Ko ovde gradi? Pongratz! 

Ko ovde gradi? Pongratz!

Uspešno izvođenje građevinskih projekata sa PlanRadar-om

Od osnivanja 1993. Pongratz, sa sedištem u Gracu, Austriji, specijalizovan je i pouzdan partner u planiranju i sprovođenju građevinskih projekata. Opseg usluga pokriva gradnju novih stambenih, komercijalnih i industrijskih zgrada i proširenja, konverziju, renoviranje i demoliranje.  

Kao izvođač radova, naročito je važno za ovu porodičnu kompaniju da preda rad najboljeg kvaliteta, ponudi fiksne cene i poštuje rokove. Filozofija kompanije je izgrađena na fokusu na klijenta, osećaju za tradiciju i inovativnom duhu. Takođe, njihovu saradnju sa drugim akterima uključenim u svaki građevinski projekat  karakteriše pravednost, transparentnost i fleksibilnost. Sve ove komponente zahtevaju optimizovano proširenje resursa, a to uključuje primenu nove tehnologije. 

Izazov: Racionalno sprovođenje projekata u pogledu troškova i vremena

Proveli smo jedan dan sa građevinskim inženjerom Andreom Teichmeister i saznali kako tačno PlanRadar podržava rad kompanije na dnevnom nivou. Kao inženjer, ona sebe vidi kao desnu ruku vođa građevinskog projekta i obezbeđuje im izveštaje. Njene odgovornosti počinju tokom početne faze izgradnje i uključuju praćenje zvaničnih procesa kao i redovno beleženje nedostataka, što je proces koji uključuje obezbeđivanje izveštaja  za odgovornu građevinsku upravu. Deo posla koji joj pruža najveće zadovoljstvo je kad vidi kako izgradnja svakog dana napreduje, od prazne parcele do trenutka predaje ključeva novim stanarima.

Teichmeister je takođe kordinator u modernom projektu stambene izgradnje sa 41 jedinicom u 22. okrugu u Beču. Ona koordinira svim rokovima, inspekcijama, podizvođačima i zaposlenima u kompaniji. Ovo je rad koji oduzima vreme, ne samo kada je  na gradilištu nego i kada se uveče vrati u kancelariju. Čak i u projektima srednje veličine, kao što je ovaj, postoji do 100 ljudi koji su uključeni. Transparentan protok informacija i jasna dodela uloga ključni su za završavanje projekta na vreme i na najracionalniji mogući način. Čak i vremenski uslovi mogu igrati važnu ulogu prouzrokujući odlaganje u bilo kom trenutku. Stoga, kako  kompanije mogu odgovoriti  svim ovim faktorima, ostati u okviru budžeta i usrećiti klijente? Kako one mogu da stvore jasne i jednostavne strukture?  

Uštedite vreme sada

16

ljudi je uvek u toku pomoću PlanRadar-a

2/3

uštede vremena na izveštajima za vođe građevinskih projekata

Rešenja: uštedite vreme pomoću transparentne komunikacije i dodele zadataka sa PlanRadar-om

Pongratz je inovativna kompanija koja detaljno posvećuje pažnju tehničkim inovacijama na tržištu. Generalni direktor i građevinski inženjer Alexander Pongratz naišao je na PlanRadar 2019. Nakon kratke demonstracije, bio je siguran da je ova aplikacija pravi alat za poboljšanje efikasnosti u građevinskim projektima. Sa PlanRadar-om, kompanija je otkrila jednostavan način da komunikacija, dodela zadataka i beleženje nedostataka teku glatko tokom čitavog perioda izgradnje. Takođe ga je ubedila jednostavna upotreba i veliki broj funkcija koje se mogu prilagoditi. 

PlanRadar je obezbedio obuku za korišćenje svog intuitivnog softvera, koja se sastojala od unapred napravljenih demo projekata prilagođeni poslovnoj sferi kompanije. Ova obuka je jako brzo završena. Onda je posao počeo na pravom projektu. PlanRadar je omogućio Pongratz-u da direktno na lokaciji gradilišta zabeleži sve podatke koji su relevantni za proces izgradnje. Beleženjem, Nedostaci, brige, zadaci i rokovi su beleženi rečima, slikama ili zvukovima u okviru tiketa  i taj način su svi akteri obavešteni u realnom vremenu. Integracija podizvođača bez dodatnih troškova takođe je bila veoma delotvorna za Pongratz. U gore  spomenutom projektu sa 41 stambenom jedinicom, 16 ljudi iz različitih kompanija su pomoću PlanRadar-a u svakom trenutku bili obavešteni o svemu. Vreme davanja odgovora je skraćeno, na primer za beleženje nedostataka ili odobravanje. Pomoću prilagodljivih formulara i šablona za izveštavanje i jasne distribucije podataka odgovornim licima/primaocima, svaki akter prima samo one informacije koje su mu potrebne. Era stotina stranica u Excel tabelama je gotova za Andreu Teichmeister : “Ceo naš tim koji vodi projekat i vođe na gradilištu srećni su što više ne moramo da radimo sa mnoštvom Excel tabela. PlanRadar olakšava da se filtriraju informacije koje su nam potrebne.     

Rezultat: ušteda vremena, ostajanje u okviru budžeta i poboljšana komunikacija

Za Andreu Teichmeister, najveća prednost je vreme koje je uspela da uštedi na propratnom radu kada priprema izveštaje za upravljanje građevinskim projektom. Ali nije samo ušteda vremena ono što izdvaja PlanRadar – komunikacija je takođe brža i lakša. Čak i u nestabilnim vremenima, kao što su ona koja smo imali tokom 2020, Pongratz je bio u mogućnosti da koristi digitalna rešenja kako bi na vreme i u okviru budžeta završio projekat izgradnje stanova Donaufelderstrasse u Beču. Besprekorno dokumentovanje sa PlanRadar-om pomaže u pogledu administracije, jer su radnici uvek obavešteni i samim tim mogu bolje da dodele i koriste svoje sopstvene resurse

Probajte besplatno danas
Rezultat: ušteda vremena, ostajanje u okviru budžeta i poboljšana komunikacija

Od kada koristi PlanRadar, za kreiranje izveštaja za upravljanje građevinskim projektom često mi je potrebno 2/3 manje vremena nego što je to bilo ranije.

Andrea Teichmeister , Od kada koristi PlanRadar, za kreiranje izveštaja za upravljanje građevinskim projektom često mi je potrebno 2/3 manje vremena nego što je to bilo ranije.

Pongratz koristi softver PlanRadar za ove zadatke:

Jednostavna dodela zadataka

Dodeljivanje zadataka izvođačima je efikasno, lako i jasno sa PlanRadar-om.

Learn more
Jednostavna dodela zadataka

Brzo kreiranje izveštaja samo jednim klikom

Pomoću šablona za izveštaje Pongratz štedi vreme i garantuje doslednost.

Saznajte više
Brzo kreiranje izveštaja samo jednim klikom

Logično upravljanje dokumentacijom

Sa PlanRadar-om imate lak pristup svim projektnim dokumentima na vašem mobilnom telefonu.

Saznajte više
Logično upravljanje dokumentacijom

Počnite u 4 lagana koraka.

1. Kreirajte nalog

2. Otpremite nacrte

3. Pozovite korisnike

4. Preuzmite aplikaciju