TECHNICKÁ
INŠPEKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ S APLIKÁCIOU PlanRadar

Realizujte kontrolu technického stavu nehnuteľnosti s pomocou mobilného zariadenia

PlanRadar

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Kompletné dokumentovanie stavebno-technického stavu nehnuteľnosti počas detailnej inšpekcie väčšinou zaberie pomerne veľa času.

Kompletné dokumentovanie stavebno-technického stavu nehnuteľnosti počas detailnej inšpekcie väčšinou zaberie pomerne veľa času.
S aplikáciou PlanRadar jednoducho zaznamenáte všetky konštrukčné a technické parametre do mobilného zariadenia a rýchlo z nich vytvoríte report, čo vám ušetrí veľa času aj energie.

ZAZNAMENÁVANIE INFORMÁCIÍ

ZAZNAMENÁVANIE INFORMÁCIÍ

Aplikácia PlanRadar ponúka nastaviteľné formuláre, do ktorých môžete priamo cez váš smartfón alebo tablet jednoducho zaznamenávať všetky potrebné údaje o budove. Na štandardizovaný a efektívny zber informácií pri inšpekcii nehnuteľnosti potom slúžia špecifické kontrolné zoznamy.

K požiadavkám, ktoré vytvoríte, môžete doplniť fotografie, výrezy výkresov, poznámky, hlasové správy a dokumenty (napr. strategické dokumenty, technické špecifikácie alebo rozpisy). Jednoducho tak môžete nastaviť opakujúce sa úlohy v oblasti údržby alebo opakovanej inšpekcie.

KOMUNIKÁCIA V REÁLNOM ČASE

KOMUNIKÁCIA V REÁLNOM ČASE

Všetky zaznamenané údaje z technickej inšpekcie nehnuteľnosti môžete s vašimi projektovými partnermi zdieľať v reálnom čase. Nečakané zistenia, hodnotenia rizík alebo odhadovanie nákladov môžete vďaka aplikácii okamžite zdieľať so zodpovednými zmluvnými partnermi.

Aplikácia PlanRadar vám uľahčí realizáciu aj koordináciu odhadov nehnuteľnosti s ohľadom na faktory, ako je udržateľnosť alebo energetická úspornosť. Okrem toho máte všetky údaje uložené aj pre neskoršie použitie.

VYHODNOCOVANIE A EXPORT ÚDAJOV

VYHODNOCOVANIE A EXPORT ÚDAJOV

PlanRadar automaticky zostavuje požadované dáta, ktoré ste zaznamenali v priebehu technickej inšpekcie nehnuteľnosti do prehľadných reportov.

Zadefinujte formu a obsah šablóny pre report z technickej inšpekcie nehnuteľnosti a do budúcnosti jednoducho exportujte vaše reporty ako súbory vo formátoch PDF a Excel. Potom ich môžete ľahko zdieľať s vašimi projektovými partnermi.

Vďaka automatickým reportom máte prehľad o silných a slabých stránkach nehnuteľnosti vždy po ruke.

S pomocou aplikácie PlanRadar dokážete za okamih zdokumentovať výsledok technickej inšpekcie nehnuteľnosti.

S pomocou aplikácie PlanRadar dokážete za okamih zdokumentovať výsledok technickej inšpekcie nehnuteľnosti.
Dáta zdieľate v reálnom čase, čo urýchli spracovanie oceňovania nehnuteľností alebo technických reportov.

PREHĽAD VÝHOD:

Urýchlenie a zjednodušenie procesov technickej inšpekcie nehnuteľností vďaka digitálnej dokumentácii výsledkov

Urýchlenie a zjednodušenie procesov technickej inšpekcie nehnuteľností vďaka digitálnej dokumentácii výsledkov

Okamžité informovanie o nečakaných problémoch, ktoré treba bezodkladne riešiť.

Okamžité informovanie o nečakaných problémoch, ktoré treba bezodkladne riešiť.

Generovanie podrobných reportov a analýz pomocou jediného tlačidla

Generovanie podrobných reportov a analýz pomocou jediného tlačidla

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu