Start > Funkcie > Manažment stavebných výkresov

MANAŽMENT STAVEBNÝCH VÝKRESOV S APLIKÁCIOU PlanRadar

Jednoduchá správa stavebných výkresov v mobilnom zariadení

Naši spokojní zákazníci

Pri úprave stavebných výkresov sa váš projektový tím môže pomerne ľahko stratiť v rôznych verziách, prípadne môže niektoré informácie prehliadnuť.

S aplikáciou PlanRadar môžete výkresy nahrať a spravovať digitálne. Budete k nim mať jednoduchý prístup kdekoľvek na stavbe. Vďaka automatickej aktualizácii nebudete strácať čas overovaním toho, či všetci vo vašom tíme pracujú so správnou verziou.

Zoptimalizujte vaše stavebné procesy za menej ako 10 minút!

BEZPEČNÉ ULOŽENIE VÝKRESOV

Nahrajte vaše stavebné výkresy jednoducho do aplikácie PlanRadar. Výkresy si môžete prehľadne usporiadať tak, aby ste už na prvý pohľad videli, ktorý výkres sa vzťahuje na danú časť stavby alebo daný prvok.

Pre referenciu si môžete všetky verzie výkresov ukladať. Vždy, keď otvoríte novú verziu výkresu sa všetky dáta, ktoré sa v ňom nachádzajú (fotografie, textové aj hlasové správy) automaticky presunú do novej verzie.

UPOZORNENIE NA ZMENY

K projektu môžete kedykoľvek pripojiť novú verziu výkresov a všetci členovia projektového tímu k nej budú mať okamžitý prístup prostredníctvom cloudového systému. Softvér automaticky pošle oznámenie o zmene všetkým účastníkom projektu, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Vo svojom zariadení si môžete porovnať starú a novú verziu výkresov. Úlohy pre členov tímu alebo subdodávateľov jednoducho pripnete priamo do výkresu a im sa v priamom čase okamžite zobrazí upozornenie na novú úlohu aj s presným určením miesta. Môžete k tomu pripojiť aj výrez výkresu s detailnejším popisom.

VYHODNOTENIE A EXPORT DÁT

Vytvorte si vlastnú štruktúru a priraďujte výkresy k rôznym úrovniam projektu. K dispozícii máte aj štatistické údaje a možnosť generovať vlastné PDF reporty pre niekoľko úrovní, prípadne len pre jednu, ak vás zaujímajú informácie ku konkrétnej časti budovy.

Chronologické záznamy jednotlivých verzií výkresu sa môžu hodiť pri riešení sporov. Budete mať prehľad o tom, ktoré výkresy boli v priebehu projektu k dispozícii.

S aplikáciou PlanRadar máte kedykoľvek po ruke všetky verzie projektových výkresov.

Vďaka efektívnemu manažmentu stavebných výkresov nikdy nestratíte prehľad o dianí na stavbe ani pri rozsiahlych stavebných projektoch

Zoptimalizujte vaše stavebné procesy za menej ako 10 minút!

PREHĽAD VÝHOD:

Vlastné usporiadanie pre jednoduchšiu prácu s výkresmi

Bez straty informácií pri prechode na novú verziu výkresu

Automatické ukladanie všetkých verzií výkresov pre prípad chýb alebo právnych sporov