA ROVNAKEJ PLATFORME

Zanechajte staré metódy spracovávania požiadaviek na opravy či zmeny, a ich odosielanie cez WhatsApp alebo e-mail. Pomocou PlanRadaru vykonávate kontrolu kvality stavebných prác, zadávanie úloh subdodávateľom a riadenie závad na jednej platforme.

Pre čo najväčšiu transparentnosť procesu pripojte fotografie, videá, hlasové alebo textové správy a odhalené závady lokalizujte priamo do digitálneho stavebného výkresu. Každá požiadavka má svoju vlastnú konverzáciu a protokol aktivít, ktorý zachytáva všetky zmeny.

VIZUALIZUJTE PROJEKT POMOCOU TECHNOLÓGIE BIM

VIZUALIZUJTE PROJEKT POMOCOU TECHNOLÓGIE BIM

Nahrajte súbor IFC z ľubovoľného modelovacieho softvéru BIM: Revit, ArchiCAD, atď. Pre maximálnu presnosť umiestnite závady zistené pri kontrole kvality priamo do BIM modelu.

Nájdené závady a ich stav môžete zobraziť v 3D. Pomocou technológie BIM bude aktuálne zobrazenie projektu pre celý tím jasnejšie a relevantnejšie.

Vyskúšajte bezplatnú verziu na 30 dní!

NÁSTROJE PRE RIADENIE KVALITY STAVEBNÝCH PRÁC V PLANRADARE

Kontrola kvality – zaznamenávajte údaje, prideľujte úlohy a generujte reporty priamo v teréne

Kontrolné zoznamy – štandardizujte kontrolu kvality stavebných prác pre celý tím

Riadenie úloh – prideľujte subdodávateľom úlohy s odkazom na konkrétne umiestnenie na stavebnom výkrese alebo v modeli BIM

Dokumentácia závad – zdokumentujte odhalené nedostatky pomocou fotografií, pridajte poznámky, videá či hlasové záznamy

Automatické reporty – generujte reporty vo formáte PDF a Excel stlačením jediného tlačidla