Blog Post

Nadzor kakovosti gradnje: trendi v letu 2023

23.08.2021 | 11 min branja

S pojavom tehnoloških in IT-inovacij v gradbeništvu je prišlo do preoblikovanja panoge in dviga produktivnosti. Softver za vodenje gradnje je eno najpomembnejših orodij sodobnega gradbeništva.

Ena najoprijemljivejših koristi softverskih produktov za gradbeništvo je zagotavljanje uspešnega nadzora kakovosti na gradbišču. Ob dejstvu, da so projektni vodje v skrbi za kar najhitrejšo in najučinkovitejšo gradnjo pod precejšnjim pritiskom, je uporaba avtomatiziranega sistema skoraj nujna za pregled in nadzor nad velikimi zapletenimi projekti.

Uvedba in obvladovanje teh orodij za vodenje gradnje nekaterim igralcem v panogi že prinaša konkurenčno prednost. Katere so torej ključne stvari, ki jih je treba vedeti o softveru za nadzor kakovosti gradnje v letu 2023?

Razumevanje nadzora kakovosti gradnje

Gradnja je zapleten večfazni proces, ki zajema veliko število posameznikov in informacij, ki jih je treba redno posodabljati. Zato je zagotavljanje nadzora kakovosti v gradbeništvu pomembna in zahtevna naloga, ki lahko vpliva na izpolnitev roka za zaključek projekta in na izvedbo projekta znotraj predvidenih sredstev. Odpravljanje napak stane tako z vidika časa kot tudi denarja in materiala. Nekakovostna gradbena dela vas lahko celo izpostavijo tveganju za tožbo ali kršitev varnostnih oziroma gradbenih predpisov.

Kaj je nadzor kakovosti v gradbeništvu?

Zajema preverjanje vseh opravljenih nalog v vseh fazah gradnje. Začne se že v fazi pred gradnjo, ko preverjamo medsebojno usklajenost številnih načrtov, ki so jih izdelali različni arhitekti in inženirji, ali je okolje za načrtovano gradnjo primerno in ali je gradnja varna za okolico. Kljub temu se prave koristi nadzora kakovosti pokažejo v fazi gradnje. Že od samega začetka gradnje lahko preverjate in dokumentirate, ali so vsa dela opravljena v skladu z načrti, ter medtem odpravljate napake.

Pri opravljanju nadzora kakovosti je ključno, da dokumentirate napake in popravila. To pri primopredaji del olajša razumevanje zgodovine projekta oziroma kakršnih koli sprejetih odločitev. Poleg tega je to ključno pri skritih delih, kot so dela, skrita za steno ali pod talnimi oblogami. Prav tako je treba imeti pregled nad odobrenimi spremembami ali dodatnimi nadgradnjami, da se zagotovi njihova skladnost s standardi in predpisi.

Vendar pa sta vodenje gradbene dokumentacije in poročanje o ukrepih nadzora kakovosti pogosto časovno zamudni in zahtevni nalogi za odgovorne strokovnjake. Številne norme in standardi ter posebna pravila in potrebne odobritve zahtevajo od njih veliko dela z dokumentacijo. Poleg tega je tako delo zelo zamudno zaradi visoke stopnje pravne odgovornosti za varnost in tveganje v gradbeništvu.

Zato je nadzor kakovosti pri velikih projektih v preteklosti pomenil utrudljivo in odgovorno delo, ki zahteva tako čas kot tudi veliko pozornosti.

Uporaba IT-rešitev za nadzor kakovosti

Nadzor kakovosti v gradbeništvu zajema spremljanje napredka pri delih, preverjanje kakovosti trenutnih nalog na delovišču, dnevno poročanje o izvedbi nalog, odkrivanje težav in odpravljanje napak ter hitro odločanje. Poleg tega je pri tem med vsemi udeleženci projekta, ki delajo na nekem delovišču, potrebna pregledna in nemotena komunikacija, ki poteka brez ovir, ki jih prinašajo različni komunikacijski kanali in odobritveni postopki za reševanje težav.

S pojavom tehnologije, zasnovane posebej za gradbeništvo, sta tako proces nadzora kakovosti gradnje kot organizacija vodenja gradnje postala veliko lažja, zlasti pa uspešnejša. Zasluga za to gre digitalni hrambi informacij v dosledni obliki, ki omogoča njihovo samodejno organizacijo in preprosto razumljiv prikaz. Digitalno zbiranje podatkov zmanjšuje tveganje za človeško napako in olajšuje odkrivanje napak. Sam program vas lahko celo spomni, da informacije vnašate redno ali ukrepate, kadar prezrete neko nalogo.

Softver za gradbeništvo v oblaku se posodablja v realnem času, tako da lahko vidite, ko nekdo v sistemu nekaj uredi, in se po potrebi hitro odzovete. Nekatere softverske rešitve imajo celo vgrajena komunikacijska orodja, tako da vam ni treba telefonirati ali iskati ljudi po gradbišču.

PlanRadar je odličen primer orodja, ki rešuje te težave. Funkcionalnosti produkta pokrivajo naslednja tri glavna področja:

  1. odkrivanje in dokumentiranje napak, določanje prednostnih nalog in rokov, odobritev konkretnih nalog in določanje odgovornih oseb za njihovo izvedbo,
  2. izdelava in hramba potrebne dokumentacije, možnost nalaganja datotek različnih formatov in končnic (vključno z BIM-modeli in večstransko dokumentacijo, ki se lahko organizira),
  3. enotna lokacija za vso komunikacijo, v okviru katere lahko pošljete opis ali pripombe v obliki besedila, zvočnih sporočil, fotografij, videoposnetkov in načrtov z opombami. Platforma podpira komunikacijo med vsemi udeleženci projekta, vključno s podizvajalci. Poleg tega so vse posodobitve vidne v realnem času.

Kako s PlanRadarjem upravljati kakovost gradbenih del

PlanRadar ima orodja, ki vam omogočajo, da dodate neomejeno število udeležencev projekta in osebam, ki delajo s programom, dodelite določene pravice in dovoljenja. Najprej se morate z razvijalcem nepremičnin oziroma investitorjem dogovoriti, za kaj boste odgovorni in kdo bo delal z vami. Nato lahko v vmesniku platforme dodate udeležence projekta. V tej fazi lahko določite, katere dele platforme lahko vidijo posamezni udeleženci in kakšna so njihova dovoljenja.

Ko ustvarjate obrazce po meri svojega projekta, lahko uredite vidnost posamezne vrstice za različne uporabnike tako, da v stolpcu »Vidi« izberete vloge uporabnikov, ki lahko vidijo vrstico, kakor je prikazano na spodnjem posnetku zaslona:

Tako lahko po zaslugi zasnove PlanRadarjeve platforme v projekt varno vključite investitorja, tj. kupca, podizvajalce in tehnične strokovnjake ter s tem zagotovite preglednost del in prikažete njihov napredek.

Vključevanje teh različnih vlog hkrati odpravlja komunikacijske težave. Namesto v različnih aplikacijah za sporočanje, prek e-pošte, telefona in osebnih srečanj vse poteka v PlanRadarju. Komentarji, predlogi in odločitve o spremembah projekta – vse to lahko sporočite ekipi. Kjer so potrebna dela, ustvarite delovni zahtevek, v katerem navedete projekt in nalogo ter ga neposredno dodelite odgovorni osebi. Poleg tega lahko pošiljate zvočna sporočila, fotografije in videoposnetke. Vsi, ki so vključeni v nalogo, vključno s podizvajalci, takoj po ustvaritvi naloge in po vsaki spremembi prejmejo samodejno obvestilo.

Nadzor kakovosti v gradbeništvu je podprt z digitalno organizacijo procesa: vse informacije so v vsakem trenutku dneva na voljo po spletu, nemotena komunikacija pa prispeva k učinkovitosti, kar posledično skrajša čas, potreben za reševanje težav.

Kakovost popravil in gradbenih del lahko potrdite z uporabo razširjenega sklopa orodij v programu. Obrazce za navedbo napak lahko s preprostim in jasnim oblikovalnikom, ki je na voljo v spletni različici PlanRadarja, prilagodite po svoji meri. Obrazce lahko uredite tako, da popolnoma ustrezajo vašim potrebam: vsebujejo dovolj različnih polj, ki omogočajo zbiranje vseh podatkov in meritev, pomembnih za vaše podjetje. Obrazci za naloge so univerzalni, uporabljajo pa se lahko pri različnih projektih. Poleg tega lahko v obrazce vključite vse potrebne sezname: o vrstah napak ali potrebnih delih in materialih, regulativnih okvirih, ki jih je treba upoštevati, itd. Prilagodljivost sistema vam omogoča, da ustvarite dokumentacijo, ki jo potrebujete.

S PlanRadarjem hkrati vodite popoln dnevnik gradbenih del, ki prikazuje vse dejavnosti in stanje na gradbišču. Vidite lahko celoten napredek, odgovorno osebo ter število opravljenih nalog in popravil. Vsi naloženi dokumenti so shranjeni v oblaku storitve, udeleženci projekta, ki imajo ustrezne pravice, pa lahko pregledujejo, spreminjajo in pojasnjujejo vse. To pomeni, da vam ni več treba skrbeti za dokumentacijo v papirni obliki, ki se zbira po več ur in pri kateri lahko hitro pride do napake. PlanRadarjevi uporabniki poročajo, da jim lahko digitalno poročanje in vodenje v povprečju prihranita do 7 ur dela na teden, kar je praktično en cel delovni dan.

Softver vam omogoča, da pripravite vsa poročila in dokumentacijo o gradnji. Vse podatke, ki jih zbirate v sistemu, lahko uporabite za poročila. PlanRadar vam tudi omogoča, da daste risbe, načrte in BIM-modele v skupno rabo, prav tako pa so na voljo, če nimate internetne povezave. Uporabniki lahko primerjajo prejšnje različice načrtov, ki so vse shranjene za morebitno poznejšo uporabo.

Če želite na hitro vpogledati v stanje del, si lahko stanje posameznih nalog ogledate v obliki grafikonov, diagramov in poročil, prilagodljivi filtri pa vam omogočajo iskanje po vrstah nalog ali napakah, izvajalcih in drugih lastnostih.

S PlanRadarjem je izvajanje nadzora kakovosti na gradbišču lažje in uspešnejše. Vsak gradbeni strokovnjak – tehnični inženir, delovodja ali projektni vodja – lahko v realnem času uporabi mobilno različico PlanRadarja za komentarje, fotografije in zagotavljanje dokazil o odpravljenih napakah. Izvajalec ali odgovorna oseba prejme spremembe in komentarje takoj, s podrobnim opisom, fotografijami ali označeno lokacijo na načrtu. Informacije ne bodo več dvoumne ali nejasne, prav tako pa se ne bodo izgubile, saj je vse shranjeno na strežniku.

Delo z aplikacijo na mobilnih napravah z operacijskimi sistemi iOS, Android in Window 10 je preprosto, zanj pa ni potrebno nobeno posebno usposabljanje. To pomeni, da vam ni treba nositi s seboj prenosnega računalnika ali se naučiti, kako uporabljati program. Tudi za podizvajalce je uporaba preprosta, saj je za uvajanje potrebnih manj kot 10 minut.

Dejansko lahko po zaslugi programa celotno projektno ekipo, vključno s podizvajalci, vodite na daljavo.

PlanRadarjev softver za gradbeništvo je pripravljen za uporabo v 10 minutah po opredelitvi novega projekta: preprosto izpolnite ustrezna polja, naložite risbe ali BIM-model in dodajte lastne obrazce za določitev nalog. Vmesnik je intuitiven in zasnovan tako, da poenostavlja delo z velikimi količinami različnih podatkov ter njihovo organizacijo.
PlanRadar se lahko uspešno uporablja ne le v prvi fazi gradbenih del, temveč čez celoten življenjski cikel projekta:

  • faza projektiranja (dodeljevanje nalog, pregled projektne dokumentacije in priprava končnih gradbenih načrtov);
  • faza gradnje in vgradnje komponent (upravljanje nalog, sledenje izvedbi in nadzor kakovosti);
  • faza primopredaje (končno preverjanje izvedbe vseh nalog in odkrivanje napak na kraju samem);
  • obratovanje in vzdrževanje objekta – novemu lastniku ali vzdrževalni ekipi se lahko predajo vsi podatki, povezani s projektom, zlasti ob uporabi BIM-modela. Na podlagi teh podatkov se lahko uspešno rešijo vprašanja glede popravljanja in vzdrževanja različnih sistemov. Program vam omogoča, da podrobne informacije in naloge v zvezi z objektom prenesete v formatu PDF ali Microsoft Excel, shranite roke dobave materialov ter podatke o njihovih proizvajalcih in vseh njihovih značilnostih, pa tudi vse datume zaključka določenih del.

Informacije o delu s to platformo najdete na tej povezavi.

Za uspešno gradnjo je ključen nadzor kakovosti

Kar zadeva razvijalce nepremičnin, poudarjanje pomembnosti nadzora kakovosti v gradbeništvu v nobenem primeru ne more biti pretirano. Nadzor kakovosti je ključen za izpolnjevanje projektnih rokov in ostajanje znotraj predvidenih sredstev ter zagotavljanje skladnosti projekta z gradbenimi predpisi.

“PlanRadar je poskrbel za sinhronizacijo obsežnih del v zvezi z oceno, prevzemom in nadzorom pri npr. tako velikem stanovanjskem objektu, kot je SOHO + NOHO (Moskva, Rusija). S pomočjo PlanRadarjevih funkcionalnosti in štirih strokovnjakov na gradbišču smo lahko optimizirali rešitve za težave, ki so se pojavljale med gradnjo, ne da bi nam to odžiralo dodaten čas ali vire. Upravljanje procesov je potekalo brez zamud in nepotrebne papirologije. Digitalna oblika in preprosta uporaba programa na kateri koli napravi sta olajšali komunikacijo na vseh ravneh: v vsaki fazi del so bili vsem, vključenim v gradnjo, ki so imeli dostop do PlanRadarja, na voljo komentarji in poročila o rezultatih. Optimizacija vodenja projekta s tem programom na vseh ravneh z vidika nalog je imela neposreden vpliv – objekt je bil zgrajen v rekordnem času brez kakršnega koli poslabšanja kakovosti in brez prekoračitve stroškov.”

Wainbridge, mednarodni razvijalec nepremičnin, http://www.wainbridge.com/

Z zagotavljanjem visokokakovostnega orodja za upravljanje nadzora kakovosti PlanRadar zagotavlja pomembno podporo pri vodenju projektov.
A PlanRadar jelentős segítséget nyújt a projektmenedzsmentben azáltal, hogy kiváló minőségű digitális eszközt biztosít a minőségellenőrzés irányításához.

Uspešno podjetje nujno potrebuje tehnologijo za vodenje gradbenih projektov, zato je čas, da se lotite enomesečnega brezplačnega preizkusa PlanRadarjevega softvera, na podlagi katerega boste lahko ocenili, kako praktičen in priročen je za vaše postopke nadzora kakovosti.

Začnite v 4 preprostih korakih.

1. Ustvarite račun

2. Naložite načrte

3. Povabite člane ekipe

4. Prevzemite aplikacijo