Customer Story

"Veľkou výhodou v tejto fáze výberového konania je možnosť vyhlásiť, že používame PlanRadar. Budeme ho používať aj v budúcnosti, pretože ako digitálny nástroj nám dokáže pomôcť zlepšiť náš obchodný úspech, predovšetkým optimalizáciou obchodných procesov a zvýšením efektívnosti pracovnej sily v rámci projektov."

Marko Lokin,

asistent predstavenstva spoločnosti Kamgrad

Ako spoločnosť Kamgrad zlepšila efektivitu práce pomocou služby PlanRadar

Efektívnejšia správa a odstraňovanie závad na stavenisku pomocou softvérového riešenia

Spoločnosť Kamgrad, veterán s viac ako 40-ročnými skúsenosťami v stavebníctve a 2 500-členným tímom, čelil veľkej výzve: riadiť viacero komplexných projektov v rôznych krajinách. Potrebovali efektívnu komunikáciu a dokumentáciu. Ich riešením bol systém PlanRadar.

Dnes využívajú 20 licencii systému a poľahky žonglujú s úlohami v turistickom stredisku Laguna Park a ďalších projektoch. Už žiadne trápenie s ručnou prácou: chyby sa zaznamenávajú rýchlo a kvalita sa monitoruje digitálne. Je to rýchlejšie a jednoduchšie, s aktualizáciami v reálnom čase pre investorov, dodávateľov a nadriadených.

Výsledok? Rýchlejšie kontroly, rýchlejšie odstraňovanie chýb a plynulejšia tímová práca, presne ako dúfal Marko Lokin, asistent predstavenstva spoločnosti Kamgrad.

Problém: zabezpečiť a kontrolovať stavebnú dokumentáciu projektov a skrátiť čas potrebný na kontrolu.

Marko Lokin, asistent predstavenstva spoločnosti Kamgrad, je dobre oboznámený s úlohami, ktoré spoločnosť Kamgrad potrebovala vyriešiť, keď si vyberala softvér od spoločnosti PlanRadar. Vzhľadom na veľký počet projektov, ktoré spoločnosť riadi, sa denne stretáva s obrovským množstvom projektovej dokumentácie a súbežnou komunikáciou medzi  rôznymi členmi projektových tímov.

Vykonávanie práce na vysokej úrovni si vyžaduje veľa úsilia, zdrojov a času. Prehľadná dokumentácia a komunikácia v stavebnom odvetví je alfou a omegou úspechu. Ak sa udalosti na stavenisku nezaznamenávajú správne a presne, nevyhnutne vznikajú konflikty, nedorozumenia, problémy a meškania projektu. Takýto prístup je pre spoločnosť ako Kamgrad jednoducho neakceptovateľný.

Preto keď bolo riešenie v podobe služby PlanRadar odporučené vrcholovému manažmentu, okamžite ich zaujalo. Bolo potrebné optimalizovať činnosť, zvýšiť efektívnosť projektových tímov, digitálne monitorovať všetky úlohy a závady, zhromažďovať informácie o stave projektu a priebehu prác na stavbe, viesť dokumentáciu a riadiť úlohy pomocou softvéru. Ukázalo sa, že PlanRadar je ten najvhodnejší nástroj, ktorý dokáže s prehľadom pokryť všetky tieto potreby.

Riešenie: Stavebný gigant Kamgrad vo vzájomnej spolupráci so spoločnosťou PlanRadar zabezpečil včasné splnenie úloh

Bolo prijaté rozhodnutie, že spoločnosť Kamgrad využije PlanRadar okrem iných projektov aj pri výstavbe hotelového komplexu Laguna Park Resort v Poreči pre investora Plava Laguna. Lokin vysvetlil, že pôsobivý objem práce spoločnosti Kamgrad naznačuje potrebu vhodného digitálneho riešenia: „Čím väčšie stavenisko, tým viac problémov, takže dnes používame PlanRadar neustále. Keď niekomu prvýkrát ukážeme, ako PlanRadar funguje, každý sa s ním vždy rýchlo naučí pracovať.“ Lokin tvrdí, že na tejto komplikovanej stavbe im najviac pomohol práve PlanRadar: „PlanRadar nám v Poreči pomohol kontrolovať kvalitu práce a zaznamenávať závady.“

 

Výsledok: PlanRadar pomáha urýchliť kontroly a pohotovo reagovať na chyby.

Dnes Kamgrad riadi stavebné práce pomocou služby PlanRadar a robí to moderným, presným a predovšetkým rýchlejším spôsobom: „Predtým sme všetko robili ručne, vrátane dokumentovania a monitorovania závad, ale dnes je to oveľa jednoduchšie a rýchlejšie pomocou jedinej aplikácie. Rozhodnutia možno prijímať rýchlo a v reálnom čase. Všetko, čo je potrebné na stavenisku zmeniť alebo vymeniť, sa prehľadne a okamžite zobrazí v aplikácii.“

Lokin opisuje, ako PlanRadar pomáha spoločnosti Kamgrad: „Aktívne ho využíva približne dvadsať technických špecialistov. Odkedy sme začali používať PlanRadar, dokázali sme zrýchliť a skvalitniť našu prácu na stavbe a na projektoch všeobecne.“

„Všetci vidia všetko naraz – investor, my ako generálny dodávateľ, aj stavbyvedúci v teréne. Každý vidí aké úlohy je potrebné vykonať, aké sú nedostatky a čo je potrebné zmeniť. Takto sa informácie v reálnom čase na jednej platforme dostanú ku všetkým oveľa rýchlejšie.“

„Veľkou výhodou systému PlanRadar je jeho schopnosť sledovať možné chyby počas realizácie prác a nuansy, ktoré sa v projekte vyskytnú vo fáze návrhu, sa dajú okamžite odstrániť počas výstavby,“ uviedol Lokin.

Vyskúšajte zdarma Zarezervujte si ukážku

Spoločnosť Kamgrad používa PlanRadar na tieto úlohy:

Stavebný dozor a inšpekcie

Stavebný dozor a inšpekcie

Špecialisti spoločnosti PlanRadar vytvárajú na mieste zoznamy závad a reporty o plnení požiadaviek, ktoré dopĺňajú o informácie vo forme poznámok, fotografií, videí a hlasových záznamov. Tieto informácie dostávajú majitelia alebo nájomcovia v reálnom čase.

Zistite viac
Kontrolné zoznamy a zber údajov

Kontrolné zoznamy a zber údajov

Pomocou aplikácie PlanRadar je možné rýchlo a jednoducho vykonávať kontroly porúch a závad na mieste a vytvárať plnohodnotné správy jedným kliknutím, stlačením tlačidla a ich odoslaním subdodávateľovi alebo vedúcemu projektu. Reporty je možné prispôsobiť podľa interných štandardov spoločnosti pomocou flexibilných funkcií šablón.

Zistite viac
Efektívna správa úloh

Efektívna správa úloh

Spoločnosť Kamgrad sa pri správe úloh spolieha na služby PlanRadar: pomocou plánu lokality sa úloha presne lokalizuje s uvedením toho, čo presne sa zistilo (priložia sa fotografie, či videá) a čo je potrebné opraviť. Všetky záznamy a dokumenty k úlohám, ako aj reporty sú dostupné na jednom mieste pre všetkých účastníkov projektu.

Zistite viac

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu