Blog Post

Nové technologie ve stavebnictví v roce 2023

03.03.2023 | 17 minuty čtení

Informační technologie ve stavebnictví: co přinesou

Ve stavebnictví jsou už dnes velmi žádané desítky různých technicky vyspělých high-tech řešení. V tomto přehledu se zaměřujeme na nejpokročilejší a nejužitečnější IT technologie a inovativní materiály ve stavebnictví, které každým rokem stále více pronikají do stavebního odvětví a naplňují ty nejodvážnější představy o budoucnosti.

Atributy stavebního sektoru

Stavebnictví bývá často kritizováno pro nadměrný konzervatismus, standardizaci a byrokratické zpracovávání dokumentace. Ovšem implementovat stavební inovace není snadné. Musí být splněny především požadavky na bezpečnost; každá technologie by měla mít normativní základ, standardizaci a návratnost investice: finální náklady spojené s implementací nové stavební technologie by měly být adekvátní a do budoucna by měla výrazně snížit provozní náklady. U každé technologie je zapotřebí řádný, dobře promyšlený design a práce projektového týmu, pravidelné kontroly kvality a proškolení zaměstnanců.

Hlavní výhody technologií

Růst měst a jejich populace, nové formy komunikace v oblasti VELKÝCH DAT (big data), růst ekonomiky a blahobytu – to vše způsobilo, že i stavební průmysl musel konečně začít aktivně integrovat trendy ve stavebních technologiích. U stavebních projektů tak sledujeme aktivní propagaci a častější využívání nejnovějších stavebních technologií.

Rychlost technologického vývoje dnes vede k digitalizaci stavebnictví ve velkém měřítku. Využití stavebních IT technologií je již dnes oblastí, kde lze získat konkurenční výhodu. Nové trendy ve stavebnictví usnadňují stavební procesy a zvyšují ziskovost – a pomáhají získávat projektové zakázky.

Inovace přinášejí ekonomické výhody, zvyšují konkurenceschopnost konkrétní stavební společnosti a v konečném důsledku pomáhají maximálně efektivně plnit požadavky zákazníků.

Populární moderní stavební technologie

1. BIM

Obr. BIM technologie ve stavební aplikaci PlanRadar

Informační modelování budov (BIM – Building Information Modelling) je již několik let horkým tématem v oblasti moderních projektantských a konstrukčních technologií. Nabízí nejen virtuální modelování budov, ale také komplexní digitální reprezentaci fyzických a funkčních charakteristik objektu. BIM bere v potaz nejen konstrukční fázi, ale také případná zařízení, správu a provoz budovy, potenciální opravy nebo demolice, tedy celý životní cyklus objektu v komplexním detailu. Všechny komponenty a nuance návrhu, které jsou pro objekt relevantní, jsou zachyceny a zohledněny v jediném projektu. Pokud dojde k odstranění či nahrazení nějakého prvku či doplňku, celý model se přepočítá s touto korekcí.

Díky funkcím BIM mohou odborní projektanti na virtuálním modelu objektu:

 • vidět všechny problémy, nesrovnalosti a konflikty,
 • otestovat subjektivní přínosy zařízení,
 • dělat úpravy,
 • vypočítat odhad,
 • kontrolovat pracovní proces,
 • předvídat rizika budoucí výstavby,
 • kalkulovat zdroje.

BIM technologie snižuje:

 • materiální náklady;
 • chyby v projektu;
 • nedodržené termíny.

Kompletní arzenál digitálních dat o objektu, výstavbě nebo správě budovy můžete získat s pomocí mobilního zařízení. Pak jste schopni provádět řádnou kvalitu kontroly ve všech fázích, například prostřednictvím různých funkcí aplikace PlanRadar. Tento druh řešení velmi zjednodušuje řízení a kontrolu stavebních procesů a přináší optimální výsledky.

V Rusku používá BIM pouze 5–7 % společností (převážně ve velkoměstech a velkých společnostech) a další stavební inovace jsou v této zemi ještě vzácnější. V USA využívá BIM projektování k úspoře nákladů přibližně 72 % stavebních firem. Ve Velké Británii musí od roku 2016 všechny rozpočtové stavební projekty využívat BIM úrovně 2. Ve Francii zahrnula národní vláda od roku 2017 BIM do sektoru bydlení pro půl milionů domovů. Ve Španělsku jsou BIM technologie povinné od roku 2019 v projektech infrastruktury. Německo zavedlo využívání BIM ve všech projektech infrastruktury od roku 2020. Země Beneluxu mají také vysokou míru využití této technologie.

2. Cloudové služby a mobilní technologie

 

Obr. Moderní stavebnictví – cloudové služby na různých mobilních zařízeních

Pro maximálně efektivní využití BIM modelů jsou zapotřebí cloudové služby pro výměnu dat a přístup k informacím v reálném čase. Cloud může obsahovat širokou škálu segmentovaných informací a nástrojů: od nástrojů pro architekty až po systémy pro řízení projektů, které jsou k dispozici všem účastníkům projektu kdykoli z vlastního mobilního zařízení. To umožňuje vysokou míru spolupráce.

Přínosy cloudových služeb:

 • vysoká mobilita – všechny informace jsou přístupné z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu;
 • množství informací uložených v cloudu je neomezené, stejně tak výpočetní síla serverů, kde jsou data uložena;
 • škálování v souladu s potřebami stavebního projektu – flexibilní přizpůsobení potřebám, žádné zbytečné náklady;
 • dostupné služby – budování vlastní IT infrastruktury je mnohem nákladnější než využití poskytovatele cloudové služby;
 • okamžitý přístup k informacím všech účastníků projektu pro celý tým;
 • zjednodušení komunikace a spolupráce v reálném čase;
 • možnost řídit více stavebních projektů bez ztráty kontroly nad kvalitou – cloud pomáhá v synchronizaci;
 • schopnost snižovat náklady velkých kanceláří – hosting na serverech třetí strany, není potřeba provozovat vlastní;
 • maximální ochrana dat.

3. Umělá inteligence

 

 

Obr. Nová stavební technologie – umělá inteligence a strojové učení

Odkaz na zdroj obrázku: https://www.constructionexec.com/article/five-construction-machinery-innovations-that-impact-roi

Umělá inteligence (AI – Artificial Intelligence) je druhem technologie, který napodobuje lidské kognitivní funkce: řešení úkolů a problémů, rozeznávání obrazu, objektů a učení. Existuje speciální oblast AI – strojové učení (ML – machine learning), která se zakládá na sběru a analýze statistických údajů.

Nové technologie ve stavebnictví nemohou fungovat bez strojového učení a AI. Ve skutečnosti je to neviditelný asistent, který při hledání problémů analyzuje terabajty dat. To může spočívat v rutinním vyfiltrování zbytečných informací nebo naopak ve vyhledávání konkrétních dat. Využití umělé inteligence se projevuje v těchto oblastech:

 1. Prediktivní analytika:
 • předvídání bezpečností hrozby na základě minulých dat;
 • rozpoznávání důležitých událostí a trendů na stavbě;
 • monitorování počtu lidí na místě a faktorů, jako je nošení osobních ochranných prostředků.

2.Plánování a projektová fáze:

 • sesbíraná a modelovaná data pomáhají předcházet překračování rozpočtu;
 • monitorování a zmírňování rizik, vytyčení priorit.
 • 3.Robotické mechanismy, automatizace procesů:
 • provádění rutinních, jednoduchých, ale časově náročných operací na staveništi, náhrada lidské práce;
 • optimalizace práce, která vyžaduje vysokou produktivitu.
 1. Internet věcí

Tato technologie je úzce spjata s cloudovými systémy a AI, protože internet věcí (IoT – Internet of Things) není bez analytiky a algoritmů pro sběr dat příliš efektivní. Ve stavebnictví pomáhá IoT řešit celou řadu problémů. S mnoha různými senzory na staveništi je řízení projektů stále efektivnější a stavební proces se stává stále bezpečnější a optimalizovanější.

Odborníci předpovídají, že do roku 2024 dosáhne podíl IoT na stavebním trhu 16,8 miliard dolarů. Jaké jsou přínosy této technologie?

 • Vyšší produktivita

Společnosti často řeší více projektů najednou na různých místech a je potřeba je všechny neustále monitorovat, aby byly dodrženy termíny. Senzory shromažďují data na stavbě, následně jsou zpracovány softwarem a dodavatel získává kompletní obrázek o situaci na stavbě. Tato technologie pomáhá řídit velké projekty, protože snižuje čas a náklady spojené s plněním stavebních úloh.

·       Bezpečnost

I na moderní stavbě jsou stále problémem nehody a úmrtí. IoT může významně snížit rizika a předcházet zranění.

Senzory na oblečení stavebních dělníků, na stavbě a připojené ke stavebním materiálům sledují pohyb lidí v dané oblasti, přítomnost nebezpečných látek ve vzduchu, narušení zásob, mimořádné události a mnoho dalšího. Senzory na stavebních materiálech nebo ve skladovacích zařízeních také slouží jako prevence krádeží.

·       Řízení zdrojů

IoT také optimalizuje náklady na údržbu zařízení a zásobování. Inteligentní senzory pomáhají sledovat spotřebu elektřiny, vody nebo paliva a tyto nákladové položky optimalizovat. Data jsou shromažďována automaticky a zpracována do přehledu, kdy je potřeba provést preventivní údržbu, výměnu nebo opravy.

Z nedávné studie institutu McKinsey Global Institute posuzující dopad internetu věcí (IoT) na stavebnictví a těžební průmysl vyplynulo, že majitelé společností by mohli ušetřit využíváním IoT až 160 miliard dolarů. Potenciál internetu věcí se bude ve stavebnictví nejvíce ukazovat v nadcházejících letech s tím, jak bude postupovat digitalizace stavebnictví.

 

 1. Virtuální a rozšířená realita

Obr. Virtuální realita – budoucnost stavebnictví

Odkaz na zdroj obrázku: https://www.khl.com/international-construction/virtual-and-augmented-reality-the-realities-of-modern-construction/142216.article

Mezi nejnovějšími stavebními technologiemi stojí za pozornost především jedna – virtuální realita (VR). Vytváří „reálný“ svět v digitálním prostředí, pomocí fotografií, renderingu a širokoúhlého 360° videa. Tato technologie nás dokáže provést realistickým digitálním prostředím a umožňuje interakci s objekty v reálném čase. Rozšířená realita zahrnuje oddělené digitální prvky navrstvené do reálného prostředí, což dotváří finální model.

Virtuální realita dodává virtuálnímu objektu celistvost a s pomocí fyzických informací dokáže ty digitální „oživit“. Virtuální realita má mnohem větší měřítko, což výsledné vícerozměrné modely jen umocňuje. Je to unikátní zkušenost „z první ruky“, která umožňuje profesionálnější řešení a odborné posouzení. Obecně vzato přináší do výstavby infrastruktury skutečnou transformaci.

Přínosy této technologie:

 • testuje životaschopnost nových návrhů;
 • sleduje pokrok;
 • odhalí problémy v rané fázi výstavby;
 • praktický nástroj v oblasti zkoumání komplexních struktur.
 1. Robotizace a exoskelety

Navzdory maximální snaze o nahrazení lidské práce, ruční práce ve stavebnictví stále převažuje a často je jedinou cestou k produktivitě. Stavba je bohužel velmi mobilní a proměnlivé prostředí, kde roboti bez fantastické AI nemají místo, protože fungují podle zadaného algoritmu. I ve stavebnictví ovšem postupně nacházejí uplatnění chytrá řešení, zejména využití dronů. Tato technologie má přitom v realitách a obchodu mnohem více možností využití než pouze pro letecké fotografie objektů.

Využití dronů:

 • kontrola bezpečnosti: monitorování stavenišť kamerami a identifikování nebezpečných oblastí. Tím odpadá potřeba osobní kontroly na stavbě, manažeři mohou okamžitě vysílat lidi případné problémy řešit;
 • drony jsou schopny doručit stavební materiál na místo, což snižuje počet potřebných vozidel;
 • zvyšují rychlost a kvalitu rutinních prací;
 • drony lze využít k demolici stavebních prvků na konci projektu. I když je to pomalejší řešení, je určitě levnější a bezpečnější;
 • bezpečnostní drony – krádeže jsou ve stavebnictví všudypřítomné a roboti zde mohou pomoci snížit náklady.

Robotické exoskelety mohou rovněž urychlit práci a zvýšit produktivitu na staveništi. Osoba v takovém „obleku“ mám mnohem větší sílu a práce je přitom mnohem bezpečnější.

 

 1. 3D modelování

Obr. Velkým trendem ve stavebnictví je 3D tisk

Odkaz na zdroj obrázku: https://do.nn.ru/advert/categories/building_construction/equipment/building/?id=1895881601

Tato technologie se ve stavebnictví používá už dlouhá léta, ale až v posledních letech zaznamenáváme její masivnější rozšíření.

Odhaduje se, že hodnota trhu s 3D tiskem betonových prvků ve stavebnictví vyšplhá do roku 2024 až na 58 milionů dolarů.

Tento růst je stimulován zvýšenou poptávkou po 3D tisku ve stavebnictví v důsledku vyšší produktivity a možnosti snadno vytisknout konstrukce různé složitosti. Možnost mít přímo na stavbě hotové stavební bloky (stěny, desky) či jiné komponenty snižuje nejen náklady na výrobu, ale také náklady na logistiku a personál. Díky extruzní technologii v 3D modelování je možné vyrábět prvky z nejrůznějších materiálů – betonu, geopolymerů, cementu, sádrokartonu a jílu.

Výhody 3D tisku:

 • rychlost,
 • přesnost (minimální chybovost),
 • rozmanitost designů,
 • vysoký výkon,
 • úspora dalších nákladů na přepravu a personálních nákladů,
 • ekologičnost.

Budoucnost 3D tisku betonových prvků je zářivá. Již dnes existují udržitelná a škálovatelná řešení pro 3D modelování různých betonových objektů (BAM, centrum pro 3D tisk betonových strukturních prvků v Nizozemí). V Rusku vyvinula společnost Apis Cor. se sídlem v Irkutsku v roce 2017 speciální 3D tiskárnu, na které vytiskla celý dům. Výhodou této ruské 3D tiskárny je to, že dokáže vytisknout dům polárně, bez pojezdu jako jiné 3D tiskárny, pro přesnou práci tak nejsou zapotřebí rovné povrchy. Kromě toho připravuje sama specifikace materiálového mixu.

 1. Velká data

 

Obr. Velká data jsou v moderním stavebnictví žádanou technologií.

Odkaz na zdroj obrázku: https://www.wirtgen-group.com/de-de/news-und-media/wirtgen-group/big-data/

Spolu s dalšími pokročilými technologiemi mohou být důležitou součástí procesu optimalizace ve stavebnictví. Velké soubory dat a roztříštěné informace lze strukturovat a analyzovat, odhalit vzorce a fakta, která mohou posloužit v celé řadě úkolů a snížit náklady, předvídat riziko či efektivitu určitých projektů. Velká data se neomezují na fakta, data a informace shromážděné jednotlivci, ale mohou zahrnovat informace získané z různých senzorů, systémů a programů – a spolu s umělou inteligencí (AI), strojovým učením (ML) a internetem věcí (IoT) se tato data mohou stát významným nástrojem pro řízení projektu. Díky využití velkých dat je možné identifikovat povětrnostní vzorce nebo jiné podmínky na navrhovaném staveništi a vypočítat na jejich základě nejvhodnější dobu pro zahájení výstavby a předpovídat hladký průběh projektu. Analýza datového souboru odhalí důležité prediktivní závěry o proveditelnosti určitých úkolů a může snížit náklady pomocí optimalizace nebo nahrazení původního plánu výstavby.

9. Digitální dvojčata

 

Obr. Nové technologie ve stavebnictví: digitální dvojčata

Odkaz na zdroj obrázku: https://www.cadmatic.com/ru/resources/blog/digital-model,-digital-shadow,-or-digital-twin-%E2%80%93-what-is-at-the-core-of-data-driven-shipbuilding/

Přesné virtuální kopie fyzických objektů – budov i celých měst. Tato technologie jde ruku v ruce s BIM, minimálně obsahuje stejné prvky. Nicméně hlavní rozdíl spočívá v tom, že digitální dvojčata simulují interakci osoby s prostředním a objektem. Virtuální dvojče fyzikálního objektu dává informaci o aktuálním stavu vytvořeného ekosystému, infrastruktuře a o tom, jak působí na uživatele.

Počítačový model integruje informace do jednoho prostředí, které je všem přístupné. BIM model je obecně statický, zatímco dynamické digitální dvojče se v průběhu času mění. Dvojčata představují příležitost otestovat si pomocí simulace různé scénáře a hrozby – dopad přírodních katastrof, různé mimořádné události – požáry nebo zhroucení některého prvku. Na základě BIM modelu si může digitální dvojče informaci „osahat na živo“ tím, že integruje různé bloky informací. Jednou z jeho nejvýznamnějších funkcí je schopnost predikce. Možné problémy nebo naopak přesné porozumění tomu, zda objekt bude schopen vydržet očekávanou zátěž – tyto informace pomohou stavebníkům předejít překročení rozpočtu a optimalizovat procesy a učinit případné úpravy v rané fázi.

10. Blockchainová technologie

 

 

Obr. Blockchainová technologie ve službách stavebnictví

Odkaz na zdroj obrázku: https://iqdecision.com/blokchejn-i-smart-kontrakty-mogut-stat-resheniem-nerazreshimoj-do-jetogo-problemy-v-stroitelstve/

Ve stavebnictví lze blockchain implementovat ve formě chytrých smluv, které vystupují jako „správce“ pro všechny smluvní strany: digitální protokol chytré smlouvy je zaveden na blockchainové síti.

Blockchainová technologie se původně používala pro transakce v krypto měně, ale její záruku bezpečnosti a transparentnosti lze efektivně uplatnit i v multilaterálním procesu, jakým je stavebnictví. Je užitečná, protože nezahrnuje zprostředkovatele jako standardní databáze: informace se vyměňují mezi koncovými uživateli (komunitní systémy slouží samy jako servery propojené po internetu) – bez centrálního počítače.

Blockchain je digitální informace uložená ve veřejné transakční databázi (block), která je řízena peer-to-peer počítačovými systémy nebo ověřená sítí počítačů (chain-chain).

Každé zařízení v řetězci obsahuje různé typy informací, například doklad o bankovní finanční transakci, smlouvu, doklad o vlastnictví nebo autentifikaci. Bezpečnost blockchainových dat je řízena všemi účastníky v řetězci, každý nese odpovědnost za ochranu informací digitálním podpisem. To zajišťuje rychlou a bezpečnou výměnu informací, bez účasti třetích stran, například banky. Hlavní výhodou blockchainu je decentralizace operací, kdy je odpovědnost a záruka přenesena na strany zapojené do řetězce.

Chytrá smlouva je typ digitálního protokolu zavedeného v blockchainové síti za účelem splnění smluvních podmínek. Jak známo, do stavebního procesu bývá zapojeno vícero společností, subdodavatelů a dodavatelů. Všechna projektová data jsou uložena na jednom centrálním místě a s jejich pomocí je možné sledovat a řídit stavbu, ale s pomocí blockchainové technologie lze projektová data sledovat a zpracovávat efektivněji v reálném čase – a bez zapojení třetích stran. Vnáší transparentnost a otevřenost do procesu výstavby a usnadňuje průběh projektu. Navíc napomáhá spolupráci a usnadňuje včasné rozhodování, minimalizuje rizika a předchází konfliktům.

Blockchainová platforma zjednoduší například tyto procesy:

 • platby,
 • provádění transakcí,
 • inspekci budov/zařízení,
 • transparentnost a bezpečnost procesů,
 • řešení sporů.

Blockchain obecně snižuje fragmentaci procesu, pomáhá manažerům udržovat si přehled o všech fázích projektu a lépe alokovat zdroj.

Je to technologie, které jednoznačně dokáže konkurovat dnešním cloudovým řešením na bázi SaaS.

Nové materiály budov a technologie v moderním stavebnictví

Budovy se staví rychleji než kdy dříve v důsledku kombinace pokročilých technologií a moderních materiálů. Inovace ve stavebnictví, jako jsou 3D tištěné panely, permanentní bednění pro lití betonu, pohyblivé modulární techniky a skeletové konstrukce, jsou už na trhu dobře známy – tyto nové stavební technologie již našly v moderním stavebnictví poměrně široké využití. Ovšem v poslední dekádě se stále více sází na nové energeticky úsporné technologie.

Na trhu jsou již high-tech materiály se samoobnovovacími vlastnostmi schopné akumulovat teplo. Krom toho existují speciální materiály, díky nimž jsou budovy schopné filtrovat smog z městského vzduchu? Moderní materiály budov nabízí úžasné alternativy využívající nejnovější technologie a na trhu působí mnoho start-upů, které se věnují výrobě pokročilých stavebních materiálů, jež řeší nejrůznější problémy ve stavebnictví.

V další části najdete přehled nejslibnějších a nejoblíbenějších materiálů budoucnosti, z nichž mnohé už se v praxi používají dnes.

 1. Dřevo

Obr. Nové trendy ve stavebnictví – technologie dřevěných rámů bez hřebíků

Dřevo je jedním z nejekologičtějších materiálů, který nyní díky technologii nabývá dalších vlastností, co se týče pevnosti a odolnosti, aniž by ztratilo na svém ekologickém standardu.

Ve stavebnictví je při stavbě domů ze dřeva široce uznávaná skandinávská metoda dřevěných rámů. Možná jste slyšeli o podobné ruské technologii, která umožňuje stavbu dřevěných kopulovitých domů bez použití hřebíků. Tíhu stavby drží spoje se speciálním zámkem. Sestavení kupole za využití této technologie je podobné jako stavění Lega.

Odkaz na zdroj obrázku: https://market.sakh.com/2123860.html?info

Rakouský systém Naturi rovněž používá dřevo. U této metody jsou trámy vrstveny vertikálně. To řeší problém smršťování, tepelnou izolaci a konstrukční spolehlivost.

Ruská společnost TWIN BEAM si vzala jako základ myšlenku kompozitního nosníku z Naturi a navrhla své vlastní řešení – vícevrstvý nosník, který nabízí různé tloušťky stěny, dobrou zvukovou a tepelnou izolaci a žádné smršťování. Jako alternativa k řešení problému s izolací budovy a ekologičností se rovněž používají duté dřevěné komponenty.

Obr. Technologie CLT technology pro dřevěné budovy

Odkaz na zdroj obrázku: https://www.proektant.ru/articles/stroitelstvo/283779.html

V moderním stavitelství se rovněž používá metoda CLT, která je založená na křížovém skládání a lepení vrstev dřevěných panelů v různých směrech pod tlakem. Jedná se o novou technologii pro výstavbu výškových staveb. Například v Londýně se nachází devítipatrová budova vysoká 30 metrů, která byla postavena z pětivrstvých dřevěných panelů.

2. Beton

Mnohé současné technologie využívají beton.

Kanadská společnost Canadian CarbonCure Technologies ovšem vymyslela způsob, jak využít škodlivé emise CO2 z velkých továren vyrábějících betonové tvárnice, a to navázáním oxidu uhličitého do procesu. Beton vyrobený tímto způsobem je mnohem ekologičtější: absorpce oxidu uhličitého je u eko-betonu ideálním požadavkem.

 

Samoléčebný beton

Obr. Moderní materiály a technologie: samoléčebný beton

Odkaz na zdroj obrázku: https://www.proektant.ru/articles/stroitelstvo/283779.html

Beton je sám o sobě křehkým materiálem. Jakmile byl však do receptury přidán speciální minerál (perleť), který lasturám dodává pružnost, získal beton stejné vlastnosti, a navíc je lehčí a je mnohem pružnější. Tyto vlastnosti jsou ideální pro budovy v seismických oblastech.

Ohebný beton

Další novou variantou betonu vyvíjejí vědci na University of Swinburne. Jejich technologie výroby ohebného betonu spočívá v přidání polétavého popílku, běžného průmyslového odpadního produktu. Díky tomuto kompozitnímu polymeru ve složení betonu má nový materiál úžasnou pevnost a pružnost (je až 400krát pružnější než běžný beton). Výroba tohoto typu betonu je také šetrná k životnímu prostředí.

 1. Cihla

Nejznámější současný vývoj jsou 3D tištěné cihly Cool Bricks – materiál s vlastním chladicím systémem. Díky porozitě cihel může vzduch proudit póry. Ty jsou saturovány vlhkostí, jež se vypařuje a ochlazuje budovu. Cihly lze snadno napustit vodou – stačí stěnu postříkat vodou. Tyto materiály se energeticky vyplatí v teplejších zemích.

Nové stavební materiály: chytré cihly potažené polymerem PEDOT

Odkaz na zdroj obrázku: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/5983-goroda-budushego-napechatayut-na-3d-printere

Nedávno byla vyvinuta cihla, která dokáže být zdrojem světla. Tyto chytré cihly potažené polymerem PEDOT mohou samy o sobě sloužit jako zdroj energie a lze je využít k nouzovému osvětlení.

Shrnutí – budoucnost stavebnictví

Je zřejmé, že i nadále bude ve stavebnictví pokračovat rozsáhlá digitalizace a implementace technologií BIM. V konkurenčním stavebním průmyslu musí být prioritou efektivita, snížení doby výstavby a nákladů. Stavební odvětví se stává chytrým, a to nejen díky počítačovému konstruování, ale také díky procesu tvorby objektů, využití robotů, 3D tisku, senzorů, chytrých materiálů a technologií. A v neposlední řadě – nové technologie se rozhodně projeví na zisku stavebních společností, protože jsou zaměřeny na optimalizaci všech fází projektu, od projektování až po provoz.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci