Customer Story

"Velkou výhodou v této fázi výběrového řízení je fakt, že používáme PlanRadar. Budeme ho používat i nadále, protože nám tento digitální nástroj pomáhá dosahovat obchodních úspěchů, především díky optimalizaci obchodních procesů a zvyšování efektivity práce v rámci projektů."

Marko Lokin,

asistent představenstva společnosti Kamgrad

Jak společnost Kamgrad dokázala s PlanRadarem zvýšit efektivitu práce

Efektivnější řízení závad na stavbě pomocí softwaru

Společnost Kamgrad, stavební veterán s více než 40letou praxí a 2 500 členy v týmu, byla postavena před výzvu: řídit souběžně několik rozsáhlých projektů v různých zemích. K tomu byla zapotřebí efektivní komunikace a dokumentace. Řešení přinesl PlanRadar.

Dnes se svými 20 licencemi k softwaru PlanRadar hravě zvládá úkoly v Laguna Park Resortu a dalších projektech. Už žádné trápení s ručním zpracováním; závady jsou zaznamenány okamžitě a kvalita se sleduje digitálně. Je to rychlejší a jednodušší a aktualizace v reálném čase vidí investoři, dodavatelé i stavbyvedoucí.

Výsledek? Efektivnější inspekce, rychlejší odstraňování závad a plynulejší týmová práce, přesně jak Marko Lokin, asistent představenstva ve společnosti Kamgrad, doufal.

Problém: zajistit a řídit stavební dokumentaci projektů a zkrátit dobu inspekcí

Marko Lokin, asistent představenstva společnosti Kamgrad, byl při výběru softwaru PlanRadar dobře obeznámen s úkoly, které musí společnost řešit. Vzhledem k velkému počtu projektů musí denně zvládnout obrovské množství projektové dokumentace a neustále probíhající komunikací mezi mnoha různými hráči zapojenými do projektu.

Odvedení práce na vysoké úrovni vyžaduje hodně úsilí, zdrojů a času. Alfou a omegou úspěchu ve stavebnictví je přehledná dokumentace a komunikace. Pokud nejsou události na staveništi řádně a přesně zaznamenány, pak nevyhnutelně vznikají konflikty, nedorozumění, problémy a projekt nabírá zpoždění. Takový přístup je pro společnost, jako je Kamgrad, prostě nepřijatelný.

Proto vrcholové manažery doporučení na PlanRadar zaujalo. Bylo potřeba optimalizovat procesy, zvýšit efektivitu projektových týmů, digitálně monitorovat všechny úlohy a závady, shromažďovat informace o stavu projektu a postupu prací na stavbě, vést dokumentaci a řídit stavební úlohy pomocí softwaru. A PlanRadar se ukázal jako nejvhodnější nástroj, který všechny tyto potřeby pokryje.

Řešení: Stavební gigant Kamgrad zajistil s podporou PlanRadaru včasné splnění úkolů

Padlo rozhodnutí, že společnost Kamgrad využije PlanRadar mimo jiné při výstavbě hotelového komplexu Laguna Park Resort v Poreči pro investora Plava Laguna. Vzhledem k obrovskému objemu prací společnosti Kamgrad bylo potřeba vhodné digitální řešení, vysvětluje Lokin: „Čím větší stavba, tím více je tam zádrhelů, takže dnes používáme PlanRadar neustále. Když někomu ukazujeme, jak PlanRadar funguje, všichni se s ním hned rychle naučí pracovat.“ Lokin potvrzuje, že právě PlanRadar jim na této komplikované stavbě velmi pomohl: „PlanRadar nám v Poreči pomohl kontrolovat kvalitu práce a zaznamenávat závady.

Výsledek: PlanRadar pomáhá urychlit inspekce a pohotově reagovat na závady

Dnes společnost Kamgrad řídí stavební práce pomocí aplikace PlanRadar a dělá to moderním, přesným, a hlavně rychlejším způsobem: „Dříve jsme vše dělali ručně, včetně dokumentace a monitorování závad, ale dnes je to s jednou společnou aplikací mnohem jednodušší a rychlejší. Rozhodnutí lze přijímat rychle – v reálném čase. Vše, co je třeba na stavbě upravit nebo vyměnit, se zobrazí v aplikaci.“

Lokin popisuje, jak PlanRadar společnosti Kamgrad pomáhá: „Aktivně aplikaci využívá asi dvacet technických specialistů. Od té doby, co jsme začali PlanRadar používat, se podařilo obecně zrychlit a zkvalitnit práci na stavbě a na projektech.“

„Všichni – investor, my jako generální dodavatel, stavbyvedoucí – vidí ve stejném okamžiku, jaké úkoly je třeba udělat, kde jsou ještě nedostatky, co je třeba předělat. Informace v reálném čase na jediné platformě se tak ke všem dostanou mnohem rychleji.“

„Velkou výhodou PlanRadaru je jeho schopnost sledovat případné chyby během realizace projektu a drobnosti, které v projektu vzniknou ve fázi projektování, lze během výstavby rychle odstranit,“ dodává Lokin.

Začněte zdarma Zarezervovat si ukázku

Kamgrad používá PlanRadar k následujícím činnostem:

Stavební dozor a inspekce

Stavební dozor a inspekce

Odborníci ve společnosti vytvářejí na místě pomocí PlanRadaru seznamy závad a reporty k dodržování předpisů a doplňují je informacemi ve formě poznámek, fotografií, videí a hlasových záznamů. Tyto informace se dostávají k majitelům nebo nájemcům v reálném čase.

Více informací
Kontrolní seznamy a sběr dat

Kontrolní seznamy a sběr dat

V PlanRadaru lze snadno a rychle provádět kontroly poruch a závad na místě a vytvářet komplexní zprávy na jedno kliknutí. Stačí stisknout tlačítko a odeslat je subdodavateli nebo vedoucímu projektu. Pomocí flexibilních funkcí šablon lze zprávy přizpůsobit podle interních standardů společnosti.

Více informací
Efektivní řízení stavebních úloh

Efektivní řízení stavebních úloh

Společnost Kamgrad sází při řízení stavebních úloh na PlanRadar: ve stavebním výkresu je úloha přesně lokalizována a obsahuje podrobné informace o tom, co přesně bylo zjištěno (jsou k ní přiloženy fotografie, videa) a co je třeba opravit. Všechny záznamy a dokumenty k úkolům a reporty jsou pro všechny účastníky projektu k dispozici na jednom místě.

Více informací

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci