Blog Post

Výzvy a predpovede pre stavebníctvo v roku 2023

07.11.2022 | 3 minúty čítania | Written by Marian

Vzhľadom na zložitú situáciu, v ktorej sa nachádzame v dôsledku pandémie a vojny na Ukrajine, spoločnosť PlanRadar uskutočnila nový prieskum zameraný na hlavné výzvy, ktorým bude stavebný sektor čeliť v nasledujúcich rokoch, a možnosti na zmiernenie ich vplyvu, ktoré máme k dispozícii.

Výzvy a prognózy pre sektor stavebníctva v roku 2023

Aké sú hlavné výzvy a čo môžeme urobiť pre ich riešenie?

V správe sme podrobnejšie analyzovali hlavné faktory,  ktoré túto situáciu spôsobili, a riešenia navrhnuté odborníkmi, ako je poradenská spoločnosť CBRE. Obzvlášť kladieme dôraz na zavádzanie technologických riešení.

Inflačné tlaky a rastúce náklady na materiál

Inflačná kríza bezpochyby predstavuje jeden z najväčších problémov, ktorým naše hospodárstvo čelí. Ako sa stavebný sektor dokáže vyrovnať s obrovským nárastom nákladov na materiál? Ťažkosti dodávateľského reťazca v dôsledku epidémie Covid-19 a sankcií vyplývajúcich z vojny na Ukrajine v posledných rokoch vážne ovplyvnili ceny stavebných materiálov. Prognózy poradenskej spoločnosti CBRE sú však o niečo optimistickejšie, pričom predpokladajú, že rast týchto nákladov začne od roku 2023 ustupovať.

Nedostatok pracovnej sily

V nasledujúcich rokoch bude dôležitú úlohu zohrávať aj nedostatok pracovnej sily, keďže starší zamestnanci dosahujú dôchodkový vek. Významný faktor predstavuje aj potreba zvyšovania miezd vzhľadom na rastúcu infláciu.

Klimatická zmena

Na druhej strane, ako sme podrobne uviedli v našej poslednej správe „Architektúra budúcnosti“, platí, že kľúčovým faktorom pre plány budúcnosti je udržateľnosť. Stavebné firmy sú v čoraz väčšej miere nútené plniť environmentálne požiadavky štátov a spoločností.

Potreba technologických riešení

Čo môžeme v tejto situácii urobiť? Správa CBRE nám poskytuje niekoľko odporúčaní na zmiernenie vplyvu tejto novej situácie a rastu cien.

Konečným cieľom týchto odporúčaní je dosiahnuť maximálnu efektívnosť, ušetriť náklady a zlepšiť časový manažment. Nemôžeme teda prehliadať potrebu väčších investícií do technológií v stavebníctve prostredníctvom širokej škály dostupných riešení vrátane platformy PlanRadar, ktorej poslaním je podstatne zjednodušiť, urýchliť a zefektívniť celý životný cyklus výstavby.

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii PlanRadar a výhodách, ktoré môže priniesť vášmu podnikaniu? Bezplatne vyskúšajte našu platformu alebo nás kontaktujte pre ďalšie informácie.

Stiahnite si celú e-knihu: „Výzvy a predpovede pre stavebníctvo v roku 2023“

Výzvy a prognózy pre sektor stavebníctva v roku 2023

Aké sú hlavné výzvy a čo môžeme urobiť pre ich riešenie?

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu