Blog Post

Vývoj cen stavebních materiálů v roce 2023

14.02.2023 | 6 minuty čtení

Stavebnictví se v posledních letech potýká s velkými problémy, jedním z nich je velký nárůst cen stavebních materiálů. Důvodem je částečně válka na Ukrajině a vyšší náklady na energie, které způsobily prudký nárůst cen komodit. V této situaci je tedy zásadní odpověď na otázky typu: Kdy začnou klesat ceny surovin? Budou nadále růst, nebo naopak dojde ke krátkodobému vyrovnání?

V tomto článku bychom se chtěli tomuto tématu věnovat trochu hlouběji, zaměříme se na příčiny a zejména prognózy odborníků ohledně růstu nákladů ve stavebnictví.

  • Které faktory tuto situaci způsobily?
  • Jaký dopad to má na činnost stavebních profesí?
  • Jaké typy materiálů byly nejvíce postiženy?
  • Jaké jsou vyhlídky po zdražení materiálů?
  • Kdy dojde k poklesu cen stavebních materiálů?
  • Co můžeme udělat pro zmírnění dopadu?

Faktory, které tuto situaci způsobily

Na konci roku 2021 se objem bytové výstavby podle agentury ACR a jejího indexu přímých stavebních nákladů zvýšil o 23,5 %. K tomu je třeba připočíst skutečnost, že hned na začátku roku 2022 zatížila ruská invaze na Ukrajinu přímé náklady ve stavebnictví. Tento konflikt se výrazně podepsal na cenách některých surovin, jako je hliník nebo jíly.

 Kromě toho mají na ceny stavebních prací zásadní vliv rostoucí náklady v energetice, což má dopad na celkovou cenu stavby domu.


Asimismo, la subida de los costes en el sector energético ha tenido una gran influencia en los precios de la construcción, lo que repercute en el precio de la construcción de una casa.

Po vypuknutí války na Ukrajině dosáhla cena hliníku a oceli historického maxima. Podobně tak tomu bylo u mědi a olova, i když tam se již cena srovnala. Za dřevo se platí již třikrát méně než bezprostředně po invazi.

V květnu byly ceny stavebních materiálů o 38 % vyšší než v roce 2020. Společnost CBRE se však domnívá, že protiváha v podobě inflačního napětí trh uklidní.

Nebytová výstavba zaznamenala průměrný nárůst o 23 až 28 % ve srovnání s obdobím před pandemií. Nedostatek materiálů navíc enormně ovlivnil termíny výstavby, které se zpožďují o dva až tři měsíce. U zkoumaných staveb došlo k navýšení rozpočtů na pokrytí nepředvídaného nárůstu cen surovin. Stejně tak se zkrátila platnost nabídek z šesti měsíců na pouhých 10 nebo 15 dní. Další postiženou oblastí jsou termíny realizace a rozpočty, které jsou překračovány o 10 až 25 %.

Dopad na činnost stavebních profesí

Odborné profese ve stavebnictví mají velké potíže dodržet stanovené termíny a garantovat ceny dohodnuté se zákazníky.

Dodavatelé již nejsou schopni plnit harmonogram dodávek, a tak jsou dodací lhůty nejisté, čímž trpí dokončování prací. Některé stavební projekty musí být na čas přerušeny a jiné nabírají skluz.

K rostoucím nákladům na stavební materiály se přidává krize v zásobování. Vyčerpání zásob se stalo běžnou záležitostí, což pracovníky ve stavebnictví nutí nabízet svým zákazníkům jiné než dohodnuté materiály a pracovat s těmito novými a neozkoušenými produkty.

Kromě toho jsou společnosti nuceny se adaptovat i tak, že reorganizují své týmy a hledají jiné dodavatele mimo okruh svých obvyklých partnerů, aby diverzifikovaly zdroje dodávek.

Aby omezily pokles marží u stavebních projektů, jsou někdy nuceny zvýšit původně avizované sazby, a to u klientů z veřejné i soukromé sféry. Pokud se překročení nákladů nepromítne do jejich faktur, může dojít k oslabení podnikání ve stavebním sektoru nebo dokonce k tomu, že budou stavební podniky nuceny svou činnost ukončit.

Nejvíce postižené materiály

Podle portálu lesouvrages.com a dalších zdrojů se zdražení týká především těchto materiálů: dřevo a bednění, ocel, hliník, železo, asfalt, PVC, zasklení, omítky, výmalba, lepidla, pojiva, obklady a pískovec.

Zvýšení cen se týká všech druhů prací: konstrukčních prací, údržby, výstavby novostaveb, klimatizací, tesařských prací, renovací a energetických renovací.

Kromě materiálu, jehož pořízení tvoří přibližně 30 % nákladů stavebních firem, má na celkové náklady na práci vliv také zvýšení nákladů na elektřinu a pohonné hmoty.

Vyhlídky po zdražení materiálů

Pracovníci ve stavebnictví se museli krizi přizpůsobit. Především museli upravit své cenové nabídky – platnost cen je mnohem kratší než dříve. Některé nabídky jsou platné pouze do konce aktuálního týdne.

Mnozí museli v reakci na kolísavost cen přidat do smluv zvláštní ustanovení o poplatcích a revizích rezervací nebo upravit periodicitu revizí.

Některé společnosti se snaží nakupovat materiály hned, jakmile jsou uvedeny na trh, aby je měly v případě potřeby na skladě a chránily se před inflací nákladů, ale k tomu potřebují mít dostatek hotovosti a skladovacích prostor. Nicméně v prvním čtvrtletí roku 2022 hlásilo 40 % společností nižší ziskovost a o 20 % nižší cashflow.

Doporučení: Výzvy a prognózy pro stavebnictví v roce 2023

Očekávaný pokles cen stavebních materiálů

K nárůstu cen stavebních materiálů v roce 2022 v důsledku pandemie se přidal nemalý nárůst způsobený válkou na Ukrajině. Přesto se zdá, že cena materiálů polevuje, nicméně cena za dílo je stále o 30 % vyšší.

Kvůli těmto výkyvům zůstává trh stále v napětí, jelikož mnoho propagačních akcí nárůst cen paliv, energií nebo surovin nezohlednilo. Proto nyní mnoho prací stagnuje a cena nových domů prudce vzrostla.


Esta montaña rusa hace que el mercado se mantenga todavía en suspenso, puesto que muchas promociones no habían tenido en cuenta las crecidas de precio en los combustibles, la energía o las materias primas. Por tanto, muchas obras están estancadas y el precio de las viviendas nuevas se ha disparado.

Zdá se však, že to nejhorší je již za námi a že tyto komodity se blíží svému maximu. Poradenská společnost CBRE uvádí, že během druhé poloviny letošního roku dojde k postupnému poklesu cen. Tyto změny zvrátí třetinu nárůstu z posledních dvou let, nicméně všechny dodatečné náklady se absorbují až v průběhu roku 2025.

Po velkém nárůstu cen v letech 2021 a 2022 tato společnost očekává, že problémy s dodavatelským řetězcem a výrobou materiálů, které začaly v době pandemie a prohloubily se kvůli válce na Ukrajině a růst nákladů ve stavebnictví pomůže po roce 2022 ukončit snížení inflačního tlaku na suroviny.

Jak zmírnit dopad rostoucích cen

Řešením je v této chvíli digitalizace, industrializovaná výstavba a zefektivnění postupů územního plánování. Tím se zabrání zhoršení ukazatelů dostupnosti bydlení. I přes tyto okolnosti jsou však ceny stále nižší než ceny zaznamenané v době realitní bubliny.

Dopad na aktivitu byl citelný, neboť se snížily zisky stavebních firem. Stejně tak došlo ke zpomalení podnikatelských plánů s cílem zabránit přenesení těchto dodatečných nákladů na provoz na konečné zákazníky.

Výzvy a prognózy pro stavebnictví v roce 2023

Jaké jsou hlavní problémy a co můžeme udělat pro jejich řešení?

Digitaliací ke snížení stavebních nákladů

Naším hlavním cílem ve společnosti PlanRadar je usnadnit a zároveň zefektivnit celý proces výstavby, ušetřit čas a peníze, abychom pomohli zmírnit dopady velkých problémů v tomto odvětví, jako je například růst cen stavebních materiálů.

Díky naší platformě se zjednodušuje řízení stavebních projektů, celý tým může komunikovat v reálném čase a průběžně, což eliminuje nedorozumění a chyby. S naším softwarem je možné přidělovat zdroje ve správný čas, mít větší kontrolu nad rozpočtem a termíny. Nabízí také notifikace a všechna potřebná upozornění a dokumenty v reálném čase, které jsou díky cloudovému úložišti dostupné odkudkoli. Umožňuje mimo jiné pracovat na stavebních výkresech, označovat oblasti, přidávat fotografie nebo vytvářet reporty. Zkušenosti našich zákazníků ukazují, že je možné ušetřit až 7 hodin týdně. To se promítá do vyšší produktivity a ziskovosti. Proto na tento nástroj sází stále více profesionálů.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci